Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
linkedin icon  email icon  
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: des-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2394, -2436, -2443, -2196

Ανακοινώσεις

Σκοπός

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) είναι το νεώτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Τμήματος, όπως έχει ανανεωθεί, προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες.

Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: ήτοι στις διεθνείς σχέσεις-διεθνή πολιτική, στη διεθνή οικονομική και στις ευρωπαϊκές σπουδές. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέρα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα των μαθημάτων προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων παρεμφερών ακαδημαϊκών Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα στη διάρκεια των σπουδών του να διδαχθεί μαθήματα από όλες αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις και να αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του είναι χρήσιμο και αναγκαίο να διαγωνισθεί στην αγορά εργασίας.

Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να αναζητούν απασχόληση σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία, σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσιες Σχέσεις, σε Τομείς Διεθνών Σχέσεων παραγωγικών φορέων, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε Διδασκαλία, σε διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών – εξαγωγών, σε διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε διεθνή γραφεία συμβούλων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, σε επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες, σε θέσεις αναλυτών της διεθνούς πολιτικής, σε θέσεις πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων, σε τομείς διεθνούς μάρκετινγκ.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Εκδηλώσεις/Webinars

Ερευνητικό έργο

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στον αριθμό επιστημονικών περιοδικών που τη δημοσιεύουν, στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ, στη συμμετοχή αφοσιωμένων και ικανών Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα.

Newsletter

Διεθνείς Συνεργασίες

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές της ΕΕ

Τον Σεπτέμβριο 2011 απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Aναπληρωτη Καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη η Ευρωπαϊκή ΈδραJean Monnet στο Δίκαιο και τις Πολιτικές της ΕΕ με έμφαση στο δίκαιο και τις πολιτικές Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών. Υπό την αιγίδα της Έδρας εισήχθησαν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών και ερευνητικές δράσεις (σεμινάρια, working groups) στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία καθώς και η ερευνητική ομάδα LNG Forum, με αντικείμενο την έρευνα και ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου και της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), της συμβολής του στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Αναλυτικά οι δράσεις της Έδρας στο: http://jeanmonnet.farantouris.eu

2. Συνεργασία με το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Euro–Mediterranean University)

Στις 24-25 Νοεμβρίου 2011 η Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις εργασίες της 4ης Γενικής Συνέλευσης του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Euro–Mediterranean University – EMUNI), που συνήλθε στη Λισαβόνα, στην οποία αποφασίστηκε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς να καταστεί ακαδημαϊκός εταίρος και μέλος της Γενικής Συνέλευσης του EMUNI. Ως σύνδεσμος για περαιτέρω συνεργασία και κοινές ερευνητικές δράσεις ορίστηκε από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. www.emuni.si/en

3. Διμερής Συνεργασία με το New York University

4. Διμερής Συμφωνία με το Sharda University, New Delhi, India

5. Συνεργασία με το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Siegen

6. Summerschool: https://www.des.unipi.gr/el/international-partnerships-gr/summerschool

Καθηγητές

Καθηγητές

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Καθηγητής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

mamakou

Μαμάκου Ειρήνη

Ε.Ε.Π.
Αγγλική Γλώσσα και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Office: 201,
Γρ. Λαμπράκη 126
Tel.: +30.210-414-2641
Email: mamakou@unipi.gr

christosnikou

Νίκου Χρήστος

Ε.Ε.Π.
Office: 
Tel.: 
Email: christosnikou@unipi.gr

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Όνομα
Σκοτινιώτης Αντώνιος 
Μάρκος Τρούλης
Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ 
Λάμπας Νικόλαος
Αγκυρόπουλος Χαράλαμπος
Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος
Μπαντούνα Ιωάννα
Αλιγιζάκη Ασπασία
Γαλάνης Θεόδωρος
Καψοκόλη Ελένη
Παναγοπούλου Ακριβή-Γεωργία
Ευθυμίου Σταύρος
Γκαντόλφο Στέφανος
Χατζηαντωνίου Αικατερίνη

Επίτιμοι Διδάκτορες

HONORARY DEGREES CONFERRED:

1. Archbishop Anastasios of Tirana, Durrës and All Albania

2. George-Steve Kourtis, President of Court of Audit  12/10/2007

3. Peter J. Katzenstein, Professor of Political Science, Cornell University 11/10/2010

4. Karolos Papoulias, Ex-President of The Hellenic Republic 10/03/2011

5. Frank-Walter Steinmeier, Foreign Minister of the Federal Republic of Germany 29/10/2015

6. David Harris, Executive Director, American Jewish Committe 18/03/2016

7. C. L. Max Nikias, President of the University of Southern California, 25/05/2016

8. Sergey Lavrof, Russian Foreign Minister 02/11/2016

9. Reuven (Ruvi) Rivlin, President of Israel  31/01/2018

10. Νίκος Χριστοδουλίδης, Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 27/04/2023

