Αντζουλάκος Δημήτριος

Δημήτριος Αντζουλάκος

Αντζουλάκος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες
Πληροφορίες

Εκπαίδευση-Σπουδές

 • 1986  Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 1990  Διαδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ακαδημαϊκές – Διοικητικές Θέσεις

 • Λέκτορας, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Οκτώβριος 1998 – Μάιος 2000
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Μάιος 2000 – Αύγουστος 2006
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Αύγουστος 2006 –
 • Διευθυντής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,  Σεπτέμβριος 2013 – Αύγουστος 2017
 • Συντονιστής ΘΕ ΔΙΠ50, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Οκτώβριος 2013 – Αύγουστος 2020
 • Πρόεδρος, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Δεκέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2015

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Πιθανότητες Ι
 • Πιθανότητες ΙΙ
 • Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής ΙΙ

(Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ανάλυση επιβίωσης, Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης).
 • Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ, Γλώσσα Προγραμματισμού R με Εφαρμογές στον Αναλογισμό (ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου», Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία ροών επιτυχιών και σχηματισμών
 • Κατανομές k-τάξης
 • Αξιοπιστία εξαρτημάτων
 • Διαγράμματα ελέγχου
 • Σύνθετες και μεικτές κατανομές στη θεωρία κινδύνου
 • Αριθμοί και πολυώνυμα τύπου Fibonacci 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • ANTZOULAKOS D. L. (2001). Waiting times for patterns in a sequence of multistate trials, Journal of Applied Probability38, 508-518.
 • ANTZOULAKOS D. L. & CHADJICONSTANTINIDIS S. (2004). On mixed and compound mixed Poisson distributions, Scandinavian Actuarial Journal3, 161-188.
 • ANTZOULAKOS D. L. & RAKITZIS, A. C. (2008). The modified r out of m control chart, Communications in Statistics-Simulation and Computation37, 396-408.
 • ANTZOULAKOS D. L., KOUTRAS, M. V. & RAKITZIS A. C. (2009). Start-up demonstration tests based on run and scan statistics, Journal of Quality Technology41, 48-59.
 • DAFNIS S. D., ANTZOULAKOS D. L. & PHILIPPOU, A. N. (2010). Distributions related to (k1,k2) events, Journal of Statistical Planning and Inference140, 1691-1700.
 • RAKITZIS A. C. & ANTZOULAKOS D. L. (2011). Chi-square control charts with runs rules, Methodology and Computing in Applied Probability4,657-669.
 • RAKITZIS, A. C. & ANTZOULAKOS, D. L. (2016). Run sum control charts for the monitoring process variability, Quality Technology & Quantitative Management, 13, 58-77

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

  1. Annals of the Institute of Statistical Mathematics
  2. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences
  3. Communications in Statistics – Theory and Methods
  4. Communications in Statistics –Simulation and Computation
  5. Computers and Industrial Engineering
  6. Computers and Mathematics with Applications
  7. European Journal of Operational Research
  8. Journal of Applied Probability
  9. Journal of Applied Statistics
  10. Journal of Multivariate Analysis
  11. Journal of Nonparametric Statistics
  12. Journal of the Korean Statistical Society
  13. Journal of Statistical Planning and Inference
  14. Journal of Statistical Theory and Practice
  15. IEEE Transactions on Reliability
  16. Statistics and Probability Letters
  17. Statistical Papers
  18. The Fibonacci Quarterly

Βιβλία

 1. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ., ΚΟΥΤΡΑΣ Μ. & ΜΠΕΝΟΣ Β. (2004). Ασκήσεις Πιθανοτήτων, Μέρος Ι, Β έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
 2. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. & ΚΟΥΤΡΑΣ Μ. (2004)Ασκήσεις Πιθανοτήτων, Μέρος ΙΙ, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα

Σημειώσεις

 1. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. (2003). Ασφαλίσεις Ζωής ΙΙ, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πειραιάς 2003.
 2. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. (2007). Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πειραιάς 2007.
 3. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. (2005). Εφαρμοσμένη Ανάλυση Επιβίωσης, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική”.
 4. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. (2003). Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική”.
 5. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. (2007). Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πειραιάς 2007.
 6. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. (2008). Εισαγωγή στο R, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική”.
 7. ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ Δ. (2008). Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το ΠΜΣ στην “ Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου ”.