Κανάς Άγγελος

Κανάς Άγγελος

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομική
Πληροφορίες

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Σπουδές:

Πτυχίο (ΑΡΙΣΤΑ), ΑΣΟΕΕ, Τμ. Οικ. Επιστ., Ετήσιες υποτροφίες Ιδρυμα Χαλκιοπούλου, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

M.Sc (Finance), University of Strathclyde, UK. Πλήρης υποτροφία Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ph.D. (Finance), University of Aston, UK. Πλήρης υποτροφία Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

 

Επιστημονικές Θέσεις:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG ECFIN, European Economic Forecasts.

Γραφείο Προυπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

 

Συμμετοχή σε Editorial Boards διεθνών επιστημονικών περιοδικών

Associate Editor, Applied Financial Economics
Associate Editor, Empirical Economics
Board member, European Journal of Finance
Quest Editor, Journal of International Money and Finance

 

Πιστοποιήσεις:

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) – International Monetary Fund (IMF): Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διάσωσης Χωρών.

 

Υποτροφίες:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) της Ελλάδας, Τριετής πλήρης υποτροφία για διδακτορικό

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές

Ίδρυμα Χαλκιοπούλου (ΑΣΟΕΕ): Τρεις ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) της Ελλάδας: Τρεις προπτυχιακές υποτροφίες

ΝΑΤΟ: Μεταδιδακτορική υποτροφία.

Προπτυχιακά

  • Χρημ/κή ΙΙ 4ο εξάμηνο
  • Διεθνής Χρηματοοικονομική 50 εξάμηνο
  • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 7ο εξάμηνο

Διεθνής αναγνώριση ερευνητικού έργου:

h-index = 29

 

Τομείς ερευνητικής δραστηριότητας:

Χρηματοοικονομική, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομικές Αγορές, Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και Προστασία, Τραπεζική.

 

 

Refereeing

Journal of International Economics, International Journal of Forecasting, European Journal of Operational Research, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Development Economics, Journal of Banking and Finance, Economics Letters, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Econometric Reviews, Journal of International Money and Finance, Multinational Finance Journal , Journal of Macroeconomics, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Empirical Economics, Manchester School, British Accounting Review, Bulletin of Economic Research, Applied Economics, Applied Financial Economics, Quantitative Finance, North American Journal of Economics and Finance, Environmental and Resource Economics., International Journal of Finance and Economics., Journal of Multinational Financial Management., International Review of Economics and Finance, Applied Economics Letters., Management International Review., Intelligent Systems of Accounting, Finance and Management, Journal of Economics and Finance, International Journal of Operational Research, Computational Management Science, Information Sciences, Journal of Financial Stability, Global Finance Journal.

 

EAΡ ΕΞ. 2023-24: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΠΕΜ 08.00-10.00