Βερροπούλου Γεωργία

Βερροπούλου Γεωργία

Βερροπούλου Γεωργία

Καθηγήτρια, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Δημογραφία
Πληροφορίες

Εκπαίδευση – Σπουδές
Ph.D. in Demography (1998), London School of Economics and Political Science, University of London
M.Sc. in Demography (1991), London School of Economics and Political Science, University of London
Πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα (1989), Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διακρίσεις – Υποτροφίες
Υπότροφος του ΙΚΥ (μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές).
Research Associate, Centre for Longitudinal Studies, Institute of Education, University of London.

Επιτροπές 
Member of the team of authors of the Demographic blog www.openpop.org, of the University of Oxford, Dept of Social Policy & Intervention and Dept of Sociology
Member of the European Association for Population (EAPS)
Member of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)
Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ)
Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής (Local Organizing Committee) του συνεδρίου European Meeting of Statisticians 2010

Συμμετοχή σε επιτροπές του τμήματος
Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»

Κριτής σε διεθνή πeριοδικά
International Migration Review (The Centre for Migration Studies, New York)
Demographic Research
Journal of Biosocial Science (Cambridge University Press)
IJESAR (International Journal of Economic Sciences and Applied Research)
Family Practice (Oxford Journals)
BMC Public Health (BioMed Central)
Int. J. Environ. Res. Public Health
BMC Pregnancy and Childbirth

Κριτής σε επιτροπές χρηματοδότησης ερευνών
Health Research Board of Ireland
Israel National Institute for Health Policy & Health Services Research

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • Χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 1993-94: Visiting Lecturer στο Roehampton Institute (University of Surrey) στο μάθημα Population Studies (κωδικός μαθήματος SBIH.107A), μάθημα για το πτυχίο BSc in Social Biology.
 • Ακαδημαϊκά έτη 2001-02, 2002-03, 2003-04 και 2004-05: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, στα μαθήματα της Δημογραφίας Ι και Δημογραφίας ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα το εαρινό εξάμηνο).
 • Ακαδημαϊκό έτος 2003-04: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, στα μαθήματα: Εισαγωγή στην Κοινωνική Στατιστική, Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης και Πολυμεταβλητή Ανάλυση (9 ώρες την εβδομάδα το χειμερινό και 6 ώρες την εβδομάδα το εαρινό εξάμηνο).
 • Ακαδημαϊκό έτος 2003-04: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με θέμα «Εισαγωγή στη Δημογραφία: Σύγχρονες Τάσεις και Κοινωνία» (6 ώρες την εβδομάδα το εαρινό εξάμηνο).
 • Ακαδημαϊκό έτος 2004-05: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Γεωγραφίας, στα μαθήματα Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης και Πολυμεταβλητή Ανάλυση το χειμερινό εξάμηνο και Πληθυσμιακή Γεωγραφία και Εισαγωγή στην Κοινωνική Στατιστική το εαρινό εξάμηνο (6 ώρες την εβδομάδα).
 • Ακαδημαϊκό έτος 2004-05 και 2005-06: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο μάθημα «Κοινωνική Δημογραφία» (3 ώρες την εβδομάδα το χειμερινό εξάμηνο).
 • 11/9/2006–9/2010: Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Δημογραφία». Αυτοδύναμη διδασκαλία στα μαθήματα: Σχεδιασμός Κοινωνικο-οικονομικών Ερευνών (3 ώρες την εβδομάδα τα χειμερινά εξάμηνα), Στατιστική Κοινωνικών Φαινομένων (4 ώρες την εβδομάδα τα εαρινά εξάμηνα), Δημογραφία (4 ώρες την εβδομάδα, χειμερινό εξάμηνο), Ειδικά Θέματα Δημογραφίας (3 ώρες την εβδομάδα, μόνο το χειμερινό εξάμηνο 2007-2008), Εργαστήριο Η/Υ (χειμερινά εξάμηνα).
 • 10/2010-σήμερα: Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Δημογραφία». Διδασκαλία των προαναφερθέντων μαθημάτων.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • 10/2006-σήμερα: Διδασκαλία στο ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία» στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Εαρινό Εξάμηνο 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13: Διδασκαλία στο ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»  του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο θέμα «Ανάλυση-Πρότυπα και Πίνακες Επιβίωσης».
 • Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11, 2011-12, 2012-13: Διδασκαλία στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική»  του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο θέμα «Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες» την πρώτη και τρίτη περίοδο και στο θέμα «Ποσοστικές μέθοδοι στη Δημογραφία» την δεύτερη περίοδο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης. Ποσοστική ανάλυση δειγματοληπτικών δεδομένων ερευνών. Θνησιμότητα, νοσηρότητα και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην υγεία. Γονιμότητα και επιθυμητή γονιμότητα.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:

