Ραχανιώτης Νικόλαος

Ραχανιώτης Νικόλαος

Ραχανιώτης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού
Πληροφορίες