Κοτζανικολάου Παναγιώτης

Κοτζανικολάου Παναγιώτης

Κοτζανικολάου Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς
Πληροφορίες

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής (γνωστικό αντικείμενο: “Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα Δικτύων Νέας Γενιάς”) στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας του Τμήματος. Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διδακτορικό δίπλωμα στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και ως σύμβουλος ασφάλειας συστημάτων στον ιδιωτικό τομέα. Έχει συμμετάσχει σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και σε μελέτες στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, για φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και είναι προσκεκλημένος εκδότης (guest editor) και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της ασφάλειας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία στο χώρο της ασφάλειας και ιδιωτικότητας, έχοντας λάβει έως τώρα περισσότερες από 1700 ετεροαναφορές (h-index=23, Πηγή: Google Scholar). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ). Έχει λάβει διάφορες πιστοποιήσεις ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (CISSP, ISO 27001 Lead Auditor).