Χατζηκωνσταντινίδης Ευστάθιος

Χατζηκωνσταντινίδης Ευστάθιος

Χατζηκωνσταντινίδης Ευστάθιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ασφαλιστικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Μαθηματική Στατιστική
Πληροφορίες

Εκπαίδευση-Σπουδές

 • 1990: Διδακτορικό Δίπλωμα.Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός “ΑΡΙΣΤΑ”.
 • 1985: Πτυχίο Μαθηματικών. Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός “ΑΡΙΣΤΑ”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προπτυχιακά Μαθήματα

(α) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης:

 • Αναλογιστικά Μαθηματικά
 • Ασφαλίσεις Ζωής Ι
 • Κατανομές Απώλειας
 • Θεωρία Χρεοκοπίας
 • Ειδικά Θέματα Αναλογισμού
 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Στατιστική των Ασφαλίσεων

(β) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης:

 • Στατιστική Ι
 • Στατιστική ΙΙ
 • Στατιστική ΙΙΙ

(γ) Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών:

 • Πιθανότητες και Αναλογισμός.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

(α) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

[i] Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Αναλογιστική Επιστήμη & Διοικητική Κινδύνου”:

 • Θεωρία Κινδύνου Ι
 • Συμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι
 • Θεωρία Κινδύνου ΙΙ

[ii] Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Εφαρμοσμένη Στατιστική”:

 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
 • Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
 • Μέθοδοι Προσομοίωσης και Υπολογιστικές Στατιστικές Τεχνικές

(β) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής

[i] Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών”:

 • Ασφάλειες Ζωής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

• Θεωρία κινδύνου

• Θεωρία χρεοκοπίας

• Μοντέλα συλλογικού κινδύνου στα Αναλογιστικά μαθηματικά

• Μοντέλα κινδύνου με εξάρτηση στην αναλογιστική επιστήμη

• Θεωρία κατανομών

• Θεωρία ροών

• Θεωρία αξιοπιστίας

• Βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί

Συγγραφικό και Ερευνητικό Έργο

Ι. Συγγραφικό έργο

[1].”Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997, σελιδες 835. Μετάφραση-Επιμέλεια : Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης και Αγλαϊα Καλαματιανού. Αποτελεί μετάφραση του γνωστού βιβλίου Applied Regression Analysis των N. Draper and H. Smith, Εκδόσεις Wiley, 2nd Edition, 1981.

ΙΙ. Ερευνητικό έργο

ΙΙα. Διδακτορική Διατριβή

[1]. Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης. “Βέλτιστοι Πειραματικοί Σχεδιασμοί Με ή Χωρίς
Αλληλεπίδραση”. Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1990).

ΙΙβ. Ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

[2]. Chadjiconstantinidis Stathis, Papaioannou D. Apostolos (2013). “On a perturbed by diffusion compound Poisson risk model with delayed claims and multi-layer dividend strategy”. Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 253, 26-50.

[3]. Chadjiconstantinidis Stathis, Spyridon Vrontos (2012). ” On a renewal risk process with dependence under Farlie-Gumbel-Morgenstern Copula”. Scandinavian Actuarial Journal, DOI: 10.1080/03461238.2012.663730, p.p. 34

[4]. Chadjiconstantinidis Stathis, Papaioannou D. Apostolos (2009). «Analysis of the Gerber-Shiu function and dividend barrier problems for a risk process with two-classes of claims». Insurance: Mathematics and Economics 45, 470-484.

[5]. Chadjiconstantinidis Stathis, Pitselis Georgios (2009). «Further improved recursions for a class of compound Poisson distributions». Insurance: Mathematics and Economics 44, No2, 278-286.

[6]. Chadjiconstantinidis Stathis, Politis Konstantinos (2007). «Two-sided bounds for the deficit at ruin in the renewal risk model». Insurance: Mathematics and Economics 41, No1, 41-52.

[7]. Chadjiconstantinidis Stathis, Politis Konstantinos (2005). «Non-exponential bounds for stop-loss premiums and ruin probabilities». Scandinavian Actuarial Journal, No5, 335-357.

[8]. Antzoulakos L. Demetrios, Chadjiconstantinidis Stathis (2004). «On mixed and compound mixed Poisson distributions». Scandinavian Actuarial Journal, No3, 161-188.

[9]. Chadjiconstantinidis Stathis, Sotirakoglou Kiki (2002). «The A-optimal two-level fractional factorial resolution III saturated design with N=21 observations». Utilitas Mathematica 62, 143-154.

