Πολλάλης Ιωάννης

Πολλάλης Ιωάννης

Πολλάλης Ιωάννης

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Πληροφορίες

Ο Γιάννης Α. Πολλάλης, είναι διδάκτορας (Ph.D.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of PittsburghKatz Graduate school of Business (USA) με εξειδίκευση στην Στρατηγική Επιχειρήσεων & στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  (ως υπότροφος του Ιδρύματος “Α.Σ. Ωνάσης” και του Προγράμματος NATO ‘’Science & Research Fellowships”).  Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και κάτοχος ΜΒΑ του University of ScrantonKania Graduate School of Management (USA).

 

Κατά τα έτη 1993-1998, υπηρέτησε ως Καθηγητής στην έδρα Στρατηγικού Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφορικής στο Syracuse University (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόταν σε ερευνητικά έργα με το University of Southern California (Λος Άντζελες, ΗΠΑ). Επιπλέον, κατά το διάστημα 1989-1997, διατελούσε σύμβουλος σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων του University of Pittsburgh’s Center for Executive Education (εκπαίδευση ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων σε στρατηγικό σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής). Επίσης, υπηρέτησε ως σύμβουλος σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης ανταγωνισμού αγορών στην Pittsburgh Plate Glass International (δημιουργία Business Simulation Games), στην Copperweld Co. (συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου & EDI), στην Carrier Co. (Syracuse, NY), και στην ISG Weirton Steel Corporation (West Virginia).

 

Από τον Μάρτιο του 1999 είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Επιπλέον, είναι ιδρυτής (2001) και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική», καθώς και ιδρυτής (2017) & διευθυντής του Ερευνητικού & Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου “Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού” (iLEADS Lab).  Για το διάστημα 2022-2024 έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

 

Στην Ελληνική αγορά, είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και έχει διατελέσει πρόεδρος (2020-2022) της Επιτροπής για την «Εξειδίκευση των Προδιαγραφών της Νέας Επενδυτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων» (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος). Επιπλέον, έχει διατελέσει πρόεδρος πολλών επιτροπών ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής και ειδικός τεχνικός σύμβουλος σε πολλά έργα δημοσίων οργανισμών σε θέματα επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και ανασχεδιασμού διαδικασιών (BPR). Έχει παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης Αλλαγών για μεγάλο αριθμό δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών μεταξύ των οποίων: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα-ΕΑΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΛΤΑ, Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών-ΟΠΕ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.ά.

 

Έχει διατελέσει εκπαιδευτής μεσαίων και ανωτάτων στελεχών μεγάλου αριθμού Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων σε θέματα Ηγεσίας & Ανάπτυξης Προσωπικού, Ανάπτυξης Οράματος & Εταιρικής Ταυτότητας, Σχεδίων Μάρκετινγκ, Στρατηγικών Σχεδίων Συστημάτων Πληροφορικής, Συστημάτων Μέτρησης Αποδοτικότητας (Performance Measurement – Balanced Scorecard Systems) και Συστημάτων Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Υλοποίησης Στόχων Στρατηγικής. Επίσης,  από το 2001, έχει προσκληθεί ως ομιλητής περισσότερες από 200 φορές σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια (Keynote & Motivational Speaker), επίσημες διοργανώσεις και σε εκδηλώσεις οργανισμών όπως Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις, Εμπορικά Επιμελητήρια & Κοινωφελή Ιδρύματα.

 

Επιπρόσθετα, διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) καθώς και σε προγράμματα στελεχών επιχειρήσεων (Ελλάδα, Κύπρο, Καζακστάν & Αμερική ως επισκέπτης καθηγητής) στα οποία έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία Αριστείας & Εξαίρετης Διδασκαλίας.

 

Τέλος, έχει διατελέσει Visiting Professor σε προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων του University of Pittsburgh (Katz Graduate School of Business) και του Syracuse University (Leadership Institute), New York. Έχει δημοσιεύσει 18 βιβλία (μαζί με επιμέλειες βιβλίων), μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και μονογραφιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει διατελέσει Συντάκτης Βορείου Αμερικής για το υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό International Journal of Information Management και μέλος της διεθνούς επιτροπής σύνταξής του (1999-2021), όπως και του Journal of Marketing & Operations Management Research, καθώς και μέλος πολλών άλλων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων.

Προπτυχιακά

Ηγεσία στη Ψηφιακη Εποχή

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Μάνατζμεντ & Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Εισαγωγή στα Συστήματα Πληροφορικής Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Οικονομία & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων (Καταναλωτικό & Ψηφιακό)

Διεθνής Ανταγωνισμός Επιχειρήσεων – Παγκοσμιοποίηση Αγορών

Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»

Στρατηγική Επιχειρήσεων & Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων

Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ: Εφαρμογές για Επιχειρήσεις

Στρατηγικά Συστήματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Στρατηγικά Παίγνια με Χρήση Προσομοίωσης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Υγείας»

Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας

Επιχειρησιακή Στρατηγική Μονάδων Υγεία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

Citations of the following journal articles have exceeded 1500 in International Journals (complete list exists in Google Scholar & Scopus).Impact Indices: h-index: 16, g-index: 33, e-index: 26, delta-g index: 62, i-10 index: 12.

