Χατζόπουλος Πέτρος

Χατζόπουλος Πέτρος

Χατζόπουλος Πέτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Εκπαίδευση – Σπουδές

 • Διδακτορική διατριβή από το τμήμα Statistics and Actuarial Science, The City University of London με θέμα «Στατιστικά και Μαθηματικά μοντέλα για τάσεις θνησιμότητας, και συγκρίσεις Πινάκων Επιβίωσης, μέσω Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων και GLIM” (Νοέμ’93-Δεκ’97)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (M.Sc) από το τμήμα Statistics and Actuarial Science, The City University of London με θέμα «Εξομάλυνση μέσω Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων και του στατιστικού πακέτου GLIM», με άριστα (with Distinction) (Νοέμ’91-Νοέμ’93)
 • Δίπλωμα (Diploma) από το τμήμα Statistics and Actuarial Science, The City University of London (Σεπτ’90-Ιούν’91)
 • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης από το τμήμα του Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Κρήτης (Λίαν Καλώς) (Σεπτ’85-Σεπτ’89)

Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • Μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Δεκ’2023-σήμερα)
 • Μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – ΣΑΧΜ, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Μάρτιος 2020 – Δεκ’2023)
 • Μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα ΣΑΧΜ, στην βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή (Ιαν’2013- Μάρτιος 2020)
 • Μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα ΣΑΧΜ, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Ιούν’09-Ιαν’13)
 • Μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα ΣΑΧΜ, στην βαθμίδα του Λέκτορα (Σεπ’02 – Ιούν’09)
 • Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα ΣΑΧΜ, ως 407 στην βαθμίδα του Λέκτορα (Σεπ’01 – Σεπ’02)

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση

 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά: Insurance: Mathematics and Economics, International Journal of Applied Systemic Studies, Journal of Population Ageing

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Μέλος του Τμήματος Μελετών του ομίλου ασφαλιστικών εταιριών Φοίνικα – Metrolife – Εμπορική (Ιουν’98–Νοεμ’02)
 • Βοηθός Αναλογιστή πλήρους απασχόλησης στο Αναλογιστικό τμήμα του ομίλου ασφαλιστικών εταιριών Φοίνικα – Metrolife – Εμπορική (Ιούλ’97–Ιουν’98)
 • Αναγνώριση (exceptions) από τις εξετάσεις του IFoA της Βρετανίας στα μαθήματα: Mathematics of Finance & Investments, Life Contingencies, Applied Actuarial Statistics, Mortality

Ι. Προπτυχιακά Μαθήματα 

 • Ανάλυση Μακροζωίας
 • Μέτρα Κινδύνων και Ασφάλιση
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και στην Στατιστική (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά μαθηματικά (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής Ι (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙ (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

ΙΙ. Μεταπτυχιακά Μαθήματα 

 • Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ (ΠΜΣ “Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων”)
 • Ασφαλίσεις Ζωής (ΠΜΣ “Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Γενικές Ασφαλίσεις (ΠΜΣ “Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά (ΠΜΣ “Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Συμβάντα Ζωής (ΠΜΣ “Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Αναλογιστικά Πρότυπα Γενικών Ασφαλίσεων (ΠΜΣ “Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Αναλογιστικά Πρότυπα (ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική”, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ)
 • Θεωρίες Πιθανοτήτων και Στοιχεία Στατιστικής (Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης)

ΙΙΙ. Άλλα

 • Συνταξιοδοτικά Σχήματα και Κοινωνική Ασφάλιση (κωδικός Βα), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος
 • Θεωρίες Πιθανοτήτων και Στοιχεία Στατιστικής, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας με στοιχεία περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής (Τμήμα Παιδαγωγικό, ΕΚΠΑ), για την Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά κέντρα: Αθήνας, Θήβας, Χαλκίδας, Μυτιλήνης, Καλαμάτας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
 • Επιμελητής (Tutor) στο μάθημα των Πιθανοτήτων, στο τμήμα Statistics and Actuarial Science, The City University of London

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Στοχαστική μοντελοποίηση και πρόβλεψη θνησιμότητας
 • Διαχείριση κινδύνου μακροζωίας
 • Αναλογιστική Στατιστική
 • Διαχείριση ασφαλίσιμου κινδύνου
 • Αναλογιστικές μέθοδοι συνταξιοδότησης
 • Αναλογιστικά πρότυπα επιβίωσης

