Βλάμης Πρόδρομος

Βλάμης Πρόδρομος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων
Πληροφορίες

Ο Πρόδρομος Βλάμης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει θητεύσει στο ίδιο τμήμα Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία) την περίοδο 10/7/2018 – 3/11/2021 καθώς και Επίκουρος Καθηγητής (με μονιμότητα) την περίοδο 4/11/2021 – 29/8/2022.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991-1995). Μετεκπαιδεύτηκε πρώτα στο Πανεπιστήμιο York στο Ηνωμένο Βασίλειο και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα Οικονομικά (1995-96) και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Cambridge (Emmanuel College) από όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο M.Phil. στα Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων (Land Economy, 1999-2000) και Διδακτορικό (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (2000-2004), με τίτλο διατριβής «Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου Βρετανικών Εταιρειών Ακίνητης Περιουσίας». Κατά την διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό υπήρξε υπότροφος του Πανεπιστημίου Cambridge (Isaac Newton Studentship – Trinity College, Harold Samuel Scholarship) του British Foreign Office (British Chevening/De La Rue Scholarship), του Ιδρύματος Λεβέντη και στην Ελλάδα, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Ιδρύματος Χαλκιοπούλου (ΑΣΟΕΕ), του Ιδρύματος Ν. Βαλσαμάκη και του Ελληνικού Ιδρύματος Χάρβαρντ.

Κατά το παρελθόν (2004-2006) έχει εργαστεί ως μετα-διδακτορικός ερευνητικός εταίρος στο Graduate School of Design, Πανεπιστήμιο Harvard, ΗΠΑ (κάτοχος του Harold A. Pollman Fellowship in Real Estate and Urban Development για το έτος 2004-2005), ανώτερος ερευνητικός εταίρος (κάτοχος του The Ministries of Economy & Finance Senior Research Fellowship, 2010-2011) και επισκέπτης ερευνητικός εταίρος (Visiting Fellow, 2011-2012) στο Ελληνικό Παρατηρητήριο, London School of Economics & Political Science στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Διορίστηκε σε ηλικία 28 ετών Λέκτορας Χρηματοοικονομικής (2002-2003) στο Department of Land Economy στο Πανεπιστήμιο Cambridge και έχει επίσης διδάξει στο Corpus Christi College (2002-2003), στο Pembroke International Programmes Department (2002-2010) και στο Institute of Continuing Education, του ίδιου Πανεπιστήμιου. Επιπλέον, έχει διατελέσει Ερευνητής (2007-2018) στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, όχι όμως περιοριστικά, στις παρακάτω θεματολογίες: κριτήρια ESG και αγορά ακικήτων, ελληνική κρίση χρέους και αγορά ακινήτων, χρηματοοικονομική ανάλυση πιστωτικού κινδύνου εταιρειών ακίνητης περιουσίας, ελληνική κρίση χρέους και δημοσιονομική πολιτική, αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.

Έχει συνολικό επιστημονικό έργο 44 δημοσιεύσεων, εκ των οποίων έχει δημοσιεύσει 18 εργασίες του σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά  (ενδεκτικά στις επιστημονικές επιθεωρήσεις Journal of Real Estate Finance and EconomicsInternational Journal of Finance and Economics, Journal of Policy ModelingEconomic ModellingReview of Development EconomicsApplied EconomicsEmerging Markets Finance and TradeJournal of Real Estate LiteratureJournal of European Real Estate ResearchJournal of Property Investment and Finance,Studies in Economics and Finance), 8 εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 9 εργασίες σε συλλογικούς τόμους, 7 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, 2 συμμετοχές σε βιβλία και 1 βιβλιοκρισία. Επιπρόσθετα, είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών (Editorial Board) των επιστημονικών περιοδικών Eurasian Journal of Economics and FinancePanoeconomicusEconomics and Finance Notes και Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics.

Το δημοσιευμένο έργο του αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Η δημοσιευμένη εργασία «The Greek crisis: Causes and implications» (από κοινού με Γ. Κουρέτα) έχει συμπεριληφθεί στο διδακτικό υλικό του διεθνούς φήμης καθηγητή Charles Wyplosz στο Πανεπιστημίου της Γενεύης, (Ελβετία), του Mark Biondich στο Πανεπιστήμιο Carleton (Καναδάς) και του Peter J. Tunkis στο Ohio State University (ΗΠΑ) ενώ η δημοσιευμένη εργασία “Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II” (από κοινού με Γ. Παναγόπουλος) έχει συμπεριληφθεί στο διδακτικό υλικό μεταπτυχιακού μαθήματος του καθηγητή Pascal Gantenbein στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, (Ελβετία).

