Ρακιτζής Αθανάσιος

Ρακιτζής Αθανάσιος

Ρακιτζής Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Στατιστική
Πληροφορίες

Ο Αθανάσιος Χ. Ρακιτζής είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική”. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας/Διεργασιών καθώς και οι εφαρμογές των στατιστικών συναρτήσεων ροών και σαρώσεων. Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ως ΠΔ407/80 αλλά και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως Επισκέπτης Καθηγητής) και, ως μεταδιδακτορικός ερευνητης, στο Institut Universitaire de Technologie de Nantes, University of Nantes, στην πόλη Νάντη, της Γαλλίας. Η συγκεκριμένη μεταδιδακτορική έρευνα υποστηρίχθηκε από τις δράσεις Marie Curie Actions, στο πλαίσιο υποτροφιών IEF (Intra-European Fellowships). Έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια διεθών συλλογικών τόμων και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, όλες μετά από κρίση. Το ερευνητικό του έργο έχει λάβει περισσότερες από 450 αναφορές ενώ έχει διατελέσει κριτής σε 27 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Σπουδές

 • 1998 – 2002. Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2002 – 2004 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Στατιστική”, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • 2004 – 2008 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τίτλος διατριβής: “Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Θεωρία Ροών και Σχηματισμών”. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • 2021   : Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • 2018 – 2021: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2017 – 2018: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών (κατ. Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2015 – 2017: Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών (κατ. Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2013 – 2015: Μετα-διδακτορικός ερευνητής (Marie Curie fellow), Πανεπιστήμιο Νάντης, Νάντη, Γαλλία.
 • 2011 – 2013: Επισκέπτης Καθηγητής (Λέκτορας), Τμήμα Μαθηματικων και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 • 2010 – 2011: ΠΔ407/80, Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2010: ΠΔ407/80, Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ελλάδας.

Άλλες Θέσεις

 • 2012-2013 & 2015-2020: Διδακτικό Προσωπικό, ΠΜΣ “Διασφάλισης Ποιότητας” (από το 2016, “Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας”), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • 2011 – 2012: Μετα-διδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ερευνητικό Θέμα: «Μελέτη Ιδιοτήτων Αθροισμάτων και Χρόνων Διακοπής με Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά και στην Παραγωγή». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Μπούτσικας Μιχαήλ (). Η έρευνα υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
 • 2009 – 2010: Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • 2008-2010: Εκπαιδευτής σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Χειμερινού Εξαμήνου

