Σεβρόγλου Βασίλειος

Σεβρόγλου Βασίλειος

Σεβρόγλου Βασίλειος

Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Πληροφορίες

Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • 2012 έως σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • 2007-2011: Λέκτορας, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • 2002-2006: Επισκέπτης Καθηγητής σε βαθμίδα Λέκτορα (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας μαθηματικής Ανάλυσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σπουδές – Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Ιανουάριος 2001: Διδάκτωρ του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Ερευνητική Περιοχή:“Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις”.

Τίτλος Διατριβής: “ Οι ΣυναρτήσειςHerglotzστη Δισδιάστατη Ελαστικότητα Εφαρμογές στο Αντίστροφο Πρόβλημα Σκέδασης”

 • Ιούλιος 1995: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών,Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Ε.Κ.Π.Α.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διδακτική Δραστηριότητα:

 • Απειροστικός Λογισμός Ι και ΙΙ, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Διαφορικές Εξισώσεις, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Άλγεβρα, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, ΠΜΣ Αναλογιστικής Επιστήμης & Διοικητικής Κινδύνου
 • Μαθηματικά για ΟικονομολόγουςΠΜΣ στην Διοίκηση της Υγείας (Οικονομικό Τμήμα)
 • Ανώτερα Μαθηματικά, Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά και τον Αναλογισμό, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Ήθη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πεδία Τρέχοντος Επιστημονικού Ενδιαφέροντος

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (Riesz – Fredholm Theory),
 • Διαφορική και Ολοκληρωτική Μελέτη Συνοριακών Προβλημάτων Ελλειπτικού Τύπου σε μη Φραγμένα Χωρία,
 • Σκέδαση Ακουστικών και Ελαστικών Κυματικών Πεδίων με Αρμονική Εξάρτηση ως προς τον Χρόνο:
   • Ευθύ Πρόβλημα
   • Αντίστροφο Πρόβλημα
   • Χρήση Ολοκληρωτικών Εξισώσεων στην επίλυση συνοριακών προβλημάτων Ελλειπτικού τύπου σε μη φραγμένα Χωρία
 • Κυματική διάδοση και Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων σε Χειρόμορφα υλικά.

Έρευνα

Διδακτορική Διατριβή

[1] Βασίλειος Σεβρόγλου,  “Οι ΣυναρτήσειςHerglotzστη Δισδιάστατη Ελαστικότητα, Εφαρμογές στο Αντίστροφο Πρόβλημα Σκέδασης”  Γενικό Τμήμα, Τομέας Μαθηματικών  Ε.Μ.Π.,(2001)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (επιλεγμένες δημοσιεύσεις)

[2] K. KiriakiandVSevroglou, Integral equation methods in obstacle elastic scattering “, Bulletin of the Greek Mathematical Society45, pp. 57-69, (2001).

[3] V. Sevroglou and G. Pelekanos, An inversion algorithm in two{dimensional elasticity “, Journal of Mathematical Analysis and Applications263, pp. 277- 293, (2001).

[4] V. Sevroglou and G. Pelekanos, Two – dimensional elastic Herglotz functions and their applications in inverse scattering “, Journal of Elasticity68, pp. 123 – 144, (2002).

[5] G. Pelekanos and V. Sevroglou, Inverse scattering by penetrable objects in two-dimensional elastodynamics “, Journal of Computational and Applied Mathematics151, pp. 129 – 140, (2003).

[6] G. Pelekanos and V. Sevroglou, The (F*F)^{1/4}-method for 2D penetrable elastic bodies “, In Advances in Scattering and Biomedical Engineering, World Scientific, New Jersey, pp. 363-369, (2004).

[7] G. Pelekanos and V. Sevroglou, The (F*F)^{1/4}-method for the transmission problem in two – dimensional linear elasticity “, Applicable Analysis84, no. 3, pp. 311 – 328, (2005).

[8] V. Sevroglou, The far-field operator for penetrable and absorbing obstacles in 2D inverse elastic scattering “, Inverse Problems21, pp. 717-738, (2005).

[9] G. Pelekanos and V. Sevroglou, Estimating the regularization parameter for the linear sampling method in acoustics “, In Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering4, pp. 455 – 458, Brill Academic Publishers, (2005).

[10] G. Pelekanos and V. Sevroglou, Shape reconstruction of a 2D elastic penetrable object via the L-Curve method”, Journal of Inverse and Ill-Posed Problems14, no. 4, pp. 1-16, (2006).

[11] C. Athanasiadis, V. Sevroglou and I. G. Stratis, Scattering relations for point generated dyadic fields in two-dimensional linear elasticity “, Quarterly of Applied Mathematics64, no. 4, pp. 695-710, (2006).

[12] V. Sevroglou, On the scattering of 2D elastic waves generated by dyadic point-sources”, Bulletin of the Greek Mathematical Society54, pp. 249-256, (2007).

[13] C. Athanasiadis, V. Sevroglou and I. G. Stratis, 3D elastic scattering theorems for point-generated dyadic fields”, Mathematical Methods in the Applied Sciences31, no 8, pp. 987-1003, (2008).

[14] C. Athanasiadis, V. Sevroglou and I. G. Stratis, Dyadic elastic scattering by point sources: direct and inverse problems “, In Integral Methods in Science and Engineering, Birkhauser, Boston, 7, no. 1, pp. 21-28, (2008).

[15] K. H. Leem, G. Pelekanos and V. Sevroglou, A preconditioned linear sampling method in inverse acoustic obstacle scattering”, Journal of Computational Analysis and Applications10, no 4, pp. 453-464, (2008).

[16] V. Sevroglou and P. Vafeas, 2D elastic scattering of a plane dyadic wave by a small rigid body and cavity”, ZAMM Z. Angew. Math. Mech.88, no. 3, pp. 227-238, (2008).

[17] C. E. Athanasiadis, G. Pelekanos, V. Sevroglou and I. G. Stratis, On the scattering of two-dimensional elastic point sources and related near field inverse problems for small discs”, Proc. of the Royal Society of Edinburgh139A, no. 4, pp. 719-741, (2009).

[18] C. E. Athanasiadis, V. Sevroglou, N. Tsitsas and I. G. Stratis, Point-Source elastic scattering by a nested piecewise homogeneous obstacle in an elastic environment”, Mathematics and Mechanics of Solids,15, pp. 419-438, (2010).

[19] C. E. Athanasiadis, D. Natroshvili, V. Sevroglou and I. G. Stratis, An application of the reciprocity gap functional to inverse mixed impedance problems in elasticity”, Inverse Problems26, no. 8, 19pp, (2010).

[20] C. E. Athanasiadis, D. Natroshvili, V. Sevroglou and I. G. Stratis, A boundary integral equations approach for direct mixed impedance problems in elasticity”, Journal of Integral Equations and Applications23, no. 2, pp. 183-222, (2011).

[21] C. E. Athanasiadis, V. Sevroglou and K .I. Skourogiannis, The direct electromagnetic scattering problem by a mixed impedance screen in chiral media”, Applicable Analysis91, no 11, pp. 2083-2093, (2012).

Α. Κυριαζής, Β. Σεβρόγλου, “Απειροστικός Λογισμός ΙΙ: Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών”,

Εκδόσεις Έναστρον, Αθήνα 2011