Βοζίκης Αθανάσιος

Βοζίκης Αθανάσιος

Βοζίκης Αθανάσιος

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφορίες

Ο Αθανάσιος Βοζίκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα.
Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα Οικονομικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πληροφορική της Υγείας (Health Informatics) και πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου.
Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας» του Παν. Πειραιώς και έχει θητεύσει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές ως εμπειρογνώμονας Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Διαπραγματεύσεων και ανασχεδιασμού διαδικασιών, επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων του τομέα υγείας, δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έχει επίσης διατελέσει μέλος ερευνητικών ομάδων σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και μέλος επιτροπών υλοποίησης και αξιολόγησης έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και μονογραφιών σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Προπτυχιακά

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι, 2ο  εξάμηνο  (Επιλογής)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ, 4ο  εξάμηνο  (Επιλογής)
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος, 6ο  εξάμηνο  (Επιλογής )
 • Πληροφοριακά Συστήματα, 1ο εξάμηνο (Υποχρεωτικό)
 • Οικονομική της Υγείας και της Ασφάλισης, 7ο εξάμηνο (Επιλογής)

Μεταπτυχιακά

 • Οικονομικά της Υγείας, 2ο εξάμηνο (Υποχρεωτικό)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, 3ο εξάμηνο (Επιλογής)
 • Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα, 2ο εξάμηνο (Επιλογής)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 1ο εξάμηνο (Επιλογής)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση 2ο εξάμηνο (Επιλογής)

Δημοσιεύσεις σε  περιοδικά  με το σύστημα των κριτών (peer-reviewed journals)

88 Iris – Panagiota Efthymiou, Athanassios Vozikis, Petros Galanis, Symeon Sidiropoulos & Ioannis Kyriazis (2020) Lifestyle Risk Factors and Cardiovascular Disease Risk in Youth, International Journal of Caring Sciences, 13(2), 921-937
87 Athanassios Vozikis, Yannis Pollalis, Archontoula Armoutaki & Ioannis Kyriazis (2020) The Association between Smoking and Health Risk Behaviours among University Students in Greece, International Journal of Caring Sciences, 13(2), 783-790
86 E Fountzilas, GA Koliou, A Vozikis, et.al. (2020) Real-world clinical outcome and toxicity data and economic aspects in patients with advanced breast cancer treated with cyclin-dependent kinase 4/6 (CDK4/6) inhibitors combined with endocrine therapy: the experience of the Hellenic Cooperative Oncology Group, ESMO Open, 5 (4), e000774
85 Theodoros Giannouchos, Athanassios Vozikis, Paraskevi Koufopoulou, Leanne Fawkes, Kyriakos Souliotis (2020) Informal out-of-pocket payments for healthcare services in Greece, Health policy, 2020, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.04.005
84 N Tsaloukidis, D Tsoromokos, D Zarakovitis, A Vozikis, A Lazakidou Comparative Analysis of Cost-Effectiveness in Basic Life Support Training: Traditional Learning versus Distance Learning, Advances in Management & Applied Economics, 10 (3), 13-20
83 Iris – Panagiota Efthymiou, Athanassios Vozikis and Symeon Sidiropoulos (2019) Innovation in healthcare with a focus on cancer care, International Journal of Health Research and Innovation, vol.7(2):9-14
82 Umberto Restelli, Marzia Bonfanti, Valeria Pacelli, Davide Croce, Giuliano Rizzardini, Marco Soro, Symeon Metallidis, Athanassios Vozikis, Santiago Moreno Guillén, Santiago Grau Cerrato (2019) Organisational and financial consequences of the early discharge of patients treated for acute bacterial skin and skin structure infection and osteomyelitis in infectious disease departments in Greece, Italy and Spain: a scenario analysis, BMJ Open 2019;9:e031356. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031356

(Impact Factor: 2.376)

81 Athanasios Constantopoulos, John Yfantopoulos, Panos Xenos and Athanassios Vozikis (2019) Cluster shifts based on healthcare factors: the case of Greece in an OECD background 2009-2014, Advances in Management & Applied Economics, 9(6):29-50
80 Stavros Symeonidis, Stefania Koutsilieri, Athanassios Vozikis, David N Cooper, Christina Mitropoulou, George P Patrinos (2019) Application of Economic Evaluation to Assess Feasibility for Reimbursement of Genomic Testing as Part of Personalized Medicine Interventions, Frontiers in Pharmacology, section Pharmacogenetics and Pharmacogenomics

(Impact Factor:  3.845)

79 Theodoros V. Giannouchos,Dimos-Dimitrios Mitsikostas, Robert L. Ohsfeldt, Athanassios Vozikis, Paraskevi Koufopoulou (2019) Cost-effectiveness analysis of erenumab versus onabotulinumtoxinA for patients with chronic migraine attacks in Greece, Clinical Drug Investigation

(Impact Factor:  2.158)

78 V Fragoulakis, M Bartsakoulia, X Diaz, C Chalikiopoulou, C Kehagia, JG Sanchez-Ramos, LJ Martinez-Sanchez, M Gkotsi, E Katrali, E Skoufas, A Vozikis, A John, BR Ali, S Wordsworth, CL Davila-Fajardo, T Katsila, GP Patrinos, C Mitropoulou (2019) Cost-Effectiveness Analysis of Pharmacogenomics-Guided Clopidogrel Treatment in Spanish Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention, The Pharmacogenomics Journal, 1:16

(Impact Factor:  3.812)

77 Dimitrios Batakis , Symeon Sidiropoulos and Athanassios Vozikis (2019) Stakeholders, factors and outcomes concerning health policy formation debate, International Journal of Health Research and Innovation, 7(2):1-7
76 Theodoros Fouskas , Symeon Sidiropoulos , Athanassios Vozikis (2019) Leaving no one out? Public health aspects of migration: Health risks, responses and accessibility by asylum seekers, refugees and migrants in Greece, International Journal of Health Research and Innovation, 7(1):13-28
75 Efthymiou I-P. , Vozikis A., Sidiropoulos S. (2019) Application of Sociocybernetic model in the field of Health Management, International Journal of Scientific & Engineering Research, 10(5):451-460, May-2019, ISSN 2229-5518
74 P.N. Koufopoulou, C.C. Williams, A. Vozikis, K. Souliotis (2019) Shadow Economy: Definitions, terms & theoretical considerations, Advances in Management & Applied Economics9(5):35-57 Scienpress Ltd, 2019
73 V Fragoulakis, M Bartsakoulia, X Diaz, C Chalikiopoulou, C Kehagia, JG Sanchez-Ramos, LJ Martinez-Sanchez, M Gkotsi, E Katrali, E Skoufas, A Vozikis, A John, BR Ali, S Wordsworth, CL Davila-Fajardo, T Katsila, GP Patrinos, C Mitropoulou (2019) Cost-Effectiveness Analysis of Pharmacogenomics-Guided Clopidogrel Treatment in Spanish Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention, Public Health Genomics;21(suppl 1):10–22

