Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα μας έχει έναν σταθερό και μακροχρόνιο στόχο: να παρέχει υψηλής ποιότητας γνώση και έρευνα στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης.

Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από πλήθος μαθημάτων, βασικά μαθήματα κορμού και σύγχρονα μαθήματα επιλογής, που παρέχουν τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική γνώση, απαραίτητη για την κατανόηση σύνθετων οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να μεταβούν σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω Erasmus -προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών- και να αποκτήσουν μια γεύση επαγγελματικής εμπειρίας από καταξιωμένες εταιρίες στον χώρο, μέσω Πρακτικής Άσκησης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματός μας αποτελείται από τέσσερις κατευθύνσεις, που οδηγούν αντίστοιχα στην απόκτηση τεσσάρων διπλωμάτων εξειδίκευσης (Master) στην "Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική", στα "Οικονομικά & Διοίκηση της Υγείας", στα "Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων", στη "Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη" και στην "Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική & Πολιτική". Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου (Doctor of Philosophy - Ph.D.) και Μετα-Διδακτορικού τίτλου (Post-Doctorate - Post-Doc).

Οι απόφοιτοί μας απολαμβάνουν τη φήμη ενός καλού πανεπιστημίου, όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Επίσης, κάποιοι από αυτούς υπηρετούν σε υψηλές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας μας, καθώς και σε καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στον αριθμό επιστημονικών περιοδικών που τη δημοσιεύουν, στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ, στη συμμετοχή αφοσιωμένων και ικανών Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα. 

Το Τμήμα μας οργανώνει έναν σημαντικό αριθμό σεμιναρίων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Επιπρόσθετα, το Τμήμα μας παρέχει τη δυνατότητα στους Διδακτορικούς φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ να παρουσιάσουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα, καθώς και να παρακολουθήσουν την έρευνα διακεκριμένων ερευνητών στο πλαίσιο των Ερευνητικών Σεμιναρίων

Η τρέχουσα έρευνα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, και όχι μόνο, αναρτάται στη Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση (Economics Working Paper Series - EWPS). Η σειρά αυτή, αποτελείται από επιστημονικά άρθρα, τα οποία είναι "υπό συζήτηση" (“work in progress”) και έχει ως στόχο τη διάχυση της γνώσης και τη συμβολή σε δίαφορα ερευνητικά πεδία.

Tο Τμήμα μας φιλοξενεί το επιστημονικό περιοδικό (με το σύστημα κριτών) SPOUDAI - Journal of Economics and Business, ένα EconLit διεθνές περιοδικό, το μόνο στην Ελλάδα βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών.

Τέλος, το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα επιμόρφωσης των σπουδαστών σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών με τη χρήση τεχνολογιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης (E-Learning). Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου.