Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων

Ανακοινώσεις - Προθεσμίες

Ανακοινώσεις για Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων

Ανακοίνωση παράτασης δήλωσης & διανομής συγγραμμάτων

Η δήλωση των μαθημάτων πραγματοποιείται δύο φορές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ήτοι στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου και τις αρχές του εαρινού εξαμήνου, αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας sis-portal.unipi.gr με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο φοιτητής για όλες τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου με ανακοίνωση της Γραμματείας:

α) στις ανακοινώσεις στο sis-portal.unipi.gr και

β) στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι:

  • Οι φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώνουν όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου καθώς και  οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων της αντίστοιχης περιόδου (προηγούμενα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων στην χειμερινή περίοδο δηλώσεων και προηγούμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων στην εαρινή περίοδο δηλώσεων).
  • Μη δήλωση των μαθημάτων μέσα στις ημερομηνίες, που θα σας ανακοινωθούν, σας αποκλείει από την εξέταση των μαθημάτων του εξαμήνου σας και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, ακόμα και αν προσέλθετε και γράψετε επιτυχώς στις εξετάσεις.
  • Οι φοιτητές/τριες δύνανται να λάβουν διδακτικό σύγγραμμα μόνο εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, καθότι οι οι δύο πλατφόρμες συνδέονται.

Η τελική οριστικοποίηση της δήλωσης πραγματοποιείται από τη Γραμματεία και οι φοιτητές βλέπουν πλέον στην καρτέλα τους τα μαθήματα που δήλωσαν. Με την εμφάνιση των δηλωθέντων μαθημάτων στη καρτέλα τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να προχωρήσουν στην δήλωση συγγραμμάτων.

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες (9ο εξάμηνο και πλέον) μπορούν να κάνουν χρήση της εμβόλιμης εξεταστικής χειμερινής και εαρινής περιόδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση, τα μαθήματα να έχουν δηλωθεί εντός της προθεσμίας της περιόδου δηλώσεων που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.

ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ: η εμβόλιμη εξεταστική περίοδος αποτελεί ξεχωριστή δήλωση. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, μια για την τρέχουσα περίοδο και μια για την εμβόλιμη.

Οι φοιτητές/τριες δύνανται να λάβουν διδακτικό σύγγραμμα μόνο εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, καθότι οι οι δύο πλατφόρμες συνδέονται.

Για την ορθή διαδικασία δήλωσης μαθημάτων παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα. Αναλυτικότερες οδηγίες θα βρείτε στο Εγχειρίδιο Φοιτητών.

ΒΗΜΑ 1Ο

Πριν ανοίξετε τη δήλωση, διαβάστε προσεκτικά το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους καθώς και τον Οδηγό και το Πρόγραμμα Σπουδών του δικού σας έτους εγγραφής.

ΒΗΜΑ 2ο

Εισέρχεστε στην πλατφόρμα sis-portal.unipi.gr και επιλέγετε τις «ΔΗΛΩΣΕΙΣ» στο αριστερό Μενού και στη συνέχεια επιλέγετε την τρέχουσα περίοδο δήλωσης. Μόλις επιλέξετε την τρέχουσα περίοδο δήλωσης, σας δείχνει πιο κάτω τη δήλωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Αν δεν έχετε δηλώσει προς το παρόν μαθήματα, δε φαίνεται τίποτα.

Πατήσετε το πλήκτρο . Το σύστημα σας δείχνει ανά εξάμηνο και ομάδα τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών σας κι εσείς επιλέγετε τα επιθυμητά μαθήματα από την ένδειξη που υπάρχει δίπλα από το καθένα.

Πατώντας το πλήκτρο  πριν από τη λίστα των μαθημάτων προβάλλονται αναλυτικές οδηγίες ενδείξεων έτσι ώστε να διευκολύνεστε ως προς το ποια μαθήματα μπορείτε να δηλώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το πλήκτρο  γιατί διαφορετικά δε μπορείτε να συνεχίσετε στην τελική οριστικοποίηση δήλωσης μαθημάτων σας. Αν για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει πρόβλημα με τη δήλωσή σας και δε μπορείτε να συνεχίσετε, θα προβληθούν σχετικά μηνύματα λαθών για να μπορείτε να προβείτε σε διορθώσεις.

Αφού πατήσετε  το σύστημα σας δείχνει μια ανακεφαλαίωση των μαθημάτων σας για να την ελέγξετε και να την υποβάλετε τελικά πατώντας πάνω δεξιά το πλήκτρο .

ΒΗΜΑ 3ο

Στην διπλανή καρτέλα «Ιστορικό δηλώσεων περιόδου», δημιουργείται αυτόματα Pdf αρχείο με τη δήλωση των μαθημάτων που υποβάλλατε, το οποίο μπορείτε να επιλέξετε και να ανοίξετε οποιαδήποτε στιγμή.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!Κάντε επανέλεγχο της υποβληθείσας Δήλωσης Μαθημάτων στο ιστορικό δηλώσεων. Βεβαιωθείτε για την επιτυχή καταχώριση όλων των μαθημάτων.

Η δήλωση δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά το πέρας της περιόδου δήλωσης μαθημάτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30: «ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ» του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις. Σε περίπτωση, που ο φοιτητής προσέλθει και εξετασθεί, τότε ο βαθμός δεν υπολογίζεται».

Για τα επιλογής μαθήματα μπορείτε να δηλώσετε τα ίδια ή διαφορετικά (εφόσον υπάρχει απορριπτικός βαθμός) από τα προσφερόμενα σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα διδασκαλίας.

Αλλαγές στα μαθήματα επιλογής:

Α) εάν ένα μάθημα επιλογής έχει αλλάξει εξάμηνο, από χειμερινό σε εαρινό και αντίστροφα, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν νέο μάθημα στο εξάμηνό τους, από αυτά που προσφέρονται. Εάν επιθυμούν να κρατήσουν το μάθημα επιλογής που άλλαξε εξάμηνο, μπορούν να το κάνουν μόνο υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι στο εξάμηνο που μετακινήθηκε το μάθημα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο σύνολο των μαθημάτων επιλογών του εξαμήνου.

Β) εάν ένα μάθημα δεν προσφέρεται πλέον στο τρέχον εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν και να δηλώσουν ένα από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα του εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αλλαγές σε μαθήματα επιλογής θα δείτε εδώ: Πρόγραμμα σπουδών.

Εφόσον ολοκληρωθεί η δήλωση των μαθημάτων, θα είναι εφικτή η δήλωση των διδακτικών συγγραμμάτων στην ιστοσελίδα https://eudoxus.gr/

Τα συγγράμματα, που προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα της πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ.

 

Οι φοιτητές προερχόμενοι από μετεγγραφή, κατατακτήριες εξετάσεις ή την κατηγορία 10% των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση των μαθημάτων που είναι συναφή με τα μαθήματα ή το αντικείμενο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τα οποία έχουν παρακολουθήσει στο τμήμα προέλευσης.

Για την αναγνώριση μαθημάτων από μετεγγραφή/κατατακτήριες, οι φοιτητές/τριες καταθέτουν:

  1. Αίτηση αναγνώρισης (βρείτε το έντυπο εδώ)
  2. Αναλυτική Βαθμολογία
  3. Περιγράμματα των μαθημάτων προς αναγνώριση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι φοιτητές προέρχονται από κατατακτήριες, δύναται να αναγνωρίσουν έως και έξι (6) μαθήματα.

Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης:

Γραφείο 110, 1ος όροφος Κεντρικού Κτιρίου, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11:30-14:00

oik-secr@unipi.gr