(Impact Factor:  1.867)

72 S Simeonidis, A Vozikis, GP Patrinos (2018) Overview of Cost-Utility Analysis and Reimbursement of Individualized Medicine Interventions, Public Health Genomics;21(suppl 1):10–22

(Impact Factor: 1.867)

71 Iris-Panagiota Efthymiou and Vozikis A (2017) Medicine, A Pan-Historical, Pan-Cultural Science, Journal of Cardiology & Cardiovascular Therapy, 3(4): 555619
70 Sofia Xesfingi, Dimitrios Karamanis and Athanassios Vozikis (2017) Patient Satisfaction at Tertiary Level Healthcare Services in Greece: Inpatient vs Outpatient Healthcare Services Assessment, International Journal of Health Economics and Policy, 2(3): 125-133.
69 Vozikis, A., Xesfingi, S., Moustaferi, E., Balbouzis, T. and Rigatos, T. (2016) The DRG-Based Hospital Prospective Payment System in Greece: An Assessment of the Reimbursement Rates Using Clinical Severity Classification. Modern Economy, 7, 1584-1600
68 Mitropoulou C, Fragoulakis V, Rakicevic LB, Novkovic MM, Vozikis A, Matic DM, Antonijevic NM, Radojkovic DP, van Schaik RH, Patrinos GP (2016) Economic analysis of pharmacogenomic-guided clopidogrel treatment in Serbian patients with myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention, Pharmacogenomics, 17(16): 2016-0052

(Impact Factor: 2.35) (Citations: 3)

67 Vozikis A, Riga M, Pollalis Y. (2016) Medical Malpractice Risk Factors: An Economic Perspective of Closed Claims Experience, Journal of Health & Medical Economics, 2(3): 12
66 Vozikis et al. (2016) Test Pricing and Reimbursement in Genomic Medicine: Towards a General Strategy, Public Health Genomics, 19:352-363

(Impact Factor: 1.535) (Citations: 12)

65 A. Vozikis, E. Athanasiadi, V. Fragoulakis, A. Spathis, C. Kottaridi, A. Mourtzikou, A. Pouliakis, P. Karakitsos (2016) Economic Evaluation of a Decision Support System for Referrals to Colposcopy, Acta Cytologica 2016;60(suppl 1):161-162

(Impact Factor: 1.562)

64 Xesfingi S, Vozikis A (2016) A eHealth Literacy: In the Quest of the Contributing Factors, Interactive Journal of Medical Research 5(2):e16

(Impact Factor: 2.03 * projected 2016) (Citations: 6)

63 Athanassios Vozikis, Sofia Xesfingi   (2016) Patients’ satisfaction with the health care system: Assessing the impact of socio-economic and health care provision factors, BMC Health Services Research 16:94

(Impact Factor: 1.606) (Citations: 10)

62 S Xesfingi, A Vozikis and Y Pollalis (2016) Citizens’ Preferences on Health Care Expenditure Allocation: Evidence from Greece, Health Expectations, 19(6): 1265–1276

(Impact Factor: 3.207) ) (Citations: 1)

61 Vozikis, A., Stavropoulou, L. and Patrinos, G.P. (2015) Community Pharmacists’ Strategies in Greece: An Assessment of the Policy Environment and the Mapping of Key Players. Health, 7, 1560-1577 (Citations: 1)
60 Vozikis, A. and Siganou, M. (2015) Immigrants’ Satisfaction from the National Health System in Greece: In the Quest of the Contributing Factors. Health, 7, 1430-1440
59 Douzgou S., Pollalis Y.A., Vozikis A., Patrinos G.P., Clayton-Smith J. (2016) Collaborative Crowd Sourcing For the Diagnosis of Rare Genetic Syndromes: the DYSCERNE experience, Public Health Genomics, 19:19-24

(Impact Factor: 1.867) (Citations: 3)

58 Riga M., Vozikis A., Pollalis Y., Souliotis K. (2015) MERIS (Medical Error Reporting Information System) as an innovative patient safety intervention: A health policy perspective, Health Policy 119(4): 539–548

(Impact Factor: 2.035) (Citations:10)

57 Israel T Agaku, Evan Blecher, Uyoyo T. Omaduvie, Filippos T Filippidis, Athanassios Vozikis, Constantine I Vardavas (2015) Impact of cigarette price differences across the entire European Union on cross-border purchase of tobacco products among adults in 2012, Tobacco Control 25(3): 333-340 (Impact Factor: 6.321) (Citations: 2)
56 Christina Mitropoulou, Vasilios Fragoulakis, Nada Bozina, Athanassios Vozikis, Svjetlana Supe, Tamara Bozina, Zdravka Poljakovic, Ron H. van Schaik, George P. Patrinos (2015) Economic evaluation for pharmacogenomic-guided warfarin treatment for elderly Croatian patients with atrial fibrillation, Pharmacogenomics 16(2):137-148

(Impact Factor: 2.710) (Citations: 12)

55 Tarantilis Filippos, Athanasakis Kostas, Vozikis Athanassios, Kyriopoulos Ioannis (2015) Estimates of price and income elasticity in Greece. Greek debt crisis transforming cigarettes into a luxury good: an econometric approach, BMJ Open 5(1): e004748

(Impact Factor: 2.376) (Citations: 3)

54 V. Fragoulakis, E. Athanasiadi, A. Mourtzikou, M. Stamouli, A. Vozikis (2014) The Health Outcomes in Recession: Preliminarily Findings for Greece, International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare, 3(4):55-65

(Citations: 2)

53 A. Petsa, A. Vozikis (2014) The Obstetric Services in the Attica Area: Concentration and Competition, Journal of Marketing and Operations Management Research, 2(4):225-236
52 Stamatoula Tsikrika, Sofia Vakali, Nantia Flora, Cristiana Pavlidis, Athanassios Vozikis, Theodoros Giannakopoulos, George Patrinos and Christina Gratziou (2014) Genomic variation as a predictor of smoking behaviour and smoking cessation treatment toxicity, European Respiratory Journal (ERJ) 44(Suppl 58):P1807