 • 5/1999-11/1999: “Maternal Employment and Child Outcomes”, όπου ερευνήσαμε την επίδραση της εργασίας της μητέρας στην γνωστική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την NCDS (National Children Development Study) UK (χρηματοδότηση από τη Βρετανική κυβέρνηση).
  12/1997-4/1999: “The Changing Home: Outcomes for Children” όπου ερευνήσαμε την επίδραση των διαφόρων οικογενειακών καταστάσεων και της μετανάστευσης στην γνωστική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την NCDS UK και την NLSY, USA (χρηματοδότηση ESRC grant no L129100168, UK).
 • 5/1996-11/1997: “Living arrangements and livelihoods over the lifecycle” όπου ασχοληθήκαμε με πίνακες εισόδου-εξόδου (multistate living arrangements life tables) σε διάφορους τύπους οικογενειακής κατάστασης χρησιμοποιώντας δεδομένα από την BHPS (British Household Panel Survey) UK (χρηματοδότηση Luvelhulme Trust, UK).
 • 01/06/2003-31/05/2007:  Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα “Combining Survey and Population Data on Birth and Family” (Συνδυασμός Πληθυσμιακών Δεδομένων και Δεδομένων Δειγματοληπτικών Ερευνών που αφορούν τις Γεννήσεις και την Οικογένεια) που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ανάπτυξης του Παιδιού των Η.Π.Α (NICHD) ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων, υπεύθυνος της στατιστικής ανάλυσης των δημογραφικών δεδομένων της Ελλάδας, υπό την επίβλεψη του Dr. Michael S. Rendall (RAND Population Research Centre, USA and Head of Branch for Demographic Analysis, Office for National Statistics, London).
 • 03/2013 –  :Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Ανίχνευση Κρίσιμων Διεπιστημονικών Διασυνδέσεων σε Γηράσκουσες Κοινωνίες» στα πλαίσια του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ (Ερευνητικός Υπεύθυνος Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εργασίες δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές

 • Clarke, L., Cooksey, E.C. & Verropoulou, G. (1998) Fathers and Absent Fathers: Sociodemographic Similarities in Britain and the United States. Demography, 35(2), 217-228. (cited by 36)
 • Rendall, M.S., Clarke, L., Peters, E., Ranjit, N. & Verropoulou, G. (1999) Incomplete Reporting of Men’s Fertility in the United States and Britain: A Research Note. Demography, 36(1), 135-144. (cited by 157)
 • Joshi, H., Cooksey, E.C., Wiggins, R.D., McCulloch, A., Verropoulou, G. & Clarke, L. (1999) Diverse Family Living Situations and Child Development: A Multilevel Analysis Comparing Longitudinal Evidence from Britain and the United States. International Journal of Law, Policy and the Family, 13(3), 292-314. (cited by 65)
 • Rendall, M.S., Joshi, H., Oh, J. & Verropoulou, G. (2001) Comparing the Childrearing Lifetimes of Britain’s Divorce-Revolution Men and Women. European Journal of Population, 17(4), 365-387. (cited by 8)
 • Verropoulou, G., Joshi, H. & Wiggins, R.D. (2002) Migration, Family Structure and Children’s Well-being: a Multi-level Analysis of the Second Generation of the 1958 Birth Cohort Study. Children & Society, 16(4), 219-231. (cited by 15)
 • Hansen, K., Joshi, H. & Verropoulou, G. (2006) Childcare and Mother’s Employment: Approaching the Millennium. National Institute Economic Review, 195(1), 84-99. (cited by 24)
 • Verropoulou, G. & Tsimbos, C. (2007) Socio-demographic and health-related factors affecting depression of the Greek population in later life: an analysis using SHARE data. European Journal of Ageing, 4(3), 171-181. (cited by 13)
 • Verropoulou, G., Bagavos, C. & Tsimbos, C. (2007) Migrant and Non-Migrant Fertility in Greece: Results Based on the 2001 Population Census. Migration Letters, 4(2), 147-158. (cited by 3)
 • Bagavos, C., Tsimbos, C. & Verropoulou, G. (2008) Native and Migrant Fertility Patterns in Greece: A Cohort Approach. European Journal of Population, 24(4), 245-263. (cited by 4)
 • Tsimbos, C. & Verropoulou, G. (2008) Factors associated with limitations in physical functioning and everyday activities among Greeks over 50: an analysis using SHARE data. Journal of Statistics and Management Systems, 11(6), 1161-1180.
  Verropoulou, G. & Joshi, Η. (2009) Does Mother’s Employment Conflict with Child Development? A Multilevel Analysis of British Mothers born in 1958. Journal of Population Economics, 22(3), 665-692. (cited by 18)
 • Cooksey, E., Joshi, H. & Verropoulou, G. (2009) Does mothers’ employment affect children’s development? Evidence from the children of the British 1970 Birth Cohort and the American NLSY79. Journal of Longitudinal and Life Course Studies, 1(1), 95-115. (cited by 7)
 • Verropoulou, G. (2009) Key elements composing self-rated health in older adults: a comparative study of 11 European countries. European Journal of Ageing, 6(3), 213-226. (cited by 16)
 • Verropoulou, G. (2009) Discerning adaptation and disruption in the childbearing behaviour of immigrants in Greece: an analysis using micro-census data. Migration Letters, 6(2), 194-204.
 • Tabassum, F., Verropoulou, G., Tsimbos, C., Gjonca, E., & Breeze, E. (2009) Socioeconomic inequalities in physical functioning: a comparative study of English and Greek elderly males. Ageing & Society, 29(7), 1123-1140. (cited by 6)
 • Verropoulou, G. & C. Tsimbos. (2010) Differentials in sex ratio at birth among natives and immigrants in Greece: an analysis employing nation-wide micro-data. Journal of Biosocial Science, 42: 425-430. (cited by 2)
 • Rendall M., Aracil E, Verropoulou G et al. (2010) Increasingly Heterogeneous Ages at First Birth by Education in Conservative Southern-European and Liberal Anglo-American Family-Policy Regimes. Population Studies, 64(3), 209-227. (cited by 8)
 • Tsimbos, C. & G. Verropoulou (2011) Demographic and socioeconomic determinants of low birth weight and preterm births among natives and immigrants in Greece: an analysis using nationwide vital registration micro-data. Journal of Biosocial Science, 43: 271-283. (cited by 3)
 • Verropoulou, G. & C. Tsimbos. (2011) A Multivariate Analysis of Socio-demographic Factors Associated with Sex Ratio at Birth among Natives and Immigrants in Greece, Based on Vital Registration Microdata. Population Review, 50(1): 122-137. (cited by 2)
 • Tsimbos, C., Kotsifakis, G., Verropoulou, G. & Kalogirou, S. (2011) Life expectancy in Greece 1991-2007: regional variations and spatial clustering, Journal of Maps 7(1): 280-290. DOI: 10.4113/jom.2011.1188. (cited by 1)
  Verropoulou, G. (2012) Determinants of change in self-rated health among older adults in Europe: a longitudinal perspective based on SHARE data. European Journal of Ageing 9(4): 305-318. (cited by 3)
 • Kalogirou, S., Tsimbos, C., Verropoulou, G. &. Kotsifakis, G. (2012) Regional mortality differentials in Greece by selected causes of death: 2006–2008, Journal of Maps 8(4): 354-360. (cited by 1)
 • Verropoulou, G. & Tsimbos C. (2013) Modelling the effects of maternal socio-demographic characteristics on the preterm and term birth weight distributions in Greece using quantile regression. Journal of Biosocial Science 45(3): 375-390.
 • Verropoulou, G. & Basten, S. (online, 2013) Very low, low and heavy weight births in Hong Kong SAR: How important is socio-economic and immigrant status? Journal of Biosocial Science. DOI:10.1017/S0021932013000321
 • Tsimbos, C., Kalogirou, S. & Verropoulou, G. (online, 2013) Estimating Spatial Differentials in Life Expectancy in Greece at Local Authority Level. Population, Space and Place. DOI: 10.1002/psp.1800
 • Basten, S. & Verropoulou, G. (online, 2013) ‘Maternity migration’ and the growing sex ratio at birth in Hong Kong SAR. Population Studies. http://dx.doi.org/10.1080/00324728.2013.826372