[10]. Chadjiconstantinidis Stathis, Antzoulakos L Demetrios (2002). «Moments of compound mixed Poisson distributions». Scandinavian Actuarial Journal, No3, 138-161.

[11]. Antzoulakos L. Demetrios, Chadjiconstantinidis Stathis (2001). «Distributions of numbers of success runs of fixed length in Markov dependent trials». Annals of the Institute of Statistical Mathematics 53, No3, 599-619.

[12]. Chadjiconstantinidis Stathis, Koutras V. Markos (2001). «Distributions of the numbers of failures and successes in a waiting time problem». Annals of the Institute of Statistical Mathematics 53, No3, 576-598.

[13]. Chadjiconstantinidis Stathis, Antzoulakos L. Demetrios (2000). «Joint distributions of successes, failures and patterns in enumeration problems». Advances in Applied Probability 32, No3, 866-884.

[14]. Chadjiconstantinidis Stathis, Sotirakoglou Kiki (2000). «D-optimal cyclic designs for a covariate model with odd replication number». Utilitas Mathematica 57, 43-64.

[15]. Chadjiconstantinidis Stathis, Koutras V. Markos (1999). «Measures of component importance for Markov chain imbeddable reliability structures». Naval Research Logistics 46, No6, 613-639.

[16]. Chadjiconstantinidis Stathis, Chadjipadelis Theodore (1996). «D-optimal cyclic complex linear designs and supplementary difference sets with association vector». Journal of Statistical Planning and Inference 53, No1, 93-115.

[17]. Chadjiconstantinidis Stathis, Farmakis Nicolas (1996). «The A-optimal non-saturated weighing designs for observations». Journal of Statistical Planning and Inference 49, No3,
401-413.

[18]. Chadjiconstantinidis Stathis, Sotirakoglou Kiki (1995). «Optimal completely randomized designs for a cyclic covariate model with even replication number». Ars Combinatoria 41, 3-24.

[19]. Chadjiconstantinidis Stathis, Chadjipadelis Theodore, Sotirakoglou Kiki (1995). «Two cyclic supplementary difference sets and optimal designs in linear models». Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 18, 33-56.

[20]. Moyssiadis Chronis, Chadjiconstantinidis Stathis, Kounias Stratis (1995). «A-optimization of exact first-order saturated designs for observations». Linear Algebra and Its Applications 216, 159-176.

[21]. Chadjiconstantinidis Stathis, Kounias Stratis (1994). «Exact A-optimal first-order saturated designs with observations». Journal of Statistical Planning and Inference 42, No3, 379-391.

[22]. Chadjiconstantinidis Stathis, Chadjipadelis optimal designs when N 3mod4 and 50.

[23]. Chadjiconstantinidis Stathis, Chadjipadelis Theodore (1993). «Further results on supplementary difference sets and optimal cyclic complex linear designs». Utilitas Mathematica 44, 17-40.

[24]. Chadjiconstantinidis Stathis, Moyssiadis Chronis (1992). «The A-optimal saturated weighing design for N=17 observations». Utilitas Mathematica 42, 3-13.

[25]. Chadjiconstantinidis Stathis, Moyssiadis Chronis (1991). « Some D-optimal odd-equirreplicated designs for a covariate model». Journal of Statistical Planning and Inference 28, No 1, 83-93.

[26]. Chadjiconstantinidis Stathis, Cheng Ching-Shui, Moyssiadis Chronis (1989). «Construction of optimal fractional factorial resolution V designs with N 2mod16 observations». Journal of Statistical Planning and Inference 23, No 2, 153-161.

ΙΙγ. Ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών

[27]. Papaioannou D. Apostolos, Chadjiconstantinidis Stathis (2010). “The Gerber-Shiu function for a risk process with two classes of claims under a multi-layer dividend strategy”. Proceedings of the 6th Conference in Actuarial Science and Finance, University of Aegean, p.p. 21.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Επιβλέπων καθηγητής για την εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών:

[1]. Παπαϊωάννου Απόστολος, (2011). “Μελέτη μη ανανεωτικών στοχα-στικών μοντέλων
στη θεωρία κινδύνου”. Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

[2]. Γκίνης Δημήτριος, (2003). “Η διδασκαλία της Στατιστικής με κατευθυνόμενες εργασίες”. Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

3.4 Συμμετοχή σε Συνέδρια με παρουσιάσεις εργασιών

[1]. First National Statistical Conference. Θεσσαλονίκη, 1985.

