Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνείς Επιχειρήσεις
Πληροφορίες

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc.) Οικονομικής Επιστήμης του Iowa State University (ISU) – USA με “Minor” από το Τμήμα Στατιστικής του ίδιου Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παλαιότερα υπήρξε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έχει διδάξει επίσης στο Iowa State University (ΗΠΑ), στο London School of Economics (ΗΒ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το 2013 και στο Ανοικτό Πανεπιστήμοιο Κύπρου από το 2021.

Είναι Διευθύντρια του ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας  και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εκτελεστική Διευθύντρια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας Athenian Policy Forum. Επίσης, διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας European International Business Academy. Είναι ειδικός σύμβουλος στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθαμ διεθνή συνέδρια παρουσιάζοντας το έργο της ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος διοργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Έχει επιβλέψει μία σειρά διδακτορικών διατριβών ως μέλος τριμελούς ή επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ επί του παρόντος επιβλέπει πέντε διδακτορικές διατριβές ως μέλος τριμελούς επιτροπής.

Τα ερευνητικά της αντικείμενα αφορούν στην Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με έμφαση σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και βιωσιμότητας, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά όπως τα International Business Review, Empirical Economics, Review of International Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of Developing Areas, Applied Economics, Review of Urban and Regional Development Studies, κτλ. Ταυτόχρονα, έχει την επιμέλεια σε μια σειρά βιβλίων ανάμεσα στα οποία το βιβλίο «Αφιέρωμα στον John Nash: Θεωρία Παιγνίων» το οποίο αποτελεί συλλογή πρωτότυπων κειμένων έγκριτων παιγνιο-θεωρητικών ανά τον κόσμο καθώς και πρωτότυπη συνέντευξη από τον ίδιο τον John Nash και το οποίο έχει προλογίσει με τον συνεπιμελητή της. Το έργο της έχει λάβει πολυάριθμές ετεροαναφορές μέχρι σήμερα παγκοσμίως.

Είναι κριτής σε πολλά διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά όπως τα παραπάνω (Empirical Economics, Review of Development Economics, Journal of Evolutionary Economics, Review of Urban and Regional Development Studies, Applied Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of Developing Areas, Emerging Markets Finance and Trade, Urban Studies, Small Business Economics, etc.).

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Μικροοοικονομική Ι  | 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική ΙΙ | 2οεξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη | 8οεξάμηνο (προαιρετικό)
 • Νομισματική Θεωρία | 8οεξάμηνο (υποχρεωτικό)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη”

 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική (προπαρασκευαστικό μάθημα)
 • Τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (υποχρεωτικό/συνδιδασκαλία)
 • Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη Βιοτεχνολογικών Επιχειρήσεων (υποχρεωτικό)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική”

 • Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (επιλογής)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας”

 • Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας |2οεξάμηνο (υποχρεωτικό)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομικ;ή της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

  • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

 

