Χλέτσος Θεολόγος – Μιχαήλ

Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ

Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ανάλυση
Πληροφορίες

Ο Μιχάλης Χλέτσος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από την ΑΣΟΕΕ (1983), κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το  Institut d’Etudes du Developpement Economique et Social (IEDES) University of Paris I – Univerisity of Picardie – France (1986)  και κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά από το Univerisity of Picardie – France (1989). Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι Διευθυντής του Π.Μ.Σ. “Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκαπιδευτικών Μονάδων από τον Μάιο 2019. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2000 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και από το 2016 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διαχείριση της Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι μέλος της Ειδικής  Διιδρυματικής Επιτροπής του κοινού Μ.Π.Σ  ΓΧΝ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε Διευθυντής του κοινού Μ.Π.Σ. ΓΧΝ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την περίοδο 2020 – 2022. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Ερευνών του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ (Π.Α.Ε.Π. ΑΕ), ανώτερος ερευνητής (senior researcher) στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομικά της Εκπαίδευσης, Οικονομικά της Υγείας, Οικονομικά των Ανισοτήτων και της Φτώχειας, Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσια Οικονομικά.  Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως ερευνητής και έχει συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) και είναι εμπειρογνώμονας για τις προβλέψεις της ελληνικής αγοράς εργασίας στο Cedefop. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, επιστημονικές μελέτες, άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και συναντήσεις εργασίας (workshops) σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (4ο εξάμηνο) – Επιλογής
 • Οικονομικά των Ανισοτήτων και της Φτώχειας (8ο εξάμηνο) – Επιλογής
 • Οικονομική της Εκπαίδευσης (5ο εξάμηνο) – Επιλογής
 • Οικονομική ΙΙ (2ο εξάμηνο) – Υποχρεωτικό (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας)
 • Μακροικονομική Ι (3ο εξάμηνο) – Υποχρεωτικό

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΠΜΣ “Οικονομικά της Εκπαίδευσης”

 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης (1ο εξάμηνο) – Υποχρεωτικό
 • Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές (2ο εξάμηνο) – Επιλογής

 

Μαθήματα στο πρόγραμμα Erasmus (εισερχόμενοι φοιτητές)

  • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας
  • Οικονομικά των Ανισοτήτων και της Φτώχειας
  • Οικονομική της Εκπαίδευσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

