Τσιχριντζής Γεώργιος

Τσιχριντζής Γεώργιος

Τσιχριντζής Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Αναγνώριση Προτύπων – Ανάλυση Εικόνας
Πληροφορίες

Ο Γεώργιος Τσιχριντζής είναι Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Northeastern των ΗΠΑ.

Το διάστημα 2008-2012 διετέλεσε Αναπληρωτής Προέδρου του τμήματος. Το διάστημα 2008-2016 διετέλεσε Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής” του τμήματος. Το διάστημα 2012-2016 διετέλεσε μέλος του (πρώτου) Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την 1 Σεπτεμβρίου 2016, προεδρεύει του τμήματος Πληροφορικής επί 2 συνεχόμενες θητείες που λήγουν την 31 Αυγούστου 2020. Τη διετία 2018-2020, διατελεί Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης”. Κατά τα περισσότερα από 23 έτη που υπηρετεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει διατελέσει Πρόεδρος/Μέλος περισσοτέρων των 50 επιτροπών τόσο του τμήματος Πληροφορικής, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος/Μέλος επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων υποβεβλημένων στη ΓΓΕΤ και σε άλλους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Επίσης, διετέλεσε Αναπληρωματικό Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το διάστημα 2009-2015.

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν: Αναγνώριση Προτύπων, Μηχανική Μάθηση, Θεωρία Αποφάσεων, Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστική Νοημοσύνη, καθώς και τις εφαρμογές τους σε Πολυμεσικές Αλληλεπιδραστικές Υπηρεσίες, Μοντελοποίηση Χρηστών Λογισμικού, Συστήματα Λογισμικού βασισμένα στη Γνώση, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και Ανάκτηση Πληροφοριών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 350 ερευνητικές εργασίες σε σημαντικά διεθνή περιοδικά και συνέδρια και είναι (συν-)συγγραφέας έξι (6) μονογραφιών και (συν-)επιμελητής 30 συλλογικών τόμων. Είναι ο επικεφαλής επιμελητής των διεθνών επιστημονικών περιοδικών International Journal of Computational Intelligence Studies (Inderscience) και Intelligent Decision Technologies (IOS Press), ενώ αποτελεί μέλος των επιτροπών που επιμελούνται την έκδοση 18 ακόμα διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει επιμεληθεί την έκδοση 13 ειδικών τευχών (special issues) σημαντικών διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Αποτελεί τον συν-ιδρυτή και συν-επιμελητή των βιβλιοσειράς LEARNING AND ANALYTICS IN INTELLIGENT SYSTEMS και ARTIFICIAL INTELLIGENCE-ENHANCED SOFTWARE AND SYSTEMS ENGINEERING του κορυφαίου επιστημονικού εκδοτικού οίκου SPRINGER. Είναι ο συν-ιδρυτής και συν-προεδρεύων της επιτροπής καθοδήγησης του σημαντικού ετήσιου διεθνούς συνεδρίου INFORMATION, INTELLIGENCE, SYSTEMS AND APPLICATIONS, τα πρακτικά του οποίου εκδίδει ο κορυφαίος επιστημονικός οίκος IEEE. Έχει προεδρεύσει σε περισσότερα από 30 σημαντικά διεθνή συνέδρια. Έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία καλύτερων ερευνητικών εργασιών και έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.