Ανδρουλάκης Εμμανουήλ

Ανδρουλάκης Εμμανουήλ

Ανδρουλάκης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Ο Εμμανουήλ Ανδρουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο “Πιθανότητες και Στατιστική”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της Ανάλυσης Επιβίωσης, των Πειραματικών Σχεδιασμών, των Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων και της Βιοστατιστικής. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Μαθηματικών, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού ως ωρομίσθιος, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης. Έχει 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια διεθνών συλλογικών τόμων και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, όλες έπειτα από κρίση. Το ερευνητικό του έργο έχει λάβει περισσότερες από 170 αναφορές ενώ έχει διατελέσει κριτής σε 12 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ι. Σπουδές/Εκπαίδευση

2015: Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική. Τομέας Μαθηματικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Τίτλος διατριβής: «Παραγοντικοί σχεδιασμοί, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και επιλογή μεταβλητών με χρήση μεθόδων ποινικοποιημένης πιθανοφάνειας».

2009: Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην περιοχή «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες». Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μαθηματικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

2007: Πτυχίο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών.

IΙ. Ακαδημαϊκές Θέσεις

2023-…: Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική», Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

2023-…: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.), Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Π.Μ.Σ. Επιδημιολογία (ΕΠΙ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2020-2023: Ε.Ε.ΔΙ.Π., Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Συνεργάτης του Εργαστηρίου Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών.

2020-2023: Επιστημονικός συνεργάτης (συμβάσεις έργου), Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία», Σχολή Ναυτικών Δοκίμων-Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

2020-2022: Διδακτικό προσωπικό (ωρομίσθιος), Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2020-2021: Διδακτικό προσωπικό (ωρομίσθιος), Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού.

2017-2018: Επιστημονικός συνεργάτης (σύμβαση ΙΔΟΧ), Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2015-2018: Επιστημονικός συνεργάτης (συμβάσεις έργου), ΠΜΣ «Νευρολογικά Νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις», ΠΜΣ «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα». Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2017-2018: Εργαστηριακός συνεργάτης (σύμβαση ΙΔΟΧ), Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2015-2017: Εργαστηριακός συνεργάτης (ωρομίσθιος), Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

IΙΙ. Άλλες Θέσεις

2018-2020: Credit Risk Analyst (έως 12/2019)/Credit Risk Data Scientist. Εταιρεία: Optasia.

2012-2015: Συμμετοχή στα προγράμματα (συμβάσεις έργου): “Αρχιμήδης ΙΙΙ-Υποέργο 37: Επιδημιολογική καταγραφή των προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των αναγκών υγείας και παρέμβαση αγωγής υγείας στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης” και “Αρχιμήδης ΙΙΙ-Υποέργο 6: Διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου και άλλων παραγόντων ως προσδιοριστών των αλλαγών στις συμπεριφορές υψηλού υγειονομικού κινδύνου κατά την έναρξη της ενήλικης ζωής: προοπτική μελέτη 36 μηνών”.