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 • Sagianou, A. and Hatzopoulos, P., (2022) “Extensions on the Hatzopoulos–Sagianou Multiple-Components Stochastic Mortality Model”, Risks 10, no. 7: 131. DOI: https://doi.org/10.3390/risks10070131
 • Anastasiou A, Hatzopoulos P, Karagrigoriou A, Mavridoglou G. (2021) “Causality Distance Measures for Multivariate Time Series with Applications”. Mathematics. 9 (21): 2708. https://doi.org/10.3390/math9212708
 • Hatzopoulos, P. and Sagianou, A., (2020). “Introducing and evaluating a new multiple component stochastic mortality model”, North American Actuarial Journal: 393-445. https://doi.org/10.1080/10920277.2019.1658606
 • Hatzopoulos, P. and Haberman, S., (2015). “Modeling trends in cohort survival probabilities”. Insurance: Mathematics and Economics, 64, pp 162-179
 • Hatzopoulos, P. and Haberman, S., (2013). “Common mortality modeling and coherent forecasts, an empirical analysis of worldwide mortality data”. Insurance: Mathematics and Economics, 52 (2), pp 320-337
 • Hatzopoulos, P. and Haberman, S., (2011). “A dynamic parameterization modelling for the age-period-cohort mortality”. Insurance: Mathematics and Economics, 49 (2), pp 155-174
 • Hatzopoulos, P. and Haberman, S., (2009). “A parameterized approach to modelling and forecasting mortality”. Insurance: Mathematics and Economics, 44 (1), pp 103-123
 • Gritzalis, A. N. Yannacopoulos, C. Lambrinoudakis, P. Hatzopoulos, S. K. Katsikas, (2007). “A probabilistic model for optimal insurance contracts against security risks and privacy violation in IT outsourcing environments”, International Journal of Information Security 6. pp. 197–211
 • Haberman, A. Renshaw, P. Hatzopoulos, (1997). “On the Duality of Assumptions Underpinning the Construction of Life Tables”, ASTIN Bulletin, 27, pp. 5 – 22
 • Haberman, A. Renshaw, P. Hatzopoulos, (1996). “The modeling of Recent Mortality Trends in U.K. Male Assured Lives”, British Actuarial Journal, 2, II, pp. 449 – 477

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Επιστημονικός υπεύθυνος για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, πρόγραμμα υποψηφίων διδακτόρων, τίτλος διδακτορικής διατριβής «Διαχείριση Κινδύνου Μακροζωίας» (Ιαν’15-Ιαν’18)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πυθαγόρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ» με τίτλο έρευνας «Μελέτη Ασφαλιστικών Συμβάσεων και Συνταξιοδοτικών Σχημάτων» (Μάρ’04-Οκτ’06)
 • Κατασκευή Ελληνικού Πίνακα Θνησιμότητας για την ασφαλιστική εταιρία Metrolife – Εμπορική (Δεκ’94 – Νοέμ’95)
 • Βοηθός ερευνητή (Research Assistant) στο τμήμα Statistics and Actuarial Science, The City University of London, χρηματοδοτούμενο από το Continuous Mortality Investigation (CMI) και από το Association of British Insurers (ABI) (Νοέμ’91 – Νοέμ’94)

Ομιλίες σε συνέδρια

 • Introducing and evaluating a new multiple component stochastic mortality model, ASMDA2019, Florence 11-14 June, 2019
 • 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics – IME 2017, Vienna, July 3–5, 2017, “Multiple component stochastic mortality modeling and assessment”
 • 7th Conference in Actuarial Science & Finance on Samos June 3 – 6, 2012, “Common mortality modeling and coherent forecasts”, http://www.actuar.aegean.gr/samos2012/confprogram.html
 • 2nd Stochastic Modelling Techniques and Data Analysis, and Demographic Analysis and Research, International Conference, Chania, Greece 5-8 June 2012, “Coherent mortality modelling and forecasts”
 • 6th  Conference in Actuarial Science & Finance on Samos June 3 – 6, 2010, “A Dynamic Parameterization Modeling of the Age-period-cohort Mortality”, http://www.actuar.aegean.gr/samos2010/Conf%20Program.html
 • Epilogue of Insurance Mathematics & Economics, Piraeus University, department of Statistics and Insurance studies, Piraeus 11 October 2008, “A new parameterized approach for mortality modeling”
 • 21st o Statistical National conference under the title: Statistics and Actuarial-Financial Mathematics, Karlovassi, Samos, 30 April – 4 May 2008, “A parametric approach in the interpretation of mortality trends”

Συγγράμματα