(Impact Factor: 8.332)

51 G. Michail, M. Smaili, A. Vozikis, E. Jelastopoulou, G. Andonakis, K. Poulas (2014) Female Students Receiving Post-Secondary Education in Greece: The results of a collaborative Human Papillomavirus knowledge survey, Public Health, 128(12):1099–1105

(Impact Factor: 1.566) (Citations: 2)

50 Athanasiadi E., Fragoulakis V., Vozikis A. (2014) Functional Status, Quality of Life And Work Disability for Patients With Rheumatic Diseases in Greece, Value in Health, 17:A386-A387

(Impact Factor: 4.235)

49 David N Cooper, Angela Brand, Vita Dolzan, Paolo Fortina, Federico Innocenti, Ming Ta Michael Lee, Milan Macek Jr, Fahd Al-Mulla, Barbara Prainsack, Alessio Squassina, Effy Vayena, Athanassios Vozikis, Marc S Williams & George P Patrinos (2014) Bridging genomics research between developed and developing countries: the Genomic Medicine Alliance, Personalized Medicine 11(7):615–623

(Impact Factor: 1.000) (Citations: 12)

48 Mitropoulou C. · Mai Y. · van Schaik R.H. · Vozikis A. · Patrinos G.P. (2014) Stakeholder Analysis in Pharmacogenomics and Genomic Medicine in Greece, Public Health Genomics 17(5-6):280-6

(Impact Factor: 1.867) (Citations: 13)

47 Hillel R Alpert, Constantine I Vardavas, Frank J Chaloupka, Athanassios Vozikis, Konstantinos Athanasakis, Ioannis Kyriopoulos, Monique Bertic, Panagiotis K Behrakis, Gregory N Connolly (2014) The recent and projected public health and economic benefits of cigarette taxation in Greece, Tobacco Control, 23(5):452-454

(Impact Factor: 6.321) (Citations: 14)

46 A Vozikis, K Drivas, K Milioris (2014) Health literacy among university students in Greece: Determinants and association with self-perceived health, health behaviours and health risks, Archives of Public Health 72(1):15

(Citations: 18)

45 Vozikis A., Mytilinaki D. (2014) Web 2.0 and its impact on health care quality improvement: The Case of Amalia Kalyvinou, Health Science Journal, 8(2):289-293

(Citations: 1)

44 Tsalapati Konstantina, Vardavas I Constantine, Athanasakis Konstantinos, Thireos Eleftherios, Vozikis Athanassios, Pavi Elpida, Behrakis K Panagiotis, Kyriopoulos Ioannis (2014) Going up in ashes? Smoking-attributable morbidity, hospital admissions and expenditure in Greece, European Journal of Public Health, 24(3):477-479

(Impact Factor: 2.751) (Citations: 6)

43 Marina Riga, Athanassios Vozikis, Yannis Pollalis (2014) Medical Errors in Greece: An Economic Analysis of Compensations Awarded by Civil Courts (2000-2009), Open Journal of Applied Sciences, 4(4 Special Issue on Applied Economics):168-175

(Citations: 3)

42 Dionysios D. Ithakisios, Athanassios Vozikis (2014) Quarantine & Lazarettos in the 19th century Greece: An economic perspective, Spoudai Journal of Economics and Business, Vol.64, Issue 1-2, pp. xx-xx
41 Yuan Mai, Christina Mitropoulou, Xanthi E. Papadopoulou, Athanassios Vozikis, David N. Cooper, Ron H. van Schaik, George P. Patrinos (2014) Critical appraisal of the views of healthcare professionals with respect to pharmacogenomics and personalized medicine in Greece, Personalized Medicine   11(1):15-26

(Impact Factor: 1.000) (Citations: 17)

40 Papadopoulos, I; Demetzos, K; Markantoni-Kyroudi, S; Souliotis, K; Vozikis, A (2013) Bio-tech: an innovative approach for Rheumatoid Arthritis, but their adverse drug reactions constitute a problem, Drug Safety, 36 (9):912-912

(Impact Factor: 3.206)

39 Mary Papagianni, Irene Samanta, & Athanassios Vozikis (2013) The Impact of Knowledge Management on the Strategic Plan of Insurance Organizations Funded Status, Journal of Marketing and Operations Management Research, 2(1):51-59
38 Athanassios Vozikis and Yannis A. Pollalis (2013) Mergers and Acquisitions in the Greek Private Health Sector: The Case of IASO General Hospital, Journal of Marketing and Operations Management Research 2(1):27-41
37 A. Vozikis, D.D.Ithakisios (2013) The 1912-1913 Balkan Wars and Medical Care for the Soldiers: An Economic Approach, Archives of Economic History, Volume XXV–No 1, January- June 2013, pages 67-76
36 A. Vozikis, E. Sotiropoulou (2013) Economic Burden of Multiple Sclerosis on patients: Research Findings from Greece, Journal of Finance and Economics, 1(3):36-40
35 Αθανάσιος Βοζίκης, Διονύσιος Ιθακήσιος (2013) Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 και η περίθαλψη των στρατιωτών: Μια Οικονομική προσέγγιση, Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, Vol. 1(1):207-217
34 E. G. Stokou, A. Vozikis and G. P. Chondrocoukis (2013) Cost-Sharing as a Financing Mechanism in the Greek Primary Health Care: An Assessment from the Managers’ Perspective, Journal of Finance and Economics, Vol. 1(1):11-16
33 E. G. Stokou, A. Vozikis and G. P. Chondrocoukis (2013) Cost-sharing in the Greek Health Centres: The Administrative Personnel Aspects, International Journal of Health Research and Innovation, Vol. 1(1):55-65

(Citations: 2)

32 Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Νικολάκης (2013) Ψυχοκοινωνική Εικόνα Επιληπτικών Ασθενών στην Ελλάδα, Το Βήμα του Ασκληπιού, 12(1):72-81

(Citations: 2)

31 Christina Mitropoulou, Godfrey Grech, Anthony G Fenech, Joseph Borg, Konstantinos Mitropoulos, Athanassios Vozikis, George P. Patrinos (2012) Relevance of pharmacogenomics for developing countries in Europe: implementation in the Maltese population, Malta Medical Journal, Vol. 24(3):8-12

(Citations: 19)

30 Τουμπούλη Ε., Καμπούρης Μ., Πατρινός Γ., Βοζίκης Α., Πουλάς Κ. (2012) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Ελληνικές Φαρμακευτικές Εταιρίες, e-Journal of Science & Technology (e-JST), 5(7):43-57
29 Goulionis J., Vozikis A., (2012) Modelling Decision Making in Clinical Practice: A Cost-Effectiveness Approach , Revista Investigacion Operacional, 33, 41-55

(Citations: 1)

28 Vozikis A., Nikolakis D. (2012) Risk factors associated with Epilepsy: A case-control study, Health Science Journal, 6(3):509-517

(Citations: 1)

27 Vozikis A., Pollalis Y. (2012) School Accidents Information Management: An Assessment of SARIS Pilot Implementation in the Greek Educational Sector, Journal of Marketing and Operations Management Research, 1(3):207-220
26 Αθανάσιος Βοζίκης, Αντωνία Κασκαρέλη. (2012) Ο Ιατροτεχνολογικός Κλάδος στην Ελλάδα: Οικονομική Ανάλυση του υπο-κλάδου των Μονάδων Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (MRI) , Το Βήμα του Ασκληπιού, 11(3):403-419
25 Γιάννης Πολλάλης, Αθανάσιος Βοζίκης, Μαρίνα Ρήγα. (2012) Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Ιατρικών Σφαλμάτων: Ερευνητικά ευρήματα από την Ελλάδα, Το Βήμα του Ασκληπιού, 11(4):577-592
24 Α. Βοζίκης., Ε. Σωτηροπούλου (2012) Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας: Ανάλυση των ίδιων πληρωμών, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 29(4):448-453
23 Α. Βοζίκης., Γ. Πολλάλης, Μ. Ρήγα, Ν. Μαγκίνα, Ν. Στουφής, Ζ. Τενεκετζή (2012) Σύστημα ανίχνευσης, καταγραφής και ανάλυσης δυσμενών συμβάντων: Εφαρμογή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU-MERIS), Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 29(3):345-353
22 Vozikis A., Ypofanti M., Papadopoulos I. (2010) Attitudes towards the use of Information and Communication Technologies (ICT) at work: Findings from the Health Care Sector in Greece, Spoudai Journal of Economics and Business, Volume 60, No 1-2, pages:82-96, Piraeus

(Citations: 3)

21 Mette L., Mitropoulos K., Vozikis A., Patrinos G. (2012) Pharmacogenomics and Public Health: Implementing “populationalized” Medicine, Pharmacogenomics, 13(7):803-13

(Impact Factor: 2.710) (Citations: 17)

20 Vozikis A., Goulionis J., Benos V., (2012) The Partially observable Markov Decision processes in Healthcare: An application to the patients with Ischemic Heart Disease (IHD), Operational Research: An International Journal, 12:3-14

(Impact Factor: 1.065) (Citations: 1)

19 Konstantinos Mitropoulos, Lindsey Johnson, Athanassios Vozikis and George P. Patrinos. (2011) Relevance of pharmacogenomics for developing countries in Europe, Drug Metabolism and Personalized Therapy, Volume 26, Issue 4, Pages 143–146

(Impact Factor: 0.447) (Citations: 16)

18 Vozikis A., Goulionis J. (2011) Motivation techniques as a Management Tool in Greek Public Hospitals, Archives of Economic History, Volume XXIII–No 1, January- June 2011, pages 41-55
17 Βοζίκης Α., Καβαλιεράτου Α. (2011) Μητέρα μετά τα 35: Η Οικονομική Διάσταση του Φαινομένου, Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, Τόμος 7, Τεύχος 4, σελ. 6-30, Αθήνα
16 Goulionis J., Vozikis A., Benos V., Nikolakis D. (2010) On the decision rules of cost effectiveness treatment for patients with diabetic foot syndrome, ClinicoEconomics and Outcomes Research, Volume: 2, pages:121-126

(Impact Factor: 0.740) (Citations: 6)

15 Vozikis A., Giannakoulis I., Dimakopoulou E. (2010) Shifting from the reusable to the disposable surgical drape systems: an economic approach, International Journal of Health Science, Volume 3- Issue 2, April- June 2010, pages:319-323

(Citations: 2)

14 Vozikis A., Manolitzas P., Mouchakis D., Drosos D. (2009) Measuring e-Insurance in Greece: The Case of Public Insurance Funds, Spoudai Journal of Economics and Business, Volume 59, No 1-2, pages:85-99, Piraeus
13 Zografou A., Vozikis A. (2009) Information Systems for monitoring accidents at work and occupational diseases: The Greek landscape, Scientific Research Papers of Management Information System Laboratory – TEI   of Piraeus, Academic Year 2006-2008, pp. 81-98, March 2009
12 Vozikis A., Kostelenos G. (2009) Patterns of Public Health Expenditure and Health Care Financing in Modern Greece: 1833-1911,   Archives of Economic History, Volume XXI–No 1, January- June 2009, pages 45-72
11 Goulionis J., Vozikis A. (2009) Medical decision making for patients with Parkinson disease under Average Cost Criterion , Australian Health Review (former: Australia and New Zealand Health Policy), Volume 6:15, doi:10.1186/1743-8462-6-15

(Impact Factor: 0.820) (Citations: 17)

10 Riga M., Vozikis A. (2009) M.E.R.I.S : Information System for the identification, collection, analysis and reporting of Medical Errors, Scientific Research Papers of Management Information System Laboratory – TEI of Piraeus, Academic Year 2006-2008, pp. 55-80, March 2009
9 Goulionis J., Vozikis A. (2009) A validation of two temporal disease clusters tests with a simple epidemic model, Journal of Statistics & Management Systems, Vol.12, No 6, pp. 1087-1098

(Citations: 1)

8 Vozikis A. (2009) Information Management of Medical Errors in Greece: The M.E.R.I.S. proposal, International Journal of Information Management, Vol. 29, pp. 15-26

(Impact Factor: 2.692) (Citacions: 28)

7 Βοζίκης Α., Ρήγα Μ. (2008) Τα ιατρικά σφάλματα στην Ελλάδα: Προσεγγίσεις της οικονομικής διάστασης μέσα από αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, Τόμος Β’, Τεύχος 2, Σελ. 22-44, Αθήνα
6 Pollalis Y., Vozikis A. (2007) Insurance and the Internet: Evaluating the E-Business Context of Insurance Companies in Greece, Spoudai Journal of Economics and Business, Volume 57, No 3, pages:9-33, Piraeus

(Citations: 3)

