Χρονόπουλος Παναγιώτης

Χρονόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Λογιστική
Πληροφορίες

Ο Παναγιώτης Ι. Χρονόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία) Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Λογιστική, μεταπτυχιακού διπλώματος και πτυχίου στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στο πεδίο των εταιρικών ανακοινώσεων, και έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως το Research in International Business & Finance, το Journal of Financial Reporting & Accounting, και το AsiaPacific Journal of Accounting & Economics.

Πριν από την ένταξη του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, δίδαξε ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Διαθέτει 17ετή εμπειρία στον τομέα της λογιστικής, έχοντας εργαστεί σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατέχει επαγγελματική άδεια Λογιστή (Α’), και πιστοποιήσεις στην χρηματοοικονομική ανάλυση (CeFA) και στην χρηματιστηριακή ανάλυση (HCMC).

Προπτυχιακά μαθήματα

  • Λογιστική Ι
  • Λογιστική ΙΙ
  • Διοικητική Λογιστική & Έλεγχος
  • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων & Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Panagiotis I. Chronopoulos (2021) Do Socially Responsible Managers Forecast Sales More Accurately? Journal of Financial Reporting & Accounting. https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2020-0206

Panagiotis I. Chronopoulos & Georgia Siougle (2018) The information content of management sales forecasts, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics. 10.1080/16081625.2018.1456344

Panagiotis I. Chronopoulos & Georgia Siougle (2018) Examination of the Information Content of Management Range Forecasts, Research in International Business & Finance. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.02.004

Panagiotis I. Chronopoulos & Georgia Siougle (2017) Managerial Ability and Forecast Accuracy, Journal of Modern Accounting and Auditing. 10.17265/1548-6583/2017.12.002

Χρονόπουλος, Π. (2023). Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, ISBN 978-618-228-165-9. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-399 

Τρίτη 10:00 – 12:00

Πέμπτη 10:00 – 12:00