Μονογραφία

Joshi, H and G Verropoulou (2000) Maternal Employment and Child Outcomes: Analyses of two Birth Cohort Studies. Smith Institute: London. (cited by 55)

Άλλες εργασίες/Working papers/ Technical reports

 • Verropoulou G (1998) Comparing men’s and women’s family and household transitions from 1971 to 1991. LS Group Newsletter. no 20:5-8.
 • Tsimbos C., Verropoulou G., Bagavos C. (2007). A Comparison of IPUMS Microdata and Census Data with a special reference to Native and Immigrant Fertility in Greece, in Modern Greek Studies Yearbook, vol. 22/23, 2006/2007, University of Minnesota.
 • Joshi, H., Cooksey, E. and Verropoulou, G. (2009) Combining Childrearing with Work: Do Maternal Employment Experiences Compromise Child Development. CLS Working Paper 2009/1, London: Centre for Longitudinal Studies
 • Rendall M., Aracil E, Verropoulou G et al. (2009) Increasingly Heterogeneous Ages at First Birth by Education in Conservative Southern-European and Liberal Anglo-American Family-Policy Regimes. RAND Labor and Population WR-676.
 • Verropoulou G., C. Bagavos, C. Tsimbos (2010). A Comparison of IPUMS Microdata and Census Data with special reference to Native and Immigrant Fertility in Greece, Technical Report TR 01- 2010, Greek Demographic Society, Available on line: www.edim.gr.
 • Τσίμπος Κ. και Γ. Βερροπούλου (2010) Περιφερειακές διαφοροποιήσεις της γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας βάσει των δεικτών του Coale: 2000-2002. Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο  BU 03 – 2010. Available on line: www.edim.gr
 • Βερροπούλου Γ. (2011). Εκτίμηση της μέσης ηλικίας ανδρών και γυναικών στον πρώτο γάμο με τη χρήση απογραφικών δεδομένων στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο  BU 06 – 2011. Available on line: www.edim.gr

Κεφάλαια σε Βιβλία

 • Βερροπούλου Γεωργία. (2008) Η Δημογραφική Μετάβαση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Μοντέλα. Στο Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή Γεωγραφία, επιμέλεια Κ. Τσίμπος, Κεφάλαιο 4, σελ. 113-164. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Τσίμπος Κ. και Γ. Βερροπούλου (2009) Διερευνητική στατιστική ανάλυση επιπέδων και προτύπων υγείας των Ελλήνων. Στο Ζωή 50+: Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επιμέλεια Α. Λυμπεράκη, Π. Τήνος και Α. Φιλαλήθης, σελ. 107-130. Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, Αθήνα.

Διεθνη συνέδρια με το συστημα των κριτων

 • Basten, S. & Verropoulou, G. Exceptionally high sex ratios at birth among Mainland Chinese giving birth in Hong Kong SAR. XXVII International Population Conference (International Union for the Scientific Study of Population), Busan (Korea) 2013.
 • Basten, S. & Verropoulou, G. Loopholes in the Chinese Family Planning Restrictions and Preferences for a Second-born Male: New Evidence from Sex Ratios in Hong Kong. British Society for Population Studies, 2013 Annual Conference, University of Swansea, 9-11 September 2013
 • Verropoulou G. Socio-demographic factors associated with mortality among older adults between waves: an analysis based on SHARE data. British Society for Population Studies, 2012 Annual Conference, University of Nottingham, 10-12 September 2012
 • Kalogirou, S., Tsimbos, C., Verropoulou, G. and Kotsifakis, G. (2012). Cause of death mortality in Greece: regional variations and spatial patterns. European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012. European Association for Population Studies (EAPS). Abstract available on line: http://epc2012.princeton.edu/sessionViewer.aspx?SessionId=1602
 • Verropoulou, G., Tsimbos, C. (2012). Effects of maternal socio-demographic characteristics on the birth weight distribution in Greece: a quantile regression analysis. European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012. European Association for Population Studies (EAPS). Abstract available on line: http://epc2012.princeton.edu/download.aspx?submissionId=120316
 • Verropoulou G and Tsimbos C (2011). Effects of maternal socio-demographic characteristics on birth weight distribution in Greece: a quantile regression analysis. British Society for Population Studies, 2011 Annual Conference, 7-9 September 2011, University of York. Abstract available on line from http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2011/Abstracts.aspx#generated-subheading5
 • Tsimbos C, Kalogirou S and Verropoulou G (2011). Life expectancy variation across local authorities in Greece in 2001 and associations with socioeconomic conditions and population density of localities. British Society for Population Studies, 2011 Annual Conference, 7-9 September 2011, University of York. Abstract available on line from
  http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2011/Abstracts.aspx#generated-subheading7
 • Verropoulou G and C. Tsimbos. “Socio-demographic factors affecting birth weight and preterm status of native and immigrant births in Greece: a multivariate analysis based on vital registration records.” British Society for Population Studies Conference, Exeter, September 2010.
 • Verropoulou G. “Socio-demographic and health related factors associated with declining self-rated health among older adults in Europe: a longitudinal perspective.” British Society for Population Studies Conference, Exeter, September 2010.
 • Verropoulou G, Tsimbos C., Kateri M. and I Moustaki. “.Effect of socio-demographic and health related factors on mental health: A longitudinal study.” 28th European Meeting of Statisticians, Piraeus, August 2010.
 • Joshi, H., Cooksey, E., Verropoulou, G., Menaghan, E. and Tzavidis, N. “Combining Childrearing with Work: Do Maternal Employment Experiences Compromise Child Development” XXVI International Population Conference (International Union for the Scientific Study of Population),, Marrakech (Morocco), 28 Sept-2 Oct 2009.
 • Verropoulou G and C. Tsimbos. “Socio-demographic factors associated with the sex ratio at birth in the indigenous and the foreign origin populations of Greece.” British Society for Population Studies Conference, Sussex, September 2009.
 • Tsimbos C, Verropoulou G, and C Bagavos. “Native and immigrant fertility patterns in Greece: a comparative study based on aggregated census statistics and IPUMS micro-data.” British Society for Population Studies Conference, Manchester, September 2008.
 • Tabassum F, Verropoulou G, Gjonca E, Breeze E, Tsimbos C. “Socioeconomic inequalities in physical functioning: a comparative study of English and Greek elderly males.” British Society for Population Studies Conference, Manchester, September 2008.
 • H. Joshi, E. Cooksey, G. Verropoulou, E. Menaghan and N. Tzavidis. “Children of working mothers: Does mother’s employment affect children’s development” European Population Conference, Barcelona, July 2008.