5 Vozikis A., Pollalis Y. (2006) Demand Management and Integrated Delivery Systems: The Case of Primary Healthcare Services in Greece, Archives of Economic History, Volume ΧVIII –No 2, July – December 2006, pages:45-65
4 Βοζίκης Α. (2004) Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Διαδικασιών Ασφαλίσεων Υγείας: Ανάλυση και Εφαρμογή στην Ελλάδα, Spoudai Journal of Economics and Business, Volume 54, No 4, pages:114-148, Piraeus
3 Vozikis A., Georgiakodis F. (2000) Health Insurance Record: An Additional Educational Tool in Teaching Health Insurance, Studies in Health Technology and Informatics, Health and Medical Informatics Education in Europe – 57, Pages : 238-247

(Impact Factor: 0.243)

2 Vozikis A., Dounavis P. (1998) OECD Health Data Software Package: An Additional Educational Tool in Teaching Health and Vital Statistics, Studies in Health Technology and Informatics, Advances in Health Telematics Education – 51, Pages: 210-216

(Impact Factor: 0.243)

1    Vozikis A., Mantas J. (1997) An Electronic Healthcare Services Record for the Education of Nursing Personnel, Studies in Health Technology and Informatics, Health Telematics Education – 41, Pages : 128-135

(Impact Factor: 0.243)

 

ΑΡΘΡΑ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

11 Dimitris Tsoukalas , Vassileios Fragoulakis , Evangelos Papakonstantinou , Maria Antonaki , Athanasios Vozikis , Aristidis Tsatsakis, Ana Maria Buga , Mihaela Mitroi , Daniela Calina (2020) Prediction of autoimmune diseases by targeted metabolomic assay of urinary organic acids, Metabolites (Έχει αποσταλεί και αναμένονται παρατηρήσεις)
10 Alexandros Bechlioulis, Anda Armoutaki, Yannis Pollalis and Athanasios Vozikis (2020) A Laffer curve in the EU cigarette market, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, (Έχει αποσταλεί και αναμένονται παρατηρήσεις)
9 Odysseas Kopsidas, Charalampos Platis, Chara Maggou, Athanasios Raptis, Victoria Alikari, Athanasios Vozikis (2020) Addressing the Capacity of Adaptation of Two Hospitals to the Principles of Clinical Governance. The cases of the general hospital of Volos “Achillopoulio” and of the University of Larissa General Hospital, International Journal of Healthcare Management, (Έχει αποσταλεί και αναμένονται παρατηρήσεις)
8 Gabriele Sganga, Mo Baguneid, Pascal Dohmen, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, Emilio Romanini, Athanassios Vozikis, Christian Eckmann (2020) Surgeons’ perspective on the management of surgical site infections: an international Delphi consensus, Surgical Infections (Έχει αποσταλεί και αναμένονται παρατηρήσεις)
7 Charalampos Platis, Paraskevi Theofilou, Athanasios Raptis, Giorgos Intas, Athanasios Vozikis (2020) Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της τάσης αλλαγής καθηκόντων των ογκολογικών νοσηλευτών, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, (Έχει γίνει αποδεκτό και αναμένεται η δημοσίευσή του)
6 Dimitrios Yfantis, George Lagoumintzis, Konstantinos Farsalinos, Konstantinos Poulas and Athanassios Vozikis (2019) Health Policies Identifying and Analyzing Stakeholders Stances: Products that Reduce the Health Risks of Tobacco Use, (under review) Toxics
5 A.G. Koutoupis, P.N. Koufopoulou, D.I. Antonoglou, A. VozikisChapter ‘Corruption, Shadow Economy & Health Care Risk: Tracking & Management Practices in Greece in crisis era’ (under writing), in a collective Book of U.S.A.
4 Panagiotis Manolitzas, Athanassios Vozikis, End User Computing Satisfaction, A Multicriteria Approach, International Journal of Services Technology and Management (Έχει αποσταλεί και αναμένονται παρατηρήσεις)
3 Cristiana Pavlidis, Elias Giasemis, Athanassios Vozikis, David N. Cooper, Alexandros Kouskoukis, Konstantinos Kampourakis, George P. Patrinos Awareness of private and public high school students over genetics and nutrigenomics in Greece, Personalized Medicine (Έχει αποσταλεί και αναμένονται παρατηρήσεις)
2 Vozikis A., Riga M.   Health Information Systems with Orientation to Patient Safety, Επιστημονικός Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Γεωργίου Π. Αρτίκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς (έχει γίνει αποδεκτό και αναμένεται)
1 Βοζίκης Α., Καλογιάννης Ι. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η Ελληνική πραγματικότητα, Συμπεράσματα και ΠροτάσειςΜελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Ρήγα Κωνσταντίνου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς (έχει γίνει αποδεκτό και αναμένεται)

Έρευνα σε εξέλιξη

1. Κλινικές Μελέτες και Οικονομικές Προεκτάσεις στην Ελλάδα

2. Lean Management in ICU Processes

3. CDSS based on Markov Decision Processes: An Application to Breast Cancer Management

4. Modelling Hospital Discharges  Policies

5. Clinical and Ecomoic Perspectives of Therapeutic Strategies for Parkinson Disease

6. Bancassurance και Ασφαλιστικά Προϊόντα Υγείας

7. Depression in Greece: Findings from the SHARE study

 

Δημοσιεύσεις – Κεφάλαια σε Βιβλία-Συλλογικούς Τόμους με το σύστημα των κριτών (Book chapters with peer-review)

 

61 Αθανάσιος Βοζίκης κ.ά. (2020) Επιμέλεια επιμέρους ενοτήτων (Κεφ. 1-18) στο Χ. Καρανίκας, Ε. Θηραίος Η Πληροφορική στην Ιατρική-eHealth-Βασικές Αρχές και Εφαρμογές, Broken Hill Publishers Ltd
60 Christina Mitropoulou, Vassileios Fragoulakis, Athanassios Vozikis and George P. Patrinos (2020) Pricing, budget allocation and reimbursement in Genomic Medicine Chapter 17, pages 305-314 in: George PatrinosApplied Genomics and Public Health 1st Edition, Academic Press
59 Christina Mitropoulou, Konstantina Politopoulou, Athanassios Vozikis and George P. Patrinos (2020) Assessing the stakeholder landscape and stance point on Genomic and Personalized Medicine Chapter 11, pages 211-223 in: George PatrinosApplied Genomics and Public Health 1st Edition, Academic Press
58 David N. Cooper, Christina Mitropoulou, Angela Brand, et al. (2018) The Genomic Medicine Alliance: A Global Effort to Facilitate the Introduction of Genomics into Healthcare in Developing Nations, Chapter 10, pages 173-188 in: Catalina Lopez-Correa & George P. Patrinos. Genomic Medicine in Emerging Economies. Genomics for Every Nation, Academic Press, Elsevier Inc
57 Αθανάσιος Βοζίκης (2018) Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα: Μια επισκόπηση, Κεφ 10 στο Φραγκουλάκης Β., Βοζίκης Α., Πατρινός Γ., Οικονομική Αξιολόγηση στη Γονιδιωματική Ιατρική (Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης) Επιστημονικές Εκδόσεις Παριζιάνου Α.Ε.
56 Ioannis A. Kyriazis , Th. Lappa, P. Koufopoulou, S. Sidiropoulos, I.P. Efthymiou, A.Vozikis (2018) Impact of austerity on dietary habits and obesity in greek children, adolescents and adults. Chapter in: In Times of Crisis: Perspectives and Challenges of the 21st Century, Nova Science Publishers
55 Παρασκευή Ν. Κουφοπούλου, Αθανάσιος Βοζίκης (2018) Η Παραοικονομία στη Νέα Εποχή: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
54 Άννα Κατεβαίνη, Αθανάσιος Βοζίκης (2018) Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα: Ανάλυση Κόστους, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
53 Σταματίνα Σταυροπούλου, Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη, Σοτνίκοβα Χριστίνα, Αθανάσιος Βοζίκης (2018) Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Διαχείρισης του Καρκίνου του Προστάτη: Μια Συστηματική Ανασκόπηση, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
52 Ειρήνη Μέγγουλη, Αθανάσιος Βοζίκης (2018) Σύγκριση και Αξιολόγηση Προτάσεων για την Μεταρρύθμιση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
51 Γεώργιος Κώγος, Αθανάσιος Βοζίκης (2018) Ενδεικτικό Κόστος Νοσηλειών Εξωτερικού: Ευρήματα από την Ανάλυση των Αποζημιώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (2012-2014), Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
50 Fragoulakis V., Mourtzikou V. F. A., Stamouli E. A. M., Atahanasiadi E., & Vozikis, A. (2017). The health outcomes in recession: preliminarily findings for Greece, in Health Economics and Healthcare Reform: Breakthroughs in Research and Practice: Breakthroughs in Research and Practice, chapter 6, pages 98-108, IGI Global International Publishing Co.
49 Αθανάσιος Βοζίκης (2016) Απεικονιστική Ογκολογία και Βιοδείκτες: Η πραγματική επίπτωση στην Οικονομία. Απόσπασμα Πρακτικών, σελ. 22-26, 1ο Συνέδιο Πολιτική και Διαχείριση του Καρκίνου: Βέλτιστη Πρακτική vs Οικονομικοί Περιορισμοί, Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, 1η Ιουλίου 2016.
48 Sofia Xesfingi, Athanassios Vozikis (2016) Health Services Quality and Patient Satisfaction: A review of the literature, Chapter 1 pages 1-15, in P. Manolitzas, E. Grigoroudis, N. Matsatsinis & D. Yannacopoulos (Eds.) Effective Methods for Modern Healthcare Service Quality and Evaluation, IGI Global International Publishing Co.
47 Στόκου Ε., Βοζίκης Α., Χονδροκούκης Γ. (2014) Μελέτη της άποψης των χρηστών των Κέντρων Υγείας για τη συμμετοχή στο κόστος. Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Εμμανουήλ Κονδύλη, 583-604, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πειραιάς
46 Βοζίκης Α., Ιθακήσιος Δ. (2014) Απομόνωση και Λοιμοκαθαρτήρια στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα: Κοινωνική και Οικονομική Προσέγγιση. Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Εμμανουήλ Κονδύλη, 1-24, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,   Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πειραιάς
45 Βοζίκης Α. (2014) Περιοριστική διανομή, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και πολιτική υγείας: Η γνώμη των πολιτών, Κεφ. 2 στο Δημοκρατία, Πολίτες και Πολιτική Υγείας: Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων, Ομάδες Πίεσης και Συμφερόντωνσελ. 47-63, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
44 Αθανάσιος Βοζίκης, Μαρίνα Ρήγα, Γιάννης Πολλάλης (2014) Αστική Ιατρική Ευθύνη: Ερευνητικά ευρήματα & σύστημα ανίχνευσης-καταγραφής (ICU-MERIS) στο Ιατρική ευθύνη και βιοηθική: Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη και Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.) σελ. 59-73 Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη, Βroken Hill Publishers Ltd Aθήνα
43 Vozikis, A. (2014) Pharma in the Web: Evaluation and Benchmarking of Pharmaceutical Companies’ Websites in Greece. In D. Yannacopoulos, P. Manolitzas, N. Matsatsinis, & E. Grigoroudis (Eds.) Evaluating Websites and Web Services: Interdisciplinary Perspectives on User Satisfaction (pp. 85-94). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-5129-6.ch006
42 Vozikis A., Pollalis Y. (2013) School Accidents Information Management: An Assessment of SARIS Pilot Implementation in the Greek Educational Sector, in Panagiotis Kyriazopoulos (Ed.) HRM and Marketing Orientation in the New Era (pp. 205-218). Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge NY, United States of America
41 Vozikis A., Riga M.,Pollalis Y. (2013) Innovative Systems in Patient Safety: The ICU-MERIS Proposal, στο 2ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Δ.Δρόσος & Ν. Τσοτσόλας (Επιμέλεια), pages 405-420, Εκδόσεις ΕΕΕΕ, Αθήνα, ISBN: 978-960-87277-9-3
40 Mary Papagianni, Panagiotis KyriazopoulosIrene Samanta, Athanassios Vozikis, (2013) The Impact of Knowledge Management on the Strategic Plan, Proceedings of the International Conference on Management and Information Systems(ICMIS-13), pages 848-854, Bangkok, Thailand, September 22-24, 2013
39 Athanassios Vozikis, Irene Samanta (2013) Hospitals in the Web: Evaluation of Hospital Websites in Greece, Proceedings of the International Conference on Management and Information Systems(ICMIS-13), pages 935-941, Bangkok, Thailand, September 22-24, 2013
38 Ι. Γκουλιώνης, Σ. Μιόβολος και Α. Boζίκης. (2012) Το Μαρκοβιανό μοντέλο σαν υποστηρικτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την θεραπεία ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., 2010, Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου, σελ. 213-221, Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα, Δεκέμβριος 2012
37 Αθανάσιος Βοζίκης (2012) Το Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα Κεφ. στο Santerre R. & Neun S. Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία, Προοπτική & Συστηματική Μελέτη (Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Αθανάσιος Βοζίκης και Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου), Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα
36 Vozikis A. (2012) Adverse Events and Medical Errors in Greece: Knowledge creation and capture methods, Book chapter in Knowledge Management and Drivers of Innovation in Services Industries, by Patricia Ordoñez de Pablos and Miltiadis D. Lytras   (Editors), IGI Global International Publishing Co., ISBN: 9781466609488
35 Vozikis A., Riga M. (2012) Patterns of Medical Errors: A Challenge for Quality Assurance in the Greek Health System, Book chapter in Quality Assurance, by Mehmet Savsar   (Editor), InTech, ISBN 979-953-307-494-7
34 Panagiotis Manolitzas, Athanassios Vozikis, Nikolaos Tsotsolas, Denis Yannacopoulos, (2011) Evaluating e-government sites-A Multicriteria Analysis, Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, vol. 1, pages 308-316, Thessaloniki, Greece, September 22-25, 2011