  1. Patergiannaki, Y.Pollalis (2024) “e-Government Quality from the Citizen’s Perspective: The Role of Perceived Factors, Demographic Variables, and the Digital Divide”, International Journal of Public Sector Management, Vol. 37 (2), March.
  2. Patergiannaki, Y.Pollalis (2023) “Bridging the Gap: Assessing Disparities in e-Government Service Offerings and Citizen Demands”, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 17 (3), May.
  3. Patergiannaki, Y.Pollalis (2022) “E‐Government Maturity Assessment: Evidence from Greek Municipalities”, Policy & Internet, Vol.14 (3), October.
  4. Niros, M., Pollalis, Y., Niros, A. and Qing Shan Ding, (2022) “Effective marketing strategies for global FMCG brands during COVID-19 pandemic crisis”, International Marketing Review, 39 (7), August.
  5. Zoi Patergiannaki, Y.Pollalis (2022) “A Review of the e-Government Maturity Models: Are They Still Relevant?”, Journal of Politics & Ethics in New Technologies & AI, Vol.1 (1), https://doi.org/10.12681/jpentai.30872
  6. Yannis A. Pollalis, Michail Angelopoulos (2021) “A Framework Analysis for Lean Transformation: A Case Study of a Public Utility in Greece”, Open Journal of Applied Sciences, Scientific Research Publishing, Volume 11, Number 4, April.
  7. Choustoulakis, Y. Pollalis, D. Nikoloudakis (2021) “Digital Leadership as a Predictor of Successful Digital Transformation of Education”, 14th Annual International Technology, Education & Development Conference, IATED2021 Academy, March 8-9, Valencia, Spain.
  8. Zoi Patergiannaki, Olga Tsatsani & Yannis Pollalis (2020) “Analyzing the Key Factors Impacting on the Digitalization and Penetration of E-Government: A Case Study Analysis of Greek Municipalities”, ICEGEJ 2020 : XIV. International Conference on e-Government and e-Justice, Amsterdam, The Netherlands, Dec. 3-4.
  9. Dimitra Balaska, Yannis Pollalis, George Dimogerontas, Bitsori Zoi, Karaferis Dimitrios and V. Malisiova (2020) “Cost-Utility study for operative methods in spinal surgery”, RePec Archive (Research Papers in Economics, University of Munich, Germany), November 23.
  10. Archontoula Armoutaki, Y.A. Pollalis, Athanasios Vozikis (2020) “The association between smoking and health behaviors among university students in Greece”, International Journal of Caring Sciences, May-August, Volume 13 (2).
  11. Niros, M., Pollalis, Y. and Niros, A., (2020) “Effective marketing of mobile telecom services through brand personality: Empirical evidence from Greece” The IUP Journal of Brand Management, Volume 18 (2).
  12. Anda Armoutaki, A. P. Bechlioulis, Y.A. Pollalis, A. Vozikis (2020) “A Laffer curve in the EU cigarette market”, Economic Modelling Journal (under review).
  13. Niros, M., Pollalis, Y.A., Samanta, E. (2020) “Effects of Market Orientation, strategies and actions on SMEs’ Performance during fragile economic conditions: Empirical evidence from Greece”, Archives of Business Research (forthcoming).
  14. Niros, M., Pollalis, Y.A., Samanta, E. (2020) “The role of consumer ethnocentrism and confidence on brand (re)purchase intention”, Journal of Consumer Marketing (under review).
  15. Angelopoulos, M.K., Kontakou, C.A. Pollalis, Y.A. (2020) “Lean Management through Digital Transformation: Challenges and Opportunities for the Energy and Public Utilities Industry”, Journal of Advanced Research in Management, Volume X, Winter 2(20):pp.57-69. DOI:10.14505/jarm.v10.2(20).01
  16. Angelopoulos, K. M., Pollalis Y. (2020) “Use of open data as a tool for successful lean management in public services: evidence from Greece”, SPOUDAI: Research Journal of Economics & Business, University of Piraeus Press, March.
  17. Angelopoulos, K. M., Pollalis Y. (2019) “Critical Success Factors of Lean Management in the Public Sector: Evidence from Greece”, International Journal of Management & Applied Science, 12-18, Volume 5 (10), December.
  18. Gialama, F., Saridi, M., Prezerakos, P., Pollalis, Y., Kontiadis, K., Souliotis, K. (2019) “The Workload Indicators of Staffing Needs (WISN) method developed by the World Health Organization”, Archives of Hellenic Medicine, Vol. 36 (1), January.
  19. Angelopoulos, K. M., Pollalis Y. (2019) “Critical Success Factors of Lean Management Transformation in the Public Energy Sector”, ISER International Conference on Advances in Business Management & Information Science (ICABMIS), Athens, Greece, 9 July.
  20. Gialama, F., Saridi, M., Prezerakos, P., Pollalis, Y., Kontiadis, X., Souliotis, K. (2019) “The implementation process of the Workload Indicators Staffing Needs (WISN) method by WHO in determining midwifery staff requirements in Greek Hospitals”, European Journal of Midwifery, Vol. 3 (1), January.