 • “Βιοστατιστική”, “Στατιστικά Προγράμματα Ι”, χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.
 • “Πιθανότητες I” (Φροντ.), “Στατιστική I: Εκτιμητική” (Φροντ.), “Απειροστικός Λογισμός ΙΙ” (Φροντ.), εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. D. Stogiannis, F. Siannis and E. Androulakis (2023). Heterogeneity in meta-analysis: A comprehensive overview. International Journal of Biostatisticshttps://doi.org/10.1515/ijb-2022-0070.
 2. C. Kleisiaris, M. Maniou, S. Karavasileiadou, C. Togas, T. Konstantinidis, I. V. Papathanasiou, K. Tsaras, W. H. Almegewly, E. Androulakis, H. H. Alshehri (2023). Psychological distress and concerns of in-home older people living with cancer and their impact on supportive care needs: An observational survey. Current Oncology (accepted).
 3. L. Tasioudi, A. Aravantinou-Karlatou, S. Karavasileiadou, W. H. Almegewly, E. Androulakis, & C. Kleisiaris, (2023). The impact of frailty and geriatric syndromes on the quality of life of older adults receiving home-based healthcare: A cross-sectional survey. Healthcare, 11(1), 82.
 4. A. Aravantinou – Karlatou, S. Kavasileiadou, S. Panagiotakis, C. Tziraki, W. H. Almegewly, E. Androulakis and C. Kleisiaris (2022). The impact of socioeconomic factors and geriatric syndromes on frailty among elderly people receiving home-based healthcare: A cross-sectional study.  Healthcare, 10(10), 2079.
 5. G. Zhang, D. Yang, G. Galanis and E. Androulakis (2022). Solar forecasting with hourly updated numerical weather prediction. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 154, 111768.
 6. E. Androulakis and G. Galanis (2022). A two-step hybrid system towards optimized wave height forecasts. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 36(3), 753-766.
 7. A. Georganta, A. Koreli, A. Mantoudi, M. Mpouzika, E. Androulakis, E. Dokoutsidou, C. Tsiou and T. Adamakidou, T. (2022). Reflux-Qual-Short-Form Questionnaire: Translation and Validation of the Greek Version. Gastroenterology Nursing, 10-1097.
 8. C. F. Kleisiaris, E. M. Kaffatou, I. Papathanasiou, E. Androulakis, S. Panagiotakis, S. Alvino and C. Tziraki (2019). Assessing the impact of frailty on cognitive function in older adults receiving home care. Translational Medicine UniSa, 19, 27-35.
 9. C. F. Kleisiaris, I. V. Papathanasiou, K. Tsaras, E. Androulakis, L. Kourkouta, E. Fradelos and S. Zyga (2019). Factors affecting the health status of elderly people receiving home care. Archives of Hellenic Medicine, 36, 237-244.
 10. G. Kritsotakis, M. Papanikolaou, E. Androulakis and A. E. Philalithis (2017). Associations of bullying and cyberbullying with substance use and sexual risk-taking in young adults. Journal of Nursing Scholarship, 49, 360-370.
 11. M. Zografakis-Sfakianakis, M. Papanikolaou, I. Alexaki, E. Vasilaki, E. Androulakis and Th. Konstantinidis (2017). Evaluation of patients’ adherence in accordance with guidelines for Peripheral Arterial Disease management (in greek). Hellenic Journal of Nursing Science, 10, 36-44.
 12. E. Androulakis, K. Drosou, C. Koukouvinos and Y. D. Zhou (2016). Measures of uniformity in experimental designs: A selective overview. Communications in Statistics-Theory and Methods, 45, 3782-3806.
 13. E. Androulakis, C. Koukouvinos and F. Vonta (2016). Tuning parameter selection in penalized frailty models. Communications in Statistics – Simulation and Computation, 45, 1538-1553.
 14. E. Androulakis, C. Koukouvinos and F. Vonta (2016). A new method for the analysis of supersaturated designs with discrete data. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 45, 1971-1990.
 15. A.E. Patelarou, C.F. Kleisiaris, E. Androulakis, D.K. Tsirakos, G. Kritsotakis, T. Konstantinidis and Z. Androulaki (2016). Use of primary healthcare services in Southern Greece during a period of economic crisis. Archives of Hellenic Medicine, 33, 84-89.
 16. K. Giakoumidakis, V. Patris, A. Patelarou, E. Androulakis, K. Dimitrakopoulou, V.N. Fotos, R. Eltheni and M. Argiriou (2015). Multivariate prediction model of increased cardiac surgery in-hospital length of stay: a retrospective cohort study in Greece. European Surgical Research, 55 (suppl 1), 108.
 17. G. Kritsotakis, M. Vassilaki, L. Chatzi, T. Konstantinidis, E. Androulakis, H. Brokalaki and A.E. Philalithis (2015). Binge drinking is associated with drinking context in young adults: a cross-sectional analysis. European Journal of Public Health, 25 (suppl 3).
 18. E. Androulakis, C. Koukouvinos and F. Vonta (2014). Tuning parameter selection in penalized generalized linear models for discrete data. Statistica Neerlandica, 68, 276–292.
 19. E. Androulakis, P. Angelopoulos and C. Koukouvinos (2014). Model discrimination criteria on model-robust designs. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 43, 1575–1582.
 20. E. Androulakis and C. Koukouvinos (2013). A new variable selection method for uniform designs. Journal of Applied Statistics, 40, 2564–2578.
 21. E. Androulakis, P. Angelopoulos and C. Koukouvinos (2013).  A comparison of three-level orthogonal arrays in the presence of different correlation structures in observations. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 42, 552–569.
 22. E. Androulakis, C. Koukouvinos and F. Vonta (2012). On the Uniform frailty model with penalized likelihood and clustered data. Journal of Reliability and Statistical Studies, 5, 97-106.
 23. E. Androulakis, C. Koukouvinos and F. Vonta (2012). Estimation and variable selection via frailty models with penalized likelihood. Statistics in Medicine, 31, 2223-2239.
 24. Ε. Androulakis, C. Koukouvinos and K. Mylona (2011). Tuning parameter estimation in penalized least squares methodology. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 40, 1444-1457.
 25. E. Androulakis, C. Koukouvinos, K. Mylona and F. Vonta (2010). A real survival analysis application via variable selection methods for Cox’s proportional hazards model. Journal of Applied Statistics, 37, 1399-1406.
 26. Z. Zidianakis, Z. Androulaki, D. Tsirakos, E. Androulakis, M. Rovithis and G. Kritsotakis (2009). A comparative Analysis of the Treatment of victims of domestic violence by Health Professionals in primary and in secondary health care units in Crete, Greece. Health Science Journal, 3, 95-104.
 27. Z. Androulaki, M. Rovithis, D. Tsirakos, A. Merkouris, Z. Zedianakis, K. Kakavelakis, E. Androulakis and M. Psarou (2008). The Phenomenon of women abuse: Attitudes and perceptions of Health Professionals working in Health Care centers in the prefecture of Lasithi, Crete, Greece. Health Science Journal, 2, 33-40.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους με κριτές

