Μποζίκας Απόστολος

Μποζίκας Απόστολος

Μποζίκας Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Αναλογισμός
Πληροφορίες

Ι. Εκπαίδευση – Σπουδές

 • 2019: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναλογιστική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Τίτλος Διατριβής: “Actuarial Models in Demography”.
 • 2013: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Τίτλος Διπλωματικής: “Mortality Projection for Social Security Programs in Greece”.
 • 2009: Πτυχίο στα Μαθηματικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

ΙΙ. Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • 2023 – … : Επίκουρος Καθηγητής στην Αναλογιστική Επιστήμη, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • 2020 – 2023: Διδάσκων με σύμβαση ακαδ. υποτρόφου, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • 2019 – 2020: Διδάσκων με σύμβαση ακαδ. υποτρόφου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2016 – 2019: Ενισχυτική / Εργαστηριακή Διδασκαλία, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΙΙΙ.  Ακαδημαϊκή Αναγνώριση

 • Guest Editor for the Special Issue “Statistics and Quantitative Risk Management for Insurance” of the journal “Risks” (indexed by Scopus, Web of Science).
 • Guest Editor for the Special Issue “Financial Risk Management and Quantitative Analysis” of the “Journal of Risk and Financial Management” (indexed by Scopus).
 • Κριτής στα διεθνή περιοδικά: “Annals of Actuarial Science”, “Insurance: Mathematics and Economics”, “Decisions in Economics and Finance”, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, “Risks”, “Journal of Risk and Financial Management”.
 • Οργανωτική Επιτροπή του “Executive Seminar: Actuarial Science-Risk Measures”, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.
 • Πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (2017-18).
 • Βραβείο Καλύτερου Νέου Στατιστικού, 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ιωάννινα.

I. Προπτυχιακά Μαθήματα  

 • Τιμολόγηση Ασφαλίσεων Υγείας
 • Θεωρία και Πρακτική της Αντασφάλισης
 • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου
 • Στατιστική Ι (Τμ. Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ)
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά (Τμ. Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ)

II. Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

 • Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης (ΠΜΣ “Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων”)
 • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου και Αποθεματοποίηση (ΠΜΣ “Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων”)
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Στατιστική”)

I. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου
 • Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδοτικού Κόστους
 • Εκτίμηση Αποθεμάτων και Ασφαλίστρων Ζημιών
 • Διαχείριση Κινδύνου Μακροζωίας
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση Θνησιμότητας

IΙ. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών)

IIΙ. Ομιλίες σε συνέδρια

 • A Comparison of Statistical Models for Mortality Graduation. Presented at the 36th Panhellenic – 2nd International Statistical Conference, University of Western Macedonia, Kozani, Greece, 05/2024.
 • Actuarial Aspects of Subjective Survival Probabilities. Presented at the 35th Panhellenic – 1st International Statistical Conference, University of West Attica, Athens, Greece, 05/2023.
 • Utilizing credibility theory in assessing longevity-mortality risk using multiple data. Presented at the 1st Piraeus Conference: Analytics and Leadership in Banking, Finance and Insurance Department of Banking and Financial Management, Piraeus, 09/2022.
 • Mortality forecasting under the non-linear credibility regression framework. Presented at the 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Gunagzhou, China, 07/2022.
 • On pricing longevity bonds under a credibility regression framework for populations with limited data. Presented at the 11th International Conference in Actuarial Science and Finance, Samos, Greece, 05/2022.
 • A mortality forecasting method based on non-linear credibility regression. Presented at the 34th Panhellenic Statistics Conference, Agricultural University of Athens, Greece, 05/2022.
 • A non-linear credibility regression approach to forecasting mortality rates. Presented at the virtual conference Statistics 2021 Canada: 6th Canadian Conference in Applied Statistics, Montreal, Canada, 06/2021.
 • A crossed classified credibility approach to estimating future mortality dynamics for multiple populations. Presented at the 23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Munich, Germany, 07/2019.
 • Multi-population mortality modelling and forecasting: A hierarchical credibility regression approach. Presented at the 3rd International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Manizales, Colombia, 06/2019.
 • Multi-population mortality modelling and forecasting: A hierarchical credibility regression approach. Presented at the 32nd Panhellenic Statistics Conference, Ioannina, Greece, 05/2019.
 • A Credibility Regression Approach with Randomly Varying Coefficients to Age-Specific Mortality Modelling. Presented at the 10th International Conference in Actuarial Science and Finance, Samos, Greece, 05/2018.
 • Mortality Forecasting using Actuarial Credibility Models. Presented at the 31st Panhellenic Statistics Conference, Lamia, Greece, 05/2018.
 • On Mortality Modelling and Securitization of Longevity Risk: An Application to the Greek Population. Presented at the Executive Seminar: Actuarial Science – Risk Measures and Topics on Solvency, Piraeus, 10/2016.
 • A Comparative Analysis of Stochastic Mortality Models under the Age-Period-Cohort Framework: The case of Greece. Presented at the 3rd International Conference of the European Actuarial Journal, University of Lyon 1 (ISFA), Lyon, France, 09/2016.
 • A Comparative Analysis of Mortality Models on Greek Population Data. Presented at the 29th Panhellenic Statistics Conference, Naousa, Greece, 05/2016.
 • Mortality Forecasting in Greece and Longevity Effects on Insurance Funds. Presented at the 28th Panhellenic Statistics Conference, Athens, Greece, 04/2015.

Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας και μεθόδου υλοποίησης της συνάντησης.