Πολέμης Μιχαήλ

Πολέμης Μιχαήλ

Πολέμης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Βιομηχανική Οικονομική
Πληροφορίες

O Μιχαήλ Πολέμης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από τον Απρίλιο 2017. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε υποτροφίες βαθμολογικής επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την περίοδο 2004-2014, απασχολήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αρχικά ως ειδικός επιστήμονας-οικονομολόγος και στη συνέχεια ως Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Τεκμηρίωσης. Προηγουμένως, είχε εργασθεί ως σύμβουλος ανάπτυξης ευρύτερου δημόσιου τομέα στην εταιρεία Temagon (νυν OTE Consulting). Διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία, καθώς επί τέσσερα έτη απασχολήθηκε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε) αρχικά ως ερευνητικός συνεργάτης και στη συνέχεια ως επικεφαλής τμήματος κλαδικών μελετών της μονάδας βιομηχανικής οργάνωσης.

Τα κυριότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βιομηχανική οργάνωση, την πολιτική ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική πολιτική, την εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική και τα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Διαθέτει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα, καθώς έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες σε διεθνή καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως το European Journal of Operational Research, Economics Letters, Regional Studies, International Business Review, The Energy Journal, Energy Economics, Journal of Environmental Management, Empirical Economics, Economic Modelling, μεταξύ άλλων, καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, είναι ακαδημαϊκός κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Προπτυχιακά μαθήματα:

 • Βιομηχανική Οικονομική Ι (7ο εξάμηνο-Υποχρεωτικό) (Syllabus)
 • Μικροοικονομική ΙΙ – (4ο εξάμηνο – Υποχρεωτικό) (Syllabus)
 • Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική – (8ο εξάμηνο-Επιλογής) (Syllabus)
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος (6ο εξάμηνο – Επιλογής) (Syllabus)
 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων – (5ο εξάμηνο- Επιλογής) (Syllabus)

Μεταπτυχιακά μαθήματα:

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική”

 • Οικονομική Στρατηγική και Πολιτική Ανταγωνισμού – 3ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση – 2ο εξάμηνο (επιλογής)
 • Επιχειρηματικές Στρατηγικές στην Αγορά Ενέργειας – 2ο εξάμηνο (επιλογής)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία, Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Τα Οικονομικά των Φυσικών Πόρων & της Ενέργειας – 2ο εξάμηνο (επιλογής)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Energy: Strategy, Law and Economics”, (Αγγλόφωνο) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 • Energy Security and Economics – 1οεξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Competition in the Energy Markets: Strategies and Institutions- 2ο εξάμηνο (επιλογής)

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δίκαιο και Οικονομία”

 • Το Οικονομικό Σύστημα-Οικονομικά και Δίκαιο της Ρυθμιστικής Πολιτικής του Κράτους – 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Πολιτική και Δίκαιο του Ανταγωνισμού – 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό) 
 • Πραγματικές Μελέτες Περιπτώσεων Ανταγωνισμού σε Δικτυακές Αγορές – 3ο εξάμηνο (επιλογής)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων – 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Υγεία – 2ο εξάμηνο (επιλογής)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (MBA-Tourism Management)