11. Ελένης Τσακοπούλου Κουναλάκη, Αναπληρώτριας Κυβερνήτη (Lieutenant Governor) της Πολιτείας της California των Η.Π.Α. 06/07/2023

Ομότιμοι Καθηγητές

Αφυπηρετήσαντα Μέλη

 • Διαμαντής Γαβριήλ

 • Μπόση Μαίρη

 • Παπαστάμκος Γεώργιος

Γραμματεία Τμήματος

ΌνομαΤομέαςΓραφείοΔιεύθυνση – ΚτήριοΤηλέφωνοE-mail
      
Μανιάτη ΚωνσταντίναΓραμματεία109Καραολή & Δημητρίου 80210-414-2394kmaniati@unipi.gr
Διαμαντοπούλου ΙωάνναΓραμματεία109Καραολή & Δημητρίου 80210-414-2436diamanna@unipi.gr
Κατσιγιάννη ΠαναγιώταΓραμματεία109Καραολή & Δημητρίου 80210-414-2443giotakats@unipi.gr
Βούδρη ΜαρίαΓραμματεία109Καραολή & Δημητρίου 80210-414-2196mvoudri@unipi.gr

Χαιρετισμός

tziampiris

Το Τμήμα μας, παρά το γεγονός ότι είναι το νεότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου, έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια την πρώτη θέση μεταξύ των ομοειδών Τμημάτων της Ελλάδας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα από τα πληρέστερα προγράμματα ανάλογων σπουδών στην Ευρώπη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις, τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία και το Διεθνές Δίκαιο. Το Τμήμα έχει αναπτύξει επιστημονικές συνεργασίες με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διμερή και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Τμήμα διοργανώνει κάθε χρόνο διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και θερινά σχολεία, όπου οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους τομείς των Διεθνών Σχέσεων.

Επίσης, το Τμήμα προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» και «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα». Τέλος, στους κόλπους του Τμήματος δραστηριοποιούνται εννέα εργαστήρια τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού.

Εκ μέρους του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης

Προπτυχιακές Σπουδές

Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 πατήστε εδώ.

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 πατήστε εδώ.

 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου και διαθέτει περισσότερους από 55.000 τόμους βιβλίων, 180 τίτλους εντύπων ξενόγλωσσων περιοδικών και 165 ελληνικών περιοδικών. Επίσης, παρέχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερα από 6.000 επιστημονικά περιοδικά μέσω του Ελληνικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link. Τα επιστημονικά περιοδικά και τα βιβλία καλύπτουν κυρίως τους τομείς ενδιαφέροντος των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται διάφορες εκδόσεις ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών με αναφορές και στατιστικά στοιχεία, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό σε CD ROM και DVD, τα οποία εμπλουτίζονται διαρκώς.

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο των χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου έχουν όλοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα Μέλη Δ.Ε.Π. και το Τεχνικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Οι βασικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού
 • Καθοδήγηση και παροχή βιβλιογραφικής πληροφορίας στους χρήστες
 • Διαχείριση των παραγγελιών έντυπου και μη υλικού
 • Θεματική επεξεργασία και ταξινόμηση υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Πρόσβαση σε υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης
 • Υπηρεσίες συνεργασίας με άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες μέσω του Δικτύου «Ερμής».

Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) έχει ως στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου αναφορικά με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Κέντρο Η/Υ, μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία των Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ικανό αριθμό προσωπικών υπολογιστών για την ενίσχυση της πρακτική εξάσκησης των φοιτητών.

 

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚεΔΔ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναπτύσσει και υποστηρίζει τη δικτυακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Πανεπιστημίου και παρέχει σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες και προηγμένες εφαρμογές τηλεματικής, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Φοιτητική Μέριμνα

Σίτιση

Από το Μάρτιο του 1987 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το Φοιτητικό Εστιατόριο, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της οδού Τσαμαδού 78 και στο οποίο σιτίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές. Σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών εκδίδει το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.


Υποτροφίες Επίδοσης

Οι Υποτροφίες Επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές με κριτήριο την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας. Πλήρη υποτροφία επίδοσης λαμβάνουν οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι των οποίων και τα δηλούμενα οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. Οι υπόλοιποι ισοβαθμήσαντες λαμβάνουν τιμητικό τίτλο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.


