Πιτσέλης Γεώργιος

Πιτσέλης Γεώργιος

Πιτσέλης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Αναλογιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη
Πληροφορίες

Εκπαίδευση-Σπουδές (Education)

 • PhD (1998), University of Montreal, Canada. Field of Studies: Statistics and Actuarial Sciences
 • MSc (1986), Concordia University, Montreal, Canada. Statistics and Mathematics
 • BSc (1983), Concordia University, Montreal, Canada. Field of Studies: Mathematics, Specialization of Statistic

Ακαδημαικές  Θέσεις (Academic Positions)

Jan-Jul 2021: Concordia University (Canada), Visiting  Scholar

2015-2021: University of Piraeus, Dept. of Statistics and Insurance Science

Febr-Jul 2015: KULeuven, Visiting Professor (BF Senior Fellowship)

Aug-Jan 2015: University of Piraeus, Dept. of Statistics and Insurance Science

Febr-Jul 2014: KULeuven, Visiting Professor (BF Senior Fellowship)

2011-2014: University of Piraeus, Dept. of Statistics and  Insurance Science (Tenure obtained the 10-1-2011)

2007-2011: University of Piraeus, Dept. of Statistics  & Insurance Science, Assistant Professor

2001-2007: University of Piraeus, Dept. of Statistics and Insurance Science, Lecturer

Spring 2006: Katholieke Universiteit Leuven, Visiting Professor

Winter 2006: Catholic University of Rio de Janeiro, Brazil, Visiting Professor

1999-2001: University of Piraeus, Dept. of Statistics and Insurance Science, Lecturer(Part time position)

1999-2001: Technical University of Athens, Dept. of applied  Mathematics and  Physical Science

1999: Economic University of Athens, Graduate program, instructor (ratemaking,  reserving, credibility)

1998: Université de Montréal, researcher

1999: Concordia University, researcher (Robust econometric models)   

Editor Περιοδικών

Guest Editor 2021-2022: Special Issue “Statistics and Quantitative Risk Management for Insurance”, Risks.

Associate Editor 2008-2019: Insurance Mathematics and Economics

Guest Editor 2008: Insurance Mathematics and Economics for the special issue in Honor of Hans Gerber

Member of the “Eight working groups for the preparation of insurance market for Solvency II”, organized by the Bank of Greece (Supervision Authority)

International referee for Research Council KULEUVEN (Belgium)

Member of the American Risk Association (ARIA)

Κριτής Βιβλίων (Book Refereeing)

Predictive Modelling in Actuarial Science 2014. (ed. J. Frees G. Meyers and R. Derrig). (Sponsored from the Casualty Society and the Canadian Society of Actuaries)

Frees, E. W (2004). Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications. Cambridge University Press

Κριτής Περιοδικών (Journal Refereeing)

 • Annals of Actuarial Science
 • Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
 • Astin Bulletin
 • Belgium Actuarial Bulletin (BAB)
 • Communications in Statistics – Theory and Methods.
 • Czech Science Foundation
 • Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
 • Insurance Mathematics and Economics (IME)
 • International Journal for Uncertainty Quantification
 • Journal of Actuarial Practice (JAP)
 • Journal of Computational Applied Mathematics (JCAM)
 • Journal of Statistical Planning and Inference (JSPI)
 • North America Actuarial Journal (NAAJ)
 • International Journal for Uncertainty Quantification
 • Risks
 • Scandinavian Actuarial Journal Editorial
 • Statistics & Probability Letters
 • The Journal of Financial Decision Making (JFDM)

Επιτροπές Συνεδρίων (Organizing and Scientific committee)