Οικονομική για Διοίκηση – 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. Disentangling the drivers of renewable energy investments: The role of behavioral factorsMichael Polemis and Achilleas Spais. Business Strategy and the Environmentforthcoming.  
 2. Estimating Retail Gasoline Price Dynamics: The Effects of Sample Characteristics and Research DesignGeorge Deltas and Michael PolemisEnergy Economics, forthcoming
 3. Revisiting the finance-growth nexus: A socioeconomic approach. Charis Agiropoulos, Michael Polemis, Michael Siopsis and Sotiris Karkalakos. International Journal of Finance and Economics. 
 4. Decomposing supply shocks in the US electricity industry: Evidence from a time-varying Bayesian panel VAR modelNicholas Apergis and Michael Polemis.  Journal of Energy Markets, vol. 13 (3), pages 1-24 (Lead Article).
 5. The impact of regulation in shelf life on milk price, Panagiotis Fotis and Michael PolemisInternational Journal of the Economics of Business.
 6. Modeling the effect of competition on US manufacturing sectors’ efficiency: An order-m frontier analysisMichael Polemis, Thanasis Stengos and Nickolaos Tzeremes. Journal of Productivity Analysis, forthcoming.
 7. Measurement of eco-efficiency and convergence: An order-m frontier analysis: Evidence from a non-parametric frontier analysis, Konstantinos Kounetas, Michael Polemis and Nickolaos Tzeremes. European Journal of Operational Research, forthcoming
 8. Advertising expenses and operational performance: Evidence from the global hotel industryMichael Polemis, Thanasis Stengos, Nickolaos Tzeremes, Economics Letters, 2020, Vol. 192(C).
 9. Modeling the effect of competition on US manufacturing sectors’ efficiency: An order-m frontier analysisMichael Polemis, Thanasis Stengos and Nickolaos Tzeremes. Journal of Productivity Analysis,  forthcoming.  
 10. The impact of state aid on economic growthMichael Polemis and Thanasis Stengos. Economics Bulletin, forthcoming.  
 11. The impact of regulatory quality on business venturing: A semi-parametric approachMichael Polemis and Thanasis Stengos, Economic Analysis and Policy, 2020, Volume 67: 29-36.
 12. Personality traits as an engine of knowledge: A quantile regression analysisMichael Polemis, Journal of Economic Studies, forthcoming.    
 13. A note on the estimation of competition-productivity nexus: A panel quantile approachMichael Polemis. Journal of Industrial and Business Economicsforthcoming.  
 14. Revisiting the impact of energy prices on economic growth: Lessons learned from the European Union. Athanasios Dagoumas, Michael Polemis and Eleni-Simoni Soursou. Economic Analysis and Policy, 2020, Vol. 66: 85-95.
 15. Is the effect of corruption on entrepreneurial activity nonmonotonic? A semi-parametric panel data analysisMichael PolemisEconomics Bulletin, 2019, 39 (4): 2976-2989.
 16. Carbon pass-through in the electricity sector: An econometric analysis, Athanasios Dagoumas and Michael PolemisEnergy Economics, forthcoming. 
 17. Revisiting the impact of financial depth on growth: A semi-parametric approach, Michael Polemis, Thanasis Stengos and Nickolaos Tzeremes. Finance Research Letters, forthcoming.
 18. One list to fit them all: What do we learn from journal ranking? Konstantinos Eleftheriou and Michael PolemisFinance Research Letters, forthcoming. 
 19. Re-examining the Asymmetric Gasoline Pricing Mechanism in EU: A Note on Panel Threshold Analysis, Chaoyi Chen, Michael Polemis and Thanasis Stengos. Applied Economics Lettersforthcoming. 
 20. Estimating risk efficiency in Middle East Banks before and after the crisis. A Metafrontier approach. Olga Colesnic, Konstantinos Kounetas, Michael PolemisGlobal Finance Journal, forthcoming.  
 21. Bayesian Nonlinear Panel Cointegration: An empirical application to the EKC hypothesisMichael Polemis and Mike Tsionas. Letters in Spatial and Resource Sciences, 2019 vol. 12(2): 113-120.
 22. On the estimation of total factor productivity: A novel Bayesian non-parametric approach, Mike Tsionas and Michael PolemisEuropean Journal of Operational Research, 2019, vol. 277(3): 886-902.
 23. Can exchange rate pass-through explain the asymmetric gasoline puzzle? Evidence from a pooled panel threshold analysis of the EU, Chaoyi Chen, Michael Polemis and Thanasis Stengos, Energy Economics2019 81: 1–12. (Lead Article).                 
 24. The equity implications of e-commerce: A note.Konstantinos Eleftheriou, and Michael PolemisManagerial and Decision Economics, 2019 40(5): 515-519.
 25. Competitive conditions and sectors’ productive efficiency: A conditional nonparametric frontier analysis. Michael Polemis and Nicholas Tzeremes. European Journal of Operational Research, 2019 vol. 276(3): 1104-1118.
 26. Do Foreign Capital and Financial Development affect Clean Energy Consumption and Carbon Emissions? Evidence from BRICS and Next-11 CountriesMuhammad Shahbaz, Mehmet Akif Destek and Michael PolemisSPOUDAI Journal of Economics and Business, 2018 vol. 68(4): 20-50.
 27. The impact of market structure on environmental efficiency in the USA: A quantile approach. George Halkos and Michael PolemisBusiness Strategy and the Environment, 2019 vol. 28(1): 127-142.
 28. Evaluating the liberalization process on Telecommunications services for EU countriesChristos Agiakloglou and Michael PolemisEconomics and Business Letters, 2018, vol. 7(3): 98-107.
