Ρουκανάς Σπυρίδων

Σπυρίδων Ρουκανάς

Ρουκανάς Σπυρίδων

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Πληροφορίες

Ο Σπυρίδων Ρουκανάς είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Eίναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2003). Πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία (Master of Arts in International Political Economy) στο University of Leeds της Μεγάλης Βρετανίας (2004). Είναι διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2008). Διδάσκει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών [ΔΕΟ] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα [ΔΕΟ41] Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου το μάθημα «Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα» με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και έχει διδάξει στα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», «ENERGY: Strategy, Law & Economics», «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία», «BRICS: Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική Πολιτική» και «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα», Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» και «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μελέτη της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και στις αναδυόμενες οικονοµίες, καθώς και οι σχέσεις τους µε την ΕΕ. Παράλληλα, μελετά τις επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, εξετάζει τη διαμόρφωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος υπό το πρίσμα των αναδυόμενων οικονομιών στην παγκόσμια οικονομία.

 • Ανάλυση και Διαχείριση Διεθνών Οικονομικών Κρίσεων
 • Διεθνές Εμπόριο και Ενεργειακή Διπλωματία
 • Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Πολιτική της Ενέργειας
 • Διεθνή Συστήματα Μέτρησης Οικονομικής Δραστηριότητας και Αξιολόγησης Χωρών
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Οικονομική
 • Συναλλαγματικά Συστήματα, Αγορές Συναλλάγματος και Συναλλαγματική Πολιτική

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (2012-2020)

Μονογραφίες

 1. Ρουκανάς, Σ.Α. (2020), Η Πολιτική Οικονομία της Μέτρησης και της Αξιολόγησης των Κρατών, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, Σειρά: Οικονομία και Πολιτική.
 1. Koutsoukis, N.S., Roukanas, S and Sklias, P. (2016), Risk, decision making and global political economy: Synergies for interpreting the interaction of economics and politics, Germany, Lambert Academic Publishing.
 1. Σκλιάς, Π., Ρουκανάς, Σ. και Μαρής, Γ. (2012) Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Επιστημονική Επιμέλεια

 1. Sklias, P. G., Roukanas S. A. and Floros F. S. (2019), The Political Economy of National and Energy Security, New York, Nova Science Publishers.
 1. Ravenhill, J. (2018), Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, Επιστημονική Επιμέλεια: Σπυρίδων Α. Ρουκανάς και Παντελής Γ. Σκλιάς, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.
 1. Roukanas, S., Polychronidou, P. and Karasavvoglou, A. (2018), The Political Economy of Development in Southeastern Europe, Switzerland, Springer International Publishing.
 1. Roukanas, S.A. and Sklias, P.G (2016), The Greek Political Economy 2000-2015, Delft, Eburon Academic Publishers.
 1. Guillochon, Β., Kawecki, A. και Venet, B. (2015), Διεθνής Οικονομική: Διεθνές Εμπόριο και Μακροοικονομία, Επιστημονική Επιμέλεια: Παναγιώτης Φώτης, Σπύρος Ρουκανάς, Αθήνα, Εκδόσεις Προπομπός.
 1. Ρουκανάς, Σ.Α. και Σκλιάς, Π.Γ. (2014), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη.