  21. Rematisios, I. & Pollalis, Y.A. (2018) “The Strategic Value of NATO’s Investment on Science, Technology & Innovation (STI): Management of Information & Knowledge as Intangible Assets”, Journal of Defense Resources Management, Vol. 9(2), October.
  22. Basias N., Pollalis Y., (2018) “Quantitative and Qualitative Research in Business & technology: Justifying a Suitable Research Methodology”, Review of Integrative Business & Economics Research, Volume 7, Issue 1.
  23. Niros, M., Pollalis, Y. and Niros, A. (2018), “Marketing Strategies Sensitive to Consumer Ethnocentrism and Confidence in Foreign Markets: Empirical Evidence from Greece”, 47th European Marketing Academy Conference (EMAC), May 29-June 1, Glasgow, UK.
  24. Angelopoulos, K. M., Pollalis Y. (2017). “The Lean Transformation of a Greek Public Company: Using ABC costing method within a KPI-based framework to eliminate waste”, RePec Archive (Research Papers in Economics, University of Munich, Germany), June.
  25. Niros, M., Pollalis, Y. and Niros, A. (2017), “Consumer ethnocentrism threatens import brands? Empirical evidence from China and Greece and validation of CEESCALE”, 31st Annual Conference of the British Academy of Management, 05/09/2017 – 07/09/2017 Warwick, UK.
  26. Angelopoulos, K. M., Pollalis Y. (2017). “Activity Based Costing as a tool for Lean Transformation: The Case of the Greek Power Public Corporation”, RePec Archive (Research Papers in Economics, University of Munich, Germany), March.
  27. Niros, M., Pollalis, Y. (2017), Branding strategies using Consumer Ethnocentrism-Consumer Confidence Matrix in foreign markets: the role of consumer confidence on purchase intention”, 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), June.
  28. Niros, M., Pollalis, Y. and Niros, A. (2017), Effective marketing of mobile telecom services through brand personality: Empirical evidence from Greece”, RePec Archive (Research Papers in Economics, University of Munich, Germany), January.
  29. Basias, N. & Pollalis, Y. A. (2016) “Strategic Management of Digital Systems: Innovative Pay-TV Services Through Multiple Digital Platform”, International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT), Tokyo, Japan, 20-21 July.
  30. Basias N., Pollalis Y., (2016) “Strategic Management of Digital Systems: Innovative Pay-Tv Services through Multiple Digital Platforms”, International Journal of Management and Applied Science, Volume-2, Issue-9, Special Issue-1, Sep.-2016.
  31. Nikolopoulou, O., Pollalis, Y. A., Samanta, I. (2016) “Building a Successful Brand Using Information Design & Neuromarketing Principles”, Syndicate: The Journal of Management, Vol.16, ISSN: 2278-8247, March.
  32. Basias, N. & Pollalis, Y. A. (2016) “Strategic Decision Making in the Banking Sector: Cases of ICT Adoption in Multinational Banks”, Journal of Strategic Information Systems (forthcoming)
  33. Riga, M., Vozikis, A., Pollalis, Y. A. (2016) “Innovative patient safety interventions: A global public health perspective”, Global Public Health-International Journal for Research, Policy & Practice (forthcoming).
  34. Douzgou, S., Pollalis, Y. A, Vozikis, A., Patrinos, G., Clayton-Smith, J. (2016) “Collaborative Crowdsourcing for the diagnosis of rare genetic syndromes: The DYSCERNE experience”, Public Health Genomics, Vol.19, pp.19-24, January.
  35. Xesfingi, S., Vozikis, A. and Pollalis, Y. A. (2016) “Citizens’ Preferences on Health Care Expenditure Allocation: Evidence from Greece”, Health Expectations Journal, doi: 10.1111/hex.12420.
  36. Niros, M. & Pollalis, Y. A. (2016) “Effects of Brand Experience on Brand Loyalty”, 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece.
  37. Riga, M., Vozikis, A., Pollalis, Y. A., Souliotis, K. (2015), “MERIS (Medical Error Reporting Information System) as an innovative patient safety intervention: A health policy perspective”, Health Policy, Vol. 119 (1), December 15.
  38. Niros, M. & Pollalis, Y. A. (2014) “Brand Personality & Consumer behavior: Strategies for Building Strong Service Brands”, Journal of Marketing & Operations Management Research, Vol.2, No.2, pp.101-115, Nova Science (UK).
  39. Pollalis, Yannis A. (2014) “Sustainable Competitive Advantage in Turbulent Business Environments: Using Critical Organizational Capabilities & Resources to Manage Complexity”, Chapter in Strategic Marketing in Fragile Economic Conditions (edited), IGI Global.
