Κούτρας Μάρκος

Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Στατιστική και Εφαρμοσμένες Πιθανότητες
Πληροφορίες

Εκπαίδευση-Σπουδές

 • 1979   Πτυχίο: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών (Βαθμός: 9 και 6/20).
 • 1981   MSc: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα (Βαθμός 9 και 7/16).
 • 1983   Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, «Συμβολή στη θεωρία των Σφαιρικών Κατανομών και σχετικά Ταξινομικά Προβλήματα» (Βαθμός: Άριστα).

Συνοπτικές Πληροφορίες

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (που περιλαμβάνονται στο ISI): 70
 • h-index: 16 (Ιανουάριος 2014)
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνείς τόμους με κριτές:13.
 • Ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο μου στη διεθνή βιβλιογραφία: περισσότερες από 700.
 • Αssociate Εditor σε 8 διεθνή περιοδικά
 • Κριτής (referee) για εργασίες που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε περισσότερα από 30 διαφορετικά περιοδικά
 • Ελληνικά Βιβλία: 13
 • Αγγλικά Βιβλία: 5
 • Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών: 6(5 ολοκληρωμένες, 1 υπό εκπόνηση)
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) διεθνών συνεδρίων: 10
 • Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων (ως πρόεδρος της τοπικής επιτροπής):3
 • Οργανωτικό μέλος/πρόεδρος (co-Chair) διεθνών συνεδρίων:7.
 • Συμμετοχή σε επιτροπές διεθνών στατιστικών οργανισμών (BernoulliSociety): 1
 • Επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 10 Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά έργα (πλέον πρόσφατα: MarieCurie (2013-2016) και Αριστεία (2014-2015))

Ακαδημαϊκές-Διοικητικές Θέσεις

 • Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα Λογισμού Πιθανοτήτων και Στατιστικής του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (Απρίλιος 1981 – Οκτώβριος 1983 και Αύγουστος 1985 – Απρίλιος 1986)
 • Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Απρίλιος 1986 – Ιούλιος 1989).
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιούλιος 1989 – Σεπτέμβριος 1993).
 • Aναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σεπτέμβριος 1993-Σεπτέμβριος 2000).
 • Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Σεπτέμβριος 2000- )
 • Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Μanitoba (Canada) (Μάρτιος 1992-Ιούνιος 1992)
 • Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Mαθηματικών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Queen Mary and Westfield College) (Σεπτέμβριος 1994-Ιούνιος 1995).
 • Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Mαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου McMaster (Hamilton, Canada) (Ιούλιος 1997, Νοέμβριος 1999,Ιούνιος-Ιούλιος 2001, Απρίλιος-Μάιος 2013).
 • Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοστατιστικής (Τμήμα Μαθηματικών και Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) τις ακαδημαϊκές χρονιές 1998-1999 και 1999-2000.
 • Διευθυντής Σπουδών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Φεβρουάριος 2001 – Μάρτιος 2004 και 2007-2011)
 • Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ( 2003 –2007 και 2011-2013)
 • Κοσμήτορας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2013-2017)
 • Εκλεγμένο μέλος της European Regional Committee της Bernoulli Society (2013- σήμερα)

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Θεωρία Αξιοπιστίας και Έλεγχος Ποιότητας, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Πιθανότητες και Στατιστική (Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Πιθανότητες και Στατιστική (Οικονομικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Πιθανότητες Ι, Πιθανότητες ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Ανάλυση Παλινδρόμησης (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Για ανακοινώσεις σχετικές με τα μαθήματα που διδάσκω και διδακτικό υλικό  πατήστε εδώ

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Ανάλυση Παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης, Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Ερευνητική Μεθοδολογία , Θεωρία αξιοπιστίας και έλεγχοι χρόνων ζωής (ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Στατιστικές Μέθοδοι (ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Πιθανότητες (Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοστατιστικής (Τμήμα Μαθηματικών και Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας, ΠΜΣ στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πειραματικοί Σχεδιασμοί, ΠΜΣ στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας, ΠΜΣ στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τρέχον ακαδημαϊκό έτος

 • Πιθανότητες ΙΙ, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Θεωρία αξιοπιστίας και έλεγχοι χρόνων ζωής, ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Στατιστικές Μέθοδοι, ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας, ΠΜΣ στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πειραματικοί Σχεδιασμοί, ΠΜΣ στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας, ΠΜΣ στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 • Β. Αλεξάνδρου (1997). Μελέτη απαριθμητριών μεταβλητών σε ακολουθίες δοκιμών με χρήση Μαρκοβιανών αλυσίδων και εφαρμογές. Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μ. Μπούτσικας (2000). Συμβολή στη θεωρία συναφών τυχαίων μεταβλητών. Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σ. Μπερσίμης (2006). Προβλήματα πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και πολυδιάστατων σχεδίων ελέγχου ποιότητας. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Φ. Μηλιένος (2009). Φράγματα αξιοπιστίας σε συστήματα αξιοπιστίας. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Ι. Τριανταφύλλου (2009). Διατήρηση ιδιοτήτων γήρανσης. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Ε. Σοφικίτου (2014). Πολυδιάστατα μη-παραμετρικά Διαγράμματα Ελέγχου. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (υπό εκπόνηση).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Θεωρία ροών και στατιστικών συναρτήσεων σάρωσης
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Συνδυαστικές Κατανομές

Δημοσιεύσεις

Σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 1. Koutras, M. (1982). Non-central Stirling numbers and some applications. Discrete Mathematics42 , 73-89.
 2. Charalambides, Ch. A. and Koutras, M. (1983). On the differences of the generalized factorials at an arbitrary point and their combinatorial applications. Discrete Mathematics47, 183-201.
 3. Cacoullos, T. and Koutras, M. (1984). Quadratic forms in spherical random variables: Generalized noncentraldistribution. Naval Research Logistics Quarterly31, 447-461.
 4. Koutras, M. (1986). On the generalized noncentral chi-squared distribution induced by an elliptical gamma law. Biometrika73, 528-532.
 5. Koutras, M. (1987). On the performance of the linear discriminant function for spherical distributions. Journal of Multivariate Analysis21, 1-12.
 6. Koutras, M. (1990). Two classes of numbers appearing in the convolution of Binomial-truncated Poisson and Poisson-truncated Binomial random variables. The Fibonacci Quarterly28, 321-333.
 7. Koutras, M. (1992). Minimum distance discrimination rules and success rates for elliptical normal mixtures. Statistics and Probability Letters,13, 259-268.
 8. Papastavridis, S. G. and Koutras, M. V. (1992). Consecutive k-out-of-n systems with maintainance. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 44, 605-612.
 9. Charalambides, Ch. A. and Koutras, M. V. (1993). On a generalization of Morisita’s model for estimating the habitat preference. Annals of the Institute of Statistical Mathematics45, 201-210.
 10. Fu, J. C. and Koutras, M. V. (1994). Poisson approximations for 2-dimensional patterns. Annals of the Institute of Statistical Mathematics45, 179-192.
 11. Koutras, M. V. and Papastavridis, S. G. (1993). Application of the Stein-Chen method for bounds and limit theorems in the reliability of coherent structures. Naval Research Logistics, 40, 617-631.
 12. Koutras, M. V. and Papastavridis, S. G. (1993). On the number of runs and related statistics. StatisticaSinica3, 277-294.
 13. Koutras, M. V., Papadopoulos, G. K. and Papastavridis, S. G. (1993). Reliability of 2-Dimensional consecutive k-out-of-n:F systems. IEEE Transactions on Reliability,42, 658-661
 14. Papastavridis, S. G. and Koutras, M. V. (1993). Bounds for reliability of consecutive k-within-m-out-of-n systems with unequal component reliabilities. IEEE Transactions on Reliability, 42, 156-160.
 15. Fu, J. C. and Koutras, M. V. (1994). Distribution theory of runs: A Markov chain approach. Journal of the American Statistical Association,89, 1050-1058.
 16. Koutras, M. V. (1994). Eulerian numbers associated with sequences of polynomials. The Fibonacci Quarterly,32, 44-57.
 17. Koutras, M. V., Papadopoulos, G. K. and Papastavridis, S. G. (1994). Pairwise rearrangements in reliability structures. Naval Research Logistics41, 683-687.
 18. Chao, M. T., Fu, J. C. and Koutras, M. V. (1995). Survey of the reliability studies of consecutive-k-out-of-n:F and related systems. IEEE Transactions on Reliability44, 120-127.
 19. Fu, J. C. and Koutras, M. V. (1995). Reliability bounds for coherent structures with independent components. Statistics and Probability Letters, 22, 137-148.
 20. Koutras, M. V. and Alexandrou, V. A. (1995). Runs, scans and urn models: A unified Markov chain approach. Annals of the Institute of Statistical Mathematics47, 743-766.
 21. Koutras, M. V., Papadopoulos, G. K. and Papastavridis, S. G. (1995). Runs on a circle. Journal of Applied Probability,32, 396-404.
 22. Koutras, M. V. (1996). On a waiting time distribution in a sequence of Bernoulli trials. Annals of the Institute of Statistical Mathematics48, 789-806.
 23. Koutras, M. V. (1996). On a Markov chain approach for the study of reliability structures. Journal of Applied Probability33, 357-367.
 24. Koutras, M. V., Papadopoulos, G. K. and Papastavridis, S. G. (1996). A reliability bound for 2-dimensional consecutive-k-out-of-n:F systems. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 30, 3345-3348.
 25. Koutras, M. V., Papastavridis, S. G. and Petakos, K. I. (1996). Bounds for coherent reliability structures. Statistics and Probability Letters26, 285-292.
 26. Koutras, M. V. (1997). Waiting time distributions associated with runs of fixed length in two-state Markov chains. Annals of the Institute of Statistical Mathematics49, 123-139.
 27. Koutras, M. V. (1997). Consecutive k,r-out-of-n:DFM systems. Microelectronics and Reliability37, 597-603.
 28. Koutras, M. V. and Alexandrou, V. A. (1997). Non-parametric randomness tests based on success runs of fixed length. Statistics and Probability Letters32, 393‑404.
 29. Koutras, M. V. and Alexandrou, V. A. (1997). Sooner waiting time problems in a sequence of trinary trials. Journal of Applied Probability34, 593-609.
 30. Chadjiconstantinidis, S. and Koutras, M. V. (1999). Measures of component importance for Markov chain imbeddable reliability structures. Naval Research Logistics46, 614-639.
 31. Balakrishnan, N. and Koutras, M. V. (1999). Random combinations with bounded differences and cospan. The Fibonacci Quarterly38, 145-156
 32. Boutsikas, M. V. and Koutras, M.V. (2000) Generalized reliability bounds for coherent structures with applications. Journal of Applied Probability37, 778-794.
 33. Boutsikas, M. V. and Koutras, M.V. (2000). Reliability Approximation for Markov Chain Imbeddable Systems. Methodology and Computing in Applied Probability2, 393-411.
 34. Boutsikas, M. V. and Koutras, M.V. (2000). A bound for the distribution of the sum of dependent random variables with applications. Annals of Applied Probability10, 1137-1150.
 35. Chadjiconstantinidis, S., Antzoulakos, D. L. and Koutras, M. V. (2000). Joint distributions of successes, failures and patterns in enumeration problems. Advances in Applied Probability32, 866-884.
 36. Chadjiconstantinidis, S. and Koutras, M. V. (2001). Distributions of the numbers of failures and successes in a waiting time problem. Annals of the Institute of Statistical Mathematics53, 576-598.
 37. Boutsikas, M. V. and Koutras, M.V. (2002). On the number of overflown urns and excess balls in an allocation model with limited urn capacity. Journal of Statistical Planning and Inference, 104,259-286.
 38. Boutsikas, M. V. and Koutras, M.V. (2002). On a class of multiple failure mode systems. Naval Research Logistics49, 167-185.
 39. Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002). Modeling claim exceedances over thresholds. Insurance: Mathematics and Economics30, 67-83.
 40. Koutras, M. V., Tsitmidelis, S. andZissimopoulos, V. (2003). Evaluation of reliability bounds by set covering models. Statistics and Probability Letters,61, 163-175
 41. Antzoulakos, D. L., BersimisS. and Koutras, M. V. (2003). On the distribution of the total number of run lengths. Annals of the Institute of Statistical Mathematics55, 865-884.
 42. Boutsikas M. V. and Koutras, M. V. (2003).Bounds for the distribution of two-dimensional binary scan statisticsProbability in Engineering and Informational Sciences17, 509-525.
 43. Vassiliou, A., Tambouratzis, D. G. , Koutras, M. V. and Bersimis, S. (2004). A new similarity measure and its use in determining the number of clusters in a multivariate data set. Communications in Statistics: Theory and Methods33, 1643-1666.
 44. Antzoulakos, D. L. and Koutras, M. V. (2005).On a class of polynomials related to classical orthogonal and Fibonacci polynomials with probability applications, Journal of Statistical Planning and Inference,135, 18-39.
 45. Koutras, M. V., BersimisS. and Antzoulakos, D. L (2006). Improving the performance of the chi-square control charts via runs rules. Methodology and Computing in Applied Probability,8, 409-426.
 46. Politis, K and Koutras, M.V. (2006) Some bounds for the renewal function. Probability in Engineering and Informational Sciences20, 231-250.
 47. Boutsikas M. V. and Koutras, M. V. (2006). On the asymptotic distribution of the discrete scan statisticJournal of Applied Probability43, 1137-1154.
 48. Papadopoulos, A. A., Kateri, M., Triantafyllou, K., Ladas, D., Tzathas, C., Koutras, M. and Ladas, S.D. (2006). Hospitalization rates for cholelithiasis and acute cholecystitis doubled for the aged population in Greece over the past 30 years. Scandinavian Journal of Gastroenterology41 (, 1330 – 1335.
 49. Koutras M.V. and Maravelakis, P. (2007) On the IFR property of Markov chain imbeddable systems Probability in Engineering and Informational Sciences21, 201-216.
 50. Koutras, M. V., BersimisS. and Maravelakis, P. (2007) Statistical Process Control using Shewhart Control Charts with Supplementary Runs Rules, Methodology and Computing in Applied Probability9, 207-224.
 51. Triantafyllou , I. S. and Koutras, M. V. (2008). On the signature of coherent systems and applications, Probability in Engineering and Informational Sciences22, 19-35.
 52. Koutras, M. V., Bersimis,S. and Antzoulakos, D. L (2008). Bivariate Markov Chain embeddable variables of polynomial type and applications. Annals of the Institute of Statistical Mathematics60,173-191.
 53. Koutras, M. V., Maravelakis, P. and BersimisS. (2008). Techniques for controlling bivariate grouped observations, Journal of Multivariate Analysis99, 1474-1488.
 54. Milienos, F. S. and Koutras, M. V. (2008). A lower bound for the reliability function of multiple failure mode systems, Statistics and Probability Letters,78, 1639-1648.
 55. Papadopoulos, A.A., Polymeros, D., Ladas, D., Kateri, M., Tzathas, C., Koutras, M. and Ladas, S.D. (2008). Dramatic decline of acute appendicitis in Greece over 30 years. Index of improvement of socioeconomic conditions or diagnostic aids?  Digestive Diseases, 26, 80-84.
 56. Balakrishnan N. , Koutras, M. V.andBersimisS. (2009). Run and Frequency Quota Rules in Process Monitoring and Acceptance SamplingJournal of Quality Technology41, 66-81.
 57. Antzoulakos, D. L., Koutras, M. V. and Rakitzis, A. C. (2009). Start-Up Demonstration Tests Based on Run and Scan Statistics, Journal of Quality Technology41, 48-59.
 58. Balakrishnan, N., Triantafyllou, I. S. and Koutras, M. V. (2009). Nonparametric control charts based on runs and Wilcoxon-type rank-sum statistics, Journal οf Statistical Planning αnd Inference139, 3177-3192.
 59. Godbole, A. P., Koutras, M. V. and Milienos, F. S. (2010). Consecutive covering arrays: Exact results and Poisson approximations, Journal οf Statistical Planning and Inference140, 1292-1305.
 60. Balakrishnan, N., Triantafyllou, I. S. and Koutras, M. V. (2010). A distribution-free control chart based on order statistics, Communications in Statistics: Theory and Methods, 39, 3652-3677.
 61. Godbole, A. P., Koutras, M. V. and Milienos, F. S. (2011). Binary consecutive covering arrays, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 63559-584.
 62. Triantafyllou, I. S. and Koutras, M. V. (2011). Signature and IFR Preservation of 2-within-consecutive k-out-of-nF Systems, IEEE Transactions on Reliability60, 315-322.
 63. Eryilmaz, S.; Koutras, M. V. and Triantafyllou, I. S. (2011) Signature based analysis of m-consecutive-k-out-of-nF Systems with exchangeable components, Naval Research Logistics58, 344-354
 64. Koutras, M. V. and Milienos, F. S. (2012). Exact and asymptotic results for pattern waiting times, Journal of Statistical Planning and Inference142, 1464–1479.
 65. Triantafyllou, I. S. and Koutras, M. V. (2013). Failure rate and aging properties of generalized beta and gamma- generated distributions, Communications in Statistics: Theory and Methods (accepted for publication).
 66. Bersimis, S., Koutras, M. V. and Papadopoulos, G. K. (2013). Waiting time for an almost perfect run and applications in statistical process control, Methodology and Computing in Applied Probability (accepted for publication).
 67. Koutras V., Drakos, K. and Koutras, M. V. (2013) On the polynomial-logistic distribution and applications in finance Communications in Statistics: Theory and Methods (accepted for publication).
 68. Balakrishnan, N., Koutras, M. V. and Milienos, F. S. (2013). Some binary start-up demonstration tests and associated inferential methods, Annals of the Institute of Statistical Mathematics (accepted for publication).
 69. Bersimis, S., Koutras, M. V. and Maravelakis, P. E. (2014). A compound control chart for monitoring and controlling high quality processes, European Journal of Operations Research233, 595-603.
 70. Triantafyllou, I. S. and Koutras, M. V. (2013) On the (nfk) systems with exchangeable components, IEEE Transactions on Reliability, (accepted for publication).

Σε διεθνείς ειδικούς τόμους (special volumes) μετά πρόσκληση και με σύστημα κριτών 

 1. Cacoullos, T. and Koutras, M. (1985). Minimum-distance discrimination for spherical distributions. In Statistical Theory and Data Analysis (Ed. K. Matusita), 1985, 91‑102.
 2. Papastavridis, S.G. and Koutras, M. V. (1993). Consecutive-k-out-of-n systems. In New Trends in System Reliability Evaluation (Ed. K. B. Misra), Elsevier Science Publ. B. V., 228-248
 3. Koutras, M. V., Papadopoulos, G. K. and Papastavridis, S. G. (1994). Circular over-lapping success runs. Runs and Patterns: Selected Papers (Eds. A. Godbole and S. Papastavridis), Kluwer Publ. Co., 287-305.
 4. Koutras, M. V., Papastavridis, S. G. and Petakos, K. I. (1995). Bounds and limit theorems for coherent reliability structures. In Recent Advances in Life-Testing and Reliability (Ed. N. Balakrishnan), 267-292.
 5. Cacoullos, T. and Koutras, M. (1997). On the performance of minimum-distance classification rules for Kotz-type elliptical distributions. In Advances in the Theory and Practice of Statistics: A volume in Honour of Samuel Kotz (Eds. N. Balakrishnan and N. Johnson), John Wiley, 209-224.
 6. Koutras, M. V. (1997). Waiting times and number of appearances of events in a sequence of discrete random variables. In Advances in Combinatorial Methods and Applications to Probability and Statistics (Ed. N. Balakrishnan), Birkhaeuser, Boston, 363-384.
 7. Koutras, M. V. and Balakrishnan, N.(1999). A start-up demonstration test using a simple scan-based statistic. In Recent Advances in Scan Statistics and Applications (Eds J. Glaz and N. Balakrishnan), Birkhauser, pp.251-267.
 8. Boutsikas, M. V. and Koutras, M.V. (2000). Compound Poisson approximation for sums of dependent random variables. In Probability and Statistical Models with Applications (Eds: Ch. A. Charalambides, M. V. Koutras and N. Balakrishnan) pp 63-86. Chapman and Hall
 9. Tsitmidelis, S., Zissimopoulos, V. and Koutras, M. V. (2002). Fault tree analysis via set cover models. In Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control. CIMNE Barcelona, 179-183.
 10. Koutras, M.V. (2003). Applications of Markov Chains to the Distribution Theory of Runs. In Handbook of Statistics, Volume 21: Stochastic Processes: Modelling and Simulation (Eds. D. N. Shanbhag and C. R. Rao). North Holland Publ. Co.
 11. Antzoulakos, D. L., BersimisS. and Koutras, M. V. (2003). Waiting time distributions associated to total number of run lengths. In Mathematical and Statistical Methods in Reliability.
 12. Boutsikas, M.V., Koutras, M.V. and Milienos, F.S. (2009). Extreme value results for scan statistics. In Scan statistics methods and applications (Eds., Glaz, J., Pozdnyakov, V. and Wallenstein, S.), 57-82, Birkhauser.
 13. Koutras, M. V. and Triantafyllou, I. S. (2014). Reliability analysis of coherent systems with exchangeable components. In Applications of Mathematics and Informatics to Science and Engineering (Ed., Daras, N.) Springer.

Διακρίσεις

Ι. Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων

Πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής

 1. Recent Advances in Probability and Statistics,University of Athens, Greece, June 3-5, 1999 (>100 σύνεδροι)
 2. Second International Workshop in Applied Probability – IWAP 2004, University of Piraeus, Greece, March 2004 (>250 σύνεδροι)
 3. 28thEuropean Meeting of Statisticians,University of Piraeus, Greece, August 2010 (>400 σύνεδροι).

Co-chair of the International Organizing committee 

 1. First International Workshop in Applied Probability– IWAP 2002,University of Simon Bolivar in Caracas, Venezuela, January 14 -17, 2002
 2. Second International Workshop in Applied Probability – IWAP 2004, University of Piraeus, Greece, March 2004.
 3. Third International Workshop in Applied Probability – IWAP 2006, University of Connecticut, USA, May 15 -18, 2006.
 4. Fourth International Workshop in Applied Probability – IWAP 2008, Tehnnological University of Compiegne, Compiegne, France, July 2008.
 5. Fifth International Workshop in Applied Probability – IWAP 2010, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spain, June 2010.
 6. Sixth International Workshop in Applied Probability – IWAP 2012, Tel Aviv, Israel, June 11-14, 2012.
 7. Seventh International Workshop in Applied Probability – IWAP 2014, Izmir, Turkey, June 16-20, 2013.

Member of the Scientific Committee for International Conferences 

 1. Recent Advances in Probability and Statistics,University of Athens, Greece, June 3-5, 1999.
 2. International Conference on Mathematical Methods in Reliability MMR’2000, Bordeaux, France, July 4-7, 2000.
 3. Third International Conference on Mathematical Methods in Reliability MMR’2002, Trondheim, Norway, June 17-20, 2002.
 4. Fifth Lattice Path Combinatorics and Discrete Distributions, Department of Mathematics, University of Athens, 5-7 June, 2002, Athens.
 5. International Workshop on Statistical Modelling: Statistical Modelling in Society, 8-12 July 2002, Chania, Crete, Greece.
 6. International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics, July 15-19, 2002 – Crete, Greece.
 7. 28thEuropean Meeting of Statisticians,University of Piraeus, Greece, August 2010.
 8. Markov and semi-Markov processes and related fields,Chalkidiki, Greece, September 2011.
 9. Sixth Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society (EMR-IBSConference, Crete 8-13 May, 2011.
 10. Third International Symposium on Statistical Process Control,University of Piraeus, Greece, July 2013

ΙΙ. Associate Editor σε διεθνή περιοδικά

 1. Methodology and Computing in Applied Probability, Kluwer Publ. Co.
 2. Communication in Statistics:Theory and Methods, Taylor and Francis (2003-2008)
 3. Communications in Statistics: Simulation and Computation, Taylor and Francis (2003-2008)
 4. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Elsevier
 5. Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier
 6. Journal of Mathematics, Hindawi Publishing Corporation
 7. ISTATISTIK, Journal of the Turkish Statistical Association
 8. ISRN Probability and Statistics, Hindawi Publishing Corporation