 • Tsimbos C and G Verropoulou. “Socio-economic position and health inequalities in Mediterranean countries: an exploratory analysis using SHARE data” European Population Conference, Barcelona, July 2008.
 • Tsimbos, C and G. Verropoulou. “Socio-demographic differentials and the role of health-related behaviour and chronic conditions in physical functioning among the Greek population aged 50+: an analysis based on SHARE data”. British Society for Population Studies Conference, St. Andrews, September 2007.
 • Joshi, H. and G. Verropoulou. “Does Mothers’ Employment Conflict with Child Development?  Multilevel Analysis of British Mothers born in 1958”. American Economic Association Conference, Chicago, January 2007.
 • Verropoulou, G. and C. Tsimbos. “Socio-economic inequalities and demographic differentials in mental and physical health of the Greek elderly population”. British Society for Population Studies Conference, Southampton, September 2006.
 • Bagavos, C., Tsimbos, C. and G. Verropoulou. “Cohort Fertility Differentials between Native and Foreign Born Women in a New Receiving Country: the Case of Greece” European  Population Conference, Liverpool, England, June 2006
 • Verropoulou, G. and H. Joshi. “Does Mothers’ Employment Conflict with Child Development?  Multilevel Analysis of British Mothers born in 1958” European Society for Population Economics Conference, Verona, June 2006.
 • Bagavos, C. and G. Verropoulou. “Higher education and fertility decline in Greece among women born between 1950 and 1970: A cohort approach”. XXV International Population Conference (International Union for the Scientific Study of Population), Tours (France), July 2005.
 • Rendall, M. et al. (incl. G Verropoulou). “Entry to motherhood and higher education in three regimes of welfare capitalism”. XXV International Population Conference (International Union for the Scientific Study of Population), Tours (France), July 2005.
 • Verropoulou, G, Wiggins, R D and H. Joshi “Migration, family structure and children’s well-being: a multilevel analysis of the second generation of the 1958 Birth Cohort Study”. The 5th International Conference on Social Science Methodology, Cologne, October 2000
 • M. Rendall, G. Verropoulou, H. Joshi and J. Oh, Childbearing Lifetimes of Britain’s Divorce-Revolution Men and Women. European Population Conference, The Hague, August 1999.
 • Joshi, H, Cooksey E, Wiggins, R D and Verropoulou, G., McCulloch. A., Clarke, L “Diverse family living situations and child development: a multilevel analysis comparing longitudinal evidence from Great Britain and the United States”. British Society for Population Studies conference, Cambridge, September 1998
 • Joshi, H, Cooksey E, Wiggins, R D, Verropoulou, G., McCulloch. A., Clarke, “Diverse family living situations and child development: a multilevel analysis comparing longitudinal evidence from Great Britain and the United States.” The Royal Statistical Society Annual conference, Glasgow, September 1998.
 • Wiggins, R D, Joshi, H, Cooksey, E, Clarke, L, Verropoulou, G, and McCulloch, A. “The consequences of family disruption: multilevel models of the cognitive and behavioural development of children in longitudinal data from Britain and the USA”. XIVth World Congress of Sociology, ISA congress, RC06 Family Research Session: Home parenting: practices and effects.  Montreal, 21-25 July 1998
 • Lynda Clarke, Elizabeth Cooksey, Joshi, H, Wiggins, R.D, McCulloch, A and Verropoulou, G. “Consequences of Family Disruption for the Cognitive and Behavioural Development of Children in Britain and the United States”. Population Association of America Conference, April 1998.
 • G. Verropoulou and M. Rendall. “Transitions in the Living Arrangements of Adults”. British Society for Population Studies conference, Exeter, September 1997.
 • Rendall M.S., Clarke L, Peters E., Ranjit N. and G. Verropoulou. “Incomplete Reporting of Men’s Fertility in the United States and Britain”. Population Association of America Conference, March 1997.
 • Lynda Clarke and G. Verropoulou. “The demography of parenthood: mothers and fathers in Britain and the USA compared”. British Society for Population Studies Conference, St. Andrews, September 1996.

Προδημοσιεύσεις – Σεμινάρια –  Ημερίδες – Διαλέξεις

 • Tsimbos C, Verropoulou G and C Bagavos. (2008) Native and Migrant Fertility Patterns in Greece: An Approach Based on IPUMS Microdata and Aggregated Census Data (1950-1969 cohorts). IPUMS Workshop: Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, March 18, 20, (on line: http://www.hist.umn.edu/~rmccaa/ipums-europe/)
 • Verropoulou, G. and H. Joshi.  “Is Child Development affected by Mother’s Employment, given her Education and Abilities? A Multilevel Analysis of Mothers born in 1958”. Centre for the Wider Benefits of Learning Conference. University of London, September 2004.
 • Verropoulou, G and H. Joshi. “Outcomes for children of maternal employment in two cohort studies”. British Society for Population Studies Seminar, IoE, University of London, July 2000.
 • Joshi, H and G. Verropoulou. “Are children better or worse off when mothers go out to work?”. Equality in Action seminar, 11 Downing Street, Chancellor of the Exchequer (HM Treasury), London, October 1999.
 • G. Verropoulou and R.D. Wiggins. “Migration, family diversity and children’s well-being: a multilevel analysis of the second generation of the 1958 Birth Cohort Study”. Seminar, IoE, University of London, July 1999.
 • Wiggins, R D, Joshi, H, Cooksey, E, Clarke, L and Verropoulou, G.  “Diverse family living situations and child development: a multilevel analysis comparing longitudinal evidence from Great Britain and the United States.” The Local Sussex Group of the Royal Statistical Society, University of Sussex, October 1998.
 • Wiggins R D, Joshi, H, McCulloch, A, Clarke, L, Verropoulou, G, Sachdev, D and Cooksey, E. “The associations between outcomes for children and family structure: evidence from the second generation 1958 Birth Cohort Study”. Children and Social Exclusion Conference. University of Hull, March 1998.
 • Rendall M.S. and G. Verropoulou. “Incomplete Reporting of Men’s Fertility in the United States and Britain”. Seminar, Centre for micro-social change. University of Essex, July 1996.

Ελληνικα Συνέδρια με πρακτικά

 • Γ. Βερροπούλου. Δημογραφικά, κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και παράγοντες υγείας που σχετίζονται με θνησιμότητα στους ηλικιωμένους: Ανάλυση panel δεδομένων της έρευνας SHARE. Ανακοίνωση στο 26ο Συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, Πειραιάς 2013.
 • Μπάγκαβος, Χ., Βερροπούλου, Γ. και Τσίμπος, Κ. «Γονιμότητα των γενεών στην Ελλάδα: εύρος και προσδιοριστικοί παράγοντες των γεωγραφικών και χωρικών διαφοροποιήσεων», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2009.
 • Γ. Βερροπούλου «Δια-γενεακή γονιμότητα αλλοδαπών στην Ελλάδα: μία προσέγγιση χρησιμοποιώντας μικροδεδομένα της απογραφής 2001» Ανακοίνωση σε συνέδριο της Ακαδημίας Αθηνών και της Ελληνικής Δημογραφικής Εταιρείας με τίτλο «Πληθυσμιακές Τάσεις και Προοπτικές: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση», Αθήνα, Μάρτιος 2009, σελ. 220-230.
 • Τσίμπος, Κ. και Γ. Βερροπούλου «Εκτίμηση μέτρων γονιμότητας και δομής έγγαμων γυναικών αναπαραγωγικής περιόδου σε επίπεδο νομού στην Ελλάδα: 2000-2002». Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, 4-7.10.2007, σελ. 832-838.
 • Τσίμπος, Κ. και Γ. Βερροπούλου «Η Δημογραφική Μετάβαση του Πληθυσμού της Ελλάδας σε Επίπεδο Γεωγραφικού Διαμερίσματος κατά τη Μεταπολεμική Περίοδο». Ανακοίνωση στο 19ο Συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, Καστοριά 26-29.4.2006, σελ. 509-516.
 • Βερροπούλου, Γ και Δ. Αλεξανδροπούλου «Ο Πληθυσμός των Ορεινών Περιοχών της Ηπείρου: Τάσεις και Προοπτικές». Ανακοίνωση στο 4ο Διεπιστηµονικό Διαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου, Μέτσοβο 23-6.9.2004.