Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Συνδεθείτε μαζί μας:
        
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: oik-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2078, -2159, -2080, -2081, -2077

Εκ μέρους όλων των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα μας αποτελεί το αρχαιότερο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 85 χρόνια παρουσίας, και πρωταρχικός του στόχος είναι η απόκτηση, προαγωγή και εμβάθυνση των γνώσεων της Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και η ανάπτυξη του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

«Όραμά μας είναι ένα Τμήμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο ακαδημαϊκό χάρτη, που θα αναγνωρίζεται για την αριστεία στην εκπαίδευση και έρευνα, την παραγωγή και διάδοση γνώσης αιχμής, τον ηγετικό του ρόλο στη διαμόρφωση αξιών και στην αντιμετώπιση σύγχρονων επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δίνει έμφαση στην Εξωστρέφεια (συνεργασίες με πανεπιστήμια και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού) στη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας (συνεργασίες με επιχειρήσεις και πρόγραμμα πρακτικής άσκησης), και παράλληλα, στις αξίες της Αριστείας στην Εκπαίδευση και την Έρευνα, της Κοινωνικής Ευθύνης και  της Προσφοράς στη Κοινωνία και την Οικονομία. Οι αξίες αυτές θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των φοιτητών μας, προσθέτοντας τα στοιχεία που θα καθορίσουν-σε μεγάλο βαθμό-και το μέλλον τους. Στο Τμήμα μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας πολύπλευρης προσωπικότητας: απόκτηση γνώσεων, αλλά και κριτική σκέψη σε συνδυασμό με ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργασία και η ομαδική δουλειά, η διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων, η αναλυτική και η δημιουργική σκέψη και η διαπροσωπική επικοινωνία.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας: τις σπουδές στο Τμήμα μας, την έρευνα που πραγματοποιούμε, και πάνω απ’όλα τους ανθρώπους, που εργάζονται καθημερινά για την επίτευξη των στόχων μας. Ελπίζω να βρείτε εδώ απαντήσεις για τουλάχιστον μερικές από τις ερωτήσεις, που σας έφεραν εδώ, και να κατανοήσετε το πνεύμα που αποπνέει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καθηγητής Γιάννης Α. Πολλάλης

Λίγα λόγια για το Τμήμα μας

Το Τμήμα μας έχει έναν σταθερό και μακροχρόνιο στόχο: να παρέχει υψηλής ποιότητας γνώση και έρευνα στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης.

 

Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από πλήθος μαθημάτων, βασικά μαθήματα κορμού και σύγχρονα μαθήματα επιλογής, που παρέχουν τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική γνώση, απαραίτητη για την κατανόηση σύνθετων οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να μεταβούν σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω Erasmus -προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών- και να αποκτήσουν μια γεύση επαγγελματικής εμπειρίας από καταξιωμένες εταιρίες στον χώρο, μέσω Πρακτικής Άσκησης. 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα μας προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία οδηγούν αντίστοιχα στην απόκτηση διπλωμάτων εξειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) στις εξής κατευθύνσεις:

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου (Doctor of Philosophy – Ph.D.) και Μετα-Διδακτορικού τίτλου (Post-Doctorate – Post-Doc). 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ενότητα “Σπουδές”. 

Οι απόφοιτοί μας απολαμβάνουν τη φήμη ενός καλού πανεπιστημίου όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας, γεγονός που αναγνωρίζεται και μέσα από διεθνείς αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα, το τμήμα μας είναι ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που περιλαμβάνονται στη λίστα Academic Ranking of World Universities (ARWU) (γνωστή και ως Shanghai Ranking) ως ένα από τα καλύτερα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης παγκοσμίως (στη θέση 200-300). Αυτό έχει ως συνέπεια οι απόφοιτοί μας να υπηρετούν σε υψηλές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας μας, καθώς και σε καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα με την έρευνα πορείας αποφοίτων, καθώς και την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στον αριθμό επιστημονικών περιοδικών που τη δημοσιεύουν, στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ, στη συμμετοχή αφοσιωμένων και ικανών Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα. Για τους σκοπούς αυτούς, το Τμήμα μας διαθέτει επτά πανεπιστημιακά εργαστήρια, με εξειδίκευση σε αντικείμενα-αιχμής της Οικονομικής Επιστήμης, και συγκεκριμένα:

 • Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής
 • Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας
 • Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας
 • Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Εργαστήριο Οικονομικών των Χρηματαγορών, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Επιπρόσθετα, στο Τμήμα μας διοργανώνονται δύο σειρές ερευνητικών σεμιναρίων:

 • Τα εσωτερικά σεμινάρια, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα στους Διδακτορικούς φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ να παρουσιάσουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα, καθώς και να παρακολουθήσουν την έρευνα διακεκριμένων ερευνητών
 • Τα σεμινάρια JERS (Joint Economic Research Seminars), τα οποία φιλοξενούνται από το Τμήμα μας και αποτελούν μια πρωτοβουλία-κοινοπραξία μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης ελληνικών πανεπιστημίων για την από κοινού πραγματοποίηση σεμιναρίων και workshops, με απώτερο στόχο την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας και μάθησης. 

Τέλος, Tο Τμήμα μας φιλοξενεί το επιστημονικό περιοδικό (με το σύστημα κριτών) SPOUDAI – Journal of Economics and Business, ένα EconLit διεθνές περιοδικό, το μόνο στην Ελλάδα βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα “Έρευνα”.

Τέλος, το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα επιμόρφωσης των σπουδαστών σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών με τη χρήση τεχνολογιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης, μέσα από τα προγράμματα E-Learning του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://elearning.ec.unipi.gr/.

Πιστοποίηση_2019-1_copy

Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις – Συνέδρια

Επίσκεψη φοιτητών στην Ernst & Young

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα μας προσφέρει ένα από τα πιο πλήρη προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ) στη χώρα μας στο αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Όποιος κι αν είναι ο στόχος για την καριέρα σας, το ΠΠΣ του Τμήματός μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε δεξιότητες, βασικές για μια μεγάλη ποικιλία ενδιαφέρουσων επιλογών σταδιοδρομίας. 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική αποτελεί το μοναδικό στο είδος του στη χώρα μας και το μακροβιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματός μας. Ιδρύθηκε το 2001 για να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Η οικονομική και επιχειρησιακή στρατηγική είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δομή, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να χαράξουν με στρατηγική τους στόχους τους, καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξή τους. Τόσο η μοναδικότητα του προγράμματος στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των αποφοίτων του εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες το καθιστούν μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στελέχη της αγοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού.

Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» απευθύνεται σε σπουδαστές που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον υγειονομικό τομέα.

Οι σπουδαστές προέρχονται από διάφορα γνωστικά πεδία των Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, κ.λπ.), των Οικονομικών Επιστημών (Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.λπ.), και των Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής, κ.λπ.) μεταξύ άλλων. Το σύνολο των σπουδαστών συνιστούν νέοι απόφοιτοι και επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς συμπεριλαμβάνοντας: κλινικούς γιατρούς και επαγγελματίες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αναλυτές και στελέχη ασφαλιστικών οργανισμών και εταιρειών, απασχολούμενους στον τομέα της χρηματοδοτικής διαχείρισης και της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, μέλη κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων και Ρυθμιστικών Αρχών, στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία απόκτησης ειδίκευσης συνδυάζοντας την εφαρμογή των οικονομικών θεωριών και μεθοδολογιών στην ανάλυση του υγειονομικού τομέα με το σχεδιασμό και την ανάλυση πολιτικής στη χρηματοδότηση και την παροχή των υπηρεσιών υγείας και αναλύει σύγχρονα προβλήματα που ανακύπτουν στη διοίκηση των οργανισμών υγείας τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις που εστιάζουν τόσο στη θεωρητική όσο και την πρακτική κατάρτισή τους έτσι ώστε να αναπτύξουν ή να εξελίξουν δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του τομέα της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ.

Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και τη μελέτη και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη Σελίδα του Μεταπτυχιακού.

Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα διατομεακό και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία της βιοοικονομίας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως εργαλείο υγειούς επιχειρηματικότητας και καινοτόμου ανάπτυξης.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσδίδει τα κατάλληλα εφόδια για την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και ευρύτερες οντότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και των στελεχών στο να οριοθετούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη Σελίδα του Μεταπτυχιακού.

Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» απευθύνεται σε νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική, όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό:

 • να εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα των δημοσίων οικονομικών
 • να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον δημόσιο τομέα στο μέλλον
 • να προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής
 • να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
 • να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη Σελίδα του Μεταπτυχιακού.

Για τους Οικονομικούς Απολογισμούς των Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, πατήστε εδώ.

Διδακτορικό

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η διδακτορική έρευνα θα πρέπει να συντελεί στην προαγωγή της επιστήμης και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Μεταδιδακτορικό

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας (post-doc), η οποία θα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Eξ Αποστάσεως Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στα “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ” ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με στόχο την επιμόρφωση των σπουδαστών σε θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος.

 

Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Τμήματός μας και αντανακλάται στην ποιότητα του παραγώμενου έργου του προσωπικού μας. Στις παρακάτω ενότητες μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οργανώνεται και υποστηρίζεται η έρευνα στο Τμήμα μας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί και σε υψηλότερο επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ερευνητικά Πεδία

Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται, χωρίς να εξαντλείται, στα παρακάτω πεδία: 

Εργαστήρια

Στο τμήμα μας λειτουργούν επτά πανεπιστημιακά εργαστήρια, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί για να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε πεδία αιχμής της Οικονομικής Επιστήμης.

Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ETOS)

Το εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ΕΤΟΣ) στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος. αρ. γραφ. 528). Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια και διάχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και της καινοτομικής και στρατηγικής γνώσης, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εξειδικευμένους φορείς της Οικονομίας.

Email: mpolemis@unipi.gr

Τηλ. 2104142303

Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ΕΤΟΣ) είναι να παρέχει τόσο θεωρητικό υπόβαθρο όσο και πρακτική εμπειρία στο πλαίσιο τριών πυλώνων δραστηριοτήτων: 1) στην Έρευνα, 2) στην Ενημέρωση και 3) στις Υπηρεσίες.

1) Έρευνα

Το ΕΤΟΣ αναπτύσσει δράσεις πρακτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, επιχειρήσεις και συνεργάτες από ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές συνεργάζονται για την παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης με επίκεντρο θέματα αιχμής που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος, οι παραγωγοί αγαθών τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και οι διαμορφωτές πολιτικών οικονομικής στρατηγικής. 

2) Ενημέρωση

Το Εργαστήριο διοργανώνει συνέδρια, “workshops” και σεμινάρια. Βασική του φιλοδοξία είναι να κρατά ενήμερους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τρέχοντα θέματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής. Προς ενίσχυση του στόχου αυτού, Έλληνες και ξένοι ερευνητές, επιχειρηματικοί ηγέτες και στελέχη οργανισμών και φορέων, προσκαλούνται να δώσουν διαλέξεις σε καίρια ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς δράσεις του ΕΤΟΣ. Ακόμη, το ΕΤΟΣ παρέχει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο μέσω των δράσεων του όσο και από την ιστοσελίδα του.

3) Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο ενθαρρύνει τους φοιτητές και γενικότερα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και της Οικονομίας μέσα από πρακτικές-βιωματικές εμπειρίες. Οι φοιτητές, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σε άτομα που στερούνται επιχειρηματικής γνώσης και επιθυμούν να την αποκτήσουν με στόχο την υλοποίηση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρέχονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη κατάλληλης οικονομικής στρατηγικής και τη διάχυση τεχνολογικών και καινοτομικών επιτευγμάτων. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία για τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη γνώση τους σε πραγματικές καταστάσεις. Εκτός των άλλων, το ΕΤΟΣ παρέχει υποστήριξη σε φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε σύγχρονα ζητήματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHem)

Το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHem – Laboratory of Health Economics & Management) ιδρύθηκε το 2015 και ειδικεύεται στους τομείς των Οικονομικών της Υγείας, της Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας και της Διοίκησης Μονάδων Υγειονομικής Περίθαλψης. Το εργαστήριο πλαισιώνεται από ομάδα ερευνητών με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας, τη Διοίκηση, τη Στρατηγική, την Πληροφορική Υγείας, την Ιατρική και τη Φαρμακευτική Επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας (TESMOL)

Το Εργαστήριο «Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Υπ. Αρ.20153196 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1194/ τ. Β΄/22-06-2015) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ο σκοπός του είναι διττός, καθώς επιδιώκει να αποτελέσει έναν έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότερα.

Έρευνα

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή έρευνας στους τομείς της οικονομικής, της διοίκησης και της πολιτικής των μεταφορών, των Logistics, του περιβάλλοντος και της ενέργειας όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την έννοια της αειφόρου κινητικότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. H ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησής του, όπως αυτά προαναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα, ένα επιπλέον βασικό πυλώνα δράσης του Εργαστηρίου αποτελεί η ερευνητική του δραστηριότητα και η εκπόνηση μελετών, καθώς και η επιμόρφωση στελεχών της ιδιωτικής και δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο υποστηρίζει ενεργά τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με το ερευνητικό του αντικείμενο, τόσο στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης όσο και γενικότερα εντός του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενδεικτικά, το Εργαστήριο έχει συνδράμει σε μαθήματα όπως:

Οικονομική των Μεταφορών

Οικονομική του Περιβάλλοντος

Πολιτική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας

Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων

Διεθνές Εμπόριο

Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων

Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας

Παράλληλα, πέρα από την βασική φιλοδοξία του Εργαστηρίου για την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα (μέσω διδακτορικών διατριβών), είναι και η εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Προς ενίσχυση του στόχου αυτού, αναπτύσσονται συνεργασίες με επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα και επιδιώκονται συμπράξεις με αντίστοιχα εργαστήρια και άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και την συμπαραγωγή ερευνών, μελετών που άπτονται στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από 7 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου ως ακολούθως:

 1. Αν. Καθ. Μιχελακάκης Νικόλαος (Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 2. Καθ. Ψυλλάκη Μαρία
 3. Καθ. Παραβάντης Ιωάννης
 4. Αν. Καθ. Ελευθερίου Κωνσταντίνος
 5. Αν. Καθ. Πολέμης Μιχαήλ
 6. Επίκ. Καθ. Κοκορέ Ιωάννα
 7. Επίκ. Καθ. Τσελεκούνης Μάρκος
 8. Ομ. Καθ. Ευάγγελος Σαμπράκος
 9. Δρ. Μαρίνα Μανιάτη, Post-Doc

Επιπλέον το Εργαστήριο στελεχώνεται από 3 υποψήφιους διδάκτορες και άλλους 10 επιστημονικούς συνεργάτες και στελέχη υποστήριξης.

Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα χρηματοδοτημένα από τον ιδιωτικό τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς πόρους, τα οποία καλύπτουν σε βάθος τα παραπάνω γνωστικά πεδία. Τα αποτελέσματα των Διπλωματικών Εργασιών, των Διδακτορικών Διατριβών και όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Νέα του Εργαστηρίου

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Το Εργαστήριο της «Οικονομικής των Μεταφορών 1και Αειφόρου Κινητικότητας» του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς – με την οικονομική αρωγή του Π.Μ.Σ. στην «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του ιδίου Τμήματος – σε συνεργασία με τη Διδάσκουσα του μαθήματος της «Οικονομικής των Μεταφορών και της Ναυτιλίας», Δρ. Μ. Μανιάτη, είχε τη χαρά να οργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη έλαβε χώρα την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και είχε ως στόχο οι μελλοντικοί επιστήμονες του Τμήματος που θα δραστηριοποιηθούν στον2
ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τη λειτουργία ενός σύγχρονου και διεθνώς ανταγωνιστικού λιμένα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων.

Οι 20 φοιτητές που συμμετείχαν, συνοδευόμενοι από το Διευθυντή του Εργαστηρίου «Οικονομικής των Μεταφορών και Αειφόρου Κινητικότητας», Καθηγητή Νικόλαο Μιχελακάκη, και τη Διδάσκουσα του μαθήματος «Οικονομικής των Μεταφορών και της Ναυτιλίας»,3 Δρ.
Μαρίνα Μανιάτη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΣΕΠ Α.Ε. από τον Εμπορικό Διευθυντή της ΣΕΠ Α.Ε. κ. Αναστάσιο Βαμβακίδη, την Senior Commercial Officer κα. Μαρίνα Ομάρ και την Commercial Officer κα. Όλγα Καραμολέγκου. Ακολούθησε παρουσίαση και εκτενής συζήτηση σχετικά με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εμπορευματικού λιμένα, τον τρόπο διαχείρισης του, την έμφαση που δινεται στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και τα εν γένει μελλοντικά επενδυτικά σχέδια του λιμένα.