 • Member of the Organizing committee: 7th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, March 1-6 March, 2020, Maresias, Brazil.
 • Chairman of the Organizing-Scientific committee: Executive Seminar on Actuarial Science and Risk measures Topics on Solvency II, University of Piraeus, 7 October 2016, Greece.
 • Member of the Organizing committee:  19th International Congress   on IME,   24-26 June, 2015, Liverpool, UK.
 • Chairman of the Organizing-Scientific committee: Workshop on Pension Plans and Related Topics, University.
 • Member of the Organizing committee:27th Congress of the Greek Statistical Institute, May 8-11   2013, Piraeus, Greece
 • Member of the Organizing committee: 6th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, March 24-28 March, 2013, Maresias, Brazil.
 • Chairman (with M. Glezakos) of the Organizing-Scientific committee: Workshop on  Risk Dependency and Ruin, University of Piraeus and Bank of Greece (Supervisory Authority), 9 November 2012, Greece.
 • Member of Scientific committee: International   Workshop in Honor of professor Omer L. Gebizlioglu, 14-15 May 2012 Ankara, Turkey.
 • Chairman of the Organizing-Scientific committee: Workshop on Solvency II, Bank of Greece, 11 May 2012, Athens, Greece.
 • Chairman of the Organizing-Scientific committee: Workshop on Actuarial Science and Risk measures, 3rd Actuarial Day, 14 Oct 2011, Piraeus, Greece.
 • Member of the Scientific committee: Memorial Actuarial Research Conference, June 13 2011, in honor of Marc Goovaerts, Leuven, Belgium.
 • Chairman of the Organizing-Scientific committee: Workshop on Actuarial Science and Risk measures, 2nd Actuarial Day, 14 May 2011, Piraeus, Greece.
 • Chairman of the Organizing-Scientific committee: Workshop Actuarial Science and Risk measures, 1st Actuarial Day, 14 Jan 2011, Piraeus, Greece.
 • Member of the Scientific committee: 13th International Congress   on IME,   May 27-29, 2009 Istanbul, Turkey.
 • Member of the Organizing committee: 4th Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, April 4-8 2009, Maresias, Brazil.
 • Chairman of the Organizing-Scientific committee: Workshop, Epilogue IME 2008, 1st Actuarial Day, 11-10-08, Piraeus, Greece.
 • Chairman of the Organizing committee and member of the Scientific committee: 11th International Congress   on IME,   July 10-12, 2007, Piraeus, Greece.
 • Member of the Organizing committee: 3rd Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, March 25-29 March, 2007, Maresias, Brazil.
 • Member of the Organizing committee: 10th   International Congress   on IME, July 18-20, 2006,   Leuven, Belgium.

Επαγγελματική Εμπειρία (Professional Experience)

1998-2001: Infogroup, Athens (Actuary-Statistician-Business Consultant)

1991-1992: Hôpital du Sacré-Cœur  Montréal (Bio-Statistician)

1990: Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du Canada (Statistician)

1989: Bell Canada  (Statistician & Financial Analyst)

1987-1992: Oneira  Pictures International, Montréal (Film  Industry Consultant)

1984-1989: Khalil Bus. Corp. Montréal (Statistician-Business Consultant)

Προπτυχιακά (Undergraduate Courses)

 • Πιθανότητες Ι, ΙΙ
 • Στατιστική, Ι, ΙΙ
 • Παλλινδρόμηση
 • Θεωρία Επιτοκίων
 • Θεωρία Χρεοκοπίας
 • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου (Credibility Theory)
 • Θεωρία Τιμολόγησης Ασφαλίστρων-Αποθεματοποίηση (Ratemaking-Reserving)
 • Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης (Pension Plans)
 • Ειδικά θέματα Αναλογισμού
 • Στατιστικά Προγράμματα Ι & ΙΙ ( SPSS και S-PLUS, R)

Μεταπτυχιακά (Graduate Courses)

 • Θεωρία Επιτοκίων (Theory of Interest)
 • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου & Αποθεματοποίηση (Credibility Theory & Loss Reserving)
 • Ζημιοκατανομές (Loss Models)
 • Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης (Pension Plans)
 • Τιμολόγηση Ασφαλίστρων και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (Ratemaking & Asset Liability Management)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Credibility Premium Estimation
 • Robust Estimation
 • Ratemaking and Reserving
 • Solvency II
 • Non-Life Risks
 • Modelling Mortality and Longevity Risk
 • Econometric Models for Insurance

Διδακτορική Διατριβή

Pitselis G. (1998). On Robust Credibility Models including Weighted Regression. PhD Dissertation, Université de Montréal, Canada.

