Ταμπουρατζή Τατιάνα

Profile Photo

Ταμπουρατζή Τατιανή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Τεχνολογία πληροφοριών με έμφαση στις εφαρμογές ήπιων υπολογιστικών τεχνικών
Πληροφορίες