 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Θέματα Επιστήμης Δεδομένων

Εαρινού Εξαμήνου

 • Στατιστική Ι: Εκτιμητική
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(i)  Σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 • Maravelakis, E., Rakitzis, A. C. and Castagliola, P. (2022). Exponentially weighed moving average charts for monitoring zero-inflated proportions with applications in health care. Statistical Methods in Medical Research31(5), 959-977. DOI: https://doi.org/10.1177/09622802221074157.
 • Godase, D. G., Mahadik, S. B. and Rakitzis, A. C. (2022). The SPRT control charts for the Maxwell distribution. Quality and Reliability Engineering International38(4), 1713-1728. DOI: https://doi.org/10.1002/qre.3047.
 • Anastasopoulou, M. and Rakitzis, A. C. (2022). One- and two-sided monitoring schemes for BINARCH(1) processes. Applied Stochastic Models in Business and Industry38(2), 262-286. DOI: https://doi.org/10.1002/asmb.2658.
 • Perdikis, T., Psarakis, S., Castagliola, P., Rakitzis, A. C. and Maravelakis, P. E. (2022) The EWMA sign chart revisited: performance and alternatives without and with ties. Journal of Applied Statistics (accepted). DOI: 10.1080/02664763.2021.1982879.
 • Wu, S., Castagliola, P., Rakitzis, A. C. and Maravelakis, P. E. (2022). Design of attribute EWMA type control charts with reliable run length performance. Communications in Statistics – Simulation and Computation (accepted). DOI: 10.1080/03610918.2021.1955263.
 • Anastasopoulou, M. and Rakitzis, A. C. (2022). EWMA control charts for monitoring correlated counts with finite range. Journal of Applied Statistics49(3), 553-573.
 • Rakitzis, A. C., Chakraborti, S., Shongwe, S. C., Graham, M. A. and Khoo, M. B. C. (2019). An overview of Synthetic-type control charts: Techniques and methodology. Quality and Reliability Engineering International35(7), 2081-2096.
 • Mukherjee, A. and Rakitzis, A. C. (2019). Some simultaneous progressive monitoring schemes for the two parameters of a zero-inflated Poisson process under unknown shifts. Journal of Quality Technology51(3), 257-283.
 • Tran, P. H., Tran, K. P. and Rakitzis, A. C. (2019). A Synthetic median control chart for monitoring the process mean with measurement errors. Quality and Reliability Engineering International35(4), 1100-1116.
 • Castagliola, P., Tran, K. P., Celano, G., Rakitzis, A. C. and Maravelakis, P. (2019). An EWMA-type sign chart with exact run length properties, Journal of Quality Technology51(1), 51-63.
 • Koutras, M. V. and Rakitzis, A. C. (2019). Control charts with random interarrival times between successive samplings. Applied Stochastic Models in Business and Industry35(3), 651-670.
 • Rakitzis, A. C., Castagliola, P. and Maravelakis, P. E. (2018). CUSUM control charts for monitoring geometrically inflated Poisson processes: An application to infectious disease counts data. Statistical Methods in Medical Research27(2), 622-641.
 • Rakitzis, A. C., Weiss, C. H. and Castagliola, P. (2017). Control charts for monitoring correlated counts with a finite range, Applied Stochastic Models in Business and Industry33(6), 733-749.
 • Kumar, N., Chakraborti, S. and Rakitzis, A. C. (2017). Improved Shewhart-type charts for monitoring times between events. Journal of Quality Technology49(3), 278-296.
 • Rakitzis, A. C. (2017). On the performance of modified runs rules charts with estimated parameters. Communications in Statistics – Simulation and Computation46(2), 1360-1380.
 • Rakitzis, A. C., Weiss, C. H. and Castagliola, P. (2017). Control charts for monitoring correlated Poisson counts with an excessive number of zeros. Quality and Reliability Engineering International, 33(2), 413-430.
 • Rakitzis, A. C., Castagliola, P. and Maravelakis, P. E. (2016). On the modeling and monitoring of general inflated Poisson processes. Quality and Reliability Engineering International32, 1837-1851.
 • Rakitzis, A. C. and Castagliola, P. (2016). The effect of parameter estimation on the performance of one-sided Shewhart control charts for zero-inflated processes. Communications in Statistics – Theory and Methods45(14), 4194-4214.
 • Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2016). Run sum control charts for the monitoring of process variability. Quality Technology and Quantitative Management13(1), 58-77.
 • Rakitzis, A. C., Maravelakis, P. E. and Castagliola, P. (2016). CUSUM control charts for the monitoring of zero-inflated binomial processes. Quality and Reliability Engineering International32(2), 465-483.
 • Rakitzis, A. C., Castagliola, P. and Maravelakis, P. E. (2016). A two-parameter general inflated Poisson distribution: Properties and applications. Statistical Methodology29, 32-50.
 • Boutsikas, M. V., Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2016). On the number of claims until ruin in a two-barrier renewal risk model with Erlang mixtures. Journal of Computational and Applied Mathematics294, 124-137.
 • Rakitzis, A. C. (2016). Monitoring exponential data using two-sided control charts with runs rules. Journal of Statistical Computation and Simulation86(1), 149-159.
 • Rakitzis, A. C., Castagliola, P. and Maravelakis, P. E. (2015). A new memory-type monitoring technique for count data. Computers & Industrial Engineering85, 235-247.
 • Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2015). Start-up demonstration tests with three-level classification, Statistical Papers, 56(1), 1-21.
 • Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2014). Control charts with switching and sensitizing runs rules for monitoring process variation. Journal of Statistical Computation and Simulation84(1), 37-56.
 • Boutsikas, V., Antzoulakos, D. L. and Rakitzis, A. C. (2014). On the joint distribution of stopping times and stopped sums in multistate exchangeable trials. Journal of Applied Probability51(2), 483-491.
 • Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2013). A start-up demonstration test based on exchangeable binary trials. IEEE Transactions on Reliability62(3), 736-745.
 • Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2011). On the improvement of one-sided S control charts. Journal of Applied Statistics38(12), 2839-2858.
 • Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2011). Chi-Square control charts with runs rules. Methodology and Computing in Applied Probability13(4), 657-669.
 • Antzoulakos, D. L. and Rakitzis, A. C. (2010). Runs rules schemes for monitoring process variability. Journal of Applied Statistics37(7), 1231-1247.
 • Antzoulakos, D. L., Koutras, M. V. and RakitzisAC. (2009). Start-up demonstration tests based on run and scan statistics. Journal of Quality Technology41(1), 48-59.
 • Antzoulakos, L. and Rakitzis, A. C. (2008). The modified r out of m control chart. Communications in Statistics – Simulation and Computation37(2), 396-408.
 • Antzoulakos, L. and Rakitzis, A. C. (2007). The revised m of k runs rule. Quality Engineering20(1), 75-81.

(ii)  Σε Συλλογικούς Τόμους με κριτές

 • Anastasopoulou, M. and Rakitzis, A.C. (2022) Monitoring a BAR(1) Process with EWMA and DEWMA Control Charts. In: Tran K.P. (eds) Control Charts and Machine Learning for Anomaly Detection in Manufacturing. Springer Series in Reliability Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83819-5_4.
 • Chakraborti, S. and Rakitzis, A. C. (2021). Control charts, synthetic. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online. Accepted for Publication. DOI: 10.1002/9781118445112.stat08340.
 • Bersimis, S., Koutras, M. V. and Rakitzis, A. C. (2020). Run and scan rules in statistical process monitoring. In: Glaz J., Koutras M. (eds) Handbook of Scan Statistics. Springer, New York, NY Invited contribution to the Handbook of Scan Statistics (Eds. J. Glaz, MV Koutras), https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8414-1_55-1.

(iii)  Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 • Tran, P. H., Rakitzis, A. C., Nguyen, H. D., Nguyen, Q. T., Tran, H., Tran, K. P. and Heuchenne, C. (2020). New methods for anomaly detection: Run rules multivariate coefficient of variation control charts. Proceedings of the 2020 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 40-44. IEEE.
 • Rakitzis, A. C. and Koutras, M. V. (2017). The Compound Run Length Distribution: Properties and applications. Proceedings of the 17th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society (ASMDA), London, UK, June 6-9, 839-852.
 • Rakitzis, A. C., Maravelakis, P. E. and Castagliola, P. (2014). A comparative study of control charts for zero-inflated binomial processes, Proceedings of the 9th International Conference on Availability, Reliability and Security, Fribourg, Switzerland, September 8-12, 2014, pp. 421-425.
 • Rakitzis, A. C. and Castagliola, P. (2014). Control charts for zero-inflated processes with estimated parameters, Proceedings of the 3rd International Conference on Stochastic Modelling Techniques and Data Analysis, Lisbon, Portugal, June 11-14, 2014, pp. 631-641.
 • Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2012). A start-up demonstration test under exchangeability, Proceedings of the 2nd International Conference on Stochastic Modelling Techniques and Data Analysis, Chania, Greece, June 5-8, 2012, pp. 627-633.
 • Antzoulakos, D. L., Koutras, M. V. and Rakitzis, A. (2007). A new start-up demonstration test, Proceedings of the 8th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, September 20-22, 2007. URL: http://www.aueb.gr/pympe/hercma/proceedings2007/H07-FULL-PAPERS-1/PSARAKIS-MINI-FULL-PAPERS-1/ANTZOULAKOS-KOUTRAS-RAKINTZIS-1.pdf
 • Rakitzis, A. and Bersimis, S. (2005) Detection of non-random patterns in Shewhart control charts: methods and applications, Proceedings of the 7th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, September 22-24, 2005.
  URL: http://www.aueb.gr/pympe/hercma/proceedings2005/H05-FULL-PAPERS-1/H05-STATS-1/hercma-2005-rakitzis-bersimis.pdf
 • Antzoulakos, D. L. and Rakitzis, A. (2005). New sensitizing runs rules for Shewhart type control charts with applications, Proceedings of the 7th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, September 22-24, 2005.
  URL:http://www.aueb.gr/pympe/hercma/proceedings2005/H05-FULL-PAPERS-1/hercma-2005-antzoulakos-rakitzis.pdf και arXiv: 3225

