Δρίβας Κυριάκος

Δρίβας Κυριάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομικά της Καινοτομίας
Πληροφορίες

Ο Κυριάκος Δρίβας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει λάβει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό τίτλο από το University of Nebraska-Lincoln, Department of Agricultural Economics και Διδακτορικό τίτλο από το University of California-Berkeley, Department of Agricultural and Resource Economics.

Έχει εργαστεί ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό  στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας. Έχει επίσης εργαστεί ως οικονομολόγος στο United States Patent and Trademark Office και εξωτερικός συνεργάτης έρευνας στον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην εμπειρική μελέτη της διαχείρισης της καινοτομίας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της μεταφοράς τεχνολογίας. Έχει πάνω από είκοσι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, όπως το Nature, European Economic Review, Journal of Economic Behavior and Organization, και International Journal of Industrial Organization.

Drivas, K. “The short-run effect of COVID-19 on new marketing endeavors: Evidence from EUIPO’s trademark applications.” Covid Economics, Vetted and Real-Time Papers. 43(2020): 1-18.

Abstract:

This study compares this year’s trend of EUIPO’s trademark applications during May and the first twenty days of June to 2019. There are four important findings. First, overall trademark applications appear to be at the same level to last year. Second, there is significant heterogeneity by country. While many countries are at the same levels to last year, China is an outlier increasing its filings dramatically compared to 2019. Certain countries also experience a sharp decrease including Canada and Brazil. Third, the presence of entrants is higher in 2020 compared to the same period of 2019. Finally, there are some clear winners and losers in terms of business activity. Overall, service-related endeavors are less frequent compared to last year while certain product-related initiatives have experienced a significant increase. This study urges dissemination of trademark applications, across Offices, in bulk to facilitate empirical work. Unlike patent applications, which take eighteen months to become known, information on trademark applications is disclosed relatively quickly. Since they can approximate real-time business expectations of demand and are related to innovation and firm value, they can provide us with significant insights in the short-run until more data become available.

 

Chalioti, E., Drivas, K., Kalyvitis, S., & Katsimi, M. (2020). Innovation, patents and trade: A firm‐level analysis. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique.

Drivas, K., Economidou, C., Karamanis, D., & Sanders, M. (2020). Mobility of highly skilled individuals and local innovation activity. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120144.

Drivas, K., & Kremmydas, D., (2020). The Matthew Effect of a Journal’s RankingResearch Policy Forthcoming. Files To Download Data from Scopus and Estimate Baseline Results.

Drivas, K., & Katsimi, M. (2019). Firm Heterogeneity and Exports: Stylized Facts from Greek FirmsAtlantic Economic Journal, 47(2), 137-145.

Drivas, K., Rozakis, S., & Xesfingi, S. (2019). The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households’ investment behavior. Energy policy, 128, 607-615.

Drivas, K., Lei, Z., & Wright, B. D. (2018). “Application publication or confirmation of grant: Which matters more for academic technology transfer?” International Journal of Industrial Organization, 56, 204-228.

Drivas, Kyriakos, Andreas Panagopoulos, and Stelios Rozakis. (2018) “Instigating Entrepreneurship to a University in an Adverse Entrepreneurial Landscape.” Journal of Technology Transfer, 43(4), 966-985.

Drivas, K., Lei, Z., & Wright, B. D. (2017). “ Academic patent licenses: Roadblocks or signposts for nonlicensee cumulative innovation?” Journal of Economic Behavior & Organization137, 282-303.

Drivas, K. “The Contribution of Marketing and Branding Efforts in Food Exports: Evidence from Panel Data.” Journal of Agricultural & Food Industrial Organization.
Drivas, K., Economidou, C., & Tsionas, E. G. (2017). “Production of output and ideas: efficiency and growth patterns in the United States.” Regional Studies, 1-14.

Drivas K., C. Economidou, S. Karkalakos, and E. G. Tsionas. “Mobility of Knowledge and Local Innovation Activity.” European Economic Review 85(2016): 39-61.

Drivas K., C. Economidou, D. Karamanis, and A. Zank. “Academic Patents and Technology Transfer.” Journal of Engineering and Technology Management 40(2016): 45-63.
.
Drivas K., Balafoutis A.T., and S. Rozakis. “Research Funding and Academic Output: The Case of Agricultural University of Athens.” Prometheus: Critical Studies in Innovation 33, no. 3 (2015): 235-256.

Drivas, K., and A. Panagopoulos. “Using the Patent Term Changes in Assessing the Evolution of Patent Valuation from Filing to Maturity.” European Journal of Innovation Management 19, no. 4 (2016): 528-546.

Drivas, K., and C. Iliopoulos. “An Empirical Investigation in the Relationship Between PDOs/PGIs and Trademarks.” Journal of the Knowledge Economy (2016): 1-11.

Drivas, K., I. Fafaliou, E. Fampiou, and D. Yannelis. “The Effect of Patent Grant on the Geographic Reach of Patent Trade.” The Journal of High Technology Management Research 26, 1 (2015): 58-65.

Agiakloglou C., K. Drivas and D. Karamanis. “Individual Inventors and Market Potentials:  Evidence from US Patents.” Science and Public Policy 43, no. 2 (2016): 147-156.

Drivas, Kyriakos, and Claire Economidou. “Is geographic nearness important for trading ideas? Evidence from the US.” The Journal of Technology Transfer 40, no. 4 (2015): 629-662.

Wright, B. D., K. Drivas, Z. Lei, and S. A. Merrill. “Technology Transfer: Industry-funded Academic Inventions Boost Innovation.” Nature 507, no. 7492(2014): 297.

Drivas K., C. Economidou, S. Karkalakos. “Spatial Aspects of Innovation Activity in the US.” Journal of the Knowledge Economy 5, 1 (2014): 464-480.

Drivas, K., C. Economidou “Government Sponsorship and Nature of Patenting Activity of US Universities and Corporations.” Economics of Innovation and New Technology 22, 8(2013): 775-806.

Drivas K. “The Implications of International Political Disputes on Business Interests: An Event Study. Ekonomia 13, 1(2010): 36-55.

Drivas K., K. Giannakas. “The Effect of Cooperatives on Quality-Enhancing Innovation.” Journal of Agricultural Economics 61, 2(2010): 295-317.

Drivas K., K. Giannakas. “Process Innovation Activity in a Mixed Oligopsony: The Role of Marketing Cooperatives.” Journal of Rural Cooperation 36, 2(2008): 131-156.

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα, 10:00-11:00
  • Πέμπτη, 16:00-18:00