Καραδημητροπούλου Αικατερίνη-Ευφραιμία

Καραδημητροπούλου Αικατερίνη-Ευφραιμία

Καραδημητροπούλου Αικατερίνη-Ευφραιμία

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ανάλυση
Πληροφορίες

Η Κατερίνα Καραδημητροπούλου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2019.

Πριν γίνει μέλος του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η Κατερίνα βραβεύτηκε με το «Marie Sklodowska Curie Action» (MSCA) Individual Fellowship, με την επίβλεψη του έργου «Ο ρόλος των παγκόσμιων και τομεακών παραγόντων στις διακυμάνσεις του μεριδίου εργασίας» (Ιούλιο 2017 – Μάρτιο 2019).

Πριν από αυτό, η Κατερίνα ήταν Επίκουρος Καθηγήτρια Μακροοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του East Anglia, Norwich, Ηνωμένο Βασίλειο. Έγινε μέλος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του East Anglia το 2012 ως Λέκτορας Μακροοικονομίας και έως το 2017 προήχθη σε Επίκουρο Καθηγήτρια.

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D., 2012) στα Οικονομικά, Μεταπτυχιακό (M.Sc, 2008) στα Οικονομικά και Οικονομετρία και βασικό πτυχίο στα Οικονομικά με Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Kent, Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής πεδία: Διεθνή Μακροοικονομία και Χρηματοοικονομικά, Εφαρμοσμένη Μακροοικονομία, (Διεθνείς) Επιχειρηματικοί Κύκλοι, Οικονομική Ανάπτυξη, Πειραματική Μακροοικονομία και Χρηματοοικονομικά. Πιο συγκεκριμένα, η τρέχουσα έρευνά της μελετά: (1) την επίδραση του συγχρονισμού της αβεβαιότητας των αγορών εμπορευμάτων στην οικονομική δραστηριότητα των αναδυόμενων και ανεπτυγμένων χωρών και (2) τον ρόλο των οικονομικών περιορισμών στην παρεμπόδιση της επίδρασης των σχετικών τιμών επένδυσης στο μερίδιο εργασίας.

Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικα όπως Journal of  MoneyCredit and BankingJournal of Economic, Dynamics and Control και Macroeconomic Dynamics και μέρος της έρευνάς της έχει χρηματοδοτηθεί από τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας 2020», «Marie Sklodowska Curie Action» (MSCA) και το Economic and Social Research Couclil (ESRC).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πλήρες βιογραφικό εδώ.

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Ι (1o εξάμηνο) – Υποχρεωτικό (syllabus)
 • Μακροοικονομική ΙΙ (4ο εξάμηνο) – Υποχρεωτικό (syllabus)
 • Ειδικά Θέματα στη Διεθνή Μακροοικονομική (7ο εξάμηνο) – Επιλογής (syllabus)
 • Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις (8ο εξάμηνο) – Επιλογής (syllabus)

————————————————————————————

A. Published Articles, Working Papers & Work in Progress 

————————————————————————————

Articles

 1. Bussière, M., Karadimitropoulou A., and León-Ledesma M., (n.d). Current Account Dynamics and the Real Exchange Rate: Disentangling the Evidence, Macroeconomic Dynamics,1-31. https://doi.org/10.1017/S1365100518000561
 2. Duffy, J., Karadimitropoulou, A. and M., Parravano, 2019. Financial Contagion in the Laboratory: Does Network Structure Matter?, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 51(5), pages 1097-1136. https://doi.org/10.1111/jmcb.12563
 3. Karadimitropoulou, A., 2018. Advanced Economies and Emerging Markets: dissecting the drivers of business cycle synchronization, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 93, pages 115-130. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.029
 4. Coricelli, F., Karadimitropoulou, A. and León-Ledesma M., 2016. Reallocation Effects of Recessions and Financial Crises: an industry-level analysis, B.E. Journal of Macroeconomics, vol.16 (2), pages 485-522. https://doi.org/10.1515/bejm-2015-0082
 5. Karadimitropoulou, A. and León-Ledesma M., 2013. World, Country, and Sector Factors in International Business Cycles, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 37(12), pages 2913- 2927. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.09.002

 

Working Papers

 1. Crivellaro, E. and A. Karadimitropoulou, 2019. The role of financial constraints on labour share developments: macro- and micro-level evidenceWorking Papers 257, Bank of Greece.

 

Work in Progress

 1. Commodity price uncertainty co-movement: does it matter for global economic activity and international trade? (with Ferrara L. and A. Triantafyllou)
 2. An experimental test of Keynes’s ‘animal spirits’: disentangling optimism and pessimism from news about the facts. (with Heap-Hargreaves S. and E. Levi)

 

—————————————————

B. Awards & Grants & Fellowships 

—————————————————

  1. 07/2017-03/2019 – Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship, Horizon 2020, European Commission
  2. May 2017 – Poster Competition: 1st Place, Bank of England Conference “Financial Services Indices, Liquidity and Economic Activity”
  3. April 2016 – Best Seminar Leader, University of East Anglia
  4. February 2014 – Fellow of Higher Education Academy

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τρίτη και Παρασκευή, 10:00-12:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα και Τρίτη: 12:00-14:00