Βενέτης Ιωάννης

Βενέτης Ιωάννης

Βενέτης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Ο Ιωάννης Βενέτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο αντικείμενο των Λειτουργικών Συστημάτων. Έχει λάβει το Διδακτορικό Δίπλωμα του από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Λειτουργικά Συστήματα, Προγραμματιστικά Μοντέλα για Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα, Χρονοπρογραμματισμό σε Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα και Παράλληλη Υλοποίηση Εφαρμογών (ενδεικτικά στους τομείς της Σεισμολογίας και της Υπολογιστικής Νευροεπιστήμης). Έχει διδάξει σειρά μαθημάτων σε ελληνικά Πανεπιστήμια όπως Λειτουργικά Συστήματα, Παράλληλη Επεξεργασία, Προγραμματισμό σε Συμβολική Γλώσσα, κ.α. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σειρά Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο αντίστοιχο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.