Ειρηνάκης Παύλος

Ειρηνάκης Παύλος

Ειρηνάκης Παύλος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Αναλυτικές μέθοδοι στη βιομηχανία
Πληροφορίες