Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019  

  • Ανακοίνωση για την Παράταση της  Διαδικασίας Υποβολής Εγγράφων για τους φοιτητές που μετακινούνται για ΣΠΟΥΔΕΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακ. Έτος 2018-2019) 
  • Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Εγγράφων για τους φοιτητές που μετακινούνται για ΣΠΟΥΔΕΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακ. Έτος 2018-2019) 
  • Ανακοίνωση για ενημερωτική εκδήλωση για τους επιλέγεντες φοιτητές που μετακινούνται για ΣΠΟΥΔΕΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακ. Έτος 2018-2019)
  • 12/03/2018- Ανακοινώσεις για Συνεντεύξεις Ακαδημαϊκών Συντονιστών για την Επιλογή Φοιτητών με το Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019
  1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Σύμφωνα με την επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πειραιώς που συνεδρίασε στις 27/02/2018, τα κριτήρια μοριοδότησης για τους εξερχόμενους φοιτητές έχουν αλλάξει. Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

 

Ανακοινώσεις που αφορούν προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιάσεις Ημερίδας 17/04/2018 για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Παρουσίαση Εξερχομένων Erasmus + 2018-2019 για Σπουδές

Παρουσίαση για Online Linguistic Support

Παρουσίαση για τα απαραίτητα έγγραφα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιάσεις Ημερίδας 07/03/2017 για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus + το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Διαδικασία Αίτησης Εξερχομένων 2017-18

Παρουσίαση Εξερχομένων Erasmus + 2017-18 για Πρακτική

Παρουσίαση του Προγράμματος ERASMUS+

Παρουσίαση Εξερχόμενων για  Σπουδές - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Παρουσίαση Εξερχόμενων - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσίαση Εξερχόμενων για Πρακτική Άσκηση

Παρουσίαση Επιχορήγησης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 για Σπουδές

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έγγραφα για κινητικότητα φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ανακοίνωση προς Γραμματείες και Ακαδημαϊκούς Συντονιστές

Ανακοίνωση προς Φοιτητές

Αίτηση - Δήλωση ενδιαφέροντος 2017-18

Προθεσμίες Υποβολής

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Ανακοίνωση Ημερίδας Ενημέρωσης για Φοιτητές

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έγγραφα για κινητικότητα φοιτητών για το αναδημαϊκό έτος 2016-2017

Ανακοίνωση προς Γραμματείες και Ακαδημαϊκούς Συντονιστές

Αίτηση- Δήλωση ενδιαφέροντος 2016-2017

Ανακοίνωση προς φοιτητές

Προθεσμίες υποβολής

Ανακοίνωση ημερίδας ενημέρωσης για φοιτητές

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιάσεις Ημερίδων 2015 - 2016

Παρουσίαση

Επιχορήγηση 2015-16

erasmus-plus-infographic-04