Δουληγέρης Χρήστος

Δουληγέρης Χρήστος

Δουληγέρης Χρήστος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Δίκτυα Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων
Πληροφορίες

Ο Δρ. Χρήστος Δουληγέρης έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ το 1984 και τα MS, MPhil και PhD από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ κατά τα έτη 1985, 1987 και 1990 αντίστοιχα. Κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο University of Miami, ΗΠΑ. Είναι τώρα καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Διετέλεσε, επίσης, αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).
O Καθ. Κ. Δουληγέρης έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταφορά τεχνογνωσίας από έλληνες του εξωτερικού στην Ελλάδα (1987) και από το Ίδρυμα Fulbright για συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (1988).
Ο Δρ. Δουληγέρης έχει εκτεταμένο δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων του χώρου των τηλεπικοινωνιών και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Για το έργο του έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία καλύτερης εργασίας. Στο έργο του έχουν γίνει πάνω από 6000 αναφορές από διεθνείς επιστήμονες. Έχει προσκληθεί να δώσει κεντρικές ομιλίες σε μεγάλα διεθνώς καταξιωμένα συνέδρια του χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Επιμελήθηκε την ειδική έκδοση του περιοδικού IEEE Communications Magazine στην ‘‘Security for Telecommunication Networks’’. Έχει συνεπιμεληθεί και συγγράψει το βιβλίο ‘‘Network Security: Current Status and Future Directions’’ το οποίο εξέδωσε το IEEE Press/ John Wiley. Μετέχει στους επιμελητές έκδοσης πολλών έγκριτων περιοδικών στο χώρο των επικοινωνιών. Έχει συγγράψει βιβλία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογίες Διαδικτύου, Δίκτυα Υψηλών Απαιτήσεων, Αρχές και Εφαρμογές Σημάτων και Συστημάτων), καθώς και βιβλία τα οποία διδάσκονται στην Τεχνική και τη Γενική Λυκειακή εκπαίδευση. Έχει οργανώσεις και οργανώνει ως πρόεδρος και μέλος συντονιστικών επιτροπών διεθνή συνέδρια και συμπόσια στο χώρο των επικοινωνιών, της ασφάλειας και γενικότερα της πληροφορικής.
Ο Καθ. Δρ. Δουληγέρης έχει λάβει μέρος σε πλήθος διεθνών διαγωνισμών ως πρόεδρος ή μέλος επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης, και παραλαβής. Το έργο του έχει χρηματοδοτηθεί από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το National Science Foundation, και το United States Coast Guard.
Έχει επιβλέψει πάνω από 15 διδακτορικές διατριβές, πάνω από 100 μεταπτυχιακές διατριβές και πλήθος πτυχιακών εργασιών.
Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στα δίκτυα υπολογιστών με έμφαση στην ασφάλεια, τα πρωτόκολλα και τις εφαρμογές τους – γεωργία ακριβείας, ηλεκτρονική υγεία, διαδίκτυο των πραγμάτων. Επίσης, επικεντρώνεται στη μελέτη των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.