Κοκορέ Ιωάννα

Κοκορέ Ιωάννα

Κοκορέ Ιωάννα

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Πληροφορίες

Η Ιωάννα Κοκορέ είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ειδίκευση στη “Νομισματική Θεωρία και Πολιτική”. Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (U.K.). Κατέχει, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο Master’s (M.Sc.) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (U.K.), και Πτυχίο Οικονομικών από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται, κυρίως, σε θέματα άσκησης νομισματικής πολιτικής υπό συνθήκες χρηματοπιστωτικής αστάθειας, διεθνών οικονομικών σχέσεων, θεωρίας αποφάσεων υπό αβεβαιότητα με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στον τραπεζικό κλάδο. Έχει παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.

Τον Ιούνιο 2017 της απονεμήθηκε από την International Atlantic Economic Society (IAES)  η τιμητική διάκριση “IAES Member of the Month” για τη συμβολή της στην επιστημονική έρευνα. Από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Ιανουάριο 2023 διετέλεσε μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (Μο.Δι.Π.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σειρά εξειδικευμένων και υποχρεωτικών μαθημάτων και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Birmingham (U.K.) τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Εισαγωγή στα Οικονομικά, Οικονομετρία με Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές, Θεωρία Επενδύσεων, Ρίσκου & Αβεβαιότητας, Οικονομική του Περιβάλλοντος. Έχει αναλάβει την επίβλεψη σειράς μεταπτυχιακών διατριβών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master’s (M.Sc.) στα ανωτέρω Τμήματα.

Προπτυχιακά Μαθήματα Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

  • Διεθνές Εμπόριο | 7εξάμηνο (υποχρεωτικό)
  • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις | 8o εξάμηνο (υποχρεωτικό)
  • International Economics (διδασκαλία στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+).

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΜΕ ΚΡΙΣΗ από ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ και ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

 1.        Kokores, Ioanna (2023). Monetary Policy in Interdependent Economies: the Task Ahead. Book series Financial and Monetary Policy Studies, vol. 55. Springer, Heidelberg, Germany. ISBN (ebook): 978-3-031-41958-4. ISBN (hardcover): 978-3-031-41957-7.
  “The book series ‘Financial and Monetary Policy Studies’ features the latest research in financial and monetary economics. Books published in this series are primarily monographs and edited volumes that present new research results, both theoretical and empirical, on a clearly defined topic” (from corresponding Springer series url: https://www.springer.com/series/5982).
 2. Kokores, Ioanna (2022). Monetary Policy and Financial Stability: Challenges before and after the Global Financial Crisis. Cambridge Scholars Publishing Ltd., UK. ISBN (ebook): 1- 5275-9185-9. ISBN (hardcover): 978-1-5275-9185-1

Πρόλογος από John H. Wood,

Federal Reserve Board Centennial Advisory Council (US)

(https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/centennial/centennial_advisory_council.htm),

Reynolds Professor of Economics – Wake Forest University (US).

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΜΕ ΚΡΙΣΗ από ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Lead Editor

 1. Kokores, Ioanna, Pantelis Pantelidis, Theodore Pelagidis and Demetrius Yannelis eds. (2021). Money, Trade and Finance: Recent Trends and Methodological Issues. Palgrave Macmillan, UK. ISBN (ebook)978-3-030-73219-6. ISBN (hardcover): 978-3-030-73218-9.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

1. Barrett, C.R., I. Kokores and S. Sen (2017). “Risks to Financial Stability and Monetary Policy: Rules or Discretion?”. Theoretical Economics Letters, 7, 1043 – 1065, June.

2. Kokores, I., C. Kottaridi and P. Pantelidis (2017). “Intra Eurozone Foreign Direct Investment and Deflation”. International Advances in Economic Research, vol. 23(2), 217-229, May.

3. Barrett, C.R., I. Kokores and S. Sen (2016). “Monetary Policy Games, Financial Instability and Incomplete Information”, Annals of Finance 12(2), 161-178, May.