 1. F. Vonta, C. Koukouvinos and E. Androulakis (2015). On the Asymptotic Properties of the Penalized Likelihood Estimators in Shared Frailty Models. In Statistical, Stochastic and Data Analysis Methods and Applications, pp. 129-142, Alex Karagrigoriou, Teresa Oliveira and Christos H. Skiadas (Eds), ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology.
 2. E. Androulakis, C. Koukouvinos and F. Vonta (2014). Penalized Likelihood Methodology and Frailty Models, In Statistical Models and Methods for Reliability and Survival Analysis, Couallier, V., Gerville-Reache, L., Huber, C., Limnios N. and Mesbah, M. (Eds), John Wiley & Sons.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

 1. F. Vonta, C. Koukouvinos and E. Androulakis (2016). Frailty Modeling and Penalized Likelihood Methodology. Proceedings of the Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management (SMRLO), pp. 451-455, IEEE.

Έχουν υποβληθεί για δημοσίευση

 1. D. Stogiannis, Ε. Androulakis and F. Siannis (2023). Nonparametric meta-analysis of time-to-event data (submitted).

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

  1. Conference on Active and healthy Ageing, Copenhagen/Kgs. Lyngby, Denmark 14-16 May 2019 «The role of home care in the prevention of cognitive decline and frailty syndrome». C. Kleisiaris, S. Panagiotakis, I. Papathanasiou, S. Alvino, E. Androulakis and C. Tziraki.
  2. 11ο Πανελλήνιο-10ο Πανευρωπαϊκό  Επιστημονικό  και  Επαγγελματικό  Νοσηλευτικό  Συνέδριο ΕΝΕ, Ζάκυνθος, Ελλάδα, 3-6 Μαΐου 2018. «Επιπολασμός και λόγοι χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου σε νέους ενήλικες». Β. Παπαθανασίου, Ε. Μάρκιν, Θ. Κωνσταντινίδης, Ε. Ανδρουλάκης και Γ. Κριτσωτάκης.
  3. International Conference and CNR (International Council of Nurses), Barcelona, Spain, 27 May-01 June 2017. «Associations of bullying during secondary education with substance use and sexual risk-taking in University students». M. Papanikolaou, G. Kritsotakis, E. Androulakis and T. Philalithis.
  4. 10ο Πανελλήνιο-9ο Πανευρωπαϊκό  Επιστημονικό  και  Επαγγελματικό  Νοσηλευτικό  Συνέδριο, Ηράκλειο, Ελλάδα, 27-30 Απριλίου 2017. «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο (Π.Α.Ν.) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες». Ι. Αλεξάκη, Ε. Βασιλάκη, Μ. Παπανικολάου, Ε. Ανδρουλάκης, Θ. Κωνσταντινίδης και Μ. Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης.
  5. 10ο Πανελλήνιο-9ο Πανευρωπαϊκό  Επιστημονικό  και  Επαγγελματικό  Νοσηλευτικό  Συνέδριο, Ηράκλειο, Ελλάδα, 27-30 Απριλίου 2017. «Διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών σε ηλικιωμένα άτομα με άνοια που λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα». Γ. Γιορταμή, Ι. Μαντωνανάκη, Μ. Καλούρη, Ε. Ανδρουλάκης, Ι. Παπαθανασίου και Χ. Κλεισιάρης.
  6. 10ο Πανελλήνιο-9ο Πανευρωπαϊκό  Επιστημονικό  και  Επαγγελματικό  Νοσηλευτικό  Συνέδριο, Ηράκλειο, Ελλάδα, 27-30 Απριλίου 2017. «Αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών ασθενών με καρκίνο που λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα». Α. Ανδριοπούλου, Γ. Γεωργιτσάκη, Σ. Ζαράρη, Ε. Ανδρουλάκης και Χ. Κλεισιάρης.