Έχει διατελέσει κριτής εργασιών για την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το ΚΕΠΕ, τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και πολλών διεθνών επιστημονικών περιοδικών κύρους. Επιπλέον, έχει διατελέσει εξωτερικός αξιολογητής τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ & ΤΕΙ κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε 54 διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Σύμφωνα με τις βάσεις επιστημονικών δημοσιεύσεων Google Scholar (h-index 13) και Scopus, υπάρχουν 737 ετεροαναφορές σε άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους (ενδεκτικά στο British Journal of ManagementJournal of Banking and FinanceJournal of International Money and FinanceJournal of Economic Dynamics and ControlEuropean Journal of Industrial Relations) καθώς και σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων όπως Oxford University Press, John Wiley & Sons, Palgrave Macmillan, Cornell University Press, Routledge London, University of Michigan Press, Cambridge Scholars Publishing και Springer International Publishing.

Η ποιότητα της έρευνάς του έχει αναγνωριστεί και βραβευθεί από φορείς του εξωτερικού, μεταξύ άλλων από τα Harold A. Pollman Fellowship in Real Estate and Urban Development – Harvard University, του Ελληνικού Ιδρύματος Χάρβαρντ (Hellenic Harvard Foundation Scholarship – Harvard University), Overseas Research Students in the Humanities and Social Sciences Research Awards – Cambridge, PriceWatehouseCoopers, Isaac Newton Awards for UK Research Students – Cambridge, European Student Bursary-Cambridge European Trust και Cambridge Political Economy Award – Cambridge Journal of Economics, British Chevening/De La Rue Scholarship – the British Foreign Office, Harold Samuel Scholarship – Cambridge, Emmanuel College Quatercentenary Studentship – Cambridge, Leventis Foundation Scholarship.

Προπτυχιακά Μαθήματα 

 • Χρηματοοικονομική Ι (ΟΚΧΡΗ10), Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 3ο εξάμηνο (υποχρεωτικό), 2018 – Σήμερα
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αγορά Ακινήτων (OKXAA08), Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,  8ο εξάμηνο (επιλογής), 2018 – Σήμερα
 • Οικονομική I (ΤΕΟΙΚ01), Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας, 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό), 2018 – 2023
 • Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,  6ο εξάμηνο (επιλογής), 2023 – Σήμερα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  •  «Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων», Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Εαρινό εξάμηνο, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» (επιλογής), 2019-2020, 2020-2021
  •  «Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις», Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Εαρινό εξάμηνο, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» (επιλογής), 2021-2022
  •  «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», Εαρινό εξάμηνο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΠΜΣ Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία, (υποχρεωτικό),2020 – Σήμερα
  •  “Οικονομία και Δίκαιο της Αγοράς Ακινήτων”, Διατμηματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics» (επιλογής), Σεπτέμβριος 2022 – Σήμερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με το σύστημα των κριτών (με αντίστροφη χρονολογική σειρά)

1. Stock market spillovers of Global Risks and Hedging Opportunities (από κοινού με E. Salachas, G. Kouretas and N. Laopodis), forthcoming European Journal of Political Economy (Academic Journal Guide 2021/ABS 2*) https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102533

2. Sovereign credit and geopolitical risks during and after the EMU crisis (with T. Bratis, G. Kouretas and N. Laopodis), forthcoming International Journal of Finance and Economics (Academic Journal Guide 2021/ABS 3*) https://doi.org/10.1002/ijfe.2852

3. House Energy Efficiency Retrofits and Loan Maturity (από κοινού με Drivas), Studies in Economics and Finance Vol. 40 No. 3, pp. 487-499, 2023. Publisher: Emerald Publishing Limited, Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2021/ABS 1* https://doi.org/10.1108/SEF-06-2022-0293

4. Saving, investment and capital mobility in EU member countries: a panel data analysis of the Feldstein–Horioka puzzle (coauthored with Anastassios Drakos and Georgios Kouretas), Applied Economics, vol. 50, issue 34-35 (Finance and the real economy), pp. 3798-3811, 2018, (2018 Impact Factor 0.968), Publisher: Taylor & Francis. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2021/ABS (2*), KEELE list (2*), Scopus, EconLit, EBSCO. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1436150

5. Are Unleaded Gasoline and Diesel Price Adjustments Symmetric? A Comparison of the four larger EU Retail Fuel Markets (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Economic Modelling, Vol. 48, pp. 281-291, 2016 (Impact factor 2018: 2.056), Publisher: Elsevier, Netherlands.Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2021/ABS (2*), KEELE list (2*), Scopus, EconLit. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.11.003

6. The Boom and Bust of the Greek Housing Market (Lead article, co-authored with N. Chatzitsolis) Real Εstate Issues, Vol. 39, No. 1, pp. 9-17, 2014, Publisher: Counselors of Real Estate, USA. http://www.cre.org/wp-content/uploads/2016/05/39_1.pdf

7. The response of bank retail rates to money market rates in BRIC Economies: An Application of the Disaggregated GETS Model (co-authored with S. Karagiannis and  Y. Panagopoulos), Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 50, No 2, pp. 153-168, March-April 2014, (2019-20 Impact Factor of 1.080) Publisher: M. E. Sharpe, USA. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2021/ABS (2*), ESSEC Business School Paris 2017 (2*), EconLit, RePEc, Scopus. https://doi.org/10.2753/REE1540-496X500209

8. Greek Fiscal Crisis and Repercussions for the Property Market, Journal of Property Investment and Finance, Vol. 32, No 1, pp. 21-34, 2014, (Impact factor 2018: CiteScore 1.01) Publisher: Emerald, UK. Journal Indexed in: ESSEC Business School Paris 2017 (3*), Academic Journal Guide 2021/ABS (1*), EBSCO, Scopus. https://doi.org/10.1108/JPIF-08-2013-0052

9. Symmetric or Asymmetric Interest Rate Adjustments? Evidence from Southeastern Europe (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Review of Development Economics, Vol. 15, No. 2, pp. 370-385, 2011, (Impact factor 2018/19: 0.716), Publisher: Wiley-Blackwell, USA. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2021/ABS (2*), KEELE list (2*), EconLit, ISI Journal Citation Reports, Scopus. https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2011.00614.x

10. Spatial Effects of the Property Sector Investment on Greek Economic Growth   (co-authored with N. Benos and S. Karagiannis), Journal of Property Investment and Finance, Vol. 29, No 3, pp. 233-250, 2011, (Impact factor 2018: CiteScore 1.01) Publisher: Emerald, UK.  Journal Indexed in: ESSEC Business School Paris 2017 (3*), Academic Journal Guide 2021/ABS (1*), EBSCO, Scopus. https://doi.org/10.1108/14635781111138073

11. The Greek Crisis: Causes and Implications (Invited paper, co-authored with G. Kouretas) Panoeconomicus, Vol. 57, Νο. 4, pp. 391-404, 2010 (Impact factor 2019: 0.508). Journal Indexed in: Social Sciences Citation Index (SSCI), EconLit, RePEc.  https://doi.org/10.2298/PAN1004391K

12. Interest Rate Pass-Through in Europe and the US: Monetary Policy after the Financial Crisis (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Journal of Policy Modeling, Vol. 32, Νο. 3, pp. 323–338, 2010, (Impact factor 2019: 1.486) Publisher: Elsevier, Netherlands. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2021/ABS (2*), KEELE list (2*), EconLit, Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2010.02.006

13. Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II (co-authored with Y.Panagopoulos), Journal of Real Estate Literature, Vol. 17, No. 2, pp. 295-310, 2009, (Journal Impact 2019-2020: 0.670), Publisher: The Journal is the official publication of the American Real Estate Society, USA. Journal Indexed in: ESSEC Business School Paris 2017 (2*), Danish Ministry Journal list 2011 (1*), EconLit https://doi.org/10.1080/10835547.2009.12090262

14. The Greek Construction Sector: An Overview of Recent Developments (co-authored with E. Karousos), Journal of European Real Estate ResearchVol. 1, No. 3, pp. 254-266, 2008, (Impact factor 2019-20: 1.180) Publisher: Emerald, UK. Journal Indexed in:   ESSEC Business School Paris 2017 (2*), Academic Journal Guide 2021/ABS (1*), Australian Business Deans Council Journal Rankings List November 2013 (B), EconLit, Scopus https://doi.org/10.1108/17539260810924427