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές

 1. Roukanas, A. and Karakostas, E. (2019), Is Japan a pioneer in high technology exports?, The Romanian Economic Journal, Year XXII no. 73, pp. 2-18.
 1. Kotios, A., Roukanas, S. and Karakostas, E. (2019), Protectionism or strengthening competitiveness: The Case of United States of America, SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol. 69, Issue 3, pp.21-34.
 1. Roukanas, S. and Flouros, F. (2017), The Political Economy of Energy and National Security: The Case of Israel, Eastern Mediterranean Policy Note, No. 21.
 1. Εγγλέζου, Φ. και Ρουκανάς Σ. (2017), Η πολιτική οικονομία του Brexit: Προεκλογικά επιχειρήματα και πραγματολογική ανάλυση, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 39, σελ. 309-324.
 1. Kotios, A., Galanos, G., Plymakis, S. and Roukanas, S. (2015), The vicious circles of recession and development prospects, Procedia Economics and FinanceVol 19, pp. 63-68.
 1. Sklias, P., Roukanas, S. and Balafas, V. (2015), The “cloud” Europe and Germany as the European Stabilizer, Procedia Economics and Finance, Vol 33, pp.142-153.
 1. Kotios, A., Roukanas, S. and Galanos, G. (2014), The territorial cooperation policy of the EU with the countries of South East Europe: an interim Evaluation, Spatium International Review, No. 31, July 2014, pp. 30-38.
 1. Koutsoukis, N. – S. and Roukanas, S.A. (2014), The GrExit Paradox, Procedia Economics and Finance, 9, pp. 24-31.
 1. Roukanas, S.A. and Diamantis, G.V. (2014), BRICs in the global economy under the prism of economic nationalism of IPE, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 7, No. 1, pp. 51-67.
 1. Sklias, P., Roukanas, S. and Maris, G. (2014), Keynes and the Eurozone’s Crisis: Towards a Fiscal Union?, Procedia Economics and Finance, Vol. 9, pp. 66-73.
 1. Sklias, P., Koutsoukis, N. – S. and Roukanas, S., (2013), Culture, politics and economics: dynamics, mechanisms and processes for sustainable developmentInternational Journal of Sustainable Society, Vol. 5, No.2, pp. 133-145.
 1. Sklias, P., Roukanas, S. and Pistikou, V. (2012), China’s Economic Diplomacy: A Comparative Approach to Sino-Greek and Sino-Turkish relations, International Journal of Business and Social Science, Vol.3 No.10, pp. 286-297.
 1. Koutsoukis, N. – S., Sklias, P. and Roukanas, S. (2012), A reputation risk perspective on the Greek crisis, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 4, No. 1/2, pp.38-57.
 1. Sklias, P. and Roukanas, S., (2012), European Economic Governance and Competitiveness, International Journal of Applied Business and Economic Research10, No. 1, pp. 185-196.
 1. Sklias, P., Koutsoukis, N.- S. and Roukanas, S., (2012), The Effect of the Lisbon Strategy as a Decision-Making Process on the Political Economy of the EU-China relations, The Journal of World Economic Review, Vol 7, No. 1, pp. 83-91.
 1. Kotios, A., Galanos, G. and Roukanas, S., (2012), The Rating Agencies in the International Political Economy, Scientific Bulletin, 11 (1), pp. 3-15.
 1. Galanos, G., Roukanas, S. and Sklias, P., (2012), The Potential Economic Impact of Climate Change on the Greek Tourism Sector, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 21, pp. 164-172.

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά χωρίς κριτές (με επιστημονική επιτροπή)

 1. Σκλιάς, Π., Ρουκανάς, Σ. και Μαρής, Γ. (2012), Η ελληνική κρίση και το ευρωπαϊκό πολιτικοοικονομικό πλαίσιο, Φιλελεύθερη Έμφαση, Τριμηνιαία Επιθεώρηση του ΙΔΚΚ, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2012, σελ. 38-46.
 1. Ρουκανάς, Σ. (2012), Η Ελληνική Πολιτική Αναπτυξιακής Συνεργασίας στην εποχή της κρίσης, Φιλελεύθερη Έμφαση, Τριμηνιαία Επιθεώρηση του ΙΔΚΚ, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, σελ. 87-95.
 1. Κότιος, Α., Γαλανός, Γ. και Ρουκανάς, Σ., (2012), Η Ελληνική Κρίση και η Κρίση του Συστήματος Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 18 (1), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ. 1-26.

Συγγραφική Εργασία σε Συλλογικά Έργα

 1. Roukanas, S. And Karakostas, E. (2020), The Financial Services Exports of China and the Role of RMB, in Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K., Polychronidou, P. and Karasavvoglou, A. (eds), Economic and Financial Challenges for Balkan and Eastern European Countries: Proceedings of the 10th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Warsaw, Poland 2018, Switzerland, Springer, pp. 73-87.
 1. Ρουκανάς, Σ. και Καρακώστας, Ε. (2020), Νομισματικός Ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας και οι Επιδράσεις στην Παγκόσμια Οικονομία στο Κονιόρδος, Σ. (επιμ.) Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση. Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία − Επιλεγμένες Εισηγήσεις, Κόρινθος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σελ. 591-610.
 1. Ρουκανάς, Σ. (2019), Η πολιτική οικονομία των κρατικών επενδυτικών ταμείων στο Κλάψης, Α. (επιμ.) Ειδικά θέματα Διπλωματίας & Διεθνούς Οργάνωσης, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 261-285.
 1. Ρουκανάς, Σ. και Σκλιάς, Π. (2019), Οι επιδράσεις των εναλλακτικών νομισμάτων στις εθνικές οικονομίες: η ευρωπαϊκή εμπειρία στο Αφουξενίδης, Α., Γκιάλης, Σ., Ιωσηφίδης, Θ. και Κουρλιούρος, Η. (επιμ.) Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου, Αθήνα, Εκδόσεις Προπομπός, σελ. 363-379.
 1. Sklias, P.G., Roukanas S.A. and Floros F.S. (2019), The Political Economy of National and Energy Security: Introduction in Sklias, P.G., Roukanas S.A. and Floros F.S. (eds), The Political Economy of National and Energy Security, New York, Nova Science Publishers, pp. 3-7.
 1. Roukanas S.A. (2019), The Political Economy of Energy and National Security of Greece in Sklias, P.G., Roukanas S.A. and Floros F.S. (eds), The Political Economy of National and Energy Security, New York, Nova Science Publishers, pp. 215-237.
 1. Roukanas S.A. (2019), The Political Economy of Sovereign Wealth Funds in Sklias, P.G., Roukanas S.A. and Floros F.S. (eds), The Political Economy of National and Energy Security, New York, Nova Science Publishers, pp. 319-339.
 1. Sklias, P.G., Roukanas S.A. and Floros F.S. (2019), The Political Economy of National and Energy Security: The Way Ahead in Sklias, P.G., Roukanas S.A. and Floros F.S. (eds), The Political Economy of National and Energy Security, New York, Nova Science Publishers, pp. 343-349.
 1. Roukanas, S. and Sklias, P. (2018), The new productive model of the Greek economy: the contribution of high technology sector in Roukanas, S., Polychronidou, P. and Karasavvoglou, A. (eds), The Political Economy of Development in Southeastern Europe, Switzerland, Springer International Publishing, pp. 69-82.
 1. Flouros, F., Roukanas, S., Sklias, P. (2018), Energy security and national security: the case of Israel in Roukanas, S., Polychronidou, P. and Karasavvoglou, A. (eds), The Political Economy of Development in Southeastern Europe, Switzerland, Springer International Publishing, pp. 143-160.
 1. Galanos, G. and Roukanas, S.A. (2018), The Political Economy of Eastern Mediterranean in Litsas, S. and Tziampiris, A. (eds). The New Eastern Mediterranean Theory, Politics and States in a Volatile EraSwitzerland Springer, pp. 61-78.
 1. Roukanas, S. and Sklias, P. (2018), The Effects of Alternative Currencies to National Economies: The European Experience in Karasavvoglou, A., Goic, S., Polychronidou, P. and Delias, P. (eds). Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016, Switzerland, Springer, pp. 21-33.
 1. Ρουκανάς, Σ. (2017) Η πολιτική οικονομία της ελληνικής κρίσης: 2010-2015 στο Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Σ. Οικονόμου πρώην Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σελ. 465-483.