 1. Roupakias, S., Chletsos, M. (2024). Immigration and the economic performance of countries, The Review of Development Economics, forthcoming
 2. Chletsos, M., Sintos, A. (2024). Political stability and financial Development: An empirical investigation, Quarterly Review of Economics and Finance 94 (2024) 252–266, published online.
 3. Sintos, A., Chletsos, M., Kontos, K. 2024. The political process in nations: Civil society participation and income inequality, Kyklos, published online
 4. Leontopoulou, S. & Chletsos, M. 2023. Intergenerational mobility and youth well-being in the context of the Greek socio-economic crisis, Social Indicators Research, published online : 22 October 2022
 5. Chletsos, M. & Sintos, A. 2022. The effects of IMF conditional programs on the unemployment rate, European Journal of Political Economy, published online : 5 August 2022.
 6. Chletsos, M. & Sintos, A. 2022. Financial development and income inequality: A meta-analysis, Journal of Economic Surveys, published online: 1 August 2022
 7. Chletsos, M. & Sintos, A. 2022. The effects of IMF programs on income inequality: A semiparametric treatment effects approach, International Journal of Development Issues, published online: 21 April 2022.
 8. Chletsos, M. & Sintos, A. 2021. Hide and seek: IMF intervention and the shadow economy, Structural Change and Economic Dynamics, 59, 292 – 319, published online : 10 September 2021.
 9. Chletsos, M. & Sintos, A. 2021. The effect of financial fragility on employment, Economic Modelling, 94, 104-120, published on line : 5 October 2020
 10. Chletsos, M. & Roupakias, S. 2020. Education and wage inequality before and during the fiscal crisis: A quantile regression analysis for Greece 2006-2016, Review of Development Economics, Published online : 7 July 2020
 11. Roupakias, S. & Chletsos, M. 2020. Immigration and far-right voting: Evidence from Greece, The Annals of Regional Science, Published online : 29 April 2020
 12. Saiti, A. & Chletsos, M. 2020. Opportunities in Higher Education for Young Refugees in Greece, Higher Edcuation Policy, Published online : 7 February 2020
 13. Chletsos, M. & Roupakias, S. 2019. Do immigrants compete with natives in the Greek labour market? Evidence from the skill-cell approach before and during the Great Recession, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, De Gruyter, vol. 19(2), pages 1-30, April.
 14. Mylonidis, N., Chletsos, M. & Barbagianni, V. 2019. Financial exclusion in the USA: Looking beyond demographics, Journal of Financial Stability, 40 : 144-148
 15. Bagiatis, C., Saiti, A. & Chletsos, M. 2019. Entrepreneurship, economic crisis, and the role of higher education: Evidence from Greece, Industry & Higher Education, vol. 34, issue 3, 177-189, June 2020, Published online : 24 October 2019.
 16. Chletsos, M. & Roupakias, S. 2018. The effect of military spending on income inequality: Evidence from NATO countries, Empirical Economics, (published online: DOI: 10.1007/s00181-018-1576-7)
 17. Chletsos, M. & Roupakias, S. 2017. Defense Spending and Unemployment. Evidence from Southern European Countries, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 23(1): 1 – 36
 18. Chletsos, M. & Roupakias, S. 2017. Native – immigrant wage differentials in Greece : discrimination and assimilation, Applied Economics, vol. 49, No 17: 1732 – 1736
 19. Chletsos, M., Drosou, V. & Roupakias, S. 2016. Can Phillips curve explain the recent behavior of inflation? Further evidence from USA and Canada, Journal of Economic Asymmetries, 14: 20-28.
 20. Chletsos, M. & Kollias, C. 1997. Testing Wagner’s law using disaggregated public expenditure data in the case of Greece: 1958 – 1993”, Applied Economics, vol. 29, No 3: 371 – 377
 21. Chletsos, M. & Kollias, C. 1995. Defense spending and growth in Greece 1974 – 1990: some preliminary econometric results, Applied Economics, vol. 27, No 9 : 883 – 890

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (Με το σύστημα κριτών)

1. Leontopoulou, S., Chletsos, M. (2022). Hope in the Face of the Greek Crisis: Intergenerational Echoes of Income and Parental Involvement in Emerging Adulthood. In: Leontopoulou, S., Delle Fave, A. (eds) Emerging Adulthood in the COVID-19 Pandemic and Other Crises: Individual and Relational Resources. Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology, vol 17. Springer, Cham

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Working Papers)

 1. Chletsos, M. & Roupakias, S. Does homeownership matter for unemployment? Evidence from five decades, (with Michael Chletsos) (Working Paper, 2018)
 2. Chletsos, M. & Sintos, A. Investigating the relationship between firm characteristics, firing costs and employment growth in developing countries
 3. Chletsos, M. & Sintos, A. The impact of financial fragility on employment
 4. Chletsos, M. Mylonidis, N. & Sintos, A. The health effects of IMF – supported programs: A cross-country analysis
 5. Chletsos, M. & Sintos, A. The effects of IMF on income inequality: A semi-parametric treatment effects approach
 6. Chletsos, M. & Sintos, A. The effects of IMF conditional programs on unemployment rate
 7. Barmpagianni, V. & Chletsos, M. The impact of economic crisis on health status in Greece
 8. Barmpagianni, V. & Chletsos, M. The impact of the structural reforms of the Greek economy on the health status of unemployed
 9. Chletsos, M. & Exarchos, K. The impact of taxation on income inequality: Evidence from OECD countries during the period 1995 – 2013.