15. Is Central Bank Interest Rate a Policy Tool for Disinflation? Evidence from Developing Economies (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 1, No 2, pp. 93-105, 2008, Publisher: Nova Science Publishers, USA. ht tps://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=9813

16. Default Risk of the UK Real Estate Companies: Is there a Macro-economy Effect? Journal of Economic Asymmetries, Vol. 4, No. 2, pp. 99-117, 2007, (Impact factor 2019: CiteScore 1.3), Publisher: Elsevier, Netherlands. Journal Indexed in: Australian Business Deans Council Journal Rankings List 2019 (B), EconLit. https://doi.org/10.1016/j.jeca.2007.02.007

17. The Banking Policy Transmission Mechanism through Interest Rates: The Case of Bulgaria, Greece and France (co-authored  with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), International Journal of EconomicsVol. 1, No. 2, pp. 91-99, 2007, Publisher: Serial Publications, India. Journal Indexed in: EconLit. http://serialsjournals.com/index.php?route=product/product&path=51&product_id=435

18. Default Risk of Corporate Entities: A critical Assessment, International Corporate Rescue, Vol. 4, Issue 2, pp. 99-105, 2007, Publisher: Chase Cambria in association with University College London, UK. http://www.chasecambria.com/site/journal/icr.php?vol=4&issue=2

19. An Empirical Estimation of Default Risk of the UK Real Estate Companies, (co-authored with K. Patel), Journal of Real Estate Finance and EconomicsVol. 32, No. 1, pp. 21-40, 2006, (Impact factor 2019: 0.967), Publisher: Springer, Netherlands. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2021/ABS (3*), Australian Business Deans Council Journal Rankings List November 2019 (A), EconLit, Scopus https://doi.org/10.1007/s11146-005-5176-x

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με το σύστημα των κριτών (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

20.     Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις ως Προαπαιτούμενο για την Αξιοποίηση της Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αειχώρος – Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τεύχος 20, Ιούνιος, σσ.176-198, 2015 http://www.aeihoros.gr/article/el/thesmikes-metarruthmiseis-os-proapaitoumeno-gia-tin-aksiopoiisi-tis-periousias-tou-ellinikou-dimosiou-kai-ton-organismon-topikis-autodioikisis

21.      Κριτική Διερεύνηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων που Λαμβάνουν Ρόλο στις Μετατροπές, Συγχωνεύσεις και Απορροφήσεις των Ελληνικών μη-Εισηγμένων Επιχειρήσεων (από κοινού με Α. Χρυσάφης) Οικονομική και Πολιτική Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 29, Ιούλιος-Οκτώβριος, σσ. 299-318, 2013, Εκδότης: Παπαζήσης, Ελλάδα

22.      Στρατηγική Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα (από κοινού με Γ. Κωνσταντόπουλο), Οικονομική και Πολιτική Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 19, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, σσ. 210-225, 2010, Εκδότης: Παπαζήσης, Ελλάδα

23.      H Ελληνική Αγορά Ακινήτων για τους Ενδιαφερόμενους Ξένους Επενδυτές: Προοπτικές και Προβλήματα, (από κοινού με την Κ. Καλφαμανώλη), Επιστημονική Επιθεώρηση  Διεθνούς Οικονομίας και Πολιτικής “Αγορά Χωρίς Σύνορα”, τεύχος 13, τόμος 3, σσ. 194-211, 2008, Εκδότης: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Ελλάδα http://idec.gr/iier/new/tomos%2013/VLAMIS.pdf

 

Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους με το σύστημα των κριτών (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

24.   Οικονομική κρίση, η Ελληνική Αγορά Ακινήτων και Πολιτικές Ανάπτυξης,  σσ. 135-162, στην Έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος 2012, «Η Αγορά Ακινήτων στην Πρόσφατη Χρηματοοικονομική Κρίση», Αθήνα.

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/2012_AGORA_AKINHTON_II.pdf

25.      Is Central Bank Interest Rate a Policy Tool for Disinflation? Evidence from Developing Economies (από κοινού με τους ΣΚαραγιάννη και ΓΠαναγόπουλο), σσ. 11-23, Κεφ. 2 in Zopounidis (ed.) 2011, «Computational Techniques in Economics and Finance» , Εκδότης: Nova Science Publishers, USA.

