Παντελίδης Παντελής

Παντελίδης Παντελής

Παντελίδης Παντελής

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Θεωρία
Πληροφορίες

Ο Παντελής Παντελίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων “Δίκαιο και Οικονομία”. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς την περίοδο 2014-2022. Είναι πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1978), κάτοχος M.A. (Εconomics) από το Wayne State University (1980) και κάτοχος διδακτορικού (Ph.D. in Economics) από το Wayne State University (1983).

Η ερευνά του κυρίως εστιάζεται στην Οικονομική Θεωρία, το Διεθνές Εμπόριο και την Θεωρία Αμέσων Ξένων Επενδύσεων. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Wayne State University, Πανεπιστήμιο Κρήτης, και Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ έχει διατελέσει διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Υγείας» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Ι  | 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Εισαγωγή στην Μακροοικονομική ΙΙ  2ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Μικροοικονομική Θεωρία | 3ο εξάμηνο (προαιρετικό) – Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Διεθνές Εμπόριο | 7ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Μακροικονομική | 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό) – Τμήμα Τουριστικών Σπουδων

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην “Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική”

 • Μακροοικονομικό περιβάλλον και Επιχειρήσεις  | 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
 • Διεθνείς  Επενδύσεις | 2ο εξάμηνο (επιλογής)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Οικονομικά της Εκπαίδευσης¨

Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θεσμοί, | 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας”

  • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία | 1ο εξάμηνο (προκαταρτικό μάθημα)
  • Μακροοικονομικό Περιβάλλον στην Υγεία | 3ο εξάμηνο (προαιρετικό)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)

1. “Testing the USA Generalized System of Preferences”, Journal of Economic Development, 9, December, 1984, pp. 87-107.

2. “Effects of Foreign Direct Investment on Trade Flows: the Case of Greece” (with D. Kyrkilis), Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, XXXIX(4), April 1992, pp. 365-373.

3. “Market Orientation of Foreign Direct Investment in Greek Manufacturing” (with D. Kyrkilis), Economia Internazionale, XLVII(2-3), May-August 1994, pp. 195-206.

4. “Foreign Direct Investment (FDI) and Trade Patterns of Eastern European Economies” (with D. Kyrkilis), Economia Internazionale, XLVIII(3), August 1995, pp. 387-395.

5. “A Model on European Union-Japan Trade Relations” (with D Kyrkilis amd C. Papazoglou), Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commercialli, XLIII(3), July-September 1996, pp. 633-647.

6. “Japan European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation” (with D. Kyrkilis and C. Papazoglou), Hitotsubashi Journal of Economics, 39(1), 1998, pp.37-48.

7. “Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct Investment” (with D. Kyrkilis), International Journal of Social Economics, 30(7), 2003, pp. 827 – 836.

8. “A Cross Country Analysis of Outward Foreign Direct Investment Patterns” (D. Kyrkilis), International Journal of Social Economics, 32(6), 2005, pp. 510-519.

9. “Regionalism and Foreign Direct Investment: The case of Europe” (with D. Kyrkilis), International Journal of Economic Research, 2(2), 2005, pp. 185-195.

10. “Inter-country FDI Distribution Patterns in the EU” (with D. Kyrkilis), European Research Studies, IX(1-2), 2006.

11. “FDI Attractiveness in Greece” (with E. Nikolopoulos), International Advances in Economic Research, 14(1), February, 2008.

12. “Foreign Direct Investment in the New Central and Eastern European EU Member States” (with D. Kyrkilis), Journal of World Economic Review, 3(1), January-June 2008.

13. “What Causes Inflows of Foreign Direct Investment to China: Some Empirical Evidence” (with D. Kyrkilis, K. Velentzas and T. Delis), International Journal of Business Policy and Economics, 3(1), 2010, pp. 77-87.

14. “Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants” (with D. Kyrkilis and E. Nicolopoulos), Journal of International Business & Finance, 4(2), 2012, pp. 185-195.

15. ” European Monetary Union and Foreign Direct Investment Inflows” (with D. Kyrkilis and E. Nicolopoulos), Spoudai Journal of Economics and Business, 62(1-2), 2012.

Effec 16.”Effects of European Monetary Integration on Intra-EMU Foreign Direct Investment” (with D. Kyrkilis and E. Nicolopoulos), Spoudai Journal of Economics and Business , Vol. 64, No 4, 2014, pp. 67-74.