Φοιτητικά Εισιτήρια

Για λόγους διευκόλυνσης των μετακινήσεων των φοιτητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς παρέχεται έκπτωση στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου. Η έκπτωση αυτή παρέχεται στο δικαιούχο φοιτητή για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για τόσα έτη όσα απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του, προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. Σε όσους δικαιούνται μειωμένη τιμή εισιτηρίου χορηγείται Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Δ.Ε.Ε.) που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δε δικαιούνται φοιτητικού εισιτηρίου οι φοιτητές που προέρχονται από κατάταξη ως πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ για την απόκτηση επιπλέον πτυχίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Διεθνής Ακαδημαϊκή Συνεργασία και Προγράμματα Ανταλλαγών

Διεθνής Σχέσεις και Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Στις διεθνείς δραστηριότητες του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται ακαδημαϊκές ανταλλαγές του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπανεπιστημιακών συμφωνιών με διεθνή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν στα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού, να αναπτύσσουν επαφές με συναδέλφους τους στο διεθνή χώρο, να ανανεώνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο γνωστικό τους πεδίο και να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας και να παρακολουθούν μαθήματα για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS. Οι ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες και βαθμοί από το Πανεπιστήμιο υποδοχής μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο προέλευσης στα πλαίσια συμφωνιών αμοιβαίας αποδοχής. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS δίνονται από το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στο τηλ.: 210-4142170.

 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Οι δραστηριότητες του ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και ΣTAδιοδρομίας) απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους αποφοίτους. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

α) Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, παρέχοντας καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τις σπουδές και τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους, όπως:

 • Πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές και για χορηγούμενες υποτροφίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξης πρόσληψης.
 • Προβολή νέων θέσεων εργασίας και διοργάνωση Ημερίδων Σταδιοδρομίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων.


β) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μέσω της ΜΚΕ ενθαρρύνεται η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, μέσω της οργάνωσης εκθέσεων για την επιλογή καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.
 • Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
 • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.


γ) Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
 • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
 • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
 • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους φοιτητές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εντός και εκτός του Ακαδημαϊκού χώρου.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει:

 • Ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη (με αυστηρή τήρηση του απορρήτου) για τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση δυσκολιών της καθημερινής προσωπικής, οικογενειακής και ακαδημαϊκής, ζωής.
 • Ομαδική Συμβουλευτική σε θέματα, όπως: επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, άγχους και τρόπων αντιμετώπισής του, σχέσεων των δύο φύλων, αυτοανάλυση και αυτοέλεγχος της συμπεριφοράς.
 • Σεμινάρια Πληροφόρησης και Απόκτησης Ειδικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε θέματα όπως: τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης, μέθοδοι συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, αποτελεσματική διαχείριση ακαδημαϊκού χρόνου, ομαδική συμπεριφορά, ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας.
 • Δίκτυο Εθελοντών Βοηθών Φοιτητών για τη διευκόλυνση φοιτητών με ειδικές ανάγκες.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 1. Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
 2. MSc in Energy: Strategy, Law & Economics
 3. Master Program in American Studies: Politics, Strategy & Economics
 4. Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διδακτορικές Σπουδές

 1. ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 4. ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 6. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 7. ΖΛΑΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ-ΠΙΠΙΝΑ
 8. ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
 9. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 10. ΚΙΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 11. ΚΟΜΠΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
 12. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
 13. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 14. ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 15. ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ
 16. ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 17. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 18. ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 19. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 20. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 21. ΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΥΡΣΙΝΗ
 22. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 24. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 25. ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 26. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 27. ΠΕΡΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
 28. ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 29. ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 30. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 31. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 32. ΣΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 33. ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 34. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 35. ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 1. ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 3. ΤΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
 4.  ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 6. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 7. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
 8. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
 10. ΑΣΠΡΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 11. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 12. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
 14. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 15.  ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 16. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
 17. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΚΡΙΒΗ
 18. ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
 19. ΠΕΠΠΑ ΣΟΦΙΑ
 20. ΔΟΓΑΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
 21. ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
 22. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 23. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεύθυνση:
Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς, 18534 Ελλάδα
des-secr@unipi.gr

Επικοινωνία με την Γραμματεία
 • Μανιάτη Κωνσταντίνα: Τηλ.: +30.210-414-2394, e-mail: kmaniati@unipi.gr
 • Διαμαντοπούλου Ιωάννα: Τηλ.: +30.210-414-2436, e-mail: diamanna@unipi.gr
 • Κατσιγιάννη Παναγιώτα: Τηλ.: +30.210-414-2443, e-mail: giotakats@unipi.gr
 • Βούδρη Μαρία: Τηλ.: +30.210-414-2196, e-mail: mvoudri@unipi.gr