 1. (forthcoming): Ketteni, E. and Kottaridi, C. “The impact of regulations on the FDI-growth nexus: a nonlinear specification with varying coefficients” International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.11.001
 2. (forthcoming) Kottaridi, C., Louloudi, K. and Karkalakos, S. “Human Capital, Skills and Competencies: A Systematic Approach of the Effects on Inward FDI in the EU”. International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.10.008
 3. (forthcoming): Kottaridi, C. and Thomakos, D. “Regulate me not: the regulatory failures of taxation – a tale from Greece”. Managerial and Decision Economics. (ABS 2) (impact factor: 1,07). https://doi.org/10.1002/mde.2968
 4. 2019: Kottaridi, C., Giakoulas, D. and Manolopoulos, D. “Escapism FDI from developed economies: the role of regulatory context and corporate taxation”. International Business Review, 28(1), 36-47.
 5. 2018: Papadopoulou, E., Vaitsas, K., Fallas, I., Tsipas, G., Chrisaffis, K., Bikiaris, D., Kottaridi, C. and Vorgias, K. “Bio-economy in Greece: current trends and the road ahead”. The EuroBiotech Journal, 2(3), 37-145.
 6. 2018: Manolopoulos, D., Chatzopoulou, E. and Kottaridi, C. “Resources, home institutional context and SMEs’ exporting: Direct relationships and contingency effects” International Business Review, 27(5), 993-1006. (ABS 3) (impact factor, 2.474, 5 year impact factor 3.095)
 7. 2017: Kottaridi, C. and Lioukas, S. “Firm competencies and exports among SMEs: the critical role of collaborations”. European Journal of International Management, 11(6), 711-732.(ΑΒS 1) (impact factor: 0,567)
 8. 2017: Kokores, I., Kottaridi, C. and Pantelidis, P. “Intra Eurozone Foreign Direct Investment and Deflation”. International Advances in Economic Research 23, 217-229. (ABS 1) (impact factor:0.50)
 9. 2015: Kottaridi, C. and Filippaios, F. “The FDI and Trade relationship revisited under structural change: evidence from a sector-based analysis in Central and Eastern European countries”, East-West Journal of Economics and Business XVIII (2), 11-40. (EconLit, JEL on CD, e-JEL)
 10. 2015: Ketteni, E., Kottaridi, C. and Mamuneas, Th. “Information and Communication Technology and Foreign Direct Investment: interactions and multiple regimes in economic growth”, Empirical Economics, 48(4), 1525-1539. (ABS 2) (Impact factor: 0,614).
 11. 2014: Kottaridi, C. and Escaleras, M. “The joint effect of macroeconomic uncertainty, sociopolitical instability and public provision on private investment”, Journal of Developing Areas, 48(1), 227-251. (ABS 2) (Impact factor: 0,50).
 12. 2013: Filippaios, F. and Kottaridi, C. “Complements or Substitutes? New
  theoretical considerations and empirical evidence on the
  imports and FDI relationship”, International Review of Applied Economics, 27(6), 766-797. (ABS 2) (Impact factor: 0,90)
 13. 2013: Kottaridi, C., Filippaios, F., Papanastassiou, M. and Pearce, R. “Regional mix and the roles of foreign subsidiaries: a new conceptualization and empirical evidence on the UK case”, SPOUDAI Journal of Economics and Business, 63(1-2). (EconLit, EBSCO, RePec, EconBiz, ECONIS) (Impact factor: 0,12, CitEc)
 14. 2011: Kottaridi, C. and Lioukas, S. “Firm location: firm competencies, financial structure and regional determinants”, Review of Urban and Regional Development Studies, 23(1), 1-20. (ABDC B) (0,40).
 15. 2010: Kottaridi, C. and Stengos, Th. “Foreign Direct Investment, human capital and non-linearities in economic growth”, Journal of Macroeconomics, 32(3) September 2010, 858-87. (ABS 2) (impact factor 0,922, Research Gate: 1,30).
 16. 2008: Kottaridi, C. “Regional hierarchies and the location of hi-tech MNEs: the case of the pharmaceutical industry in the UK”, SPOUDAI Journal of Economics and Business, 58(1-2), 304-329. (EconLit, EBSCO, RePec, EconBiz, ECONIS) (0,12, CitEc).
 17. 2008: Dinopoulos, E. and Kottaridi, C. “The growth effects of national patent policies”, Review of International Economics, 16(3), 499-515. (ABS 3) (impact factor: 1,01).
 18. 2007: Kottaridi, C. and Thomakos, D., “Global FDI convergence patterns? Evidence from international comparisons” Journal of Economic Integration 22(1), 1-25. (ABDC C) (Impact factor 0,69).
 19. 2007: Kottaridi, C. and Siourounis, G., “Modeling international capital structure under foreign macroeconomic volatility” Mathematical and Computer Modeling 46, 151-162. (Impact Factor 2014/2015: 1,412. Listed as top journal in Computational Theory and Mathematics, http://www.guide2research.com/journals/computational-theory).
 20. 2005: Kottaridi, C., “FDI, growth and the role of governance: changing the rules of the game” Contributions to Political Economy 24, 1-20. (ABS 2) (Impact factor: 0,67).
 21. 2005: Kottaridi, C., “The ‘core-periphery’ pattern of FDI-led growth and production structure in the EU” Applied Economics 37, 99-113. (ABS 2) (Impact factor: 2015: 0, 586)
 22. 2004: Filippaios, F. and Kottaridi, C., “Investment patterns and the competitiveness of Greek regions” Review of Urban and Regional Development Studies 16(2), 93-187. (ABDC B) (Impact factor: 0,40)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

 1. 2015: “Foreign direct investment, innovation and brain drain in Greece: turning the problem to opportunity”, in Thomakos, D.D., Monokrousos, P. and Nikolopoulos, K. (Eds) (2015), A Financial Crisis Manual: Reflections and the Road Ahead, Palgrave Studies in Banking and Financial Institutions – October 2015.
 2. 2012: Giakoulas, D., Kontis A. and Kottaridi, C. “The evolution of Greek FDI and its impact on the home country’s economy: analysis from an economics perspective”, in Kontis, A. and Tsardanidis, Ch. “International Political Economy II”, Papazisis Publications (in Greek).
 3. 2011:  KottaridiCand Papanastassiou M. and Pitelis, C.“Determinants of MNE subsidiaries decision to set up own R&D laboratories – the choice of region” pp. 235-258l, in Peter Nijkamp and Ioulia Siedschlag (eds.) Innovation, Growth and Competitiveness – Dynamic Regions in the knowledge-Based Economy, Springer Verlag, 2011.
 4. 2011: Kottaridi, C., Papanastassiou, M., Pitelis, C. and Thomakos, D. “The Multinational Corporation, absorptive capacity and the global sourcing of knowledge”, pp. 259-280, in Peter Nijkamp and Ioulia Siedschlag (eds.) Innovation, Growth and Competitiveness – Dynamic Regions in the knowledge-Based Economy, Springer Verlag, 2011.
 5. 2008: Kottaridi, C., Mendez-Carbajo, D. and Thomakos, D. “Inflation dynamics and the cross-sectional distribution of prices in the EU periphery”, in Zhao and Kamihigashi (eds.) International trade and Economic Dynamics, Springer Verlag Publications (επίσης Working Paper #2007-04, Department of Economics, University of Peloponnese και Social Sciences Research Network (SSRN) WP 989223)
 6. 2004: Kottaridi, C. and Siourounis, G., “A flight to quality! International capital structure under foreign liquidity constraints”, στο  συλλογικό τόμο των Σίμου, Θ. και Μαρουλή, Γ. (επιμ.) International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2004, Lecture Series on Computer and Computational Sciences, VSP International, Science Publishers.
 7. 2003: Kottaridi, C. “European Knowledge Economy: Research and Innovation as Main Pylons of Competitiveness”, in Kottaridi, C. and Lazaridis, N. (eds.) “The Dynamics of the EU: Trends and Perspectives”, Eurasian Publications (in Greek).

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1.  2018: Kottaridi, C. “International Business” (ed.in Greek of the English version of Wild, J. and Wild, K.), Broken Hill Publishers.
  2. 2015: Zervoyanni, A., Kottaridi, C. and Anastasiou, A. “Macroeconomics” (ed. in Greek of the English version of Gartner, M.), Broken Hill Publishers.
  3. 2015: Kottaridi, C. “Money, Banking, and Financial Markets”, (ed. in Greek of the English version of  Cecchetti, S. and Schoenholtz, K..) Broken Hills Publishers
  4. October 2011: Pekka, V. Kottaridi, C., Tzavara, D. and Ventoura, Z. “Industrial Organization, Competition, Strategy, Policy” (eds. in Greek of the English textbook of Lipczynski, Wilson, Goddard), Broken Hills Publications.
  5. October 2011: Hatzidimitriou, I., Kottaridi, C. and Rezitis, A. “Macroeconomics: Principles and Policy” (eds. in Greek of the English textbook of Baumol-Blinder), Paschalides Publications.
  6. October 2003: Kottaridi, C.  and Lazaridis, N. (eds.) “The Dynamics of the EU: Trends and Perspectives”, Eurasian Publications (in Greek).
  7. October 2002: KottaridiCAnd Siourounis, G. (eds.) A Festschrift in honor of John Nash – Game Theory”, Eurasian Publications (in Greek).
  8. October  2001: Kottaridi, C. and Kosma, T. (eds) “Economics Workbook”, by P. Smith και Begg, D., Kritiki Publications (in Greek).

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα & Τρίτη, 11:00-12:00