“Dete  17. “Determinants of Inward Foreign Direct Investment in Greece”, (with E. Paneta), Journal of Economics, Business and Management, vol. 4, No. 5, 2016, pp. 367-371.

“Pre1  18. “Prevalence and Determinants of Overweight/Obesity in Adolescents: A Cross-Sectional Study in Greece, (with D. Frangkou and P. Galanis), International Journal of Caring Sciences, vol. 9, No.3, 2016,| pp. 827-837.

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

1. “Inward Intra-EU FDI Patterns”, (with D. Kyrkilis), Εssays in International Economics in Honour of Professor Nicholas Yannacopoulos, University of Piraeus, 2009.

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

1. “A Model on European Union-Central and Eastern Europe Bilateral Trade“, co-authored with D. Kyrkilis, in Innovation and International Business, Vol. 2, Institute of International Business, European International Business Academy (EIBA), Stockholm, 1996, pp. 565-580.

2. “A Model of Foreign Direct Investment Behavior in Greece” (with D. Kyrkilis), in The Present and the Future of the Greek Economy, in A. Kintis, (ed.), vol. A, Athens University of Economics and Business, Gutenberg, Athens, 1997.

3. “Location Advantages and Inward Foreign Direct Investment in Greece“, (D. Kyrkilis), in K. Macharzina, M. J. Oesterle and J. Wolf (eds), Global Business in the Information Age, Vol. 1, European International Business Academy (EIBA), Stuttgard, 1997, pp. 313-324.

4. “Japan-European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation”, (with D. Kyrkilis), in E. Jaffe, I. Nebenzahl and D. Te’eni, (eds), International Business Strategies and Middle East Regional Cooperation, CD-ROM, European International Business Academy (EIBA), Jerusalem, 1998.

5. “Outward Foreign Direct Investment and Country Specific Characteristics” (with D. Kyrkilis), in European International Business Academy, 25th Annual Conference, CD-ROM, Manchester School of Management, UMIST, Manchester, 1999.

6. “Economic Convergence and Intra Regional Foreign Direct Investment in the European Union”, (with D. Kyrkilis), European International Business Academy, 28th Annual Conference, CD-ROM, Athens University of Economics and Business, Athens, 2002.

7. “Economic Determinants of Inward Foreign Direct Investment to Transition Countries. The Cases of Bulgaria and Romania”, (With D. kyrkilis), Research Topics in Agricultural and Applied Economics, Editor: Anthony N. Rezitis, Bentham eBooks, 2009.

 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

1. International Problems and Prospects of the Turkish Economy” (in Greek), International Symposium of the Institute of Mediterranean Studies, Athens, Greece, 1990.

2. “Market Orientation of Foreign Direct Investment in Greek Manufacturing”, co-authored with D. Kyrkilis, 18th Annual Conference of the European International Business Association (EIBA), University of Reading, Reading, United Kingdom, 1992.

3. “A Model of Foreign Direct Investment (FDI) Effects on Eastern European Trade”, co-authored with D. Kyrkilis, 7th General Conference of European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), Technical University of Berlin, Berlin, Germany, 1993

4. “European Union – Japan Trade Relations”, co-authored with D. Kyrkilis and C. Papazoglou, International Conference “Japan and the Peripheral Regions of Europe”, Queens University at Belfast, Belfast, Northern Ireland, 1995.

5. “Japan – European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation”, co-authored by D. kyrkilis and C. Papazoglou, 21st Annual Conference of European International Business Academy (EIBA), University of Urbino, Urbino, Italy, 1995.

6. “European Union and Central and Eastern European Countries Integration, Foreign Direct Investment and Interntional Trade”, co-authored with D. Kyrkilis, International Conference “European Integration and the Central and Eastern European Countries”, Cracow Academy of Economics, Cracow, Poland, November 1996.

7. “A Model on European Union-Central and Eastern Europe Bilateral Trade”, co-authored with D. Kyrkilis, 22nd Annual Conference of European International Business Academy (EIBA), Institute of International Business, Stockholm, 1996.

8. “A Model of Foreign Direct Investment Behavior in Greece” (in Greek), co-authored with D. Kyrkilis, Conference on the Future of the Greek Economy, Athens University of Economics and Business, Athens, 1997.

9. “Location Advantages and Inward Foreign Direct Investment in Greece”, co-authored with D. Kyrkilis, 23rd Annual Conference of European International Business Academy (EIBA), University of Hohenheim, Stuttgard, 1997.

10. “Japan-European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation”, co-authored with D. Kyrkilis, 24th Annual Conference of European International Business Academy (EIBA), Bar-Ilan University, Jerusalem, 1998.

11. “Outward Foreign Direct Investment and Country Specific Characteristics”, co-authored with D. Kyrkilis, 25th Annual Conference of European International Business Academy (EIBA),, Manchester School of Management, UMIST, Manchester, 1999.

12. “Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct Investment”, co-authored with D. Kyrkilis, 51st conference, International Atlantic Economic Society, Athens, 2001.

13. “A Cross-Country Analysis of Outward Foreign Direct Investment Patterns”, co-authored with D. Kyrkilis, 27th Annual Conference of European International Business Academy (EIBA), ESCP-EAP, Paris, 2001.

14. “Economic Convergence and Intra Regional Foreign Direct Investment in the European Union”, (with D. Kyrkilis), European International Business Academy, 28th Annual Conference, CD-ROM, Athens University of Economics and Business, Athens, 2002.

15. “The Determinants of Foreign Direct Investment Flows in the European Union”, (with D. Kyrkilis), 55th conference, International Atlantic Economic Society, Vienna, 2003.

16. “European Economic Integration and Intra Regional Foreign Direct Investment”, (with D. Kyrkilis), 1st conference on International Political Economy, Institute of International Economic Relations, Athens, 2003.

17. “Inter-country FDI Distribution Patterns in the EU”, (with D. Kyrkilis), 57th conference, International Atlantic Economic Society, Lisbon, 2004.

18. EU Enlargement and FDI in the New CEE Member States”, (with D. Kyrkilis), 59th conference, International Atlantic Economic Society, London, 2005.

19. “FDI Attractiveness in Greece”, (with E. Nikolopoulos), 61st conference, International Atlantic Economic Society, Berlin, 2006.

20. Economic Effects of the Olympic Games, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), 63rd conference, International Atlantic Economic Society, Madrid, 2007.

21. Economic Determinants of Inward FDI to Transition Countries. The Case of Bulgaria and Romania, (with D. Kyrkilis), 65th conference, International Atlantic Economic Society, Warsaw, 2008.

22. “Determinants of inward foreign direct investment. The case of China” (with D. Kyrkilis and T. Delis), European Economics and Finance Society Conference, Prague, 2008.

23. «Μotives of FDI inflows to China», (with D. Kyrkilis and T. Delis), 67th conference, International Atlantic Economic Society, Rome, 2009.

24. «What causes inflows of Foreign Direct Investment to China: Some empirical evidence», (with D. Kyrkilis, T. Delis and K. Velentzas), European Economics and Finance Society Conference, Warsaw, 2009.

25. “FDI and the Economic Crisis” (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), 69th conference, International Atlantic Economic Society, Prague, 2010.

26. Economic Size, Foreign Direct Investment, and Economic Crisis, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), Management of International Business and Economic Systems (MIBES), International Conference Proceedings, pp. 228-234, Department of Information Management, Kavala Institute of Technology, 2010.

27. The determinants of FDI inflows to Greece, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), Academy of Economics and Finance (AEF), 38th annual meeting, Jacksonville, Florida, 2011.

28. Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), 71st conference, International Atlantic Economic Society, Athens, 2011.

29. EMU and FDI Inflows, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), 73rd conference, International Atlantic Economic Society, Istanbul, 2012.

30. Foreign Direct Investment and European Monetary Integration, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), 74th conference, International Atlantic Economic Society, Montreal, 2012.

31. Exploring the Impact of CSR on Employees’ Perceptions of their Company and their Working Behaviour, (with I. Samanta and P. Kyriazopoulos), International Conference on Technology and Business Management (ICTBM-11), American University in the Emirates, Dubai, 2013.

32. Intra-EU Foreign Direct Investment and European Monetary Integration, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), 21st International Business Research Conference,Ryerson University, Toronto, Canada, 2013.

33. Effects of European Monetary Integration on Intra-EMU Foreign Direct Investment, (with D. Kyrkilis and E. Nikolopoulos), 2nd Multidisciplinary Academic Conference, (MAC-EMM 2013), Prague, 2013.


 

 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση, Πειραιεύς 2003.
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, (με τον Δ. Γιαννέλη), Πειραιεύς 2014.

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα 16:00-18:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024