Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος

Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος

Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Πληροφορίες

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Υπολογιστών από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1993 και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το ίδιο τμήμα το 2000. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν παράλληλους και κατανεμημένους αλγόριθμους, κινητή υπολογιστική, αλγοριθμικά θέματα δικτύων αισθητήρων, καθώς και αλγοριθμικές τεχνικές για προβλήματα βελτιστοποίησης. Είναι επίσης Έμπειρος Συνεργαζόμενος Ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά αναγνωρισμένων διεθνών συνεδρίων, σε εκδοτικούς οίκους όπως ΙΕΕΕ, Springer, Elsevier, Wiley, ACM. Έχει επίσης δημοσιεύσει και 7 κεφάλαια σε βιβλία πάλι γνωστών εκδοτικών οίκων. Έχει διατελέσει μέλος τεχνικής επιτροπής προγράμματος σε πολλά αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια, μέλος της ομάδας επιμελητών (Editorial Board) σε δύο γνωστά διεθνή περιοδικά, κριτής άρθρων σε επίσης γνωστά διεθνή περιοδικά, προσκεκλημένος επιμελητής σε 4 τεύχη περιοδικών ενώ είναι εκδότης και ενός συλλογικού τόμου δημοσιευμένου στη Springer. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Ελληνικό Δημόσιο.