 1. Sklias, P., Roukanas, S. and Floros, F. (2017), Energy Security: Is It a Strategic Cause of Conflicts or Peace Among States/Actors in the Global Nexus? in Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E. and Can, U. (eds). Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management Proceedings of the 18th Eurasia Business and Economics Society Conference, Switzerland, Springer, pp. 149-166.
 1. Sklias, P., Roukanas, S. and Chatzimichailidou, G. (2017), Adult Education Policies in EU: In-Depth Insight on their Contribution to Social Cohesion, EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, KnE Social Sciences, pp. 274–287. DOI 10.18502/kss.v1i2.662
 1. Roukanas, S. A. and Sklias, P. G. (2016), Foreword in Roukanas, S.A. and Sklias, P.G (eds). The Greek Political Economy 2000-2015, Delft, Eburon Academic Publishers, pp. 11-20.
 1. Roukanas, S. A. (2016), The Analytical Framework of the Dual Fiscal Crisis. The Case of Greece in Roukanas, S.A. and Sklias, P.G. (eds). The Greek Political Economy 2000-2015, Delft, Eburon Academic Publishers, pp. 393-410.
 1. Roukanas, S.A. (2016), The Political Economy of the Greek Crisis: 2010-2015 in Roukanas, S.A. and Sklias, P.G. (eds). The Greek Political Economy 2000-2015, Delft, Eburon Academic Publishers, pp. 429-445.
 1. Roukanas, S. A. and Sklias, P. G. (2016), Epilogue Greek Political Economy, 2000-2015 in Roukanas, S.A. and Sklias, P.G (eds). The Greek Political Economy 2000-2015, Delft, Eburon Academic Publishers, pp. 447-454.
 1. Koutroukis, T. and Roukanas, S. (2016), Social Dialogue in the Era of Memoranda: The Consequences of Austerity and Deregulation Measures on the Greek Social Partnership Process in Karasavvoglou, A., Aranđelovic, Z., Marinkovic, S. and Polychronidou, P. (eds). The First Decade of Living with the Global Crisis: Economic and Social Developments in the Balkans and Eastern EuropeSwitzerland, Springer, pp. 73-82.
 1. Koutsoukis, N.S. and Roukanas, S. (2016), ‘Compulsory’ Economic Deflation Turned Political Risk: Effects of Austere Decision-Making on Greece’s ‘True’ Economy (2008–2015) and the ‘Eurozone or Default’ Dilemma in Karasavvoglou, A., Kyrkilis, D., Makris, G. and Polychronidou, P. (eds). Economic Crisis, Development and Competitiveness in Southeastern Europe Theoretical Foundations and Policy Issues, Switzerland, Springer, pp. 41-55.
 1. Γαλατσίδας, Γ., Ρουκανάς, Σ. & Σκλιάς, Π. (2016), H θεσμική και «αναπτυξιακή» πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την ένταξη στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης, στο Bitzenis, A και Kontakos, P. (eds). 22-24 May 2015 & 20-22 May 2016 ICIB Conference Proceedings, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 351-363.
 1. Kotios, A., Galanos, G., Roukanas, S. and Plymakis, S. (2015), Assessing the performance of competition in Greek local government: Towards a transaction cost approach in Department of Accountancy and Finance, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, (eds). Proceedings of the 6th International Conference, Kavala, Greece, pp. 77-83.
 1. Roukanas, S. (2015), Russia’s resource curse: internal and external political and economic impacts in Kalantzakos, S. and Farantouris, E.N. (eds). Energy & Environmental Transformations in a Globalizing World: An Interdisciplinary DialogueAthens, Nomiki Bibliothiki, pp.48-65.
 1. Ρουκανάς, Σ. (2015), Η Πολιτική Οικονομία της Ελληνικής Κρίσης: Μια Σειρά Αποτυχιών στο Συλλογικό Τόμο Πρακτικών του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΠΕΔιΣ, με τίτλο «Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σταυροδρόμι Κρίσιμων Εξελίξεων: Πολιτικές, Στρατηγικές Επιλογές και Προοπτικές» (Λουτράκι, 6-8 Δεκεμβρίου 2013), Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 265-282.