Δημοσιεύσεις

 • Bozikas A.  Badounas I.,  and Pitselis, G., (2022). Pricing Longevity Bonds under a Credibility Framework with Limited Available Data. Risks, 10(5), 96.
 • Badounas I., Bozikas A. and Pitselis, G., (2021). Robust Random Coefficients Representation of Chain Ladder Models. Annals of Actuarial Science (2021), 1–32.
 • Bozikas, A. and Pitselis, G., (2020b). Incorporating  crossed classification credibility into the Lee-Carter  model for multiple populations mortality data. Insurance Mathematics and Economics, 93, 353-368.
 • Bozikas, A. and Pitselis, G., (2020a). Multi-Population Mortality Modelling and Forecasting: A Hierarchical Credibility Regression Approach.  Eur. Actuar. J. (2020).
 • Pitselis, G., (2020a). Quantiles in a multiple-stage nested classification credibility.  Eur. Actuar. J. (2020), 10, 399-423.
 • Pitselis, G., (2020b). Multi-stage nested classification credibility quantile regression model. Insurance Mathematics and Economics, 92, 162-176.
 • Pitselis, G., and Badounas I., (2020). Robust     Cross Section Regression in Loss Reserving   Models. Technical Report (submitted).
 • Badounas I., and Pitselis, G., (2020). Loss reserving estimation with correlated run-off triangles in a longitudinal quantile regression model, Risks, 8, 14.
 • Bozikas, A., Pitselis, G., (2019a). Credible Regression Approaches to Forecast Mortality for Populations with Limited Data, Risks 7(27), 1-22.
 • Bozikas, A., Pitselis, G., (2018). An Empirical Study on Stochastic Mortality Modelling under the Age-Period-Cohort Framework: The Case of Greece with Applications to Insurance Pricing, Risks, 6(44), 1-32.
 • Pitselis, G., (2017). Risk Measures in a Quantile Regression Credibility Framework with Fama/French data Applications. Insurance Mathematics and Economics, 74, 0-12.
 • Bozikas, A., Pitselis, G., (2016b).  Modelling and forecasting -specific mortality rates and sex differentials in future life expectancy. An Application to the Greek population data. Technical Report.
 • Pitselis, G., (2016c). Robust State Space Representation of Chain Ladder Models. Presented in the 16th International Congress of IME, July 10-23, 2014, Shanghai, China. Technical Report.
 • Pitselis, (2016b). Compound Distributions of Exchangeable Random Variables – Moments and Central Moments. Technical Report.
 • Pitselis, G., (2016a). Credible Risk Measures with Applications in Finance and Actuarial Sciences. Insurance Mathematics and Economics, 70 (2016), 373–386.
 • Bozikas, A., G., Pitselis, (2016a). A Comparative Analysis of Stochastic Mortality Models under the Age-Period-Cohort Framework. The Case of Greece. Technical Report.
 • Pitselis, G., (2015). Extensions of De Pril’s  Recursions for Panjer’s Class for the Multivariate case. Technical Report.
 • Pitselis, G., Grigoriadou, V., and Badounas, I., (2015). Robust Loss Reserving in a Log – linear Model. Insurance Mathematics and Economics, 64, 14-27.
 • Pitselis, G., and Bozikas, A., (2014). Implications of Mortality Trends to Actuarial Pension Plans Methods and Securitization of Longevity Risk. Technical Report.
 • Pitselis, G., (2014a). Credibility Estimation of Quantiles (VaR) in a Hierarchical Model. Presented in the ASTIN Congress 18-22, June 2011, Madrid, Spain.
 • Dimitrov, B., Esa, S., Kolev, N., and Pitselis, G.,  (2014). On the transfer of Global Measures of Dependence between Random Variables into Cumulative Local Measures. Journal of Applied Mathematics, 5(4),  615-627.
 • Pitselis, G., (2013d). Robust Eligible Capital and Value at Risk under Solvency II System. Communication in Statistics-Simulation and Computation, 43(1), 161-182.
 • Pitselis, G., (2013c). Quantile Credibility Models. Insurance Mathematics and Economics, 52, 477-489.
 • Pitselis, G.,  (2013b). Pure Robust   Versus Robust Portfolio Unbiased – Credibility and Asymptotic Optimality. Insurance Mathematics and Economics, 52, 391–403.
 • Pitselis, G., (2013a). A review on Robust   Estimators Applied to Regression Credibility, Journal of Computational and Applied Mathematics, 239, 231-249.
 • Pitselis, G., (2009). An Overview of Solvency Supervision, Regulations and Insolvency prediction. Belgian Actuarial Journal  8(1), 37-53.
 • Pitselis, G., (2009). Solvency Supervision based on a Total Balance Sheet Approach. Journal of Computational and Applied Mathematics. 233(1), 83-96.
 • Chadjiconstantinidis, S., and Pitselis, G., (2008). Further Improved Recursions for a Class of Compound Poisson Distributions, Insurance Mathematics and Economics, 44(2), 278-286.
 • Pitselis, G., (2008). Robust Regression Credibility: The Influence Function Approach. Insurance Mathematics and Economics, Insurance Mathematics and Economics, 42(1), 288-300.
 • Pitselis, G., (2006).   Credibility when Risk Characteristics Vary with Time. HERMIS International Journal, 7, 160-181.
 • Dagla, M., Antoniou, E., Pitselis, G., Greatsas G., (2005).  Factors Influencing the initiation and duration of Breastfeeding in Greece. The journal of Maternal Fetus and Neonatal Medicine, 189-192.
 • Pitselis, G., (2005). Application of M-Estimators to Cross-Section Effect Models. Communication in Statistics-Simulation and Computation, 34, 1-16.
 • Pitselis, G., (2004). Credibility Models with Cross-Section Effect and with both Cross-Section and Time Effects. Blatter der DGVM, Springer, Heft 4, 643-664.
 • Pitselis, G., (2004). De Vylder’s Robust Nonlinear Regression Credibility, Belgium Actuarial Bulletin, V. 4, 44-49.
 • Pitselis, G., (2003). A SUR Regression Model in a Credibility Framework. Insurance Mathematics and Economics, 34, 37-54.
 • Garrido, J., and   Pitselis, G., (2000). On Robust Estimation in Bühlmann-Straub’s Credibility Model. Journal of Statistical Research, (In Honor of C.R. Rao), 34, 2, 113-132.
 • Pitselis G., (1990). Personnes agees de langue Grecque de la Communaute Hellenique de Montreal. Ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social du Canada (1990), 1-46.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

 • Bozikas, A. and Pitselis, G., (2019). A Three Level Hierarchical  Credibility Regression Approach to Modelling Multi-Population Mortality data. Proceedings of the 32nd  Congress of the Greek Statistical Institute, Ioannina, Greece, May 30/5-1/6, 2019.
 • Bozikas, A. and Pitselis, G., (2018). Prediction of Mortality with the use of Credibility Theory. Proceedings of the 31th Congress of the Greek Statistical Institute, Lamia, Greece, May 4-6, 2018.
 • Badounas, I. and Pitselis, G., (2018). Robust Loss Reserving with Kalman Filter. Proceedings of the 31th Congress of the Greek Statistical Institute, Lamia, Greece, May 4-6, 2018.
 • Bozikas, A.  and Pitselis, G., (2016). Comparative Analysis of Stochastic Mortality Tables in Greek Population. Proceedings of the 29th Congress of the Greek Statistical Institute,  Naousa, Greece, May 4-7, 2016.
 • Bozikas, A.  and Pitselis, G., (2015). Mortality Projection in Greece and the Implication  of Longevity Improvements on Pension Plans.  Proceedings of the 28th Congress of the Greek Statistical Institute,  Athens, April  15-18, 2015.
 • Pitselis, G., (2009). Internal Model for Solvency Supervision for Small,   Medium, and Large insurers. Proceedings of the 4th Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance  (Ed.  Kolev, Fernandez), April 4-8, 2009, Maresias, Brazil.
 • Pitselis, G., (2007).  Adequacy of Capital for Life and Non-life Insurer. Proceedings of the 3rd Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance (Ed.  Kolev, Schmidli), March 25-30, 2007, Maresias, Brazil.
 • Pitselis, G., (2005).  Another look at dependency for compound distributions. Proceedings of the 2nd Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, (Ed.  Kolev, Morettin), September 29-October 2, Ubatuba, Brazil.
 • Pitselis, G., and Ganetsos I., (2005). Prediction of Insolvency.  The norm for Healthy Companies under Solvency II. Proceedings of the 20th Congress of the Greek Statistical Institute,  Leukosia, April  11-15, 2005, Cyprus.
 • Zaharopoulou, H., and Pitselis, G., (2004). Diagnostic of Outlier Events and Robust Estimation. Proceedings of the 17th Congress of the Greek Statistical Institute, Leykada, April 14-18, 2004, Greece.
 • Pitselis, G., and Maragou, M., (2004). Investigating Insurance Insolvency and Fraud. Proceedings of the 3rd   Conference in Actuarial Science and Finance, September 2-5, 2004, Samos, Greece.
 • Pitselis, G., and Harisi, A., (2003). Robust estimation in multiple Regression with Random Coefficients. Proceedings of the   16th Congress of the Greek Statistical Institute, Kavala, April 30 – May 3, 2003, Greece.
 • Pitselis, G., (2003). Robust Non-linear Regression Credibility. Proceedings of the 1st Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, September 1-6. (Ed. Dhaene, Kolev, Morettin), September 29-October 4, Ubatuba, Brazil.
 • Pitselis, G., (2002). Application of GM and MM Estimators to Regression Credibility. Proceedings of the 2nd Conference in Actuarial Science and Finance, September 20-22, 2002, Samos, Greece.
 • Pitselis, G., (2002). Credibility Estimation in a Multivariate Regression Model. Proceedings of the 15th Congress of the Greek Statistical Institute, Ioannina, April 8-11, 2002, Greece.
 • Pitselis, G., (2001). Robust Estimation in the Multivariate case. Proceedings of the 14th Congress of the Greek Statistical Institute, Skiathos, April 18-21,  2001, Greece.