 29. An econometric analysis to assess the Saudi Arabia crude oil strategy. Athanasios Dagoumas, Theodosios Perifanis and Michael PolemisResources Policy, 2018, vol. 59(C): 265–273   
 30. Does competition prevent industrial pollution? Evidence from a panel threshold model. Michael Polemis and Thanasis Stengos, Business Strategy and the Environment, 2019, vol. 28(1): 98-110.
 31. How effective are remedies in merger cases? A European and national assessmentMichael Polemis and Aikaterina Oikonomou. European Competition Journal. 2018 vol. 14(2-3): 216-247.
 32. A mixed integer linear programming model to regulate the electricity sector, Michael PolemisLetters in Spatial and Resource Sciences, 2018, vol. 11(2): 183–208
 33. Asymmetric price adjustments in US gasoline markets: Impacts of spatial dependence on the ‘rockets and feathers’ hypothesisKonstantinos Eleftheriou, Peter Nijkamp and Michael PolemisRegional Studies, 2019, vol. 53(5): 667-680      
 34. Taming the SO2 and NOx emissions: Evidence from a SUR model for the US. Michael Polemis and Thanasis Stengos, Letters in Spatial and Resource Sciences, 2018, vol. 11(2): 95–104. (Lead Article).  
 35. Sustainable development, environmental policy and renewable energy use: A dynamic panel data approach, Panagiotis Fotis and Michael PolemisSustainable Development, 2018, vol. 26(6): 726-740.
 36. Tacit collusion or parallel behaviour in oligopolistic markets? The two faces of JanusMichael Polemis and Aikaterina Oikonomou, European Competition Journal2018, vol. 14(1): 1-37 (Lead Article).
 37. The impact of economic growth on environmental efficiency of the electricity sector: A hybrid window DEA methodology for the USA, George Halkos and Michael PolemisJournal of Environmental Management, 2018, vol 211, 334-346.
 38. On the examination of non-linear relationship between market structure and performance: Evidence from the US manufacturing industryChaoyi Chen, Michael Polemis and Thanasis Stengos, Economics Letters, 2018, Vol 154, 1-4 (Lead Article).
 39. Revisiting the Environmental Kuznets Curve: A semi-parametric analysis on the role of market structure on environmental pollutionMichael PolemisLetters in Spatial and Resource Sciences, 2018, vol. 11(1): 27–35
 40. The role of sustainability related strategies on Biofuel industry: Trends, prospects and challenges, Michael Fotiadis and Michael PolemisBusiness Strategy and the Environment, 2018, 27(6): 757-772   
 41. The impact of structural reforms on Telecommunications performance, Christos Agiakloglou and Michael PolemisJournal of Industry, Competition and Trade. 18(2): 209–222.
 42. Capturing the impact of shocks on the electricity sector performance in the OECDMichael PolemisEnergy Economics, 2017, 66: 99-107.
 43. Does financial development affect environmental degradation? Evidence from the OECD countries. George Halkos and Michael PolemisBusiness Strategy and the Environment, 2017, Vol 26, Issue 8: 1162–1180
 44. An integrated model for assessing electricity retailer’s profitability with demand response, Athanasios Dagoumas and Michael PolemisApplied Energy, 2017, Vol. 198: 49–64
 45. To regulate or to deregulate? The role of downstream competition in upstream monopoly vertically linked marketsMichael Polemis and Konstantinos Eleftheriou, Bulletin of Economic Research, 2018, vol. 70(1): 51-63.
 46. Asymmetric Price Adjustment in the U.S Gasoline Industry: Evidence from Bayesian Threshold Dynamic Panel Data ModelsMichael Polemis and Mike Tsionas, International Journal of the Economics of Business, 2017, 24:1, 91-128
 47. Impact Evaluation of Merger Decisions: Lessons from the Greek ExperienceMichael PolemisEuropean Competition Journal, 2016, 12:2-3, 341-360.
 48. Defining the Role of Competition in the Airport Industry: A Critical Assessment, Michael Polemis and Aikaterina Oikonomou, Journal of Reviews on Global Economics, 2017, Vol. 6: 42-57.
 49. Does regulation affect market power? Evidence from Greek SMEsMichael Polemis and Aikaterina Oikonomou, SPOUDAI-Journal of Economics and Business, 2016, Vol. 66, (4): 43-60.
 50. Unilateral effects of partial acquisitions: Consistent calculation of GUPPI under merger guidelines within the EU, Panagiotis Fotis, Michael Polemis and Konstantinos Eleftheriou, Journal of Industrial and Business Economics, 2016, DOI 10.1007/s40812-016-0053-6
 51. Electricity sector performance: A panel threshold analysisMichael Polemis and Thanasis Stengos, The Energy Journal, 2017, International Association of Energy Economics (IAEE), Volume 38(3), 141-158.
 52. Competition and efficiency in the MENA banking region: A non-structural DEA approach, Nicholas Apergis and Michael PolemisApplied Economics, 2016. 
 53. An alternative semiparametric approach to the modelling of asymmetric gasoline price adjustmentMichael Polemis and Mike Tsionas, Energy Economics, 2016, Volume 56, 384-388.   
 54. New evidence on the impact of structural reforms on electricity sector performanceMichael PolemisEnergy Policy. 2016, Volume 92, 420–431.   
 55. New evidence on assessing the level of competition in the European Union banking sector: A panel data approach. Nicholas Apergis, Irene Fafaliou and Michael PolemisInternational Business Review, 2016, Volume 25 (1), Part B: 395-407.
 56. Measuring the magnitude of market power: A cross country approach, Michael Polemis and Panagiotis Fotis, Journal of Industry Competition and Trade. 2016, Vol. 16(1), 51-79.
