Ψαράκης Μιχαήλ

Ψαράκης Μιχαήλ

Ψαράκης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Αρχιτεκτονική Ενσωματωμένων Συστημάτων με Έμφαση στο Υλικό
Πληροφορίες

Είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Ενσωματωμένων Συστημάτων με έμφαση στο Υλικό» στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου διευθύνει το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων. Κατέχει δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: σχεδίαση, δοκιμή και επαλήθευση ενσωματωμένων συστημάτων, μικροεπεξεργαστών και συστημάτων-σε-τσιπ (SoC), σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων ανεκτικών στα ελαττώματα, μεθοδολογίες ανάλυσης και αποφυγής των επιπτώσεων της ακτινοβολίας σε συσκευές FPGA και σχεδίαση επιταχυντών με χρήση τεχνολογίας FPGA. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως μηχανικός Ε&Α για έξι χρόνια, όπου συμμετείχε στην ανάπτυξη ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων για τηλεπικοινωνιακές και στρατιωτικές εφαρμογές ενώ εργάστηκε και σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατά την τελευταία πενταετία έχει διευθύνει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος δέκα (10) ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικές εταιρείας και διεθνείς Οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει διατελέσει μέλος της οργανωτικής επιτροπής και της επιτροπής προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων (IEEE/ACM Design Automation and Test in Europe (DATE) – Test, Reliability and Robustness Track, IEEE On-Line Testing Symposium (IOLTS), IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFT), IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC), ΙΕΕΕ European Test Symposium (ETS)). Έχει διατελέσει Program Chair στα συνέδρια ΙΕΕΕ DFT 2019 και IEEE DFT 2020. Είναι μέλος της IEEE, της IEEE Computer Society και της ACM.