  40. Malindretos, G., Pollalis, Y. A., Aidonis, D., Triantafillou, D. (2014) “Climate Neutral Agrifood products in relation to Sustainable Supply Chain”, V International Postharvest Conference-International Society of Horticultural Science, Cyprus University of Τechnology, Lemesos, June 10-13.
  41. Riga, M., Vozikis, A., Pollalis, Y. A. (2014) “Medical Errors in Greece: Main research Findings through Greek Courts’ Judgments”, Operational Research (under 2nd review).
  42. Riga, M., Vozikis, A. & Yannis A. Pollalis (2014) “Medical Errors in Greece: An Economic Analysis of Compensations Awarded by Civil Courts”, Open Journal of Applied Sciences, Vol. 4(1), February.
  43. Pollalis, Yannis A. & Vozikis, A. (2013) “Mergers & Acquisitions in the Greek Private Healthcare Sector: The Case of IASO General Hospital”, Journal of Marketing & Operations Management Research,3, No.1, Nova Science, UK.
  44. Pollalis, Yannis A., Riga, M. & Vozikis, A. (2013) “Αστική Ιατρική Ευθύνη: Ερευνητικά Ευρήματα και Σύστημα Ανίχνευσης-Καταγραφής Ιατρικών Λαθών (ICU-MERIS)”, Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης & Βιοηθικής: Σύγχρονες Προσεγγίσεις & Προοπτικές του Μέλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 1-3 Μαρτίου.
  45. Vozikis, A., Riga, M. and Pollalis, Y. A. (2013) “Medical errors in Greece: Main research findings through Greek courts’ judgements”, International Symposium &  24th National Conference on Operational Research, September 26‐28, Athens.
  46. Dimitriou, N. K. & Pollalis, Y. A., (2012) “Designing a Systemic Information Systems Architecture for Interoperability in Tourism” Journal of Marketing & Operations Management Research,2, No.3, Nova Science, UK.
  47. Batzias, F., L. Kamarinopoulos, Pollalis, Y. A., Kanas, A. (2012) «Suggesting a New Scheme of 2nd Order Cybernetics to Integrate the principle ‘Think Globally-Act Locally’ for Maximizing Environmental Sustainability», Proceedings of the 5th (WSEAS) International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering, Vienna, Austria, November 10-12.
  48. Pollalis, Yannis, A. & Vozikis, A. (2012) “School Accidents’ Information Management: An Assessment of SARIS Implementation in the Greek Educational Sector”, Journal of Marketing & Operations Management Research, Vol.1, No.3, Nova Science, UK.
  49. Βοζίκης, Α., Πολλάλης, Γ. Α., Ρήγα, Μ., Μαγκίνα, Ν. (2012) «Σύστημα Ανίχνευσης, Καταγραφής και Ανάλυσης Δυσμενών Συμβάντων: Εφαρμογή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Vol. 29(3): 345-353.
  50. Pollalis, Yannis A., Assiouras, I., Skourtis, G., Besir, J. and Koniordos, M. (2012) “Consumer Reactions after Crisis in the Hotels Industry: A Matter of Corporate Ability or Social Responsibility?”, Proceedings of The 41th European Marketing Association (EMAC) Annual Conference, Lisbon, Portugal, 22-25 May.
  51. Pollalis, Yannis, A., Riga, M. & Vozikis, A. (2012) “Qualitative patterns of Medical Errors: Research Findings from Greece”, Rostrum of Asclepius, Vol. 11 (4), 577-592, October.
  52. Pollalis, Y.A., G. Skourtis V. Psarakis, M. Kalaitzaki, (2011) “The influence of consumer styles Inventory on online Greek computer market: A behavioral analysis of college students.”, International Scientific Conference in Synergy in EnergyEnvironment & Tourism (eRA-6), Symposium on Digital Cities, 19-24 September, Piraeus, Greece.
  53. Pollalis, Y.A., Vozikis, A. and Riga, M., (2011) “The landscape of medical errors reporting systems worldwide”, International Scientific Conference in Synergy in EnergyEnvironment & Tourism (eRA-6), Symposium on Digital Cities, 19-24 September, Piraeus, Greece.
  54. Pollalis, Y.A. and G. Skourtis, (2011) “Consumer Emotions after negative word-of-mouth: exploring the impact of NWOM motivations, product knowledge and product Involvement”, American Marketing Association Conference , December 2011.
  55. Pollalis, Y.A., C. Siontorou & Batzias, D.F. (2011) “Strategic networking of environmental sensors for early warning in case of extreme pollution episodes calling for emergent state intervention”, 9th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2-7 October, Halkidiki, Greece.
  56. Pollalis, Y.A. & Batzias, D.F. (2011) “Bioenergy Strategies & Biomass Utilization in Greece”, 19th European Biomass Conference: From Research to Industry & Markets, 6-10 June, Berlin, Germany.
  57. Batzias, F.A., Pollalis, Y.A., Kopsidas, O. (2011) “Determination of Optimal Subsidies for Balancing Local Supply/Demand of Biomass Products within a Regional Development Strategic Plan”, 19th European Biomass Conference: From Research to Industry & Markets, 6-10 June, Berlin, Germany.