Προσκεκλημένος Ομιλητής

 • Pitselis, G. (2020). Quantile Longitudinal Regression Model in the Framework of Loss Reserving  Estimation With Correlated Line of Business: Workshop on Risk Analysis,  IME-USP,  March 9 and 10, 2020, S. Paulo. Brazil.
 • Pitselis, G., (2020). Short Course: Claims Reserving Methods for one Run-off Triangle and for a Portfolio of Several Run-off  Triangles. 7th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, March 1-6 March, 2020, Maresias, Brazil.
 • Pitselis, G., (2017b). Risk Measures Related to both the Information of an Individual Risk and Industry Risk. SSC Annual Meetings at University of Manitoba, June 11-14, Canada.
 • Pitselis, G., (2017a). Another Look at Risk Measures in a Credibility Framework. University of Lausanne,  DSA seminar Mon Apr 10, 2017, Switzerland.
 • Pitselis, G., (2014d). Risk Measures in a Credibility Framework. Presented at AFI seminar, KU Leuven 12 June 2014, Belgium.
 • Pitselis, G., (2014c). Credible Risk Measures. Presented at ASMF seminar, Liberal University of Brussels, 2 May 2014, Belgium.
 • Pitselis, G., (2014b). Risk Measures within a Credibility Framework. University of Lausanne, DSA seminar  Mon Apr 28, 2014, Switzerland.
 • Pitselis, G., (2014a). Credible Risk Measures. Presented at ASMF seminar, University of Amsterdam, 14 March, 2014, Nederland.
 • Pitselis, G., (2012). Some new Results on Robust Loss Reserving. Presented at AFI seminar, KU Leuven 14 February 2012, Belgium.
 • Pitselis, G., (2012). Robust Loss Reserving Applied to Non-life Risk. Presented in the International Workshop in Honor of Professor Omer Gebizlioglu, 14-15 June, 2012, Ankara, Turkey.
 • Pitselis, G., (2008).  Robust Credibility, 24 April 2008, Bahcesehir University,  Istanbul, Turkey.
 • Pitselis, G., (2008). Robust credibility, 22 April 2008, Middle East Technical University Institute of Applied mathematics, Ankara, Turkey.
 • Pitselis, G., (2008). Patric Poon Actuarial Science Workshop. July 14, 2008, Honk Kong, China.
 • Pitselis, G., (2007). Solvency Supervision and Risk Based Capital Industry Norm, at Risk Measures and Solvency (RMS) Meeting in Antalya, Turkey, May 20-24, 2007.
 • Pitselis, G., (2006). Solvency Supervision, Regulations and Insolvency Prediction: The Case of Greece. Presented in International Congress Euro2006 on Operation Research, Reykjavik, Iceland.
 • Pitselis, G., (2006). Regression Analysis for Supervision of Solvency, CPI Events, Johannesburg January 2006, S. Africa.