33 Panagiotis Manolitzas, Athanassios Vozikis, Nikolaos Tsotsolas, Denis Yannacopouloς. (2011) eCitizen Satisfaction: The Case of e-government Websites, Proceedings of the 5th European Conference on Information Management and Evaluation, pages 332-340, Dipartimento di Informatica e Comunicazione, Università dell’Insubria, Como, Italy, 8-9 September 2011.
32 Maria Kiachopoulou, Xeni Provatopoulou, Athanassios Vozikis. (2011) Priority Setting and Resource Allocation in the Healthcare Sector. 7th International Conference on Information &   Communication Technologies in Health (ICICTH), Samos, Greece, July 14-16, 2011
31 Vozikis A. (2011) Information Management of School Accidents: An Assessment of SARIS Project. 6th International Scientific Conference eRA-6 Proceedings, 2011, Σε ηλεκτρονική μορφή (http://era.teipir.gr_)
30 Pollalis Y., Vozikis A., Riga M.., (2011) The Landscape of Medical Error Reporting Systems Worldwide. 6th International Scientific Conference eRA-6 Proceedings, 2011, Σε ηλεκτρονική μορφή (http://era.teipir.gr_)
29 Βοζίκης Α., Ρήγα Μ. (2011) Αστική Ιατρική Ευθύνη: Μια προσέγγιση της οικονομικής διάστασηςΤιμητικός Τόμος Πηνελόπης Αγαλλοπούλου, Τόμος Ι, σελ. 169-186, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα
28 Βοζίκης Α. (2011) Η έννοια του κινδύνου στην ασφάλιση υγείας: Μέθοδοι τιμολόγησης και συστήματα διαχείρισης, , Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, σελ. 1261-1276, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα
27 Βοζίκης Α. (2010) Η δικαιοσύνη στην πρόσβαση και τη χρηματοδότηση της φροντίδας υγείας: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Προτάσεις Πολιτικής, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Βαρθολομαίου Ιωάννη, Τόμος Α’, 183-192, Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πειραιάς
26 Βοζίκης Α. (2010) Το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς και η ιδιωτικοποίηση στο χώρο της υγείας: Πρακτικές και συμπεράσματα από τη διεθνή εμπειρία, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Πέτρου Λίβα, σελ. 91-104, Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πειραιάς
25 Vozikis A., Goulionis J.,   Miovolos S. (2010) Clinical Decision Support Systems based on Markov Decision Processes, 5th International Scientific Conference eRA-5 Proceedings, 2010, Σε ηλεκτρονική μορφή (http://era.teipir.gr_)
24 Γιάννης Πολλάλης, Αθανάσιος Βοζίκης, Μαρίνα Ρήγα. (2010) Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλεια του Ασθενή: Η Πρόταση του Πληροφοριακού Συστήματος M.E.R.I.S., 7th fsdet , 13 Μαΐου 2010, Αθήνα, Σε ηλεκτρονική μορφή
23 Αθανάσιος Βοζίκης. (2010) Ιατρικά Σφάλματα: Πλαίσιο μελέτης και συστήματα καταγραφής- αναφοράς, Διημερίδα Γ.Ν. «Η ΕΛΠΙΣ» με θέμα «Διαχείριση Κινδύνου και Ασφάλεια Ασθενούς», 17 Απριλίου 2010, Σε ηλεκτρονική μορφή
22 Αθανάσιος Βοζίκης, Αθανασία Καβαλλιεράτου. (2009) Μητέρα μετά τα 35: Η Οικονομική Επιβάρυνση, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 2009, Σε ηλεκτρονική μορφή
21 Pollalis Y., Vozikis A., Riga M. (2009) Medical Errors and Adverse Events in Greece: Information Classification and Measuring Methods, 4th International Scientific Conference eRA-4 Proceedings, 2009, Σε ηλεκτρονική μορφή (http://era.teipir.gr_)
20 Vozikis A., Goulionis J. (2009) Decision Support Systems in Clinical Practice: Αn Application to Ischemic Heart Disease (IHD) Management, 4th International Scientific Conference e R A-4 Proceedings, 2009, Σε ηλεκτρονική μορφή (http://era.teipir.gr_)
19 Kallivokas D., Vozikis A. (2009) ERP Systems for SME’s in Greece: Modeling the Information Requirements, 3rd International Scientific Conference e R A-3 Proceedings, 2009, Σελίδες   165-174
18 Αθανάσιος Βοζίκης, Ελένη Λιβά. (2009) Η παρουσία των φαρμακευτικών εταιριών στο διαδίκτυο: Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση ιστοχώρων των φαρμακευτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, Πρακτικά του 21ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Ε., ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, 2009, Σελίδες 335-348
17 Αθανάσιος Βοζίκης, Μαρία Υποφάντη. (2009) Στάσεις του προσωπικού γενικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εργασία τους, Πρακτικά του 21ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Ε., ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, 2009, Σελίδες 741-755
16 Vozikis A., Goulionis J., Benos V. (2009) The Partially observable Markov Decision processes to the Healthcare: An application to the patients with Ischemic Heart Disease (IHD), Πρακτικά του 21ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Ε., ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, 2009, Σελίδες   283-295
15 Sambrakos E., Vozikis A., Priftis D. (2009) Household Energy Footprint: Research Outcomes from the Region of Attica, 2nd International. Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and. Administrative Sciences, Proceedings, 2009, Pages 544-548
14 Kallivokas D., Vozikis A. (2009) ERP Projects Failure: Analysis of Critical Factors based on International Experience, Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and. Administrative Sciences, Proceedings, 2009, Pages 196-202
13 Βοζίκης Α., Μυτιληνάκη Δ. (2008) Web 2.0 και φροντίδα υγείας: Η περίπτωση της Αμαλίας ΚαλυβινούΠρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας,   2008, Σε ηλεκτρονική μορφή
12 Αθανάσιος Βοζίκης, Ελευθερία Δημακοπούλου, Ηλίας Γιαννακούλης. (2008) Οικονομική αξιολόγηση αντικατάστασης του παραδοσιακού ιματισμού χειρουργείου (reusable drape system) με αντίστοιχο ιματισμό μιας χρήσης (disposable drape system), Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 2008, Σε ηλεκτρονική μορφή
11 Zografou A., Vozikis A. (2008) Information Systems for monitoring accidents at work and occupational diseases: The Greek landscape, 2nd International Scientific Conference, e R A-2 Proceedings, 2008, Σελίδες 438-452
10 Vozikis A., Riga M.   (2008) M.E.R.I.S : Information System for the identification, collection, analysis and reporting of Medical Errors2nd International Scientific Conference, e R A-2 Proceedings, 2008, Σελίδες 423-437.
9 Vozikis A.(2007) Estimating the costs of tobacco control policies: The international experience and cost-effectiveness measures in Greece, Πρακτικά του International Conference on Applied Economics 2008, Σελίδες 927-932
8 Βοζίκης Α., Ρήγα Μ.(2007) Τα ιατρικά σφάλματα στην Ελλάδα: Προσεγγίσεις της οικονομικής διάστασης μέσα από αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 2007, Σε ηλεκτρονική μορφή
7 Βοζίκης Α., Λοπατατζίδης Α. (2007) Κοινωνική Ασφάλιση και Διαχείριση Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, Πολιτική και Οικονομία της Υγείας, σελ. 311-337, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
6 Γεωργιακώδης Φ., Βοζίκης Α. (2006) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Στοιχείων Εργατικών ΑτυχημάτωνΕπιστημονική Επετηρίδα προς τιμή του Καθηγητή Α. Παναγιωτόπουλου, σελ. 297-316, Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Πληροφορικής, Πειραιάς 2006
5 Βοζίκης Α. (2005) Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και Συστήματα Managed Care, Μελέτες προς τιμή του Καθηγητού Θεοδ. Σκούντζου, Τόμος Α’, σελ. 219-230, Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πειραιάς
4 Pollalis Y., Vozikis A. (2003) SMEs and Liberalisation of Network Industries: Country Report: Greece, 8th Observatory for European SMEs, Brussels
3 Γεωργιακώδης Φ., Βοζίκης Α. (2004) Η Επιδημιολογία των Σχολικών Ατυχημάτων: Συμπεράσματα από Έρευνα σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠρακτικά του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 2004, Σελίδες 83-92
2 Γεωργιακώδης Φ., Βοζίκης Α. (1997) Βάση Δεδομένων για τη Συλλογή και Στατιστική Επεξεργασία Στοιχείων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ΥγείαςΠρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 1997, Σελίδες 7-21
1 Λίβας Π., Βοζίκης Α. (1997) Συμβολή της Πληροφορικής και των Συναφών Υπηρεσιών στην Εξέλιξη των Εσόδων των Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνΠρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 1997, Σελίδες 323-328