  58. Pollalis, Y.A., P.M. Spanidis & Batzias, D.F. (2010) “Strategic Decision making on Pipeline routing as a fuzzy game between an oil/gas supplier and an International Customer”, 8th International Conference of Computational Methods in Sciences & Engineering), 3-8 October, Kos, Greece.
  59. Pollalis, Y. A. & Anagnostopoulos, J. (2010) “Developing Quantitative Business Models for Start-Ups’ e-Performance Measurement: the Use of Cause Mapping & Systems Dynamics Tools”, The 9th Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS), Agios Nikolaos, Crete, 27-29 May.
  60. Pollalis, Y., Vozikis, A., Riga, M. (2009) “Medical Errors & Adverse Events in Greece: Information Classification and Measuring Methods”, Proceedings of the 4th International Conference on the Contribution of IT to Science, Technology, Society & Education, Spetses, 24-26 September.
  61. Pollalis, Y. A. & Mavrommatis, G., (2009) “Using Similarity Measures for Collaborating Groups Formation: A Model for Distance Learning Environments”, European Journal of Operational Research, 193, No. 3, pages 626-636.
  62. Pollalis, Y. A. & Macris, A., (2009) “Strategic Planning for Information Resources: Enhancing Managers’ Participation through Ontology-based Modeling”, International Journal of Technology Management, Vol. 44, No. 4.
  63. Pollalis, Y.A. & Batzias, D.F. (2009) “Determination Of Optimal Environmental Policy For Reclamation Of Land Unearthed In Lignite Mines – Strategy And Tactics for Environmental Pollution Control for Small Regions in Greece”, 7th International Conference of Computational Methods in Sciences & Engineering), Symposium on Industrial & Environmental Case Studies, 29 September – 4 October, Rhodes.
  64. Pollalis, Y.A. (2009) “Tracing the transition path between optimal strategies combinations within a competitive market of innovative industrial products”, 7th International Conference of Computational Methods in Sciences & Engineering (ICCMSE), Symposium on Industrial & Environmental Case Studies, 29 September – 4 October, Rhodes.
  65. Πολλάλης Γιάννης, Φαρουτζή Θ., Καρπούζου Λ., Στύλογλου Ζ. & Βασιλείου Π. (2009) «Ανάδειξη Θεσμικών & Λειτουργικών Πτυχών της Τηλεϊατρικής στα Ελληνικά Κρατικά Νοσοκομεία», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας, 22-25 Οκτωβρίου, Χανιά, Κρήτη.
  66. Batzias, D.F. & Pollalis, Y. A., (2009) «Fuel choice for domestic heating in isolated villages of Northern/Central Greece: Strategies for market implementation of bio-fuels», Proceedings of the 17th European Biomass Conference: from Biomass Resources to Market Implementation, Hamburg, Germany, 29 June – 3 July.
  67. Dimitriou, N. K. & Pollalis, Y. A., (2009) « Designing a Systemic Information Systems Architecture for Interoperability in Tourism: The Case of Virtual Tourism Enterprises”, Proceedings in The 11th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)Milan, Italy, May 6-10.
  68. Anagnostopoulos, J. & Pollalis, Y.A. (2009) “Adding value to Balanced Scorecard Development by integrating Cause Mapping and System Dynamics: A Win-Win Scenario for E-Tourism in Greece”, Proceedings in The 5th International Conference: The Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS), 24th – 27th June, Xanthi.
  69. Πολλάλης Γιάννης & Γεώργα Ελένη, (2008) «Χρήση Στρατηγικών Μοντέλων Αιχμής για Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος από Εμπορικές Τράπεζες: Συγκριτική Ανάλυση για την Ελλάδα.», SPOUDAI Journal of Economics & Business, Vol. 59, No. 2.
  70. Pollalis, Y. A. & Dimitriou, N.K., (2008) “Knowledge Management in Virtual Enterprises: A Systemic Multi-methodology towards the Strategic Use of Information”, International Journal of Information Management, 28, No. 4, pages 305-321, August (Sited among ScienceDirect’s TOP25 Articles in Management & Accounting in 2008 & 2009).
  71. Batzias, D.F. & Pollalis, Y. A., (2008) “Decision Making on Optimal Choice of Biomass-to-Ethanol Path by means of Fuzzy SWOT Analysis”, Proceedings of the International Conference on Management & Marketing Sciences, Athens, 23-25 May.
  72. Batzias, D.F. & Pollalis, Y. A., (2008) “Strategies for increasing marketing share of recycled products – A Games Theory Approach”, Proceedings in International Conference of Computational Methods in Sciences & Engineering 2008 (ICCMSE), Crete, September.
  73. Πολλάλης Γιάννης, Βοζίκης Α. & Λύκουρα Ε., (2008) «Αξιολόγηση Εξαγορών στο χώρο της Υγείας: Η περίπτωση του ΙΑΣΩ General.», Πρακτικά Συνεδρίου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα Δεκ.3.