Διεθνή Συνέδρια

 • Bozikas, A. Pitselis, G., (2021) A non-linear credibility regression approach to forecasting mortality rates. Presented at the virtual conference Statistics 2021 Canada: 6th Canadian Conference in Applied Statistics, Montreal, Canada,
 • Pitselis, G., and Badounas I., (2019). Loss reserving estimation with correlated run-off triangles in a quantile longitudinal model. International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2019),  July 10 – 12, 2019, Munich, Germany.
 • Bozikas, A. Pitselis, G., (2019). A crossed classified credibility approach to estimating future mortality dynamics for multiple populations. International Congress of Insurance: Mathematics and Economics (IME 2019),  July 10 – 12, 2019, Munich, Germany.
 • Bozikas, A. Pitselis, G., (2019). Multi-population mortality modelling and forecasting: A hierarchical credibility regression approach. Third International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance (ICASQF2019) in Manizales, Colombia on June 19-22, 2019.
 • Pitselis, G., (2019). On the application of a hierarchical credibility quantile regression model to insurance and finance. Third International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance (ICASQF2019) in Manizales, Colombia, June 19-22, 2019.
 • Pitselis, G., (2017). Quantile regression techniques with a working correlation model for credibility premium estimation. International Congress of Insurance: Mathematics and Economics (IME 2019), Vienna, July 3-5, 2017.
 • Pitselis, G., (2016b). Penalized Quantile Regression Model for Longitudinal Data in a Credibility Framework. Presented in the 3rd EAJ Conference, Lyon, Sept 5-8, 2016.
 • Bozikas, A. Pitselis, G., (2016). Stochastic Mortality Models under the Age-Period-Cohort Framework: The case of Greece. Presented in the 3rd EAJ Conference, Lyon, Sept 5-8, 2016.
 • Pitselis, G., (2016a). Compound Distributions of Exchangeable Random Variables – Moments and Central Moments. Technical Report. Presented in the 16th International Congress   of IME, July 24-27, 2016, Atlanta, Georgia, USA.
 • Pitselis, G.,   (2015). Risk Measures in a Quantile Regression Credibility Framework with Fama/French  Research Portfolios  and Three Risk Factors. Presented in the 15th International Congress   of IME, June 24-26, 2015, Liverpool, UK.
 • Pitselis, G., (2014). Some new Developments on Credibility Risk Measures and Applications. Presented in 2nd European Actuarial Journal (EAJ) Conference & Educational Workshop TU Vienna, September 8-12, 2014, Austria.
 • Badounas, I. and Pitselis, G., (2014). Robust loss reserving  regression models with random coefficients. Presented at the 2nd European Actuarial Journal (EAJ) Conference, TU Vienna, September 10-12, 2014.
 • Pitselis, G., (2014). Robust State Space Representation of Chain Ladder Models. Presented in the 16th International Congress of IME, July 10-23, 2014, Shanghai, China.
 • Pitselis, G., (2013). Credible Risk Measures. Presented in the 16th International Congress of IME, July 1-3, 2013, Copenhagen, Denmark.
 • Pitselis, G., (2012). Credible Risk Measures. Presented in the Workshop on  Risk Dependency and Ruin, University of Piraeus, 9 November 2012, Greece.
 • Pitselis, G., (2012).  Some new Developments in Quantile Credibility Models. Presented in the 16th International Congress   of IME, June 28-30 Hong Kong, China.
 • Pitselis, G., (2012). The Effect of Large Claims to Loss Reserving. Presented in the International Conference on Actuarial Science and Risk Management, June 23-27 2012, Xiamen, China.
