Ηλιόπουλος Γεώργιος

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης
Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Στατιστική
Πληροφορίες

Εκπαίδευση-Σπουδές

Ακαδημαϊκές θέσεις

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μέθοδοι Markov chain Monte Carlo
 • Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων
 • Εκτίμηση παραμέτρων κλίμακος
 • Ακριβής συμπερασματολογία υπό λογοκρισία
 • Συμπερασματολογία υπό περιορισμούς διάταξη

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Υπολογιστικές Στατιστικές Τεχνικές, ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Στατιστικής (εαρινό εξάμηνο)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις 

 • Balakrishnan, N. and Iliopoulos, G. (2009). Stochastic monotonicity of the MLE of exponential mean under different censoring schemes, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 61, 753-772.
 • Iliopoulos, G. and Balakrishnan, N. (2009). Conditional independence of blocked ordered data, Statistics and Probability Letters, 79, 1008-1015.
 • Cramer, E. and Iliopoulos, G. (2010). Adaptive progressive type-II censoring, Test, 19, 342-358.
 • Papastamoulis, P. and Iliopoulos, G. (2010). An artificial allocations based solution to the label switching problem in Bayesian analysis of mixtures of distributions, Journal of Computational and Graphical Statistics, 19, 313-331.
 • Davidov, O., Fokianos, K. and Iliopoulos, G. (2010). Order restricted semiparametric inference for the power bias model, Biometrics, 66, 549-557.
 • Iliopoulos, G. and Balakrishnan, N. (2011). Exact likelihood inference for Laplace distribution based on Type-II censored samples, Journal of Statistical Planning and Inference, 141, 1224-1239.
 • Bobotas, P., Iliopoulos, G. and Kourouklis, S. (2012). Estimating the ratio of two scale parameters: A simple approach, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 64, 343-357.
 • Iliopoulos, G. and Malefaki, S. (2013). Variance reduction of estimators arising from Metropolis-Hastings algorithms, Statistics and Computing, 23, 577-587.
 • Davidov, O., Fokianos, K. and Iliopoulos, G. Semiparametric inference for the two-way layout under order restrictions, Scandinavian Journal of Statistics, 41, 622–638.
 • Balakrishnan. N., Cramer, E. and Iliopoulos, G. (2014). On the method of pivoting the CDF for exact confidence intervals with illustration for exponential mean under life-test with time constraints, Statistics and Probability Letters, 89, 124-130.
 • Iliopoulos, G. (2016). Exact confidence intervals for the shape parameter of the gamma distribution, Journal of Statistical Computation and Simulation, 86, 1635-1642.
 • Tafiadi, M. and Iliopoulos, G. (2017). Exact inference for the difference of Laplace location parameters, Metrika, 80, 829–861.

Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων

Γ. Ηλιόπουλος (2013). Βασικές Μέθοδοι Εκτίμησης Παραμέτρων, 2η εκδ. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη