Χονδροκούκης Γρηγόριος

Γρηγόριος Χονδροκούκης

Χονδροκούκης Γρηγόριος

Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες