Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

e-mail : mkoutras@unipi.gr

         

 

Αρχική Σελίδα


 

[ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ]

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
(1ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι
(2ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ
(3ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΠAΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
(6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
(5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 

Σημειώσεις Μαθημάτων

 

Επιλέγοντας τα μαθήματα που εμφανίζονται στη διπλανή στήλη μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες που χρησιμοποιώ ή έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν κατά τη διδασκαλία μαθημάτων μου στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Ημερ. Εξέτασης

Μάθημα

Ιούνιος 2015

Ανάλυση Παλινδρόμησης

 

Εξεταστέα Ύλη

Ακαδημαϊκό Έτος

Μάθημα

2011-2012

Στατιστικής ΙΙ

2014-2015

Ανάλυση Παλινδρόμησης