 

III. Κριτής (referee) σε διεθνή περιοδικά

 1. Advances in Applied Probability
 2. Annales Des Sciences Mathematiques Du Quebec
 3. Annals of Applied Probability
 4. Annals of the Institute of Statistical Mathematics
 5. Communication in Statistics: Simulation and Computation
 6. Communication in Statistics:Theory and methods
 7. Computational Statistics
 8. Computers and Industrial Engineering
 9. Computers and Mathematics with Applications
 10. Discrete Mathematics
 11. IEEE Transactions in Reliability
 12. International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering
 13. Journal of the American Statistical Association (JASA)
 14. Journal of Applied Probability
 15. Journal of the College of Science
 16. Journal of Computational Statistics and Data Analysis
 17. Journal of Integer Sequences
 18. Journal of Multivariate Analysis
 19. Journal of Operational Research: An International Journal
 20. Journal of Quality Technology
 21. Journal of Risk and Reliability
 22. Journal of Statistical Planning and Inference
 23. Mathematical Methods of Operations Research
 24. Metrika
 25. Mechanical Systems and Signal Processing
 26. Naval Research Logistics
 27. Pakistan Journal of Statistics
 28. Probability in the Engineering and Informational Sciences
 29. Reliability Engineering & System Safety
 30. Scandinavian Journal of Statistics
 31. StatisticaSinica
 32. Statistics in Biopharmaceutical Research
 33. Statistics & Probability Letters

Ελληνικά

 1. Εισαγωγή στη Στατιστική: Μέρος Ι (με τον Χ. Δαμιανού), 2003, Εκδόσεις Συμμετρία.
 2. Εισαγωγή στη Στατιστική: Μέρος ΙΙ (με τον Χ. Δαμιανού), 1998, Εκδόσεις Συμμετρία.
 3. Εισαγωγή στις Μεθόδους Βελτιστοποίησης (με τον Θ. Κάκουλλο), 1988.
 4. Εισαγωγή στη Συνδυαστική, 2006, Εκδόσεις Σταμούλη.
 5. Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Μέρος Ι, 2004, Εκδόσεις Σταμούλη.
 6. Ασκήσεις Πιθανοτήτων, Μέρος Ι (με τους Δ. Αντζουλάκο και Β. Μπένο), 2004, Εκδόσεις Σταμούλη
 7. Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Μέρος ΙΙ, 2005, Εκδόσεις Σταμούλη.
 8. Ασκήσεις Πιθανοτήτων, Μέρος ΙΙ (με τον Δ. Αντζουλάκο), 2004, Εκδόσεις Σταμούλη
 9. Ανάλυση Παλινδρόμησης: Θεωρία και Εφαρμογές (με τον Χ. Ευαγγελάρα), 2010, Εκδόσεις Σταμούλη.
 10. Ανάλυση Παλινδρόμησης: Ασκήσεις με χρήση Στατιστικών Πακέτων (με τον Χ. Ευαγγελάρα), 2011, Εκδόσεις Σταμούλη.
 11. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 2011, Εκδόσεις Ευγενιδείου Ιδρύματος.
 12. Μαθηματικά Πλοιάρχων-Μηχανικών (με Κ. Ν. Λάττα και Σ. Γ. Μπερσίμη), 2012 Εκδόσεις Ευγενιδείου Ιδρύματος.
 13. Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές, 2012, Εκδόσεις Σταμούλη.

Αγγλικά

 1. Statistical Distributions: Theory and Inference ( Edrs Ch. A. Charalambides, M. V. Koutras and N. Balakrishnan),2000, CRC Press.
 2. Runs, Scans and Applications (με τον N. Balakrishnan),2001, John Wiley.
 3. Introduction to Probability: Univariate Distributions (με τους N. Balakrishnan και K. Politis), 2014, John Wiley (υπόέκδοση).
 4. Introduction to Probability: Multivariate Distributions (με τους N. Balakrishnan και K. Politis), 2014, John Wiley (υπόέκδοση).
 5. Handbook of Scan Statistics (με τον J. Glaz), 2014, Springer (υπόέκδοση).