Μεταξιώτης Κωνσταντίνος

Μεταξιώτης Κωνσταντίνος

Μεταξιώτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφοριακά Συστήματα με Έμφαση στη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων και Λήψη Αποφάσεων
Πληροφορίες

Ο Καθηγητής Κώστας Μεταξιώτης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο Πληροφοριακών Συστημάτων, Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) και της Διαχείρισης Γνώσης. Διατελεί μέλος της επιτροπής επιμελητών (editorial board) του περιοδικού International Journal of Knowledge-based Development. Επίσης έχει συνεισφέρει ως κριτής σε διεθνή περιοδικά και πρόεδρος ή μέλος επιτροπών συνεδρίων του χώρου της διαχείρισης γνώσης, ανάπτυξης-βασεισμένης-στη-γνώση, ευφυών πληροφοριακών συστημάτων. Την περίοδο 2004-2009 διετέλεσε Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας του ΕΠ « Κοινωνία της Πληροφορίας». Είναι συν-συγγραφέας τριών μονογραφιών και άνω των 100 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση, με περισσότερες από 1.600 ετερο-αναφορές στο έργο του (σύμφωνα με την πηγή Google Scholar). Κατέχει Δίπλωμα (1997) and Διδακτορικό (2001) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).