 1. Ρουκανάς, Σ.Α. και Σκλιάς, Π.Γ. (2014), Πρόλογος στο Ρουκανάς, Σ.Α. και Σκλιάς, Π.Γ (επιμ.), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, σελ. 17-30.
 1. Ρουκανάς, Σ. Α. (2014), Το αναλυτικό πλαίσιο της Σύνθετης Δημοσιονομικής Κρίσης: Η περίπτωση της Ελλάδας στο Ρουκανάς, Σ.Α. και Σκλιάς, Π.Γ. (επιμ.), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, σελ. 433-457.
 1. Ρουκανάς, Σ.Α. και Σκλιάς, Π.Γ. (2014), Επίλογος στο Ρουκανάς, Σ.Α. και Σκλιάς, Π.Γ (επιμ.), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, σελ. 479-489.
 1. Roukanas, S. (2014), The political economy of the Greek crisis: A series of failures στο Bitzenis, A και Vlachos, V. A (επιμ). 16-18 May International Conference on International Business, ICIB 2013 ProceedingsΕργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, CarbonZapp, Αθήνα, pp. 151-157.
 1. Διαμαντής, Γ. και Ρουκανάς, Σ. (2013), Ο ρόλος των BRICs στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, στο Bitzenis, A και Vlachos, A. (eds). 17-19 May 2012 ICIB Conference Proceedings, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 295-315.
 1. Κότιος, Α., Γαλανός, Γ. και Ρουκανάς, Σ. (2013), Η Ελληνική κρίση και η κρίση του συστήματος διακυβέρνησης της ευρωζώνης στο Bitzenis, A and Vlachos, V. A. (eds). 17-19 May 2012 ICIB Conference Proceedings, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 45-64.
 1. Kotios, A. and Roukanas, S. (2013), The Greek Crisis and the Crisis in Eurozone’s Governance in Sklias, P and Tzifakis, N (eds). Greece’s Horizons: Reflecting on the Country’s Assets and Capabilities, London, Springer, pp.91-105.
 1. Koutsoukis, N.-.S. and Roukanas, S. (2013), A Reputation Risk Perspective on the European Economic Crisis in Karasavvoglou, A. and Polychronidou, P. (eds). Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects, London, Springer, pp. 3-25.
 1. Sklias, P., Roukanas, S., Maris, G. and Galatsidas, G. (2013), Why Greece Failed? A Political Exegesis in Department of Accountancy and Finance, Kavala Institute of Technology, (eds). Proceedings of the 5th International Conference, Kavala, Greece, pp. 69-80.
 1. Ρουκανάς, Σ., Σκλιάς, Π. και Γαλανός, Γ. (2012) Η Πολιτική Οικονομία της Ελληνικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας στην εποχή της κρίσης στο Bitzenis, A, Marangos, J, Papadimitriou, P. και Kaftenakis, C. (επιμ), Ιnternational Conference on International Business, Κομοτηνή, Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, σελ. 179-190.
 1. Γαλανός, Γ., Σκλιάς, Π. και Ρουκανάς, Σ. (2012) Διεθνής ανταγωνιστικότητα: Η θέση της Ελλάδος και προτάσεις για μια νέα αναπτυξιακή πορεία, στο Bitzenis, A, Marangos, J, Papadimitriou, P. και Kaftenakis, C. (επιμ), Ιnternational Conference on International Business, Κομοτηνή, Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, σελ. 191-204.
 1. Ρουκανάς, Σ. (2012) Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα στην εποχή της κρίσης, στο Bitzenis, A, Marangos, J, Papadimitriou, P και Kaftenakis, C (επιμ), Ιnternational Conference on International Business, Κομοτηνή, Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, σελ. 224-234.
 1. Ρουκανάς, Σ. (2012) Η Πολιτική Οικονομία της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Αφουξενίδης, Α (επιμ). Ανισότητα στην Εποχή της Κρίσης: Θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις, ΑθήναΕκδόσεις Προπομπός, σελ.167-180.
 1. Kotios, Α., Galanos, G. and Roukanas, S. (2012), The systemic causes of Eurozone crisis in Department of Accountancy, Kavala Institute of Technology (eds). Proceedings of the 4th International Conference, Kavala, Greece, pp. 14-24.

Συμμετοχή σε Ερευνητικούς – Επιστημονικούς Φορείς και Δίκτυα

 1. Μέλος: Coordination d’Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES), cedimes.com