Εγγραφές Πρωτοετών (Πανελλήνιες, Κατατακτήριες και Μετεγγραφές)

Εγγραφές Πρωτοετών (Πανελλήνιες, Κατατακτήριες και Μετεγγραφές)

Εγγραφές στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν φοιτητές μέσω των εξής μεθόδων:

  • μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων (επίσημα αναφερόμενες ως Πανελλαδικές).
  • μέσω Κατατακτήριων Εξετάσεων
  • μέσω της διαδικασίας Μετεγγραφών / Μετακινήσεων
Επιπλέον, επιτρέπεται η εισαγωγή στο Τμήμα μας περιορισμένου αριθμού φοιτητών από ειδικές κατηγορίες, όπως τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν τη μέθοδο, με την οποία εισάγεται η πλειοψηφία των φοιτητών στο Τμήμα μας. Σε πρώτη φάση, οι επιτυχόντες των Πανελλήνιων εξετάσεων κάθε έτους πρέπει να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας:

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Η πρώτη αυτή εγγραφή πραγματοποιείται σε ημερομηνίες, που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται και από το Πανεπιστήμιό μας, ενώ η διαδικασία αυτή συνήθως ξεκινά στα τέλη Αυγούστου και ολοκληρώνεται περί τις 20 Σεπτεμβρίου.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής αυτής, τα στοιχεία των φοιτητών αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας προς το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ταυτοποίηση των στοιχείων των φοιτητών μέσω της εφαρμογής https://sis-apps.unipi.gr/prereg. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αυτή μέσω σχετικής ανακοίνωσης, η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου και του Τμήματος και περιλαμβάνει τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και λοιπές διευκρινίσεις. 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν τους αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον πτυχίο. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν, επίσης, απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» και «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων».

Κατά κανόνα, οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε Ακαδημαϊκό έτος κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, ενώ η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.  Οι ακριβείς ημερομηνίες αιτήσεων ανακοινώνονται εγκαίρως, κατά κανόνα στα τέλη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνονται:

  • οι ακριβείς προϋποθέσεις συμμετοχής,
  • τα μαθήματα, στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και η σχετική ύλη,
  • το εξάμηνο, στο οποίο θα εισαχθούν οι επιτυχόντες των εξετάσεων, και
  • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν της λήξης της περιόδου αιτήσεων, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τις ακριβείς ημερομηνίες εξέτασης περίπου 10 μέρες πριν την έναρξή τους.

Οι μετεγγραφές – μετακινήσεις είναι μια διαδικασία, μέσω της οποίας φοιτητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε κάποιο τμήμα άλλο Τμήμα εγχώριου πανεπιστημίου μπορούν να αιτηθούν τη μετακίνησή τους στο Τμήμα μας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κεντρικά, από το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα Τμήματα της χώρας, μέσω της  παρακάτω πλατφόρμας:

https://transfer.it.minedu.gov.gr/

Οι μετεγγραφές διακρίνονται, κυρίως, στις εξής κατηγορίες:

  • μετεγγραφές μέσω μοριοδοτούμενων κριτηρίων, και
  • μετεγγραφές αδελφών

Επιπλέον, υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών (π.χ. για Κύπριους φοιτητές), καθώς και έκτακτες περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται η κατ’εξαίρεση μετεγγραφή φοιτητών σε άλλο Τμήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ανακοινώσεις

Ένας χρήσιμος οδηγός σχετικά με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου, τη δημιουργία και λήψη της φοιτητικής σας ταυτότητας κ.α. μπορεί να βρεθεί εδώ.