 • Pitselis, G., (2012).  Robust Loss Reserving applied to Non-life Risk in   Solvency II. Presented in the Actuarial Science and Risk Measures Workshop on Solvency II, 11 May 2012, Athens, Greece.
 • Pitselis, G., (2011). On a Hierarchical Credibility Model for Quantiles, presented in the ASTIN Congress 18-22, June 2011,  Madrid, Spain.
 • Pitselis, G., Grigoriadou V. (2011). Robust Regression Techniques applied to Loss Reserving. Presented in the 15th International Congress   of IME, June 14-18, 2011, Trieste, Italy.
 • Pitselis, G. and Iliopoulos, I., (2010). Pension Plans Valuation Based on Simultaneous Equations Model. Presented in the 13th International Congress of IME 2010, June 17 – 19, 2010, Toronto Canada.
 • Pitselis, G., (2011). Robust Eligible Capital and Value at Risk under Solvency II System. Presented in the 24th Congress of the Greek Statistical Institute, April 7-11   2010, Veria, Greece.
 • Pitselis, G., (2008).  Robust and efficient estimator applied to regression credibility. Presented in the 11th International Congress of IME July 16-18, 2008, Dalian, China.
 • Pitselis, G., (2007). Quantile regression in a Credibility Framework. Presented in the 10th International Congress of IME, 12-15 July, 2007, Piraeus, Greece.
 • Pitselis, G., (2007). Robust and Efficient Estimator Applied to Regression Credibility. Presented at the 22th Congress of the Greek Statistical Institute, Samos, April 30-May 4, 2007, Greece.
 • Pitselis, G., (2006). Risk Based Capital, Supervision of Solvency and   Cross-Section Effect models. Presented in the 10th International Congress of IME, 18-20 July, Leuven Belgium.
 • Papaioanou, T., and Pitselis, G., (2004). On Information and Censoring in Actuarial Science. Presented in the 8th International Congress of IME, June 14-16, Rome, Italy.
 • Pitselis, G., (2004). Extensions of De Pril’s Recursions for Panjer’s Class. Presented in 8th International Congress of IME, June 14-16, 2004 Rome, Italy.
 • Pitselis, G., (2004). Extensions of De Prill’s Recursions for Panjer’s Class for the Multivariate case. Presented in the 2nd international workshop in Applied Probability, March 22-25, 2004, Piraeus, Greece.
 • Pitselis, G., (2003). Further Improved Recursions for a Class of Compound Poisson Distributions. presented in the 7th International Congress on IME. 22-25 June, 2003, Lyon, France. With S. Chadjiconstantinidis.
 • Pitselis, G., (2002). Credibility Estimation in Seemingly Unrelated Regressions Model with Random Coefficients Presented in 6th International Congress of IME, July  15-17, 2002, Lisbon, Portugal.
Βιβλία & Σημειώσεις για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ERRATA
Mathematics for Pension Plans and Life Tables- Book in Greek, Papazisis Publishers FRONT COVER LOSS MODELS Errata (Διορθώσεις)
Long Tail Distributions (with R) – Book in Greek, Papazisis Publishers FRONT COVER LOSS MODELS Errata (Διορθώσεις)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  (The Mathematics of Non-life Insurance)

Μέρος Ι – Τιμολόγηση Ασφαλίστρων, Αποθεματοποίηση, Αντασφάλιση, Φερεγγυότητα ΙΙ

Μέρος ΙΙ – Αξιοπιστία Χαρτοφυλακίου, Η Γλώσσα Προγραμματισμού R

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ (Papazisis Publishers)

Pitselis2 FCV Errata (Διορθώσεις)
Statistical Applications with SPSS, SPUS, R – Lecture notes

Άλλες Δραστηριότητες

 • Ύμνος ΠΑ.ΠΕΙ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το video (για την καλύτερη προβολή προτείνω να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας)

 • The IME song

Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο περιοδικό “Insurance Μathematics and Economics (IME)”
Πατήστε εδώ για να ακούσετε το τραγούδι