 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=38433&osCsid

Αναδημοσίευση του από Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 1, No 2, pp. 93-105, 2008.

 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=9813

 

26.      Are Retail Oil Price Adjustments Asymmetric? Evidence from Greece and Selected Eurozone Countries (από κοινού με τους ΣΚαραγιάννη και ΓΠαναγόπουλο), σσ. 645-673, στο Balfousias, Hatzipanayiotou and Kanellopoulos (eds.) 2011, «Essays in Economics-Applied Studies on the Greek Economy» 50 Years Anniversary Publication, Συλλογικός Τόμος του Κέντρου Οικονομικού Προγραμματισμού & ΕρευνώνΑθήνα.

http://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/eidikes-ekdoseis/item/266-epeteiakos-tomos-gia-ta-50-xronia-tou-kepe

 

27.      Οικονομική Μεγέθυνση και ο Κλάδος των Ακινήτων στην Ελλάδα (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και N. Μπένο), σσ. 473-495, στο Τζαβαλής, 2010,   «Μελέτεςγια το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

http://sakkoulas.com/website2012/default.asp?static=32&product_id=21006&category=78

 

28.      Do Interest Rates Affect Inflation? Evidence from South Eastern European Economies (από κοινού με τους ΣΚαραγιάννη και ΓΠαναγόπουλο), σσ. 71-83, Κεφ. 6, στο Baltas and Brox (eds.) 2009, «The Global Economy in a Changing Environment» North Waterloo Academic Press, Καναδάς.

 

 

Δημοσιεύσεις σε Άλλους Συλλογικούς Τόμους (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

29. Αναγκαίες Τομές για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας, σσ. 27 στον Συλλογικό Επετειακό Τόμο για τα 20 έτη Διοργάνωσης του Διεθνούς Συνεδρίου Prodexpo, 22

Οκτωβρίου 2019.https://drive.google.com/file/d/19lofwmZjxMaRp0ajdtRKyH0L6l1zmlXc/view

 

30. Η Διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια (από κοινού με τον E. Καρούσο), έχει γίνει δεκτό προς δημοσίευση στην Έκδοση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Συλλογικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Παπαδόπουλου», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

31.  Τάσεις, Προοπτικές και Προβλήματα της Ελληνικής Αγοράς Ακινήτων (από κοινού με την Κ. Καλφαμανώλη), σσ. 61-89 στην Έκδοση του Πανεπιστημίου Πειραιά 2010, «Μελέτες Προς Τιμήν του Αείμνηστου Καθηγητή Π. Λίβα» Πειραιάς. http://web.lib.unipi.gr/ipac20/ipac.jsp?session

 

32.  Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα: Η Πρόσφατη Εμπειρία (από κοινού με τον E. Καρούσο), σσ. 159-182 στην Έκδοση του  Πανεπιστημίου Πειραιά 2010, «Μελέτες Προς Τιμήν του Αείμνηστου Καθηγητή Ι. Βαρθολομαίου» Πειραιά http://web.lib.unipi.gr/ipac20/ipac.jsp?session

 

Δημοσιεύσεις στα Περιοδικά του ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις» και «Ελληνική Οικονομία» (με αντίστροφη χρονολογική σειρά)  

33. Οι κλάδοι των κατασκευών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας: Πρόσφατες εξελίξεις και προϋποθέσεις επάνοδό τους σε αναπτυξιακή τροχιά, Ελληνική  Οικονομία, Τεύχος 20, Αύγουστος, σσ.13-19, 2015, Εκδότης: ΚΕΠΕ, Ελλάδα. http://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/ellhnikh-oikonomia/item/2748-teyxos_2

 

34. Τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική κτηματαγορά και η επανεκκίνηση των έργων κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, Ελληνική Οικονομία, Τεύχος 5, Μάϊος, σσ. 21-26, 2014, Εκδότης: ΚΕΠΕ, Ελλάδα.

http://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/ellhnikh-oikonomia/item/2463-τευχοσ-5

 

35. Εξελίξεις στην ελληνική κτηματαγορά υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 19, Οκτώβριος, σσ. 62-71, 2012.