(iv)  Σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

 • Λαφατζή, Α., Ρακιτζής, Α. Χ. (2021). Διαγράμματα ελέγχου EWMA για την παρακολούθηση ποσοστών και αναλογιών: Μια συγκριτική μελέτη. Πρακτικά του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Λάρισα 23 – 26 Σεπτεμβρίου 2021 (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Αντζουλάκος, Δ., Ρακιτζής, Α. Χ., Φουντουκίδης, Κ. (2021). Ροή αθροίσματος στο Max διάγραμμα ελέγχου. Πρακτικά του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Λάρισα 23 – 26 Σεπτεμβρίου 2021 (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Anastasopoulou, Μ., Rakitzis, A. C. (2021). CUSUM control charts for monitoring BINARCH(1) processes. Πρακτικά του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Λάρισα 23 – 26 Σεπτεμβρίου 2021 (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Αναστασοπουλου, Μ., Ρακιτζής, Α. Χ. (2019). Διαγράμματα ελέγχου τύπου EWMA για την παρακολούθηση διεργασιών με πεπερασμένο εύρος τιμών. Πρακτικά του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ιωάννινα 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019, σελ. 46-60.
 • Κυρανά, Ζ., Ρακιτζής, Α. Χ. (2019). Στατιστική ανάλυση δεδομένων των διατροφικών συνηθειών των εφήβων στην Ελλάδα. Πρακτικά του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ιωάννινα 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019, σελ. 168-182.
 • Αναστασοπούλου, M., Ρακιτζής, Α. Χ. (2018). Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα διακριτών χρονοσειρών με πεπερασμένο εύρος τιμών: Μια συγκριτική εφαρμογή σε δεδομένα πληθωρισμού των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Πρακτικά του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Λαμία 2-5 Μαΐου 2018, σελ. 27-41.
 • Ρακιτζής Α. Χ., Μπούτσικας, Μ. Β., Αντζουλάκος, Δ. Λ. (2013). Κατανομές χρόνων διακοπής και αθροισμάτων διακοπής σε πλειότιμες ανταλλάξιμες δοκιμές, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Πειραιάς 8-12 Μαΐου 2013, σελ. 201-210.
 • Ρακιτζής Α. Χ. (2012). Το τροποποιημένο r από k διάγραμμα ελέγχου με εκτιμημένες παραμέτρους, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Βόλος, 18-22 Απριλίου 2012, σελ. 198-206.
 • Μπούτσικας Μ. Β., Ρακιτζής Α. Χ., Αντζουλάκος Δ. Λ. (2011). Περί της κατανομής του αθροίσματος διακοπής: Εφαρμογές στον ποιοτικό έλεγχο, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Πάτρα, 27 Απριλίου – 1 Μαΐου 2011, σελ. 312-320.
 • Ρακιτζής Α. Χ., Αντζουλάκος Δ. Λ. (2011). Τεστ εκκίνησης αποδοχής εξαρτημάτων με δύο επίπεδα αποτυχίας, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Πάτρα, 27 Απριλίου – 1 Μαΐου 2011, σελ. 303-311.
 • Ρακιτζής Α., Αντζουλάκος, Δ. (2010). Ένα νέο χ2 διάγραμμα ελέγχου με κανόνες ροών, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Βέροια, 7-11 Απριλίου 2010, σελ. 264-271.
 • Ρακιτζής Α. (2010). Προσαρμοστικά χαρακτηριστικά σε διαγράμματα ελέγχου παρακολούθησης της μεταβλητότητας, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Βέροια, 7-11 Απριλίου 2010, σελ. 255-263.
 • Αντζουλάκος Δ., Ρακιτζής Α. (2008). Πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου με μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας και χρήση της θεωρίας ροών, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Σάμος, 30 Απριλίου – 5 Μαΐου 2008, σελ. 61-70.
 • Αντζουλάκος Δ., Ρακιτζής Α. (2007). Βελτιωμένα r από m διαγράμματα ελέγχου, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Λευκωσία, 11-15 Απριλίου 2007, σελ. 95-102.
 • Αντζουλάκος Δ., Κούτρας Μ., Ρακιτζής, Α. (2006). Μελέτη αποδοχής εξαρτημάτων μέσω τεστ εκκίνησης με χρήση στατιστικών συναρτήσεων σάρωσης, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Καστοριά, 26-29 Απριλίου 2006, σελ. 109-117.
 • Ρακιτζής Α., Αντζουλάκος Δ. (2005). Διαγράμματα ελέγχου Shewhart με κανόνες ευαισθητοποίησης που βασίζονται στη θεωρία ροών, Δημοσίευση στα Πρακτικά του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ρόδος, 4-7 Μαΐου 2005, σελ. 325-331.

(v) Τεχνικές Αναφορές/Άλλες Δημοσιεύσεις

 • Tran, P. H., Rakitzis, A. C., Nguyen, H. D., Nguyen, Q. T., Tran, K. P. and Heuchenne, C. (2020). Monitoring the multivariate coefficient of variation using run rules type control charts, arxXiv:2001.00996v2.
 • Boutsikas, M. V., Rakitzis, A. C. and Antzoulakos, D. L. (2010). On the relation between the distributions of stopping time and stopped sum with applications, arXiv:1008.0116v2.
 • Antzoulakos, D. L. and Rakitzis, A. C. (2006). The modified rm control chart for detecting small process average shifts. Technical Report #7, University of Piraeus, Department of Statistics and Insurance Science.
 • Μπερσίμης Σ., Ρακιτζής Α., Σαχλάς Α. (2021). Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα, 1η Έκδοση, ISBN: 978-960-418-894-9.
 • Μπατσίδης Α., Παπασταμούλης Π., Πετρόπουλος Κ., Ρακιτζής Α. (2021). Μη Παραμετρική Στατιστική: Θεωρία και Εφαρμογές με Χρήση R και S.P.S.S. (σε εξέλιξη). Η συγγραφή του βιβλίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.