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν

 1. Roupakias, S. 2012. Essays on the Economics of Immigration, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 2. Dimou, S. 2012. Essays in Health Economics, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 3. Giotis, G. 2014. Essays on labor economics: the employment effect of minimum wages, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 4. Sintos, A. 2021. Essays in Labour Economics (Χρηματοδοτούμενη από το ΙΚΥ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 5. Barmpagianni, V. 2022. Essays in Health Economics (Χρηματοδοτούμενη από το ΕΛΙΔΕΚ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Διδακτορικές διατριβές σ’ εξέλιξη

 1. Xydea, E. (2023 – present). Essays in labour Economics
 2. Stergiopoulou, E. (2022 – present). Economic impact on neighborhood in decline associated with social capital, University of Piraeus
 3. Kontos, K. (2021 – present). Topics on the economics of inequality, University of Piraeus
 4. Chounti, M. (2019 – present). Economic and social aspects of aging population, University of Piraeus
 5. Exarchos, K. (2017 – present). Essays in Public Economics, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεταδιδακτορική έρευνα που ολοκληρώθηκε

1. Roupakias, S. (2016 – 2019). Essays on the Economics of Immigration, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2. Tsarsitalidou, S. (2020 – 2023). The effect of foreign aid on institutions, University of Piraeus

 

Μεταδιδακτορική έρευνα σ’ εξέλιξη

1. Sintos, A. (2021 – present). The effect of job insecurity on households’ financial decisions, University of Piraeus

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ξένοι Εκδοτικοί Οίκοι

 1. Saiti, A., Chletsos, M.  (2024). Management and Economics of Education, Springer  International Publishing
 2.  

  Chletsos, M. & Saiti, A. 2019. Strategic Management and Economics in Health Care, Springer International Publishing

 

Ελληνικοί Εκδοτικοί Οίκοι

 1. Χλέτσος, Μ. 2011. Τα Οικονομικά της Υγείας, εκδ. Πατάκη
 2. Χλέτσος, Μ. 2011. Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας, εκδ. Πατάκη
 3. Χλέτσος, Μ. 2008. Από την Πρόνοια στην Εργασία. Νέες τάσεις και Προκλήσεις για την Κοινωνική Προστασία, εκδ. Κριτική
 4. Δικαίος, Κ. & Χλέτσος, Μ. 1999. Πολιτική Υγείας / Κοινωνική Πολιτική, τόμος Β, «Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο, ιδιοτυπίες και προκλήσεις», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
 5. Ρομπόλης, Σ. & Χλέτσος, Μ. 1995. Η κοινωνική πολιτική μετά το κράτος-πρόνοιας, εκδ. Παρατηρητής, Θεσ/κη.

 

E – BOOKS

 1. Χλέτσος, Μ. 2017. «Οικονομικά της Υγείας» (εκπαιδευτικό υλικό στη θεματική ενότητα ΓΧΝ63 του κοινού ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
 2. Χλέτσος, Μ. 2017. «Ασφαλιστικοί φορείς – Δομές υποστήριξης» (εκπαιδευτικό υλικό στη θεματική ενότητα ΓΧΝ61 του κοινού ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  1. Παλυβός, Θ. & Χλέτσος, Μ. 2007 . Πολιτικές Απασχόλησης και Ανεργία, εκδ. ΠΑΕΠ, Μελέτη Νο 13.
  2. Παλυβός, Θ. & Χλέτσος, Μ. 2006. Μοντελοποίηση της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας : Τάσεις και προβλέψεις, εκδ. ΠΑΕΠ , Μελέτη Νο 5.

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Για τους φοιτητές του μαθήματος “Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας”:

Τετάρτη  και ώρα 10:00 – 11:00 &  Πέμπτη και ώρα 11:00 – 12:00