  74. Pollalis, Y. A. & Tillis, K., (2007) “Sustaining Corporate Growth in the midst of Complexity: A proposal for new platforms of Growth”, Proceedings of the International Conference on Applied Financial EconomicsResearch & Training Institute of East Aegean, Samos, July 12-14.
  75. Pollalis, Y. A. and Vozikis, A., (2007) “Insurance and the Internet: evaluating the e-business context of insurance companies in Greece”, SPOUDAI Journal of Economics & Business, Vol. 57, No. 3, pp.9-33, September.H
  76. Batzias, D. F. & Pollalis, Y. A., (2007) “Determining Capital Cost in Wastewater Treatment Installations Operating Under Inflow Characteristics Uncertainty”, Proceedings in International Conference of Computational Methods in Sciences & Engineering 20074th Symposium on “Industrial & Environmental Case Studies, Corfu, Sept. 25-30.
  77. Πολλάλης Γιάννης & Βοζίκης Αθανάσιος, (2006) «Στρατηγικός Σχεδιασμός Συστημάτων Υγείας: Διαχείριση της Ζήτησης Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στην Ελλάδα», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Vol. 44, Issue 358, May-June.
  78. Pollalis, Y. A. and Vozikis, A., (2006) “Demand Management and Integrated Delivery Systems: The Case of Primary Healthcare Services in Greece”, Archives of Economic History,XVIII(2).HehH
  79. Pollalis, Yannis, (2005) “Sustainable Competitive Advantage in Turbulent Environments: An Integrative Model of the Industrial Economics and the Resource-based Theories in Strategic Management”, SPOUDAI Journal of Economics & Business,55, No.4, pp. 11-37, December.
  80. Pollalis, Y. A., (2005) “A Brand Management Model for Governments: Optimizing Performance & Customer Satisfaction”, Conference Proceedings in Conference for Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent EconomyUniversity of Aegean, Chios, 13-15 October.
  81. Pollalis, Yannis A., (2004) “Patterns of Co-Alignment in Information-Intensive Organizations: Business Performance through Integration Strategies”, International Journal of Information Management23, No.6, pp. 469-492, December. (Sited among ScienceDirect’s TOP25 Articles in Decision Sciences Literature during 2004-2006).
  82. Pollalis, Yannis A., Gartenberg, Marc and Edmunds, Barbara., (2004) “Applying the Balanced Scorecard Methodology in the Public Sector: The Case of the Department of Defense in the United States”, SPOUDAI Journal of Economics & Business, 54, No.1.
  83. Pollalis, Yannis A. and Koliousis, I., (2003) “An Enterprise Performance Measurement System: Using the Balanced Scorecard for Business Improvement”, Journal of Applied Systems Studies,4, No.3.
  84. Pollalis, Y. A., (2002) “The Impact of Strategic Information Systems on Business Performance: Good versus Poor Performers”, Παρουσίαση και Πρακτικά (Proceedings), 15ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 31 Οκτ.
  85. King, William R. and Pollalis, Yannis A., (2001) “Information Technology-based Coordination and Organizational Performance: A Gestalt Approach”, Journal of Computer Information Systems, Vol.41, No.2, pp.64-75, Winter.
  86. Pollalis, Yannis A., (2000) “E-Commerce Opportunities for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs): Analysis & Cases within the European Union”, Journal of the Austrian Institute for Small Business Research, KMU-Forum, 2 (1), pp. 1-28, October.
  87. Γεωργόπουλος Νίκος, Πολλάλης Γιάννης και Αγιακλόγλου, Χ., (2000) “Το Διαδίκτυο ως μέσο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα”, SPOUDAI Journal of Economics & Business, Vol. 50, No.2, pp.140-158, Ιούλιος (Ανατύπωση στο περιοδικό Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, pp. 1029-1035, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2001).
  88. Pollalis, Yannis A., (1997, 1998 & 1999) “Quality & Change Management”, Κεφάλαια (α) στο Βιβλίο Making Supply Chain Management WorkDesignImplementationPartnerships & Technology by James B. Ayers, Auerbach Publishing, 2002 και (β) στο Βιβλίο Handbook in Information Systems Management by Robert E. Umbaugh (Editor), Chapter 1: “Ensuring Quality and Control” in Section VI, pp. 571-580, FifthSixth and Seventh Editions, Auerbach Publishing, Boston, MA.
  89. Pollalis, Y. A., (1999) “Re-Engineering the Economics Curriculum: Integrating Information Systems Management and Business Economics Principles”, Proceedings of the International Conference of New Horizons in Industry & Education, Santorini, 9-10 September .
  90. Pollalis, Yannis A., (1998) “The Economic Impact of Strategic Information Systems (SIS): A Study of the Commercial Banking Industry in the United States”, SPOUDAI Journal of Economics & Business,48, pp.21-48.
  91. Pollalis, Yannis A., (1996) “Effective Integration of Information Management and Organizational Behavior Principles”, Journal of Education for MIS, Vol.4, No.1, pp. 37-42.
  92. Pollalis, Yannis A., (1996) “A Systemic Approach to Change Management: Integrated IS Planning, BPR, and TQM Efforts”, Information Systems Management,13, No.2, January.
  93. Pollalis, Yannis A., (1996) “Paradigm Shift: The New Promise of Information Technology”, Comments & Book Review [book by Tapscott & Caston, McGraw-Hill, 1993], The International Journal of Organizational Analysis, Vol.4, No.1, January.
  94. Pollalis, Y. A., (1996) “Strategic Alignment and IT-based Coordination: Lessons from the Banking Industry”, The ORSA- TIMS Joint National Meeting: Global Manufacturing and Global Support Services in the 21st Century, Panel Discussion & Proceedings on Innovation and Technology Transfer, Detroit, Michigan, October 23-26.
  95. Pollalis, Y. A., (1996) “Teaching & Learning Strategies for Introductory Information Management”, Proceedings of the Americas Conference on Information Systems, Association for Information Systems (AIS), Phoenix, Arizona, August 16-18.
  96. Pollalis, Y. A., (1995) “Effective Integration of Information Management and Organizational Behavior Principles: Lessons from Group-based Classroom Experiences”, Award Nominee proceedings paper at the Annual Conference of The International Academy for Information ManagementNew Orleans, Louisiana, Dec. 15-17.
  97. Pollalis, Y. A., (1995) “The Use of Pattern Identification Techniques in Information Systems Theory Development: Towards a Synthesis via Configurations”, INFORMS National Meeting: Eye on the Pacific Rim, Los Angeles, California, April 23-26.
  98. Pollalis, Yannis A., (1994) “Understanding the Impact of Information Technology-Based Coordination on the Performance of Information-Intensive Firms: A Gestalt-Cluster Analysis- Approach in the U.S. Commercial Banking Industry”, Διδακτορική Διατριβή, Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh PressUMI#950-7391, pp. 1-223, July .
  99. Pollalis, Yannis A. and Grant, John H., (1994) “Information Resources & Corporate Strategy Development”, Information Strategy, Vol.11, No.1, pp. 12-28, Fall.
  100. Pollalis, Yannis A., (1994) “The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational Transformation”, Comments & Book Review, [book by M. Scott Morton, Oxford University Press, 1991], The International Journal of Organizational Analysis, pp. 225-2282, No.3, July.
  101. Pollalis, Y. A., (1994) “Understanding the Use of Holistic Approaches in IS Theory: Gestalts and Organizational performance”, Proceedings of the Association of Management’s 12th Annual International Conference, Dallas, Texas, August 10-13.
  102. Pollalis, Y. A. and Nancy B. Kurland, (1994) “New Computer-based Technologies, Telecommuting, and Changes in Workplace Values”, Research Roundtable Paper at the Academy of Management’s Annual Meeting, Proceedings, Dallas, Texas, August 13-17.
  103. Pollalis, Yannis A. and Frieze, Irene H., (1993) “A New Look at Critical Success Factors in Information Technology”, Information Strategy, Vol.10, No.1, pp.24-34, Fall.
  104. Galletta, D., Sampler, J., Pollalis, Y.A., (1993) “An Empirical Study of Spreadsheet Error-Finding Performance and Strategies”, Accounting, Management, and Information Technologies, Vol.3, No.2, pp.79-95, April-June.
  105. Pollalis, Y. A., (1993) “Deterministic versus Holistic Modes of Inquiry in Management Information Systems: A Research perspective and Proposal”, Award Nominee Proceedings Paper at the North-East Decision Sciences Institute’s Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, April 2.
  106. El Louadi, M., Pollalis, Y.A. and Teng, J.C., (1991) “Selecting a Systems Development Methodology: A Contingency Framework”, Information Resources Management Journal, Vol.4, No.1, pp. 11-19, Winter.
  107. Pollalis, Y. A., (1988) “Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) Business Forecasting Modeling for PC- based Systems”, Proceedings Paper at the Joint National Meeting of TIMS/ORSA, Washington, DC, April 27-30.
  108. Pollalis, Y. A., (1987) “A Comparison of Business Forecasting Techniques using Case Studies”, Proceedings paper at the International Conference on Business Forecasting, Association of Business Forecasting, Pittsburgh, Pennsylvania, December 3-5.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Yannis A. Pollalis, Editor for the Greek Edition of the book: «Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers & Challengers» (by Alex Osterwalder, G.Βernanda, D. Bland), Ελληνικός τίτλος «Οδηγός Καινοτομίας & ΕπιχειρηματικότηταςΑπό τη Θεωρία στη Πράξη», Broken-Hill Publishing, Athens, 2023.