[2]. 17th European 1987.

[3]. Satellite Conference of the 17th EMS. Θεσσαλονίκη, 1987.

[4]. Statistical Data Analysis. Varna, Βουλγαρία, 1987.

[5]. First International Conference-Workshop on Optimal Design and Analysis of Experiments. Neuchatel, Ελβετία, 1988.

[6]. 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Πάτρα, 1991.

[7]. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Βόλος, 1992.

[8]. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Θεσσαλονίκη, 1993.

[9]. The 49th session of the International Statistical Institute. Firenze, Ιταλία, 1993.

[10]. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Λευκωσία, Κύπρος, 1994.

[11]. Second Hellenic European Conference on Mathematics and Informa-tics. Αθήνα, 1994.

[12]. 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Δελφοί, 1995.

[13]. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Ξάνθη, 1996.

[14]. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Πειραιάς, 1997.

[15]. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Χανιά, 1998.

[16]. 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Σπέτσες, 1999.

[17]. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Φλώρινα, 2000.

[18]. 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Σκιάθος, 2001.

[19]. 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Econo- mics. Piraeus, 2007.

[20]. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης. Αθήνα, 2008.

Κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά

Είμαι κριτής επιστημονικών εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση στα διεθνή περιοδικά:

Insurance: Mathematics and Economics,
Scandinavian Actuarial Journal, ASTIN (Actuarial Studies In Non-Life Insurance)
Bulletin, Journal of Statistical Planning and Inference, Annals of The
Institute of Statistical Mathematics, Methodology and Computing in Applied
Probability, Communications in Statistics-Theory and Methods, Journal of the
Korean Statistical Society, Mathematical Methods in Applied Sciences, Bulletin
of the Korean Mathematical Society, Bulletin of the Malaysian Mathematical
Sciences Society, Acta Mathematica Scientia.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

[1]. Ερευνητικό πρόγραμμα “Βέλτιστοι Σχεδιασμοί Πειραμάτων”, με φορέα το Α.Π.Θ. και χρηματοδοτούμενο από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Δεκέμβριος 1988 – Φεβρουάριος 1990.

[2]. Ερευνητικό πρόγραμμα “Μηχανογραφική και στατιστική επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των παλλινοστούντων ελλήνων όπως αυτά προκύπτουν από τα πιστοποιητικά μετοικεσίας”, με φορέα το Κέντρο Κοινωνικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου και χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Απρίλιος 1992 – Αύγουστος 1995.

[3]. Ερευνητικό πρόγραμμα “Βέλτιστοι Σχεδιασμοί Πειραμάτων”, με φορέα το Α.Π.Θ. και
χρηματοδοτούμενο από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Φεβρυάριος 1996 – Φεβρουάριος 1998.

[4]. Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ με φορέα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς χρηματοδοτούμενα από Κ.Π.Σ.

[5]. Ερευνητικό έργο ” Ένα σύγχρονο υπόδειγμα εκπόνησης Αναλογιστικών μελετών” χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Δεκέμβριος 2012-Μάϊος 2013.

Διοικητικό Έργο – Επιστημονικές Επιτροπές

[1]. Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς κατά τη διετία 2007-2009.

[2]. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην “Αναλογιστική
Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου” του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από την ίδρυσή του το ακαδημαϊκό έτος 2007μέχρι και το 2011.

[3]. Αναπληρωτής Πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων του Υπουργείου Οικονομικών για την απόκτηση άδειας Αναλογιστή.

[4]. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) κατά τις διετίες 1998-2000, 2000-2002 και 2002-2004.

[5]. Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-1998 και 2007-2009.

[6]. Μέλος της Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Ερευνας (Κ.Ε.Π.Π.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τις τριετίες 1998-2001, 2001-2004 και από το 2012 μέχρι σήμερα.

[7]. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Στατιστική” του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από την ίδρυσή του το 2003 μέχρι και το 2007.

[8]. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. “Αναλογιστική Επιστήμη & Διοικητική Κινδύνου” του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από την ίδρυσή του το 2003 μέχρι και το 2007.

[9]. Μέλος οργανωτικών ή και επιστημονικών επιτροπών των παρακάτω συνεδρίων: 17th European Meeting of Statisticians (EMS) της Bernoulli Society, Θεσσαλονίκη (1987), 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πειραιάς (1997), 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Χανιά (1998), 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σπέτσες (1999), 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Φλώρινα (2000), 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σκιάθος (2001), και 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Πειραιάς (2007).