 57. Does market structure affect labour productivity and wages? Evidence from a smooth coefficient semiparametric panel model, Michael Polemis and Thanasis Stengos, Economics Letters, 2015, Volume 137: 182-186.
 58. Electricity regulation and FDI spillovers in the OECD: A panel data econometric approach, Michael Polemis and Irene Fafaliou, Journal of Economic Asymmetries, 2015, 12 (2): 110-123.
 59. Intervalling effect bias and competition policy, Panagiotis Fotis, Victoria Pekka-Oikonomou and Michael PolemisJournal of Reviews on Global Economics, 2015, 4, 96-107.
 60. Rent seeking oligopolistic behaviour in European gasoline markets, Michael Polemis and Panagiotis N. Fotis, Economics Bulletin, 2015Volume 35 (1), 827-833.
 61. Does monopolistic competition exist in the MENA region? Evidence from the banking sectorMichael PolemisBulletin of Economic Research, 67:S1, 2015, 0307-3378.
 62. The competitive conditions in the OECD manufacturing industryNicholas Apergis, and Michael PolemisApplied Economics, 2015, Volume 47 (8), 779-797.
 63. Measuring market power in the Greek manufacturing and services industriesMichael PolemisInternational Review of Applied Economics, 2014, Volume 28 (6), pp 742-766.
 64. The taxation effect in gasoline price asymmetry nexus: Evidence from both sides of the AtlanticMichael Polemis and Panagiotis N. Fotis. Energy Policy, 2014, Volume 73, pp. 225-233
 65. Did financial crisis alter the level of competition in the EMU banks? Michael PolemisApplied Economics Letters, 2014, Volume 21 (15), pp. 1065-1069
 66. Too big to merge? Evidence from the US banking sectorMichael Polemis, and John Paleologos, Applied Economics Letters, 2014, Volume 21 (11), pp 782 – 785
 67. Empirical estimation of market power in GreeceMichael PolemisApplied Economics Letters, 2014, Volume: 21 (11), 747 – 750.
 68. Panel data estimation techniques of mark up ratiosMichael PolemisEuropean Research Studies, 2014, Volume XVII, Issue 1, 69-84,
 69. The Electricity consumption and economic growth nexus: Evidence from GreeceMichael Polemis and Athanasios Dagoumas, Energy Policy, 2013, Volume 62, pp 798-808.
 70. What drives investment in the telecommunications sector? Some lessons from the OECD countries. John Paleologos and Michael PolemisEconomic Modelling, 2013, Vol. 31: 49-57.
 71. Do gasoline prices respond asymmetrically in the euro zone areaEvidence from cointegrated panel data analysisMichael Polemis and Panagiotis N. Fotis, Energy Policy, 2013, Vol. 56: 425-433.
 72. Competitiveness of the Euro zone manufacturing: A panel data analysisIrene Fafaliou and Michael PolemisInternational Advances in Economic Research, 2013, Volume 19, Issue 1, pp 45-61.
 73. The short-run competitive effects of merger enforcement, Panagiotis N. Fotis and Michael PolemisEuropean Competition Journal, 2012, Vol. 8, No.1, pp. 183-210.
 74. Market power in oil industry: the wholesale and retailing case, Irene Fafaliou, Michael PolemisEconomics Finance Notes, 2012, 1, No. 1: 1-18. (Lead Article).
 75. Competition and price asymmetries in the Greek oil sector: An empirical analysis on gasoline marketMichael PolemisEmpirical Economics, 2012, Vol. 43 (2): 789-817.
 76. The use of economic tools in merger analysis: Lessons from US & EU experience, Panagiotis Fotis and Michael PolemisEuropean Competition Journal, 2011, Vol. 7, No.2: 323-347.
 77. Robust event studies for derogation from suspension of concentrations in Greece during the period 1995-2008, Panagiotis Fotis, Michael Polemis and Nikolaos Zevgolis, Journal of Industry Competition and Trade, Vol. 11, No. 1, 2011: 67-89.
 78. Policy measures aiming at reducing CO2 emissions: Αn analysis of the Greek experience, Michael Polemis and Irene Fafaliou, International Journal of Business Policy and Economics, Vol. 3, No. 2, 2010, pp. 249-264.
 79. Competitiveness in the coastal ferry boat industry: Evidence from Greek SMEs, Irene Fafaliou and Michael PolemisGlobal Business & Economics Anthology, 2010, Vol II, Issue 2, pp. 20-32.
 80. Trends in the European electricity markets: the case of Greece, Irene Fafaliou and Michael PolemisInternational Journal of Economics and Business Research (IJEBR) 2, No. 5, 2010, pp. 369-386.
 81. Stock price performance as an argument for derogation from suspension of concentrations: reality or myth? Panagiotis N. Fotis, Μichael Polemis and Nikolaos, E. Zevgolis, Εuropean Competition Law Review, vol. 5, 2009, pp. 216-222.
 82. Modeling industrial energy demand in Greece using cointegration techniquesMichael PolemisEnergy Policy, vol. 35, 2007, pp. 4039–4050. Elsevier Publications, ISSN: 0301-4215 ISI Journal Impact factor 2.696.
 83. Assessment of residential energy demand in Greece during the period 1970-2003, (In Greek). Michael PolemisSPOUDAI-Journal of Economics and Business, 2007, Vol. 57, (3): 103-121.
 84. Empirical assessment of the determinants of road energy demand in Greece, Michael PolemisEnergy Economics, vol. 28, 2006, pp. 385-403.
 85. The structure of residential energy demand in Greece, Vassilis T. Rapanos and Michael PolemisEnergy Policy, vol. 34, 2006, pp. 3137-3143.
 86. Energy demand and environmental taxes: the case of Greece, Vassilis T. Rapanos and Michael PolemisEnergy Policy, vol. 33, 2005, pp. 1781–1788.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (WORKING/DISCUSSION PAPERS)

