Ημέρα: 21 Ιουνίου, 2024

Day: 21 Ιουνίου, 2024

Απόφαση Ο.Δ.Ε. ως προς τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδ. έτος 2024-2025

Κατηγορίες