  2. Yannis A. Pollalis, Editor for the Greek Edition of the book: «Digital Marketing: Strategic Planning & Integration» (by Annmarie Hanlon), Ελληνικός τίτλος «Ψηφιακό ΜάρκετινγκΣχεδιασμόςΣτρατηγικές & Πρακτικές», Broken-Hill Publishing, Athens, 2022.
  3. Γιάννης ΑΠολλάλης (2021), Επιμέλεια βιβλίου «ΜάρκετινγκΈννοιες & Στρατηγικές» (American edition by Cengage Publishing – SDibbLSimkin, & O.CFerrell), BrokenHill PublishingGreece & Cyprus.
  4. Γιάννης Α. Πολλάλης (2018), Επιμέλεια βιβλίου «Η Πρόκληση της Ηγεσίας-Άριστες Στρατηγικές και Πρακτικές Επιχειρήσεων» (by Kouzes M. James, Posner Z. Barry), Broken-Hill Publishing, Athens.
  5. Γιάννης Α. Πολλάλης (2018), “Introduction to Management” (by John Schermerhorn, Jr., 13th Edition, John Wiley & Sons Publishing), (ΕπιμέλειαBroken-Hill Publishing, Athens.
  6. Γιάννης Α. Πολλάλης (2017), Επιμέλεια βιβλίου “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη”, (by Kroenke & Boyle), Broken-Hill Publishing, Athens.
  7. Γιάννης Α. Πολλάλης, (2017) Επιμέλεια του βιβλίου: «Μάνατζμεντ & Οργανωσιακή Συμπεριφορά» (by Laurie Mullins, 10th Edition, Pearson Publishing), Εκδόσεις UTOPIA, Αθήνα.
  8. Γιάννης Α. Πολλάλης (2013), Επιμέλεια των Case Studies του βιβλίου: “Basic Marketing” (by W. Perreault, J. Cannon & E. McCarthy, McGraw-Hill Co. Publishing)Pashalidis Publishing, Athens.
  9. Γιάννης Α. Πολλάλης, (2017) Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επιχειρησιακής ΣτρατηγικήςΗ Αναζήτηση Ανταγωνιστικού ΠλεονεκτήματοςΕπιμέλεια του βιβλίου «Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage, Concepts and Cases” (by Arthur Thompson, A. Stricland and John Gamble, 16th Edition, McGraw-Hill & Irwin Publishing 2008)Εκδόσεις για την Ελλάδα: UTOPIA, Αθήνα.
  10. Γιάννης Α. Πολλάλης & Αθανάσιος Βοζίκης, (2009) Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Στρατηγικές & Εφαρμογές (Enterprise Resource Planning), Εκδόσεις UTOPIA, Αθήνα.
  11. Γιάννης Α. Πολλάλης & Διονύσης Γιαννακόπουλος, (2008) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Επιχειρείν (Θεωρία & Μελέτες Περίπτωσης): Τεχνολογίες & Στρατηγικές Ψηφιακής ΟικονομίαςΕκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.
  12. Γιάννης Α. Πολλάλης & Κώστας Μελάς, (2005) Παγκοσμιοποίηση & Πολυεθνικές ΕπιχειρήσειςΕκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
  13. Γιάννης Α. Πολλάλης & Δ. Γιαννακόπουλος, (2004) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Ι: Εισαγωγή στη Τεχνολογία και ΣτρατηγικήΕκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 2004 & 2007 (Β΄ έκδοση).
  14. Γιάννης Α. Πολλάλης & Διονύσης Γιαννακόπουλος, (2004) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ΙΙ: Συναρτήσεις και Εφαρμογές για ΠρογραμματισμόΕκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 2004 & 2007 (Β΄ έκδοση).
  15. Γιάννης Α. Πολλάλης (Editor), (2004) Στρατηγική Επιχειρήσεων: Μελέτες Περιπτώσεων στην Ανταγωνιστικότητα και Παγκοσμιοποίηση Αγορών, Επιμέλεια και προσαρμογή για την Ελλάδα του βιβλίου των Hitt,M., Ireland, R., Hoskisson, Rεκ μέρους του εκδοτικού οίκου International Thomson Publishing, Εκδόσεις «Ελλην», Αθήνα.
  16. Yannis A. Pollalis & Robert Heckman, (1997) Strategy & Planning for Information ResourcesJohn Wiley & Sons, New York (έχει υιοθετηθεί από το 1996 στο μεταπτυχιακό του Graduate School of Information Management, Syracuse University, USA).
  17. Γιάννης Α. Πολλάλης & Διονύσης Γιαννακόπουλος, (1999) Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ι: Βασικές Έννοιες Συστημάτων ΠληροφορικήςΕκδόσεις «Ιων», Αθήνα, 1999 (1η έκδοση) και 2003 (2η έκδοση).
  18. Γιάννης Α. Πολλάλης, Διονύσης Γιαννακόπουλος & Μιχάλης Γλαμπεδάκης, (1999) Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΙI: Οικονομικές Εφαρμογές Excel, Εκδόσεις «Ιων», Αθήνα, 1999 (1η έκδοση) και 2003 (2η έκδοση).
  19. Γιάννης Α. Πολλάλης & Δημήτριος Θ. Πατρινός, (2000) Βιομηχανικό ΜάρκετινγκΕκδόσεις «Ελλην», Αθήνα.
  20. Γιάννης Α. Πολλάλης (Editor), (2000) Επιμέλεια και προσαρμογή για την Ελλάδα του βιβλίου του S.C. Jain, Marketing Planning & Strategy, Εκδόσεις «Ελλην» -εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Αμερικής SouthWestern Publishing

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Πέμπτη, 15:00-17:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα, 14:00-16:00
  • Παρασκευή, 14:00-17:00