45

Επικοινωνία

Η διεύθυνση του Εργαστηρίου είναι:

Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας

Καραολή και Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Τηλ (+30) 210 414 2289

Εmail: njm@unipi.gr

Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Bioeconomy Lab)

Το Εργαστήριο «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει έναν έγκυρο επιστημονικό φορέα για την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας στο μοντέλο λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών και την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, μέσα από την υλοποίηση μελετών και εκθέσεων βιωσιμότητας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οργανισμούς και επιχειρήσεις, την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και άλλων δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΟΠΑ)

Το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΟΠΑ) πραγματεύεται οικονομικά θέματα σε ένα ευρύ σύνολο τοπικών και περιφερειακών τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της ανισότητας, του εμπορίου, του δημοσιονομικού κανονισμού, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος. Το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις συμβούλων στον Ιδιωτικό τομέα ή εργάστηκε ως σύμβουλοι τόσο της γενικής όσο και της περιφερειακής διοίκησης σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Οικονομικής των Χρηματαγορών, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (EFMRCG)

To Εργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΟΧΡΑ), του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την 201719532 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 15226/Τεύχος Β’ 1603/10.05.2017).

Σε ένα συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον ο ρόλος και η αποστολή που καλείται να διαδραματίσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στη σύγχρονη κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί δραματικά.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει ερευνητικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότερα, αλλά και να συμβάλλει με έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που θα αναλάβει για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων ή φορέων, Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών ή Θεσμών στην ανάπτυξη της χώρας.

Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως: τη σύγχρονη οικονομική θεωρία, το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό επίπεδο, την λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα σύγχρονα μέσα χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνων και τέλος τις διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα του εργαστηρίου.

Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού (iLeads)

Το iLEADS Laboratory στοχεύει στην ανάπτυξη και διαμοιρασμό γνώσεων εξειδίκευσης στις επιστημονικές περιοχές, που συνθέτουν το πεδίο της Στρατηγικής Ηγεσίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σύνολο εργαλείων και μεθόδων ψηφιακού μετασχηματισμού απαραίτητων για το σύγχρονο, διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Δημοσιεύσεις και Working Papers

Οι δημοσιεύσεις και τα έργα υπό συζήτηση (working papers) του ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα IDEAS της πρωτοβουλίας RePEc (Research Papers in Economics). Το Τμήμα μας βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας δικής της σειράς έργων υπό συζήτηση (Working Paper Series).

SPOUDAI - Journal of Economics and Business

Το Τμήμα είναι “σπίτι” του επιστημονικού περιοδικού SPOUDAI – Journal of Economics and Business, το οποίο είναι το μόνο ελληνικό περιδικό, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, το οποίο δημοσιεύει θεωρητικά και εμπειρικά σε σύγχρονα θέματα της οικονομικής επιστήμης. 

Ερευνητικά Σεμινάρια

Το Τμήμα μας προσφέρει σε ετήσια βάση έναν αριθμό Ερευνητικών Σεμιναρίων, όπου διακεκριμένοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά σεμινάρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Τα σεμινάρια, workshops και poster sessions της πρωτοβουλίας Joint Economic Research Seminars (JERS), και
 2. Τα εσωτερικά σεμινάρια του Τμήματος.

Τι είναι τα JERS:

Τα Joint Economic Research Seminar Series (JERS) είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης μελών ΔΕΠ και ερευνητών συνεργαζόμενων Τμήματων Οικονομικής Επιστήμης από πέντε  ελληνικά ΑΕΙ:

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς (host)
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Στόχος των JERS
 
Η δημιουργία μιας διαδραστικής ερευνητικής κοινότητας από την πλειοψηφία των Οικονομικών Τμημάτων της χώρας με απώτερο σκοπό τη διάχυση της γνώσης, την ενίσχυση των διατμηματικών συνεργασιών και εξωστρέφειας των ελληνικών Οικονομικών Τμημάτων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες (platforms) επικοινωνίας.
 
 
Διάρθρωση των JERS
 
Τα JERS απαρτίζονται από:
 • JERS {Seminars} – 8 παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων υψηλής ποιότητας από ερευνητές του εξωτερικού (συχνότητα: 1 παρουσίαση ανά μήνα, διάρκεια παρουσίασης: 1 ώρα),
 • JERS {Workshops} –  4 workshops στοχευμένα για νέους και ενεργούς ερευνητές (Σάββατα 10.30-12.30), και
 • JERS {Event} – 1 poster session που αποτελεί σύντομη παρουσίαση job market papers Ph.D. φοιτητών (Σάββατο 10.30-13.30).
 
 
Διοργανωτές των JERS
 
Κάθε Οικονομικό Τμήμα κάθε Παν/μιου που γίνεται μέλος των JERS ορίζει (μέσω της γενικής συνέλευσης) δύο εκπροσώπους του. Οι εκπρόσωποι όλων των Τμήματων-μελών  αποτελούν την οργανωτική επιτροπή που καθορίζει το πρόγραμμα των JERS

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πα.Πει.):
Κλαίρη Οικονομίδου (γενικός συντονισμός & οργάνωση των JERS)
Κατερίνα Καραδημητροπούλου (contact person of JERS speakers)
Bασίλης Καταβέλης (JERS IT support): vkatavelis@unipi.gr
 
Παν/μιο Ιωαννίνων:
Νίκος Τσακίρης
Βασίλης Λογοθέτης
 
Παν/μιο Μακεδονίας:
Θόδωρος Παναγιωτίδης
Αναστασία Λίτινα
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ):
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:
Βαγγέλης Βασιλάτος
Γιάννης Κοσπεντάρης
 • ΔΕΟΣ:
Παντελής Κάμμας
Νικόλας Τοπάλογλου
 
Παν/μιο Κρήτης:
Γιώργος Σταματόπουλος
Γρηγόρης Εμβαλωματής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
Φραγκώ Κουραντή
Γεώργιος Δότσης

Στα Εσωτερικά Σεμινάρια του Τμήματος τα μέλη ΔΕΠ και οι διδακτορικοί μας φοιτητές παρουσιάζουν τις τρέχουσες μελέτες τους. Ο σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι να ληφθούν σχόλια, να γίνει ανταλλαγή ιδεών, να αυξηθεί η συνέργεια του Τμήματος και να προετοιμαστούν οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος για συνέδρια και ενδεχομένως την αγορά εργασίας.