1. Gasoline price asymmetries in the euro zone, Michael L Polemis and Panagiotis N. Fotis, Social Science Research Network (SSRN) Working Paper Series, posted 27 March 2012.

2. The gasoline industry in the European Union and the USA, Michael L Polemis and Panagiotis N. Fotis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 35097, posted 29. November 2011.

3. Gasoline price asymmetries in the euro zone, Michael L Polemis and Panagiotis N. Fotis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 32755, posted 12. August 2011.

4. Measuring the Magnitude of Significant Market Power in the Manufacturing and Services Industries: A Cross Country Approach, Michael L Polemis and Panagiotis N. Fotis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 63245, posted 5. February 2015.

5. Intervalling-Effect Bias and Evidences for Competition Policy, Panagiotis N. Fotis, Pekka, Victoria, Michael L Polemis Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 63211, posted 24 March 2015.

6. Upward Pricing Pressure Formulations with Logit Demand and Endogenous Partial Acquisitions, Panagiotis, N. Fotis, Michael L. Polemis, and Konstantinos Eleftheriou Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 66049, posted 26 March 2015.

7. What determines demand for Telecommunications services? Evidence from the EU countries before and after liberalization, Agiakloglou Christos and Polemis Michael, 26th European Regional ITS Conference, Madrid 2015 127119, International Telecommunications Society (ITS).

8. Gasoline Price Wars: Spatial Dependence Awakens, Konstantinos Eleftheriou, Michael Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 70037, posted 16 February 2016.

9. The good, the bad and the ugly? Balancing environmental and economic impacts towards efficiency, George Halkos and Michael Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 72132 posted 20 June 2016.

10. Specialization, matching intensity and income inequality of sellers, Konstantinos Eleftheriou and Michael Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 74579 posted 12 October 2016.

11. Examining the impact of financial development on the environmental  Kuznets curve hypothesis, George Halkos and Michael Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 75368 posted 1 December 2016.

12. Does competition prevent industrial pollution? Evidence from a panel threshold model. Michael Polemis and Thanasis Stengos. The Rimini Centre for Economic Analysis WP 17-07.

13. Does competition prevent industrial pollution? Evidence from a panel threshold model. Michael Polemis and Thanasis Stengos. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85177 posted 24 February 2017.

14. Does market structure trigger efficiency? Evidence for the USA before and after the financial crisis George Halkos and Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 84511 posted 9 February 2018.

15. Estimating risk efficiency in Middle East banking sector before and after the financial crisis. A Metafrontier approach. Olga Colesnic, Konstantinos Kounetas, Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 84795 posted 24 February 2018.

16. Electricity supply shocks and economic growth across the US states: Evidence from a time-varying Bayesian panel VAR model, aggregate and disaggregate energy sources, Nicholas Apergis and Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 84954 posted 5 March 2018.

17. Sustainable development, environmental policy and renewable energy use: A dynamic panel data approach, Panagiotis Fotis and Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85018 posted 19 February 2018.

18. Evaluating the liberalization process on Telecommunications services for EU countries, Agiakloglou, Christos and Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85119 posted 28 November 2017.

19. How effective are remedies in merges cases? A European and national assessment, Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85180 posted 2 January 2018.

20. A Mixed Integer Linear Programming Model to Regulate the Electricity Sector, Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 86282, posted 30 January 2018.

21. An econometric model to assess the Saudi Arabia crude oil strategy, Dagoumas, A., Perifanis, T., Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 86282, posted 18 December 2017.

22. The impact of market deregulation on milk price: A dynamic panel data approach, Panagiotis Fotis and Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 86542, posted 6 May 2018.

23. Estimating retail gasoline price dynamics: The effects of sample characteristics and research design, Deltas, George and Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 89570, posted 12 August 2018.

24. Estimating Retail Gasoline Price Dynamics: The Effects of Sample Characteristics and Research Design, George Deltas and Michael Polemis, (August 20, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/CABStract=3235828

25. Personality traits as an engine of knowledge: A quantile regression approach Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 88614, posted 31 July 2018.

26. Do Foreign Capital and Financial Development affect Clean Energy Consumption and Carbon Emissions? Evidence from BRICS and Next-11 Countries Shahbaz, Muhammad, Destek, Mehmet and Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 89267, posted 31 July 2018.

27. Re-examining the Asymmetric Gasoline Pricing Mechanism in EU: A Panel Threshold Analysis Chen, Chaoyi, Polemis, Michael and Thanasis Stengos, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 89575, posted 29 August 2018.

28. On the Examination of Competition in the Petroleum Industry: A Pooled Panel Threshold Analysis, Chen, Chaoyi, Polemis, Michael and Stengos, Thanasis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 89570, posted 20 September 2018.

29. Modeling the effect of competition using robust conditional nonparametric frontiers: Evidence from U.S. manufacturing sector. Michael Polemis, Thanasis Stengos and Nickolaos Tzeremes, MPRA Paper 89240, posted 1 September 2018.

30. To Regulate or to Deregulate? The Role of Downstream Competition in Upstream Monopoly Vertically Linked Markets, Michael Polemis, and Konstantinos Eleftheriou, MPRA Paper 68726, posted 26 March 2015.

31. Analysing Carbon Pass-Through Rate Mechanism in the Electricity Sector: Evidence from Greece, Athanasios Dagoumas and Michael Polemis, MPRA Paper 91067, posted 30 December 2018.

32. Exchange Rate vs Foreign Price Passthrough Gap: Evidence from the European Gasoline Market, Deltas, George and Polemis, Michael, (January 16, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/CABStract=

33. Exchange rate vs foreign price passthrough: Evidence from the European gasoline market, George Deltas and Michael Polemis. MPRA Paper 91698, posted 24 January 2019.

34. Does deregulation drive innovation intensity? Lessons learned from the OECD telecommunications sector, Michael Polemis and Markos Tselekounis. MPRA Paper 92770, posted 15 March 2019.

35. Convergence or divergence in finance journal ranking? Konstantinos Eleftheriou, and Michael Polemis, MPRA Paper 93528, posted 26 April 2019.

36. An alternative probabilistic frontier analysis to the measurement of eco-efficiency Konstantinos Kounetas, Michael Polemis and Nickolaos Tzeremes, MPRA Paper 93686, posted 5 May 2019.

37. Revisiting the finance-growth nexus: A socioeconomic approach. Charis Agiropoulos, Sotiris Karkalakos and Michael Polemis. MPRA Paper 95209, posted 23 July 2019.

38. A note on the estimation of competition-productivity nexus: A panel quantile approach. Michael Polemis. MPRA Paper 96808, posted 1 October 2019.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΡΙΣΗ   

 1. Product and process innovation in regulated vertically related markets, Michael Polemis and Markos Tselekounis.  
 2. On the importance of financial instruments to facilitate growth, Ellitsa Dalamboura, Michael Polemis.
 3. Effects of foreign direct investment on growth: Lessons learned from credit market regulations, Elena Ketteni, Constantina Kottaridi, Michael Polemis and Mike Tsionas.
 4. Endogenous productivity: a new Bayesian perspectiveMichael Polemis and Mike Tsionas  
 5. A panel threshold analysis for the regulation-innovation nexus: Lessons learned from the telecommunications industry Michael Polemis and Markos Tselekounis.
 6. Convergence among academic journals in accounting: A note. Konstantinos Eleftheriou, Patroklos Patsoulis and Michael Polemis.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ  

1. Revisiting the sustainability and innovation nexus: Lessons learned from the US industry. Irene Fafaliou, Maria Giaka, Dimitris Konstantios, Michael Polemis.

2. R&D investments and vertical contracts in two tier industries: The role of mergers. Konstantinos Eleftheriou, Constantine Manasakis, Michael Polemis.

3. Venture capital and specialization: A search theoretic approach, Konstantinos Eleftheriou, Michael Polemis and Kostas Serfes.    

4. The impact of globalization on environmental pollution: Evidence from a panel of developing countriesMichael Polemis, Marianna Sourtzi.

5. Dependence of price pass-through on the source of cost increases: Evidence from the European gasoline market. George Deltas and Michael Polemis.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/WORKSHOPS 

  1. Ex post investigation of anticompetitive effects of mergersEvidence from small stock exchange, Fotis Panagiotis and Michael L. Polemis, CRESSE 5th International Conference on Competition and Regulation, “Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation”, Chania, Crete, 2-4 July
  2. Are mergers and acquisitions competitive in specific Greek relevant markets? Evidence from small stock exchange, Fotis Panagiotis and Michael L. Polemis, 15th Annual conference on econometric modeling for Africa, The American University in Cairo, Cairo, Egypt, 7-9 July 2010.
  3. Market power in oil industry: the wholesale and retailing case, Irene Fafaliou, Michael L Polemis, 68th International Atlantic Economic Conference, Boston, Massachusetts, 8-11 October 2009.
  4. Competitiveness in the coastal ferry boat industry: evidence from Greek SMEs, Irene Fafaliou and Michael L Polemis, Business and Economics Society International Conferences, Athens, 15-19 July 2010.
  5. Do gasoline prices respond asymmetrically in the euro zone area? Evidence from cointegrated panel data analysis, Michael L Polemis and Panagiotis N. Fotis “10th Conference on Research on Economic Theory & Econometrics” CRETE Milos, 10-14 July 2011.
  6. Measuring the competitiveness of the Euro zone manufacturing: Lessons learned from panel data analysisIrene Fafaliou and Michael L Polemis, 73rd International Atlantic Economic Conference Istanbul, Turkey 28-31 March 2012.
  7. Electricity regulation and foreign direct investments: Incentive or obstacle? Michael L. Polemis, 8th National and International Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS), Thessaloniki, 5-7 July 2012.
  8. Competitive Conditions in the EU-27 Banking Industry Nicholas Apergis, Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, 10th Biennial Pacific Rim Conference, Western Economic Association International, Tokio, 14-17 March 2013.
  9. Electricity regulation and foreign direct investments in the OECD: A panel data econometric approach. Michael L. Polemis, Irene Fafaliou, The 12th Biennial Athenian Policy Forum Conference, Toronto, Canada, June 13-14, 2014.
  10. Assessing the level of competition in the European Union banking industry: A panel data non-structural approach. Nicholas Apergis, Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, CRESSE 9th International Conference on Competition and Regulation, “Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation”, Corfu, 4-6 July 2014.
  11. Measuring the Magnitude of Significant Market Power in the Manufacturing and Services Industries: A Cross Country ApproachMichael L. Polemis, Panagiotis, N. Fotis, Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE, Milos, Greece, July 13-17, 2014.
  12. A sectoral estimation of market power: Evidence from Greece, Michael L. Polemis, Victoria Pekka Oikonomou, European Asian Economics, Finance, Econometrics and Accounting Science Association, Conference Meetings in Penang Island, Malaysia, September 3-6, 2014.
  13. Securities’ systematic risk beta estimates and inferences for competition policy, Panagiotis Fotis and Michael L Polemis, International Conference on
   Business and Economics, The Hellenic Open University, 2015.
  14. Electricity sector performance: A threshold panel approach, Michael Polemis and Thanasis Stengos, International Association of Applied Econometrics, Annual Conference on June 25-27, Thessaloniki 2015.
  15. What determines the increasing demand for telecommunications services? Evidence from the eu countries before and after liberalization, Christos Agiakloglou and Michael Polemis, 26th European Regional International Telecommunications Society Conference, Spain 25-27 June 2015.
  16. Upward Pricing Pressure Formulations with Logit Demand and Endogenous Partial Acquisitions, Panagiotis, N. Fotis, Michael L. Polemis, and Konstantinos Eleftheriou Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE, Chania, Greece, July 12-16, 2015.
  17. To regulate or to deregulate? The role of downstream competition in upstream monopoly vertically linked markets, Michael L. Polemis, and Konstantinos Eleftheriou XXX Jornadas de Economía Industrial, Alicante, Spain, 3-4 September, 2015.
  18. Gasoline Price Wars: Spatial Dependence Awakens,Konstantinos Eleftheriou and Michael L. Polemis, The Society for Economic Measurement, Thessaloniki, Greece, July 6-8, 2016.
  19. Taming the SO2 and NOx emissions: Evidence from a SUR model for the US,Michael L. Polemis and Thanasis Stengos, University of Thessaly, Volos, Greece, November 4-5, 2016.
  20. Specialization, matching intensity and income inequality of sellers, Konstantinos Eleftheriou and Michael L. Polemis. The Society for Economic Measurement, MIT, USA, July 26-28, 2017.
  21. Taming the SO2 and NOx emissions: Evidence from a SUR model for the US, Michael L. Polemis, International Symposium on Environment and Energy Finance Issues, (ISEFI), Paris, France, May 22-23, 2017.
  22. The impact of environmental efficiency on sustainability: A hybrid window DEA approach, George Halkos and Michael L. Polemis, 23rd Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), Athens, Greece, June 28- July 1, 2017.
  23. Examining the Relationship between Environment and Economic Development: An Application to the US Electricity Sector, George Halkos and Michael L. Polemis, 1st International Conference on Energy, Finance and the Macroeconomy (ICEFM), Montpellier, France, November 22- 24, 2017.
  24. Retail gasoline price dynamics: Temporal and country heterogeneity, data structures and measured asymmetries. George Deltas and Michael Polemis. Macroeconomic and Financial Time Series Analysis workshop, Lancaster University, United Kingdom, May 31 – June 1, 2018.
  25. The impact of exchange rate pass-through on the gasoline adjustment pricing mechanism. Chaoyi Chen, Michael Polemis and Thanasis Stengos. Empirical Methods in Energy Economics, 11th International workshop, Milan, Italy, June 14 – 15 June, 2018.
  26. The impact of market deregulation on milk price: A dynamic panel data approach, Panagiotis, N. Fotis, Michael L. Polemis, Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE, Tinos, Greece, July 13-17, 2018.
  27. The impact of market structure on environmental efficiency in the USA: A quantile approach, George Halkos, Michael L. Polemis, 45th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), 31 August – 2 September 2018, Athens, Greece.
  28. The impact of market deregulation on milk price: A dynamic panel data approach, Panagiotis, N. Fotis, Michael L. Polemis, XXXIII Jornadas de Economía Industrial, Barcelona, Spain, 6-7 September, 2018.
  29. Estimating risk Efficiency in Middle East Banks before and after the Crisis: A Metafrontier Framework, Olga Colesnic, Konstantinos Kounetas, Michael Polemis, Muhammad Shahbaz, 2nd International Conference on Energy, Finance and the Macroeconomy (ICEFM), Montpellier Business School, France, October 24- 26, 2018.
  30. Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Dynamic Panel VAR Analysis. Michael L. Polemis, 5th Conference in Economics of Natural Resources and the Environment, University of Thessaly, Volos, Greece, November 2-3, 2018.
  31. Sustainability, Intangible Capital and Innovation: Evidence from US firm. Irene Fafaliou, Maria Giaka, Dimitris Konstantios, Michael Polemis, 2nd International Conference on Transformation of Economics, Finance & Accounting Research (TEFAR), Barcelona, Spain, 17-18 November 2018.
  32. Does deregulation drive innovation intensity? Lessons learned from the OECD telecommunications sector, Michael Polemis and Markos Tselekounis, 18th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE, Tinos, Greece, July 12-16, 2019.
  33. To “reguvate” or to “dennovate”? Theory and evidence from Telecommunications industry, Michael Polemis and Markos Tselekounis, 46th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), 30 August – 1 September 2019, Barcelona, Spain.
  34. Price pass-through dependence on the source of cost increases: Evidence from the European gasoline market, George Deltas and Michael Polemis, 13th International workshop on Empirical Methods in Energy Economics, Centre for Energy Policy and Economics (CEPE) ETH, 13-14 January 2020, Zurich, Switzerland.
  35. Revisiting the finance-growth nexus: A socioeconomic approach, Charis Agiropoulos, Michael Polemis and Sotiris Karkalakos, 89th International Atlantic Economic Conference, (IAES) 25-28 March 2020, Rome, Italy.

ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ   

[Μ.1] The competitive structure of gasoline industry: Evidence across the globe, Fotis Panagiotis and Michael Polemis, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2012.

[B.2] Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Α. Γιάννης Παλαιολόγος και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Ευγ. Μπενου, Αθήνα 2018.

[B.3] Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Β. Γιάννης Παλαιολόγος και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Ευγ. Μπενου, Αθήνα 2018.

[B.4] Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ενέργεια, Σωτήρης Καρκαλάκος και Μιχάλης Πολέμης, Εκδόσεις Τσόρτας, Αθήνα, 2015.

[B.5] Σύγχρονα θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων. Ειρήνη Φαφαλιού και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Ευγ. Μπένου , Αθήνα, 2016.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

[Ed.1] Εισαγωγή στη Βιομηχανική Οργάνωση. Ε. Φαφαλιού και Μ. Πολέμης. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου MIT Press. Επιστημονική επιμέλεια, πρόλογος στην ελληνική έκδοση και προσαρμογή για την Ελλάδα του βιβλίου του Luis M.B. Cabral, “Introduction to Industrial Organization” (2nd Ed).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ / ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ   

[B.1] Liberalisation of the European Natural Gas MarketMyth or Reality? Evidence from Greece , Irene Fafaliou and Michael L Polemis, Κεφάλαιο δημοσιευμένο στο βιβλίο Research Topics in Agricultural and Applied Economics, Vol. 1, 2009, Bentham Science Publishers Ltd. London, Anthony N. Rezitis (Editor).

[B.2] Κερδοφόρες συγκεντρώσεις και αιτήσεις άδειας παρέκκλισης: αναλύσεις γεγονότων σε αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1995-2008) , Φώτης Παναγιώτης, Πολέμης Μιχαήλ και Ζευγώλης Νικόλαος, Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Επιμέλεια Καθηγητής Ηλίας Τζαβαλής. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010.

[B.3] Σύγχρονη περιβαλλοντική οικονομική: Μια κριτική προσέγγιση , Πολέμης Μιχαήλ, Οικονόμου Αικατερίνα, Κεφάλαιο δημοσιευμένο σε τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή Σωτήριο Καρβούνη. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011.

[B.4] Η ζήτηση ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα της ελληνικής οικονομίας: Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση , Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο δημοσιευμένο στον τόμο Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική, Επιμέλεια Νικόλαος Φαραντούρης. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012.

[B.5] Ανταγωνισμός στις σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα: Ουτοπία ή πραγματικότητα; Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο δημοσιευμένο στον τόμο Ενέργεια, Δίκτυα και Υποδομές, Επιμέλεια Νικόλαος Φαραντούρης. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014.

[B.6] Η οικονομική ανάλυση στην εξέταση συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού , Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο υπό δημοσίευση σε τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015.

[B.7] Αξιολόγηση των επιδράσεων των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο επίπεδο ανταγωνισμού , Ιωάννης Παλαιολόγος και Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο υπό δημοσίευση σε τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015.

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα 12 00 – 14 00
  • Πέμπτη 10 00 – 12 00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Πέμπτη 12 00 – 14 00
  • Παρασκευή 14 00 – 16 00