Ερευνητικά Σεμινάρια Τμ. Οικονομικής Επιστήμης

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 10:17

Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων 2015-2016

Υπεύθυνος Σεμιναρίων: Κωνσταντίνος Ελευθερίου

Προσεχές Σεμινάριο: Τετάρτη 08 Ιουνίου

Henry Thompson- "Factor Tarrifs and Income"

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 09:04

Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων 2014-2015

Υπεύθυνη σεμιναρίων: Οικονομίδου Κλαίρη

Προσεχές Σεμινάριο:

Πέμπτη 07 Μαΐου, Robert F. Owen, "Rethinking the Evolutionary Foundations of Economic Analysis". 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης