Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής

Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής

Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Τεχνητή Νοημοσύνη – Έμπειρα Συστήματα
Πληροφορίες

Ο κ. Θ. Παναγιωτόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, με διδακτορικό σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Εχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων διεθνών επιστημονικών εκδοτικών οίκων, πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Εχει διατελέσει επιμελητής έκδοσης (editor) 5 τόμων επιστημονικών εκδόσεων πρακτικών συνεδρίων και συγγραφέας βιβλίων Πληροφορικής Πανεπιστημιακού επιπέδου. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα της ΓΓΕΤ, του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει επίσης διατελέσει αξιολογητής της ΓΓΕΤ, του Ιδρύματος Προώθησης Ερευνας Κύπρου, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κ.λπ. Ταμίας, Γραμματέας και Πρόεδρος κατά το παρελθόν της επιστημονικής εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης» (ΕΕΤΝ). Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ επί 5-ετία, (2005-2010), του ΙΕΠ επί 3-ετία, (2013-2015), μέλος γνωμοδοτικών συμβουλίων της ΓΓΔΕ και της ΑΑΔΕ επί 4-ετία (2014-2018, Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, Ανώτερο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, Ανώτατο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο) και Πρόεδρος της Επιστημονικής Αριστείας του Υπουργείου Παιδείας. Διοικητικά διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη (2014-2016), Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) (2005-2010), Διευθυντής των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων «Εργαστήριο Πληροφοριακών συστημάτων» (2010-2016) και «Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Εικονικής Πραγματικότητας» (2016-σήμερα).