4. Kokores, I. (2015). “Lean-Against-the-Wind” Monetary Policy: The Post-Crisis Shift in the Literature”. SPOUDAI Journal of Economics and Business, vol.  65(3-4), 66-99.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΜΕ ΚΡΙΣΗ από ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ και ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

1. Kokores, Ioanna, Pantelis Pantelidis, and Demetrius Yannelis (2021). Financial Integration, Bank Competition and Intra-Eurozone Foreign Direct Investment. In Ioanna T. Kokores, Pantelis Pantelidis, Theodore   Pelagidis, and Demetrius Yannelis (eds.), Money, Trade and Finance: Recent Trends and Methodological Issues (pp. 11-37). Palgrave Macmillan, Springer Nature, Cham.

2. Kokores, Ioanna and Angelos Kanas (2021). Monetary Policy and Systemic Risk: U.S. Evidence. In Ioanna T. Kokores, Pantelis Pantelidis, Theodore Pelagidis and Demetrius Yannelis (eds.), Money, Trade and Finance: Recent Trends and Methodological Issues (pp. 131-140). Palgrave Macmillan, Springer Nature, Cham.

3. Kokores, Ioanna and Konstantinos Eleftheriou (2021). Introduction. In Ioanna T. Kokores, Pantelis Pantelidis, Theodore Pelagidis, and Demetrius Yannelis (eds.), Money, Trade and Finance: Recent Trends and Methodological Issues (pp. 1-7). Palgrave Macmillan, Springer Nature, Cham.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΜΕ ΚΡΙΣΗ από ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

1. Κοκορέ, Ιωάννα (2019). Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα. Oδηγός Μελέτης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Θεματική Ενότητα ΟΙΚ428, Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Οικονομικά’, Λευκωσία, Κύπρος.

2. Kokores, Ioanna (2020). Business EconomicsStudy Manual Cyprus Open University, Module MBA512, Master’s in Business Administration, Nicosia, Cyprus. (έκδοση στην Αγγλική).

3. Κοκορέ, Ιωάννα (2020). Οικονομική των ΕπιχειρήσεωνOδηγός Μελέτης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Θεματική Ενότητα ΜΔΕ512, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Μ.Β.Α.’, Master’s in Business Administration, Λευκωσία, Κύπρος.

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΜΕ ΚΡΙΣΗ από ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

1.Kokores, I. and A. Kanas (2019). “Monetary Policy and Systemic Risk: U.S.A. Evidence”, Abstract Proceedings 27th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management, Taipei, Taiwan.

2. Kokores, I. and D. Yannelis (2019). “Competition, Ownership, and Profitability in the Banking Sector: A Dynamic Factor Analysis”. Abstract Proceedings 87th International Atlantic Economic Society Conference, Athens, Greece.

3. Pantelidis, P. and I. Kokores (2018). “Long-Run Effects of FDI on Economic Activity”. Abstract Proceedings 14th Biennial Athenian Policy Forum, Athens, Greece.

4. Pantelidis, P., Kottaridi, C. and I. Kokores (2016). “FDI in Deflationary Regimes: Evaluating recent EU experience”. Abstract Proceedings 81st International Atlantic Economic Society Conference, Lisbon, Portugal.

5. Barrett, C.R, I. Kokores and S. Sen (2013). “Financial Instability and Monetary Policy: Rules or Discretion?”. Abstract Proceedings 75th International Atlantic Economic Conference, Vienna, Austria.

6. Barrett, C.R, I. Kokores and S. Sen (2011). “Monetary Policy Games, Instability and Incomplete Information”. Proceedings of the Public Choice Society Annual Meeting 2011, San Antonio, Texas, USA.

7. Barrett, C.R, I. Kokores and S. Sen (2008). “Bubbles, Instability and Monetary Policy Games”. Proceedings of the Public Choice Society Annual Meeting 2008, San Antonio, Texas, USA.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για κάθε αίτημα φοιτητικό, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε ΜΟΝΟ κατά τις ώρες γραφείου. Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι δεν έχουν πρόσβαση στο MS Teams, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αίτημά τους γραπτώς μέσω email ΜΟΝΟ κατά τις ώρες γραφείου, ώστε να υπάρξει δυνατότητα να απαντηθεί.

Ευχαριστώ

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το εαρινό εξάμηνο 2023-24

  • Διά ζώσης και μέσω MS TEAMS CALL προς τον διδάσκοντα – κάθε Δευτέρα 20.00-21.00, και κάθε Τετάρτη 18:00-21.00.