Πρόγραμμα Διδασκαλίας Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδασκ.

ECTS

Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

4

6

ΥΠ

ΣΤΑ

Ι. Τριανταφύλλου

DOC

Εισαγωγή στην Ασφάλιση

4

6

ΥΠ

ΑΣΦ

Π. Ξένος

DOC

Απειροστικός Λογισμός Ι

4

6

ΥΠ

ΜΑΘ

Β. Σεβρόγλου

DOC

Γραμμική Άλγεβρα

4

6

ΥΠ

ΜΑΘ

Γ. Ηλιόπουλος

DOC

Συνδυαστική

3

6

ΕΠ

ΜΑΘ

Χ. Ευαγγελάρας

DOC

Εισαγωγή στην Λογιστική

4

6

ΕΠ

ΟΙΚ

(ΟΔΕ) Ν. Μπελέσης

DOC

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδασκ.

ECTS

Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Πιθανότητες Ι

4

6

ΥΠ

ΠΙΘ

Δ. Αντζουλάκος (Τμήμα Α)

Μ. Κούτρας  (Τμήμα Β)

DOC

Μακροοικονομική Θεωρία

4

6

ΥΠ

ΟΙΚ

Π. Τήνιος

DOC

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

4

6

ΥΠ

ΜΑΘ

Β. Σεβρόγλου

DOC

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

4+4εργ.

6

ΥΠ

ΠΛΗ

E. Κοφίδης

Ν. Πελέκης

DOC

Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

4

6

ΕΠ

ΑΣΦ

Π.Ξένος

DOC

Εφαρμοσμένη Άλγεβρα

4

6

ΕΠ

ΜΑΘ

Ε. Τσάμη

DOC

Ασφαλιστικό Δίκαιο 

4

6

ΕΠ

ΑΣΦ

Α. Σινανιώτη (τμ. ΟΔΕ)

DOC

Τίτλος Μαθήματος

 Ώρες Διδασκ. 

 ECTS

 Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Πιθανότητες ΙΙ46ΥΠΠΙΘ

Δ. Αντζουλάκος  (Τμήμα Α)

Μ. Κούτρας (Τμήμα Β)

DOC

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

4

6

ΕΠ

ΑΣΦ

Π. Τήνιος

DOC

Δημογραφία

4

6

ΕΠ

ΔΗΜ

Γ. Βερροπούλου 

DOC

Μικροοικονομική Θεωρία

4

6

ΕΠ

ΟΙΚ

Π. Παντελίδης

Μ. Τσελεκούνης

(τμ. ΟΙΚ)

DOC

Εισαγωγή στα 
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

4

6

ΕΠ

ΟΙΚ

Β. Σεβρόγλου

DOC

Αριθμητική Ανάλυση

4

6

ΕΠ

ΜΑΘ

Ελ. Κοφίδης

DOC

Διαχείριση Δεδομένων

4

6

ΕΠ

ΠΛΗ

Ν. Πελέκης

DOC

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών  

36ΕΠΜΑΘ**

DOC

** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδασκ. 

 ECTS

 Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Αναλογιστικά Μοντέλα 
Συμβάντων Ζωής I

4

6

ΥΠ

ΑΝΑ

Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης (Τμήμα Α)

Γ. Ψαρράκος (Τμήμα Β)

DOC

Στοχαστικές Διαδικασίες46ΥΠΠΙΘΜ. ΜπούτσικαςDOC
Στατιστική Ι: Εκτιμητική46ΥΠΣΤΑ

Γ. Τζαβελάς (Τμήμα Α)

Αθ. Ρακιτζής (Τμήμα Β)
DOC

Αρχές Χρηματοοικονομικής

4

6

ΕΠ

ΟΙΚ

Ν. Τσαγκαράκης (τμ. ΟΔΕ)

DOC

Ασφαλίσεις Φυσικών Προσώπων

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Π. Ξένος

DOC

Διαφορικές Εξισώσεις

3

6

ΕΠ

ΜΑΘ

**

DOC

Επιχειρησιακή Έρευνα

4

6

ΕΠ

ΜΑΘ

Ε. Κοφίδης

DOC

Επιχειρηματικότητα

4

6

ΕΠ

ΓΕΝ

(ΟΙΚ) Ι. Πολλάλης

DOC

Πληροφοριακά Συστήματα36ΕΠΠΛΗΝ. Πελέκης

DOC

 

 ** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδασκ.

ECTS

Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Αναλογιστικά Μαθηματικά

4

6

ΥΠ

ΑΝΑ

Ε. Χατζηκωνσταντινίδης

DOC

Στατιστική ΙΙ: Έλεγχος Υποθέσεων

4

6

ΥΠ

ΣΤΑ

Γ. Ηλιόπουλος

DOC

Τιμολόγηση Ασφαλίσεων Υγείας

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Α. Μποζίκας 

DOC

Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής ΙΙ46ΕΠΑΝΑΔ. ΑντζουλάκοςDOC

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

3

6

ΕΠ

ΓΕΝ

Φ. Νταλιάνης (τμ. ΟΔΕ)

DOC

Ειδικά Θέματα Δημογραφίας

3

6

ΕΠ

ΔΗΜ

**

DOC

Έρευνα Μάρκετινγκ

3

6

ΕΠ

ΓΕΝ

Μ. Τσόγκας (τμ. ΟΔΕ)

