Ράικου Μαρία

Ράικου Μαρία

Ράικου Μαρία

Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Πληροφορίες

Η Μαρία Ράικου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η Μαρία έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα και M.Sc.και Ph.D. στα Οικονομικά της Υγείας από το City UniversityLondon.

Πριν γίνει μέλος του Τμήματος εργαζόταν ως Research Fellow και Visiting Lecturer στη London School of Economics (LSE Health and Social Care, Department of Social Policy).  Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στον τομέα των οικονομικών της υγείας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Health Economics Research CentreOxford University), στο City University (Department of Economics) και στη London School of Economics (LSE Health and Social Care). Στην LSE δίδασκε Οικονομικά της Yγείας (Health Economics) και Στατιστικές Μεθόδους στην Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας (Statistical Methods in Health Care Economic Evaluation). Επίσης, δίδαξε στατιστική στο Οικονομικό Τμήμα του City University στο Λονδίνο. Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί ως σύμβουλος για το UK Department of Health, το UK National Audit Office, το UK National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιολογικού Κέντρου από το 2015 έως το 2018. Διατηρεί επιστημονική συνεργασία με το Department of Health Policy της London School of Economics and Political Science ως Research Associate & Visiting Lecturer.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα στατιστικά και οικονομετρικά υποδείγματα εκτίμησης κόστους και αποτελεσματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, όπως αυτά εφαρμόζονται στην οικονομική αξιολόγηση, στα οικονομετρικά υποδείγματα ανάλυσης της διάχυσης της ιατρικής τεχνολογίας, και στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ του κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης και ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, όπως Health Economics, Journal of Health Economics, British Medical Journal, και economic reports, μεταξύ των οποίων reports για το UK Department of Health, το UK National Audit Office και το NICE, στον τομέα της οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων υγείας.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Μικροοικονομική Ι, 2019-σήμερα (3ο εξάμηνο υποχρεωτικό)
 • Δημόσια Οικονομική Ι, 2021-σήμερα (5ο εξάμηνο υποχρεωτικό)
 • Δημόσια Οικονομική ΙΙ, 2022-σήμερα (6ο εξάμηνο υποχρεωτικό)
 • Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής, 2022-σήμερα (7ο εξάμηνο επιλογής)
 • Δημοσιονομική Πολιτική, 2022-σήμερα (8ο εξάμηνο επιλογής)
 • Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, 2015-2016 και 2017-σήμερα (6ο εξάμηνο επιλογής)
 • Ειδικά Θέματα στα Οικονομικά της Υγείας, 2016-σήμερα (8ο εξάμηνο επιλογής)

 

 Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Υγείας, 2015- σήμερα (3ο εξάμηνο υποχρεωτικό) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας”, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας στον Τομέα της Υγείας, 2020- σήμερα (3ο εξάμηνο επιλογής) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας”, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
  • Σύγχρονη Επιχειρηματική Οικονομική, 2021-σήμερα (1ο εξάμηνο υποχρεωτικό) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική”, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
  • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, 2021-σήμερα (1ο εξάμηνο προπαρασκευαστικό μάθημα) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική”, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
  • Αξιολόγηση Δημόσιων Επενδύσεων, 2022-σήμερα (2ο εξάμηνο υποχρεωτικό κατεύθυνσης) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική”, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 • Nikolaidou, C., Raikou, M., Niakas,, Gerasimou, G., Moralidis, E, et al., 2022. Patients’ perception of health status and ischaemic burden in stable coronary artery disease. Journal of Clinical Images and Medical Case Reports, 3(1): 1585.
 • Raikou, M., with the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS) Group, 2021. Ovarian cancer population screening and mortality after long-term follow-up in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled trial. Lancet, 397: 2182–93.
 • Fernandez, JL., McGuire, A., Raikou, M., 2018. Hospital Coordination and Integration with Social Care in England: The Effect on Post-Operative Length of Stay. Journal of Health Economics, 61: 233-243.
 • Menon, U., McGuire, A., Raikou, M., Ryan, A., Davies, S., Burnell, M., et al., 2017. The cost-effectiveness of screening for ovarian cancer: results from the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS). British Journal of Cancer, 117: 619–627.
 • Manchanda, R., Burnell, M., Loggenberg, K., Desai, R., Wardle, J.,  Sanderson, S., Gessler, S., Side, L., Balogun, N., Kumar, A., Dorkins, H., Wallis, Y., Chapman, C., Tomlinson, I., Taylor, R., Jacobs, C., Legood, R., Raikou, M., McGuire, A., Beller, U., Menon, U., Jacobs, I., 2016. Cluster-randomised non-inferiority trial comparing DVD-assisted and traditional genetic counselling in systematic population testing for BRCA1/2 mutations. Journal of Medical Genetics, 53: 472–480.
 • Manchanda, R., Legood, R., Burnell, M., McGuire, A., Raikou, M., Loggenberg, K., Wardle, J., Sanderson, S., Gessler, S., Side, L., Balogun, N., Desai, R., Kumar, A., Dorkins, H., Wallis, Y., Chapman, C., Taylor, R., Jacobs, C., Tomlinson, I., Beller, U., Menon, U., Jacobs, I., 2015. Cost-effectiveness of population screening for BRCA mutations in Ashkenazi Jewish women compared with family history–based testing. JNCI Journal of the National Cancer Institute, Vol. 107, No. 1: 1-14.
 • Tsounis, D., Ioannidis, A., Bouras, G., Raikou, M., Giannopoulos, G., Deftereos, S., Kossyvakis, C., Toutouzas, K., Tousoulis, D., Synetos, A., Pyrgakis, V., Niakas, D., Stefanadis, C., 2014. Assessment of Health-Related Quality of Life in a Greek Symptomatic Population with Atrial Fibrillation: Correlation with Functional Status and Echocardiographic Indices. Hellenic Journal of Cardiology 55: 475-485.
 • Togas, C., Raikou, M., Niakas, D., 2014. An assessment of health related quality of life in a male prison population in Greece. Associations with health related characteristics and characteristics of detention. BioMed Research International, Volume 2014 (2014), Article ID 274804, http://dx.doi.org/10.1155/2014/274804.
 • Raikou M., McGuire, A., Lurz, P., Bonhoeffer, P., Wegmueller, Y., 2011. An assessment of the cost of percutaneous pulmonary valve implantation (PPVI) versus surgical pulmonary valve replacement (PVR) in patients with right ventricular outflow tract dysfunction. Journal of Medical Economics 14(1):47-52.
 • Perelman J., Shmueli A., McDonald K., and the TECH Investigators, 2009. SID=Z2id@iEIlHnaKlgHMKp&page=1&;doc=6″>Inequality in treatment use among elderly patients with acute myocardial infarction: USA, Belgium and Quebec. BMC Health Services Research 9(130)   DOI: 10.1186/1472-6963-9-130.
 • Bech, M., Christiansen, T., Dunham, K., Lauridsen, J., Lyttkens, CH., McDonald, K., McGuire, A., and the TECH Investigators, 2009. The influence of economic incentives and regulatory factors on the adoption of treatment technologies: a case study of technologies used to treat heart attacks. Health Economics 18(10): 1114-1132.
 • Lejeune, C., Binquet, C., Bonnetain, F., Mahboubi, A., Abrahamowicz, M., Moreau, T., Raikou, M., Bedenne, L., Quantin, C., and Bonithon-Kopp, C., 2009. Estimating the cost related to surveillance of colorectal cancer in a French population. The European Journal of Health Economics 10(4): 409-419.
 • Raikou, M., McGuire, A., on behalf of the CARDS Investigators, 2007. Cost-effectiveness of primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes: results from the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Diabetologia 50:733-740.
 • McGuire, A., Raikou, M., Whittle, I., Christensen, M., 2007. Long-term mortality, morbidity and hospital care following intracerebral hemorrhage: An 11-year cohort study. Cerebrovascular Diseases 23:221-228.
 • Aballéa, S., Chancellor, J., Raikou, M., Drummond, M., Weinstein, M., and Bridgewater, J., 2007. Cost-effectiveness analysis of oxaliplatin compared with 5-Fluorouracil//Leucovorin in adjuvant treatment of stage III colon cancer in the US. American Cancer Society. Cancer: 1082-1089.
 • McGuire, A., Raikou, M., 2006. Editorial: More money for medical research. British Medical Journal 332: 1285-1286.
 • Raikou M., McGuire, A., 2004. Estimating medical care costs under conditions of censoring. Journal of Health Economics 23: 443-470.
 • Raikou M., McGuire, A., 2003. The economics of screening and treatment in type 2 diabetes mellitus, Pharmacoeconomics 21(8): 543-564.
 • Raikou, M. (with the TECH research network) 2001. Technological change around the world: Evidence from heart attack care, Health Affairs 20(3): 25-42.
 • Clarke, P., Gray, A., Adler, A., Stevens, R., Raikou, M., et al., 2001. Cost effectiveness analysis of intensive blood-glucose control with metformin in overweight patients with type II diabetes (UKPDS No. 51), Diabetologia 44: 298-304.
 • Gray, A., Clarke, P., Raikou, M., et al., 2001. An economic evaluation of atenolol versus captopril in patients with Type 2 diabetes (UKPDS 54), Diabetic Medicine 18, 438-444.
 • Raikou, M., Gray, A., Briggs, A., McGuire, A., 2000. Centre-specific or average unit costs in multi-centre studies? Some theory and simulation, Health Economics 9:191-198.
 • Gray, A., Raikou, M., McGuire. A., et al., 2000. Cost-effectiveness of an intensive blood glucose control policy in patients with Type 2 diabetes: economic analysis alongside randomised controlled trial (UKPDS 41), British Medical Journal 320:1373-1378.
 • McGuire, A., Morris, S., Raikou, M., 2000. Where are the economic guidelines coming from?, International Journal of Technology Assessment in Health Care 16: 976-986.
 • Raikou, M., Gray, A., Briggs, A., Stevens, R., McGuire, A., et al., 1998. Cost-effectiveness analysis of improved blood pressure control in hypertensive patients with Type 2 diabetes: UKPDS 40, British Medical Journal 317: 720-726.
 • Raikou, M., with the UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, 1998. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 352 (9131): 837-53.

B. Kεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • McGuire, A., Raikou, M., 2016. Estimating Health Care Treatment Costs. In R.MScheffler (ed.), World Scientific Handbook of Global Health Economics and Public PolicyVolume 1:The Economics of Health and Health Systems. World Scientific Publishing.
 • Raikou M., McGuire, A., 2012. Estimating costs for economic evaluation. In A.M. Jones (ed.), The Elgar Companion to Health Economics, 2nd edition. Edward Elgar.
 • McGuire, A., Serra-Sastre, V., Raikou, M., 2012. How are rising health care expenditures explained? In A. McGuire and J. Costa-Font (eds.), The LSE Companion to Health Policy. Edward Elgar.
 • Raikou M., 2007. Parametric estimation of medical care costs under conditions of censoring. In E. Drandakis, D. Glycopantis, G. Stamatis (eds.), Essays in Economic Theory. Kritiki, Athens.
 • Raikou M., McGuire, A., 2006. Estimating costs for economic evaluation. In A.M. Jones (ed.), The Elgar Companion to Health Economics. Edward Elgar.
C. Discussion papers/ Economic reports
  • Raikou, M., 2018. A report on modelling the cost-effectiveness analysis of smoking cessation interventions. European Commission Framework, Horizon 2020. Project title: “Multidisciplinary Tools for Improving the Efficacy of Public Prevention Measures Against Smoking (SmokeFreeBrain)”. Project URL: www.smokefreebrain.eu.
  • McGuire, A., Raikou, M., Windmeijer, F, Serra-Sastre, V., 2010. Technology diffusion and health care productivity: angioplasty in the UK. LSE Health Discussion paper series. Working Paper No: 17/2010. LSE Health.
  • Raikou, M., McGuire, A., 2009. Parametric estimation of medical care costs under conditions of censoring. LSE Health Discussion paper series. Working Paper No: 13/2009. LSE Health.
  • McGuire, A., Raikou, M., Kanavos, P. 2008. Pricing pharmaceuticals: Value based pricing in what sense? Eurohealth 14 (2). LSE Health and the European Observatory on Health Systems and Policies.
  • Raikou, M., McGuire, A., 2008. Cost-effectiveness of a mass media campaign and a point of sale intervention to prevent the uptake of smoking in children and young people: Economic modelling report. UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE).
  • Raikou, M., McGuire, A., 2007. A review of the cost-effectiveness of interventions (specifically point of sales measures and mass media) to prevent the uptake of smoking in young people under 18 years old. UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE).
  • McGuire, A., Raikou, M. 2007. Inferring the value of medical research to the UK. LSE Health Discussion paper series. Working Paper No: 5/2007. LSE Health.
  • Beck, M., Christiansen, T., Dunham, K., Lauridsen, J., Lyttkens, C.H., McDonald, K., and the TECH investigators, 2006. How do economic incentives and regulatory factors influence adoption of cardiac technologies? Result from the TECH project. Scandinavian Working Paper in Economics Series, Department of Economics, Lund University, Sweden, #2006:15.
  • McGuire, A., Morris, S., Raikou, M. Tackling Obesity in England (Appendix 6). UK National Audit Office, HC 220, Session 2000-2001, February 2001.

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη: 16:00-18:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη: 16:00-18:00.

 

Kατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου οι ώρες γραφείου δεν ισχύουν.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Ράικου μέσω email για οποιαδήποτε πληροφορία