Βέργαδος Δημήτριος

Βέργαδος Δημήτριος

Βέργαδος Δημήτριος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες
Πληροφορίες

Ο Δημήτριος Δ. Βέργαδος είναι Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εντοπίζονται στην περιοχή των δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιακών συστημάτων, επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών εικόνων, έξυπνων τεχνολογιών, διαχείρισης περιεχομένου ψηφιακού πολιτισμού, διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Θεμάτων, cloud computing. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητάς του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Έχει διατελέσει επιμελητής έκδοσης διεθνών περιοδικών (co-Editor, member of the Editorial Board), πρόεδρος προγράμματος συνεδρίων (Program Chair), μέλος σε πολλές τεχνικές επιτροπές προγράμματος (TPC) διεθνών συνεδρίων, κριτής άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος και αξιολογητής σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές και οργανισμούς.