DOC 

Θεωρία Αξιοπιστίας

3

6

ΕΠ

ΠΙΘ

Αθ. Ρακιτζής

DOC

Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Διαδικασιών36ΕΠΠΙΘΚ. Πολίτης, Σ. Τζανίνης (εντεταλμένος διδάσκων)DOC

Οικονομική της Ασφάλισης

4

6

ΕΠ

ΑΣΦ

Π. Τήνιος

DOC

  ** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδασκ. 

ECTS

Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Ανάλυση Παλινδρόμησης

4

6

ΥΠ

ΣΤΑ

Χ. Ευαγγελάρας (Τμήμα Α),
Μ. Κούτρας (Τμήμα Β)

DOC

Κατανομές Ζημιών 46ΥΠΑΝΑ

Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης  (Τμήμα Α)

Κ. Πολίτης (Τμήμα Β)

DOC

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Α. Μποζίκας

DOC

Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Γ. Τζαβελάς

DOC

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 

4

6

ΕΠ

ΟΙΚ

Δ. Μαλλιαρόπουλος

Δ. Βολιώτης (ΧΡΗ)

DOC

Ανάλυση Χρονοσειρών

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

 Κ. Χριστόπουλος (Ακ. Υπότροφος)

DOC

  

Διδακτική της Στατιστικής

3

6

ΕΠ

ΓΕΝ

Ε. Τσάμη

DOC

Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων

3

6

ΕΠ

ΠΙΘ

Κ. Πολίτης

DOC

Ασφαλίσεις Ζωής 

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

 Π. Χατζόπουλος

 DOC

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικών

4

6

ΕΠ

ΟΙΚ

 Μ. Χουζούρης (Ακ. Υπότροφος)

 DOC

Πληθυσμιακή Γεωγραφία

3

6

ΕΠ

ΔΗΜ

 Μ. Χουζούρης (Ακ. Υπότροφος)

DOC

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

3

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Αθ. Ρακιτζής

DOC

 **Το μάθημα δεν θα προσφερθεί

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδασκ. 

ECTS

Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Στατιστικά Προγράμματα Ι

4+2

6

ΥΠ

ΣΤΑ

Ε. Ανδρουλάκης (Τμήμα Α)                           (4 ώρες εργ/ριο, 2 ώρες θεωρία)

Χ. Ευαγγελάρας (Τμήμα Β)                            (4 ώρες εργ/ριο, 2 ώρες θεωρία)

DOC

Τιμολόγηση και Αποθέματα Ζημιών

4

6

ΥΠ

ΣΤΑ

Γ. Πιτσέλης

DOC

Διαχείριση Κινδύνων

4

6

ΑΝΑ

Μ. Μπούτσικας

DOC

Ανάλυση Διακύμανσης

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Κ. Πολίτης

DOC

Θεωρία Χρεοκοπίας

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Γ. Ψαρράκος

DOC

Στοχαστική Ανάλυση

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

 Σ. Τζανίνης (Εντεταλμένος Διδάσκων)

DOC

Συνταξιοδοτικά Σχήματα

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Γ. Πιτσέλης

DOC

Αναλογιστική Μοντελοποίηση

3

6

ΕΠ

ΑΝΑ

**

DOC

Θέματα Επιστήμης Δεδομένων

3

6

ΕΠ

ΠΛΗ

Ελ. Κοφίδης

Ν. Πελέκης

DOC

Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων

3

6

ΕΠ

ΑΝΑ

**

DOC

δεν προσφέρεται το τρέχον εξάμηνο

Βιοστατιστική36ΕΠΣΤΑΕ. ΑνδρουλάκηςDOC

Ειδικά Θέματα Στατιστικής

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Γ. Τζαβελάς

 DOC

Πρακτική Άσκηση

3

6

ΕΠ

 ΓΕΝ

**

 DOC

 ** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδασκ. 

 ECTS

 Κατ.

Πεδίο

Διδάσκων

Περίγραμμα μαθήματος

Μη Παραμετρική Στατιστική

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Ι. Τριανταφύλλου

DOC

Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Ε. Ανδρουλάκης

DOC

Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης

4

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Γ. Ψαρράκος

DOC

Γήρανση του Πληθυσμού και Ασφαλιστική Οικονομία

3

6

ΕΠ

ΑΣΦ

Π. Τήνιος

DOC

Ειδικά Θέματα Αναλογισμού

3

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Γ. Πιτσέλης

DOC

Μπεϋζιανή Στατιστική

3

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Γ. Ηλιόπουλος

DOC

Θεωρία & Πρακτική της Αντασφάλισης

3

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Α. Μποζίκας 

DOC

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 

4

6

ΕΠ

ΟΙΚ

 Σ. Τζανίνης (Εντεταλμένος Διδάσκων)

DOC

Πολυμεταβλητή Ανάλυση

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

Ι. Τριανταφύλλου

DOC

Πρακτική Άσκηση

3

6

ΕΠ

ΓΕΝ

Π. Τήνιος

DOC

Προσομοίωση (Η/Υ)

3

6

ΕΠ

ΜΑΘ

Μ. Μπούτσικας

DOC

Στατιστική Κοινωνικών Φαινομένων

4

6

ΕΠ

ΔΗΜ

 Κ. Χριστόπουλος (Ακ. Υπότροφος)

DOC

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνων

3

6

ΕΠ

ΑΝΑ

Π. Χατζόπουλος

 DOC

Στοχαστική Χρηματοοικονομική 

4

6

ΕΠ

ΣΤΑ

**

DOC

 ** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί