Σακκόπουλος Ευάγγελος

Σακκόπουλος Ευάγγελος

Σακκόπουλος Ευάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού
Πληροφορίες

Ο Ευάγγελος Σακκόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Εξατομικευμένου Λογισμικού. Έχει λάβει το Διδακτορικό Δίπλωμα του από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού, Προγραμματισμό για φορητές συσκευές, Προγραμματισμό Ιστού, κ.α. Έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κρίση στα αντικείμενα αυτά. Συμμετέχει στις τεχνικές επιτροπές Ευρωπαϊκών Κανονισμών της ΕΕ για ζητήματα Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχει διδάξει σειρά μαθημάτων ως σε ελληνικά Πανεπιστήμια όπως Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού (μεταπτυχιακό μάθημα), Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό (Java, κλπ), κ.α. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων με εφαρμογές ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις εσωτερικές υποθέσεις, τη ναυτιλία κλπ.