  7. 10ο Πανελλήνιο-9ο Πανευρωπαϊκό  Επιστημονικό  και  Επαγγελματικό  Νοσηλευτικό  Συνέδριο, Ηράκλειο, Ελλάδα, 27-30 Απριλίου 2017. «Εκτίμηση της ήπιας νοητικής διαταραχής και τα ευπάθειας σε ηλικιωμένα άτομα που λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα». Λ. Βλαστού, Α. Σκάρπου, Ε. Ανδρουλάκης, Ι. Παπαθανασίου και Χ. Κλεισιάρης.
  8. 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ, Νάξος, Ελλάδα, 10-13 Μαΐου 2017. «Η διαμονή κατά η φοιτητική ζωή σχετίζεται με συμπεριφορές διακινδύνευσης για την υγεία». Σ. Μανωλά, Η. Αποστόλου, Α. Ραντιόνοβα, Ε. Ανδρουλάκης και Ζ. Ανδρουλάκη.
  9. 44ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ, Νάξος, Ελλάδα, 10-13 Μάιου 2017. «Επίπτωση της πολυνοσηρότητας στην αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε πληθυσμό της κοινότητας». Κ. Κοντογιάννη, Π. Βαβουράκη, Χ. Βουλγαράκη, Μ. Σερενίδη, Μ. Σερδάρη, Ε. Ανδρουλάκης, Θ. Αδαμακίδου και Χ. Κλεισιάρης.
  10. 2nd International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management (SMRLO’16), Beer Sheva, Israel, 15-18 February 2016. «Frailty Modeling and Penalized Likelihood Methodology». F. Vonta, C. Koukouvinos and E. Androulakis.
  11. 8th Annual European Public Health Conference, Milan, 14-17 October 2015.  «Binge drinking is associated with drinking context in young adults: a cross-sectional analysis». G. Kritsotakis, M. Vassilaki, L. Chatzi, T. Konstantinidis, E. Androulakis, H. Brokalaki, A.E. Philalithis.
  12. 16th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference (ASMDA 2015), University of Piraeus, Greece, 30 June-4 July 2015. «Frailty modeling and penalized likelihood methodology». F. Vonta, C. Koukouvinos and E. Androulakis.
  13. International Nursing Research Conference and Exhibition 2015, East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK, College of Nursing, 20-22 April 2015. «Use and access of primary healthcare services in rural areas in Southern Greece». A.E. Patelarou, E. Androulakis, D.K. Tsirakos, G. Kritsotakis, C.F. Kleisiaris, T. Konstantinidis, Z. Androulaki.
  14. 25th Annual Art & Science of Health Promotion Conference, Manchester Grand Hyatt, San Diego, California, USA, 30 March-3 April 2015. «Associations of multiple health risk behaviors with licensed and unlicensed driving in young adults». G. Kritsotakis, M. Papadakaki, K. Koutra, M. Vassilaki, V. Pitsouni, E. Androulakis, I. Papageorgi, L. Chatzi, Z. Androulaki, A. Philalithis.
  15. 1st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education & Practice, 14-16 November 2013, Athens. «Unsafe driving behaviours of licensed and unlicensed higher education students in Greece: initial results from the LATO study». G. Kritsotakis, M. Papadakaki, T. Konstandinidis, C. Kleisiaris, K. Koutra, E. Androulakis, Z. Androulaki, T. Philalithis.
  16. 6th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Crete, Greece, 8-12 May 2011. «Penalized likelihood methodology and applications». E. Androulakis, C. Koukouvinos and F. Vonta.