http://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/oikonomikes-ekseliksis/item/423-oikonomikes-exelixeis-teyxos-19-oktobrios-2013

 

36. Η Κρίση στην Ελληνική Κτηματαγορά και η Ακαμψία των Τιμών των Ακινήτων, Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 14, Ιανουάριος, σσ. 49-54, 2011.

http://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/oikonomikes-ekseliksis/item/418oikonomikes-exelixeis-teyxos-14-ianouarios-2011

 

Δημοσιεύσεις-Βιβλιοκρισίες

37. Βλάμης, Π. (2012), Κριτική Παρουσίαση του βιβλίου «Αστική Οικονομική» του Arthur O’Sullivan, (7η έκδοση, Μετάφραση στα Ελληνικά, Επιμέλεια: Γιάννης Ψυχάρης,

Αντώνης Ροβολής, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα), Αειχώρος-Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τεύχος 15, σσ. 86-89, 2012.

    http://www.aeihoros.gr/article/el/o-sullivan-a-metaf-2011-astiki-oikonomiki-7i-ekdosi-athina-kritiki

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων (με αντίστροφη χρονολογική σειρά)   

38. Κρίση χρέους και η ελληνική αγορά ακινήτων. Στα Πρακτικά 11ο Τακτικό Επιστημονικό συνέδριο Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR), 14-15 Ιουνίου 2013, Πάτρα. http://grsa.prd.uth.gr/conf2013/76_vlamis_ersagr13.pdf

http://grsa.prd.uth.gr/index.php/el/component/content/article/19-ergsageneralgr/83-praktika-conf11

 

39. Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή της. Στα Πρακτικά Επετειακού Συνεδρίου για τα 50 χρόνια της Περιφερειακής Επιστήμης στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο 6 – 7 Μαΐου 2011, Αθήνα.

 

40. Property Sector and Regional Economic Growth: The Case of Greece (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και Μπένος) in Conference Proceedings, IMAEF 2010 Ioannina Meeting οn Applied Economics & Finance, University of Ioannina, June 10-11, 2010 Ioannina, Greece, ISSN: 1791-9800.

 

41. The Emerging BRIC Economies: Evidence from the Interest Rate Transmission Mechanism (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και Γ. Παναγόπουλο), in Conference Proceedings, Oxford Business & Economics Conference, Oxford University, Oxford, June 24-26, 2009, UK, ISBN: 978-0- 9742114-1-9.

 

42. Are Retail Oil Price Adjustments Asymmetric? Evidence from the Eurozone (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και Γ. Παναγόπουλο), in Conference Proceedings IMAEF 2009 Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, University of Ioannina, June 11-12 June, 2009 Ioannina, Greece, ISBN: 978-960-233-196-5.

 

43. Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II (από κοινού με Γ. Παναγόπουλο) in Conference Proceedings, Oxford Business & Economics Conference, Oxford University, Oxford, June 22-24, 2008, UK, ISBN: 978-0-9742114-7-3.

 

44. Default Risk of the UK Real Estate Companies: Is there a Macro-economy Effect? In Conference Proceedings, 5th Global Conference on Business and Economics, Cambridge, July 6-8, 2006, UK ISBN: 0-9742114-3-5.


 

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία

1. Η διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο Cambridge με τίτλο «An Introduction to Macroeconomics» βιντεοσκοπήθηκε και συμπεριλήφθηκε σε DVD στο βιβλίο Cambridge Academic English Students Book (Upper Intermediate) εκδόσεως του  Cambridge University Press2012 (ISBN: 978-0-521-1652-04). http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/english-academic-purposes/cambridge-academic-english/cambridge-academic-english-b2-upper-intermediate-integrated-skills-course-eap-students-book

2. Η διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο Cambridge με τίτλο «Economics and the Economy» βιντεοσκοπήθηκε και συμπεριλήφθηκε σε DVD στο βιβλίο Cambridge Academic English Student’s Book (Intermediate) εκδόσεως του Cambridge University Press, 2012 (ISBN:978-0-521-16519-8). http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/english-academicpurposes/cambridge-academic-english/cambridge-academic-english-b1-intermediate-integrated-skills-course-eap-students-boo

Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη 10.00 – 11.00

Παρασκευή 10.00 – 11.00

Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Παρασκευή 14:00 – 16:00