 

Βιβλία – Μονογραφίες

13 Απίστουλας Δ., Βοζίκης Α., Γαλάνης Π. et.al. (2020) Διερεύνηση των εμπειριών και της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας, Ι.Τ.Ε.Κ. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.&Α.)
12 Φραγκουλάκης Β., Βοζίκης Α., Πατρινός Γ. (2018) Οικονομική Αξιολόγηση στη Γονιδιωματική Ιατρική (Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης) Επιστημονικές Εκδόσεις Παριζιάνου Α.Ε.
11 Θανάσης Βοζίκης (2017) Το κάπνισμα μέσα από τον Ελληνικό Κινηματογράφο (1948-2013), Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Πειραιάς
10 Θανάσης Βοζίκης & Γιάννης Πολλάλης (2016) Το Κόστος Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: Παράγοντες Διαμόρφωσης & Τάσεις, Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Πειραιάς
9 Α. Βοζίκης, Π. Θεοδωράκης (2013) Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας, Οδηγός Μελέτης, στο Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
8 Santerre R. & Neun S. Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία, Προοπτική & Συστηματική Μελέτη (2012) (Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Αθανάσιος Βοζίκης και Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου), Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα
7 Harvard School of Public Health – Center for Global Tobacco Control (2011) The Greek Tobacco Epidemic , Boston, USA (συγγραφή σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ της σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard και συνεργάτες των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και   Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας)
6 Πολλάλης Ι., Βοζίκης Α. (2009) Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Στρατηγικές κι Εφαρμογές, Utopia Publishing,, ISBN: 978-960-98123-3-7
5 Σκούντζος Θ., Στρόμπλος Ν., Βοζίκης Α., Θεοφανίδης Φ. (2007) Διακλαδικές σχέσεις της ελληνικής οικονομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, Ακαδημία Αθηνών – Γραφείο Οικονομικών Μελετών
4 Βοζίκης Α. (2003) BAYES, Εγχειρίδιο χρήσης και ασκήσεις, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,   Πειραιάς
3 Μοσχονάς Η., Κασιμάτης Α., Βοζίκης Α. (1992-2004) Λογιστικές Εφαρμογές με τη Χρήση Η/Υ, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ
2 Βοζίκης Α. (2003) Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστημα Διοίκησης των Απαιτούμενων Διαδικασιών και Διαχείρισης Ατομικών ΣυμβολαίωνΔιδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,   Πειραιάς
1 Βοζίκης Α. (1996) Ανάλυση Περιεχομένου και Δημιουργία Πρότυπου Ηλεκτρονικού Ασφαλιστικού Ιατρικού Φακέλου, για Χρήση από Ασφαλιστικούς Φορείς, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,   Αθήνα
 1. Πολλάλης Ι., Βοζίκης Α. (2009) Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων:  Στρατηγικές κι Εφαρμογές, UtopiaPublishing,, ISBN: 978-960-98123-3-7
 2. SanterreR. & Neun S. Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία, Προοπτική & Συστηματική Μελέτη (2012) (Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Αθανάσιος Βοζίκης και Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου), Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Τετάρτη 08:00-10:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Τρίτη 12:00-13:00