Σωτηρόπουλος Διονύσιος

Σωτηρόπουλος Διονύσιος

Σωτηρόπουλος Διονύσιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Ο Δρ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος έλαβε το διδακτορικό τίτλο του στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στην Ελλάδα το έτος 2011. Το βασικό του πτυχίο του στην Πληροφορική το έλαβε από το ίδιο τμήμα το έτος 2003. Το ερευνητικό αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής εστιάζει σε θέματα βιο-εμπνευσμένου υπολογισμού με ιδιαίτερη έμφαση σε μεθοδολογίες μηχανικής μάθησης που βασίζονται σε Τεχνητά Ανοσοποιητικά Συστήματα.

Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Βιο-εμπνευσμένοι Αλγόριθμοι με έμφαση στην Ανάλυση Κοινωνικών Μέσων». Έχει διατελέσει, επίσης, μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας SocioMine. Επιπλέον, κατείχε τη θέση του επισκέπτη ερευνητή στο Norwich Business School στo University of East Anglia.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς της Μηχανικής Μάθησης, της Εξόρυξης Δεδομένων, του Εξελικτικού Υπολογισμού, της Επεξεργασίας Σήματος, των Εφαρμογών Μοντελοποίησης Χρηστών για την δημιουργία Εξατομικευμένων Συστημάτων Σύστασης και των Ευφυών Συστημάτων Λογισμικού.

Το ενδιαφέρον του σχετικά με τα Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα εστιάζεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και αναγνώρισης προτύπων για την εξόρυξη δεδομένων από τα συγκεκριμένα δίκτυα. Η ερευνητική του δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια αριθμεί πλήθος δημοσιεύσεων σε θέματα που άπτονται της ανίχνευσης κοινοτήτων σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter, της πρόγνωσης μελλοντικώνν δεσμών, της θεματικής μοντελοποίησης των αναρτήσεων των χρηστών, της ανάλυσης συναισθήματος καθώς και της υπολογιστικής θεώρησης Μοντέλων Διαμόρφωσης Γνώμης.