Καθηγητές

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγήτρια

Καθηγητής

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουροι Καθηγητές

Επίκουρος Καθηγήτρια

Επίκουρος Καθηγήτρια

Επίκουρος Καθηγητής

Καραλή Αθανασία (Νάνσυ)

Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Διδασκόμενα μαθήματα:

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (2ο εξάμηνο)

Επιχειρηματικότητα (6ο εξάμηνο)

Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 12-2μμ

CV Καραλή

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00 – 11.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 – 11.00

Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη 10.00 – 11.00

Παρασκευή 10.00 – 11.00

Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Παρασκευή 14:00 – 16:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Τετάρτη 08:00-10:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Τρίτη 12:00-13:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-11:00
 • Πέμπτη, 16:00-18:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Τρίτη, 10:00 -12:00
 • Τετάρτη, 16:00 -18:00

EAΡ ΕΞ. 2023-24: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΠΕΜ 08.00-10.00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τρίτη και Παρασκευή, 10:00-12:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα και Τρίτη: 12:00-14:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα, 12:00-14:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για κάθε αίτημα φοιτητικό, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε ΜΟΝΟ κατά τις ώρες γραφείου. Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι δεν έχουν πρόσβαση στο MS Teams, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αίτημά τους γραπτώς μέσω email ΜΟΝΟ κατά τις ώρες γραφείου, ώστε να υπάρξει δυνατότητα να απαντηθεί.

Ευχαριστώ

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το εαρινό εξάμηνο 2023-24

  • Διά ζώσης και μέσω MS TEAMS CALL προς τον διδάσκοντα – κάθε Δευτέρα 20.00-21.00, και κάθε Τετάρτη 18:00-21.00.

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα & Τρίτη, 11:00-12:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Πέμπτη: 10:00 – 12:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Τετάρτη: 12:00 – 14:00

Επικαιροποιημένη πληροφόρηση, στην σελίδα http://www.unipi.gr/faculty/njm/njm_gr.html

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τρίτη, 12:00-14:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα, 12:00-14:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα 16:00-18:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα 12 00 – 14 00
  • Πέμπτη 10 00 – 12 00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Πέμπτη 12 00 – 14 00
  • Παρασκευή 14 00 – 16 00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Πέμπτη, 15:00-17:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα, 14:00-16:00
  • Παρασκευή, 14:00-17:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη: 16:00-18:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη: 16:00-18:00.

 

Kατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου οι ώρες γραφείου δεν ισχύουν.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Ράικου μέσω email για οποιαδήποτε πληροφορία

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη, 12:00-14:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, οι παραπάνω ώρες γραφείου δεν ισχύουν.

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Για τους φοιτητές του μαθήματος “Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας”:

Τετάρτη  και ώρα 10:00 – 11:00 &  Πέμπτη και ώρα 11:00 – 12:00

Τρίτη 10:00 – 12:00

Πέμπτη 10:00 – 12:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 09:00-10:00 & 12:00-14:00
 • Τετάρτη, 09:00-10:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Τρίτη, 09:00-10:00 & 14:00-15:00
  • Πέμπτη, 09:00-12:00
ΟνοματεπώνυμοΒαθμίδαE-mail
Βαρθολομαίος Ιωάννης†Καθηγητής 
Γιαννακόπουλος ΝικόλαοςΚαθηγητής 
Γιαννέλης ΔημήτριοςΚαθηγητής 
Δράκος ΓεώργιοςΚαθηγητής 
Ευθύμογλου ΠρόδρομοςΚαθηγητής 
Ιθακήσιος ΔιονύσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής 
Καλαφάτης ΑθανάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής 
Καραγιάννης Αναστάσιος†Καθηγητής 
Κατσανέβας ΘεόδωροςΚαθηγητής 
Λάζαρης Απόστολος†Καθηγητής 
Λίβας Πέτρος†Καθηγητής 
Μπένος ΘεοφάνηςΚαθηγητής 
Μπρισίμης ΣοφοκλήςΚαθηγητής 
Ντούσκος Πέτρος†Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παλαιολόγος ΙωάννηςΚαθηγητής 
Παπαγεωργίου ΠέτροςΚαθηγητής 
Σαμπράκος ΕυάγγελοςΚαθηγητής 
Σαραντίδης Στυλιανός†Καθηγητής 
Σκούντζος ΘεόδωροςΚαθηγητής 
Σπυράτου ΕυτυχίαΕπίκουρος Καθηγήτρια 
Φαφαλιού ΕιρήνηΚαθηγήτρια 
Χασσίδ ΙωσήφΚαθηγητής 
Χατζηδήμα ΣταματίναΚαθηγήτρια 
ΟνοματεπώνυμοΒαθμίδα
Βαρθολομαίος Ιωάννης†Καθηγητής
Γιαννακόπουλος ΝικόλαοςΚαθηγητής
Γιαννέλης ΔημήτριοςΚαθηγητής
Δράκος ΓεώργιοςΚαθηγητής
Ευθύμογλου ΠρόδρομοςΚαθηγητής
Κατσανέβας ΘεόδωροςΚαθηγητής
Λάζαρης Απόστολος†Καθηγητής
Λίβας Πέτρος†Καθηγητής
Μπένος ΘεοφάνηςΚαθηγητής
Μπρισίμης ΣοφοκλήςΚαθηγητής
Παλαιολόγος ΙωάννηςΚαθηγητής
Παπαγεωργίου ΠέτροςΚαθηγητής
Σαμπράκος ΕυάγγελοςΚαθηγητής
Σαραντίδης Στυλιανός†Καθηγητής
Σκούντζος ΘεόδωροςΚαθηγητής
Φαφαλιού ΕιρήνηΚαθηγήτρια
Χασσίδ ΙωσήφΚαθηγητής
Χατζηδήμα ΣταματίναΚαθηγήτρια
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΠΙΒΛΕΠΩΝΑντικείμενο Έρευνας
ΓΕΩΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠνευμονική υπέρταση: ποιότητα ζωής και ίδιες πληρωμές (out of pocket payments)
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΟ ρόλος των ενδιάμεσων αγαθών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑImmigration, Policies and Growth
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική ως παράγοντες ποιότητας στο δημόσιο τομέα – ανάλυση των υπηρεσιών υγείας
ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜελέτη Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανικής Μάθησης για τη Διενέργεια Διαπραγματεύσεων στο Χώρο του Φαρμάκου
ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑExperimental Evidence of neighborhood Effects: The case of the 2004 Athens Olympic Village
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΟ Ρόλος της Καινοτομίας στη Βιωσιμότητα και τη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛInterdisciplinary elements of higher education – the case of law professionals’ economics training
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΨηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία
ΣΙΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛThe effect of job insecurity on households’ financial decisions
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΧΑΗΛThe effect of foreign aid on institutions (Η επίδραση της εξωτερικής βοήθειας στους θεσμούς)
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αναγνώριση γενετικών χαρακτηριστικών και την πρόβλεψη κλινικών φαινοτύπων κατά την άσκηση της εξατομικευμένης ιατρικής 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΠΙΒΛΕΠΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣΘΕΜΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                      ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ17/6/2020Πρακτικές και Στρατηγικές Λιτής Διαχείρισης (Lean Management) και Εξοικονόμησης Πόρων σε Δημόσιε Επιχειρήσεις.
ΑΓΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                 ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ1/6/2018ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ                              ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ8/9/2020Empirical research and analysis on cigarette consumption, excise taxation and government revenues” (Εμπειρική έρευνα και ανάλυση στην κατανάλωση τσιγάρων, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στα κρατικά έσοδα).  
ΓΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ                                                      ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ23/9/2020“Essays in Business Strategy, Sustainability and Innovation (Δοκίμια στην Επιχειρησιακή Στρατηγική, Βιωσιμότητα και Kαινοτομία)” 
ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                           ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1/2/2017THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND FDI FOR THE DIFFUSION OF KNOWLEDGE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕ ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ23/2/2023Economic and Behavioral Lifestyle Interventions to Confront Health Risk Factors: Rationale and Impact on Health and Expenditures (Οικονομικές και Συμπεριφορικές Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία: Σκεπτικό και επιπτώσεις στην Υγεία και στις Δαπάνες)
ΖΗΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                             ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ23/10/2020Η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις δαπάνες υγείας των νοικοκυριών. Σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.       
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ30/11/2017ESSAYS ON TECHNOLOGY TRANSFER AND DIFFUSION                                                            (ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ )
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                       ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ31/5/2019Alternatives modes of financing: Hedge Fund Activism and Crowdfunding (Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης: Ακτιβισμός από εταιρίες αντιστάθμισης κινδύνου και συμμετοχική χρηματοδότηση)
ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ12/7/2023Essays on Defence Economics
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ14/09/2021 Η παραοικονομία στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα: Τάσεις – Εξελίξεις – Προοπτικές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ4/2/2019Essays  on Innovation and Finance (Δοκίμια στην Καινοτομία και τη Χρηματοοικονομική)
ΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ24/3/2023Ελληνικές Εξερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                   ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ24/6/2019FDI and Human Capital: Empirical Evidence of Gender Effects and Education Spillovers (Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Επιδράσεις κατά φύλο και διάχυση γνώσης)
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                      ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ23/9/2020Οικονομική ανάπτυξη, ακτινοβολία και ενεργειακό αποτύπωμα: η επίδραση των θεσμικών παραγόντων 
ΜΑΜΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΒΛΑΜΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ08/03/2021Evaluating Investment Strategies among the International Financial markets:Three essays on Investment Decisions.
ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ                               ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ17/10/2016ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
ΜΑΥΡΑΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ24/6/2019Εταιρική  Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κυνδίνων στον Τραπεζικό Τομέα
ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ                ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ22/7/2019Προβλήματα αιχμής στη Δημόσια Διοίκηση: η περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                   ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ23/06/2021Αποτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής και του κόστους στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης.    
ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ30/11/2017THE IMPLICATIONS OF FINANCIAL RISK FOR HOUSEHOLD CONSUMPION UNDER MACROPRUDWNTIAL POLICY RULES
ΝΗΡΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ                                     ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3/10/2018Ο ρόλος της καταναλωτικής πίστης και του εθνοκεντρικσμού στην πρόθεση (επαν)αγοράς της Μάρκας: ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ αποδίδουν;
ΝΙΜΟΡΑΚΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ10/12/2021Διευρεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων στις αστικές μετακινήσεις από την οικονομική κρίση. (Assessing the economic impact on urban transport from the economic crisis).
ΝΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ24/3/2022Essays in Profit Shifting Behavior of Multinational Enterprises
ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΣΟΦΙΑΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ29/10/2015ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ            ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ31/5/2019Διακλαδική Ανάλυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ       ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ2/4/2015ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                               ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ20/12/2018Essays on Banking and Finance (Δοκίμια στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική)
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ24/5/2023Digital Transformation: The Transition of the Greek public sector to the Digital Era (Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η μετάβαση του Ελληνικού δημόσιου τομέα στη Ψηφιακή Εποχή) 
ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ1/2/2022Essays in central banking and monetary policy 
ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ25/7/2018Essays on the Determinants of Fixed and Mobile Broadband Diffusion and the role of Access Regulation on Fixed Broadband Proliferation
ΡΑΜΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                           ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ25/9/2012Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΝΑ                                       ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ26/3/2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΡΟΔΑΚΟΣ ΗΡΩΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ20/7/2022Οι επιδράσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης στη λειτουργία του δημοσίου τομέα – Η περίπτωση των δημοσίων μονάδων υγείας. 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ25/11/2022Διεθνείς Οργανισμοί, ΜΚΟ και Δημόσια Υγεία: το μείγμα χρηματοδότησης, η κατανομή πόρων και η αποδοτικότητα των δράσεών τους 
ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                     ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ23/10/2020Market Microstructure and its effect upon price determination efficiency (Στοιχεία μικροδομής της Αγοράς και η επίδρασή τους στην αποτελεσματική διαμόρφωση των τιμών)
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ17/2/2017ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ              ΧΑΣΣΙΔ ΙΩΣΗΦ3/5/2012ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ                  ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ25/11/2019Διερεύνηση και Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των Επαγγελματιών Υγείας στην Ελλάδα
ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                   ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ9/5/2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ21/11/2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                               ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ18/7/2012ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ12/7/2023Health and Economic geography in the US: Policy interventions for public health (Υγεία και Οικονομική Γεωγραφία στις ΗΠΑ: Παρεμβάσεις Πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία 
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ25/10/2021Human, capital, trade flows and technology balance. (Ανθρώπινο Δυναμικό, Εμπορικές Ροές και Ισοζύγιο Τεχνολογίας)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΠΙΒΛΕΠΩΝΘΕΜΑ
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔιατομεακή συγκριτική μεικτή έρευνα για τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών αναπτυξιακών νόμων
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΔΡΙΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣExamining the process of valorizing academic research
ΑΥΓΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΗ εξέλιξη  της χρηματοοικονομικης τεχνολογίας και η επίπτωσή της στην χρηματοοικονομική σταθερότητα
ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔιερεύνηση του ανταγωνισμού και της συμπληρωματικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Ταξί στις αστικές περιοχές
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCorporate restructuring in Greek business landscape, creating new turnaround models through strategic management and new technologies. The case studies of Sports, Banking and Health
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑMonetary policy in low – interest environment (Η νομισματική πολιτική σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣAdvanced Data Analytics: The digital transformation of the Hellenic Tax Administration
ΓΚΑΡΟΣ ΑΛΦΡΕΝΤ – ΠΑΝΤΕΛΗΣΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΜελέτη συμπεριφοράς σχέσεων ανάμεσα σε υποδείγματα χρονοσειρών με προσδιοριστική και στοχαστική τάση
ΓΚΙΟΥΖΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑQuality Management and Sustainability and Multinational Corporations (Διαχείριση Ποιότητας με επίτευξη Βιωσιμότητας υπό το πρίσμα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Συγκριτική μελέτη Ελληνικών Επιχειρήσεων με και χωρίς πολυεθνική δραστηριότητα)
ΓΚΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔυναμικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, Οικονομικές Διακυμάνσεις και Οικονομική Πολιτική: Δημιουργώντας ένα μακροοικονομικό πλαίσιο.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑOutward Foreign Direct Investment, Entrepreneuship and Sustainable Developmnet
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔομές Δυναμικής Εξάρτησης στις Πιστωτικές Αγορές Δημοσίου Χρέους
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΑΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων για την Κατανομή των Πόρων και την Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων στα Συστήματα Υγείας
ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ«Smart» sustainable developmentin Greek island communities («Ευφυής» Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Συστάδες Νησιών του Ελληνικού Χώρου)
ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΟι επιπτώσεις των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (The impact of mergence and acquisitions on Financial Institutions)
ΚΑΜΠΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜοντελοποίηση των παραγόντων και εκτίμηση των εκβάσεων της δικαστικής κρίσης σε ανεπιθύμητα συμβάντα και ιατρικά λάθη.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣRegional Development and Air Transportation: The role of spillovers 
ΚΑΡΒΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛThe impact of the tourism industry on the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A theoretical and empirical approach (Το αντίκτυπο της τουριστικής βιομηχανίας στις υποθέσεις της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση)
ΚΑΤΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΗ Συμβολή των Φορολογικών Δαπανών στην Οικονομική Ανάπτυξη
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣUtility Maximization & Game Theory in Route Choice and Parking Preferences
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΧΑΗΛTopics in the Economics of Inequality
ΚΥΡΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αθλητικών διοργανώσεων. Ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής των περιφερειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣCompetitiveness and Economic Growth in EU: Clusters and Spillovers (Ανταγωνιστικότητσ και Οικονομική Ανάπτυξη στην Ε.Ε.: Συγκεντρώσεις και Διαχύσεις)
ΛΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔιερεύνηση της επίδρασης του Ναυτιλιακού Πλέγματος (Maritime Cluster) στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας
ΛΥΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣAirport – air navigation ownership, regulation and level of airport – air navigation charges: evidence from OECD and non – OECD countries
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ*Η Οικονομική Επίδραση της μετανάστευσης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας
ΜΠΕΡΔΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣLearning disabilities and dyslexia: a cost – utility model for professional career and self – efficasy
ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣTax evasion and Smuggling: The impact on economy and corporations (Οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στις εταιρίες και στη γενική οικονομία)
ΜΠΡΙΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΟΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΗ χρήση των εργαλείων PREMs και PROMs στο χώρο της υγείας
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣSustainable Investments: the impact on financial performance and business decisions
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣτρατηγική αξιοποίηση των data analytics για τη βελτίωση της λειτουργίας προσέλκυσης και στελέχωσης στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.
ΝΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛCompetition analysis in digital data for cartel detection through IT forensics techniques
ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΕΛΕΝΗΦΑΦΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣχεδιαστική Σκέψη, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ικανοποίηση Εργαζομένων
ΞΥΔΕΑ ΕΛΕΝΗΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΧΑΗΛEssays in Labor Economics
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣDigital Disruption/Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού και εφαρμογή τάσεων 
ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣEconomic Impact od Costumer Experience: Study of the Greek Market
ΣΙΩΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣBanking Sector and Social Economy: Growth and Prospects (Κοινωνική Οικονομία και Τραπεζικός Τομέας: Ανάπτυξη και Προοπτικές)
ΣΚΛΑΒΟΣ ΦΑΒΙΑΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ*Greek hotel industry: Costumer satisfaction and hotel financial performance (Ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία: Ικανοποίηση πελατών και χρηματοοικονομική απόδοση ξενοδοχείων)
ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑEssays on the impact of the perception of the public debt measurement on the shaping of economic policy (Δοκίμια για την επίδραση του τρόπου μέτρησης του δημόσιου χρέους στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής)
ΣΟΥΡΣΟΥ ΣΥΜΕΩΝΗ – ΕΛΕΝΗΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛThe role of European Emission Trading System on the functioning of the Power Exchange Markets (Η αγορά ηλεκτρισμού υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου)
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑAssymetric and Spatial Effects of Institutional quality on OFDI 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΧΑΗΛEconomic impacts on neighborhood in decline associated with social capital 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑThe relationship between private healthinsurance and hospital prices, service provision and technology diffusion (Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και της τιμολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών, της παροχής των υπηρεσιών και της διάχυσης της τεχνολογίας.
ΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΗ Εταιρική Διακυβέρνηση στα πλαίσια των παραγόντων ESG
ΤΟΥΡΑΛΗΣ – ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑTax evasion and avoidance, informal labour markets and Foreign Direct Investment: the role of institutional quality and regulatory governance
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΟΛΓΑΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣUser Experience and Information Systems Development: Examining the user’s dynamic mental changes in the digital environment of businesses and public organizations (Εμπειρία του Χρήστη κα Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων: Εξέταση των δυναμικών νοητικών αλλαγών του χρήστη στο ψηφιακό περιβάλλον επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών)
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣΣυναισθηματική και τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση
ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣTourism, Competitiveness and Economic Growth in the EU and Greece
ΧΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΧΑΗΛEconomic and social aspects of aging population (Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της γήρανσης του πληθυσμού)

Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων (Επικαιροποίηση από Σύγκλητο 6η/23.02.2024): Αρχείο

Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων (Επικαιροποίηση από Σύγκλητο 6η/23.02.2024): Αρχείο

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων (Επανέγκριση από Σύγκλητο 9η/02.05.2023): Αρχείο

 • Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι υπεύθυνη για την ανακοίνωση και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την ανακήρυξη των πτυχιούχων, τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών κ.ά. Για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών προηγουμένως θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση από το φοιτητή. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδό τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης sis-portal.unipi.gr. Οι υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν το κοινό συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες και είναι: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.30-14.00.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς | Όροφος: 1ος, Γραφείο: 110 .

Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης αποτελείται από πέντε μέλη:

ΟνοματεπώνυμοΓραφείοΤηλέφωνο   E-mail
Κουτσουμπασάκου Αικατερίνη (Γραμματέας Τμήματος)110210 4142077kkouts@unipi.gr
Βαρελά Αδαμαντία110210 4142081avarela@unipi.gr
Δαφερέρα Ευφροσύνη110210 4142080edaferera@unipi.gr
Καλεμάι Άννα110210 4142159annak@unipi.gr
Σχοινάς Αντώνιος110210 4142078schinas@unipi.gr
 
 • Γραμματεία Προέδρου

Η Γραμματεία Προέδρου εξυπηρετεί μόνο θέματα που αφορούν στον Πρόεδρο του Τμήματος της Οικονομικής Επιστήμης και μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς | Όροφος: 5ος, Γραφείο: 532 | Τηλ. 210 4142300 .

Τα μέλη της Γραμματείας Προέδρου είναι:

ΟνοματεπώνυμοΓραφείοΤηλέφωνοE-mail
Ροδίτου Ελένη532210 4142300eroditou@unipi.gr
Καταβέλης Βασίλειος532210 4142205vkatavelis@unipi.gr

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Τηλ:+30 210 414-2080, -2081, -2159, -2367, -2077
Fax:+30 210 414 2346
E-mail:oik-secr@unipi.gr
Γραφείο:110, Κεντρικό Κτίριο (1ος Όροφος)
Διεύθυνση:Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς
Γραμματεία Προέδρου Οικονομικής Επιστήμης
Τηλ:+30 210 414-2300, -2205
Fax:+30 210 414 2301
E-mail:eroditou@unipi.gr, vkatavelis@unipi.gr
Γραφείο:532, Κεντρικό Κτίριο
Διεύθυνση:Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Γραφείο Συντονισμού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική”

Τηλ:+30 210 414 2284
Fax:+30 210 414 2301
E-mail:strategy@unipi.gr
Γραφείο:518, Κεντρικό Κτίριο
Διεύθυνση:Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς
Γραφείο Συντονισμού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας”
Τηλ:+30 210 414 2298
Fax:+30 210 414 2344, +30 210 414 2339
E-mail:hem@unipi.gr
Γραφείο:517, Κεντρικό Κτίριο
Διεύθυνση:Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Γραφείο Συντονισμού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων”

Τηλ:

+30 210 414 2291

E-mail:

contact@msc-econedu.gr

Γραφείο:

529, Κεντρικό Κτίριο

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Γραφείο Συντονισμού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Τηλ:

+30 210 414 2159

E-mail:

info@bioeconomics.edu.gr

Γραφείο:

523, Κεντρικό Κτίριο

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Γραφείο Συντονισμού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική”

Τηλ:

+30 210 414 2159-2296

E-mail:

apep@unipi.gr

Γραφείο:

515, Κεντρικό Κτίριο

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Γραμματεία E-leaning
Τηλ:+30 210 414 2055
Fax:+30 210 414 2301
E-mail: 
Γραφείο:518, Κεντρικό Κτίριο
Διεύθυνση:Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς